Güneş,Dünya ve Ay Test - 1 · PDF file 2020. 9. 23. · 6-...

Click here to load reader

 • date post

  28-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Güneş,Dünya ve Ay Test - 1 · PDF file 2020. 9. 23. · 6-...

 • 1-

  Güneşle ilgili olarak;

  I: Kendiliğinden ısı ve ışık yayan ve sıcak gazlardan

  oluşan dünyamıza en yakın yıldızdır.

  II: Dünyaya olan uzaklığı yıl boyunca hep sabittir.

  III: Evrendeki sayılamayacak çok olan yıldızlardan en

  büyük olanıdır.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) I ve II

  C) I ve III D) I,II ve III

  2-

  Yukarıdaki şekilde Güneşin katmanları verilmiştir.

  Buna göre;

  I: K ile gösterilen katman en sıcak olan katmandır.

  II: L ile gösterilen katman Işık küredir.

  III: M ile gösterilen katman Top küredir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) I ve II

  C) I ve III D) I,II ve III

  3- Güneşi oluşturan katmanlar en dıştan içe

  doğru sıralanması hangi seçenekte doğru

  olarak verilmiştir?

  A) Taç Küre- Işık Küre- Çekirdek - Renk Küre

  B) Işık Küre- Çekirdek - Renk Küre - Taç Küre

  C) Taç Küre- Renk Küre - Işık Küre- Çekirdek

  D) Çekirdek- Işık Küre- Taç küre - Renk Küre

  4-

  Güneşte görülen güneş lekeleriyle ilgili

  olarak;

  I: Bu lekeler Güneș’in yüzeyinde daha soğuk olan

  bölgelerdir.

  II: Güneşle birlikte dönme hareketi yaparlar.

  III: Lekeleri görmek için dürbünle doğrudan Güneşe

  bakmak gerekir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) I ve II

  C) I ve III D) I,II ve III

  5-

  Güneşle ilgili olarak;

  I: Kendi etrafında saat yönünün tersine döner.

  II: Bir tam dönmesi 365 gün 6 saat sürer.

  III: Yapısında Hidrojen dışında başka gaz bulunmaz

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) I ve II

  C) I ve III D) I,II ve III

  Güneş,Dünya ve Ay Test - 1

 • 6- Aşağıda Ay’a ait bir görsel verilmiştir.

  Buna göre Ay ile ilgili olarak;

  I: Dünyanın doğal bir uydusudur.

  II: Sadece Dünya etrafında dolanır.

  III: Güneş gibi katmanlara sahip değildir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) I ve II

  C) I ve III D) I,II ve III

  7-

  Yukarıda verilen şekildeki çizimle ilgili

  olarak;

  I: Güneş,Dünya ve Ay kendi etrafında aynı yönde döner.

  II: Güneş hem Dünya’dan hem de Ay’dan daha

  büyüktür.

  III: Dünya,hem Ay’ın hem de Güneşin etrafında dolanır.

  ifadelerinden hangileri söylenebilir?

  A) Yalnız I B) I ve II

  C) I ve III D) I,II ve III

  8- Dünyadan bakıldığında Ay ve Güneşin

  hemen hemen aynı boyutta görülmesinin

  nedeni hangi seçenekte doğru olarak

  verilmiştir?

  A) Ay’ın küre şeklinde olması

  B) Güneş’in Ay’dan daha sıcak olması

  C) Güneş ve Ay’ın aynı boyutta olması

  D) Güneş’in Ay’a göre çok daha uzakta olması

  9-

  Ay’a giden astronotların ayak izlerinin Ay

  yüzeyinde hiç bozulmadan kalması;

  I: Ay’da yaşam olduğunu

  II: Ay’da rüzgâr ve yağmur görülmediğini.

  III: Ay’da Dünya’daki gibi hava koşullarının olmadığını

  ifadelerinden hangilerini kanıtlar?

  A) Yalnız I B) I ve II

  C) I ve III D) II ve III

  10-

  Güneş,Dünya ve Ay’ı bazı cisimlere

  benzetirsek;

  I: Güneş basketbol topu,Ay ise mercimek tanesi

  II: Güneş basketbol topu,Dünya ise nohut tanesi

  III: Güneş basketbol topu,Dünya ise futbol topu

  hangileri uygun bir benzetme ve doğru bir

  karşılaştırma olur?

  A) Yalnız I B) I ve II

  C) I ve III D) II ve III

  11- Dünyadan bakıldığından bir ay içinde

  Ay’ın farklı şekillerde görülmesi

  aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

  A) Ay’ın çok farklı yüzünün olmasının

  B) Ay’ın kendi etrafında dönmesi ve Dünya etrafında

  dolanmasının

  C) Dünya’nın Ay’dan daha büyük olmasının

  D) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi ve Güneş

  etrafında dolanmasının

 • 12-

  Yukarıda verilen şekillerle ilgili olarak;

  I: Ay’ın evreleri olarak adlandırılırlar.

  II: IV numaralı şekil Dolunay, I numaralı şekil ilk dördün

  evresidir.

  III: II ve III ara evreler olarak adlandırılır.

  ifadelerinden hangileri söylenebilir?

  A) Yalnız I B) I ve II

  C) I ve III D) I,II ve III

  13-

  Yukarıda verilen görselde Ay’ın 1 ve 3

  numaralı konumlarda Dünya’dan

  bakıldığındaki görünümü hangi seçenekte

  doğru olarak verilmiştir?

  1 3

  A)

  B)

  C)

  D)

  14-

  Buna göre;

  I: Ay’ın evreleri 29,5 gün sürer.

  II: Hava nasıl olursa olsun her ay evreler Dünyadan

  görülür.

  III: Evrelerin gerçekleşme sırası vardır.

  ifadelerinden hangileri söylenebilir?

  A) Yalnız I B) I ve II

  C) I ve III D) I,II ve III

  15-

  Yukarıda verilen şekle göre;

  I: III numaralı evre Dolunay evresidir.

  II: IV numaralı evre evresinden 29,5 gün

  sonra görülür.

  III: I ve II numaralı evreler arasında 27,3 gün vardır.

  ifadelerinden hangileri söylenebilir?

  A) Yalnız I B) I ve II

  C) I ve III D) I,II ve III

 • 16-

  Yukarıda verilen şekillerle ilgili olarak;

  I: 2.şekilde Ay, Yeniay evresindedir.

  II: 1.şekilde Ay, İlkdördün evresindedir.

  III: 1. ve 2.şekil arasında sadece 7 gün vardır.

  ifadelerinden hangileri söylenebilir?

  A) Yalnız I B) I ve II

  C) I ve III D) I,II ve III

  17-1969-1972 yılları arasında yapılan uzay

  yolculuklarında toplam 12 astronot Ay’a ayak basmıştır.

  Buna göre Ay’a giden bir astronot Ay’ın yüzeyi

  üzerinde aşağıdakilerden hangisini

  gözlemleyemez?

  A) Dağ ve ovalar

  B) Nehirler ve göller

  C) Yüzeyi kaplayan tozlar

  D) Derin olmayan çukurlar

  18-

 • 19-

  Ali, geceleyin gök cisimlerini incelemek için Pazartesi