GMW Advocaten Arbeidsrecht

Click here to load reader

 • date post

  02-Jul-2015
 • Category

  Career

 • view

  97
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Op de werkvloer is arbeidsrecht elke dag onderwerp van discussie. Het arbeidsrecht is complexe en dynamische materie, maar wel het recht dat van groot belang is voor werkgevers en werknemers. De arbeidsrecht-sectie van GMW Advocaten bestaat uit vijf specialisten die zich volledig toeleggen op het arbeidsrecht. Wij ondersteunen werkgevers en werknemers in het oplossen van arbeidsrechtelijke problemen. Nationaal maar ook internationaal. In een werkstad als Den Haag, waar meer dan 18.000 expats werken bij internationale bedrijven en organisaties, kan dat ook niet anders. Problemen zijn we graag voor. Dat bereiken wij door werkgevers te ondersteunen in het voeren van een zorgvuldig personeelsbeleid, zodat er uiteindelijk bespaard wordt op juridische en personele kosten. Ook werknemers adviseren wij bij arbeidsrechtelijke aangelegenheden en conflicten. Samen onderzoeken we welke stappen te nemen om tot een oplossing van het geschil te komen. Eigenzinnig en afwijkend van gebaande wegen, wanneer nodig. Maar altijd in overleg, want wij begrijpen dat iedere zaak weer anders is.

Transcript of GMW Advocaten Arbeidsrecht

 • 1. sectie ARBEIDSRECHT In de relatie met uw werknemers loopt u tegen allerlei vraagstukken aan. Als werkgever is het vrijwel ondoenlijk steeds op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en het beleid daarop af te stemmen. En dat hoeft ook niet, daar zijn wij voor. GMW Advocaten adviseert zowel kleine als grote bedrijven. Wij hebben veel ervaring binnen een groot aantal sectoren van het nationale en internationale bedrijfsleven alsmede de zorg. Wij verdiepen ons grondig in uw organisatie en de cultuur van uw bedrijf. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat wij alleen oplossingen kunnen aandragen als wij u kennen en begrijpen. Zeker in het arbeidsrecht is het essentieel om te weten wat de missie en visie van een bedrijf is. Onze rol De arbeidsrechtpraktijk is dynamisch. Problemen in de werksituatie lossen wij graag snel en effectief op. Een groot aantal problemen kan worden voorkomen door het voeren van een zorgvuldig personeelsbeleid en het hebben van de juiste arbeidscontracten. Daarmee kunnen zowel juridische - als personele kosten door u worden bespaard. De arbeidsrechtsectie heeft veel ervaring met procederen en de afgelopen jaren vele goede successen geboekt. GMW Advocaten adviseert en procedeert onder andere op de volgende gebieden: Arbeidsovereenkomsten (opstellen, beoordelen en updaten van arbeidscontracten en bijzondere bedingen zoals studiekostenbeding, wijzigingsbeding, geheimhoudingsbeding, boetebeding) Arbeidstijden en Arbeidsduur (Arbeidstijdenwet ATW- en Wet Aanpassing Arbeidsduur WAA-) Arbeidsvoorwaarden (opstellen en beoordelen van medewerkershandboeken en bedrijfsreglementen, veiligheidsvoorschriften, internetprotocollen, seksuele intimidatie vraagstukken, gelijke behandelingsvraagstukken, harmonisatie) Arbeidsongeschiktheid (ziekteverzuimbegeleiding en controle -Wet Verbetering Poortwachter-, re-integratie, loonsancties)O P L O S S I N G E N V O O R W O N E N , W E R K E N , Z A K E N E N FA M I L I E

2. Arbeidsprocesrecht (processtrategie, forum- en rechtskeuze, beslag, verjaring, termijnen, bewijsrecht) Bedrijfsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid CAO (uitleg CAO, samenloop CAOs, dispensatieverzoeken, bezwaar tegen algemeen verbindendverklaring, CAOonderhandelingen) Concurrentie- en relatiebedingen Disfunctioneren (dossieropbouw, schorsing en op non-actiefstelling, functiewijziging) Flexibele arbeidsrelaties (overeenkomst van opdracht, managementovereenkomsten, inlening, uitzending, detachering) Goed werkgeverschap Internationaal arbeidsrecht Medezeggenschap voor de ondernemer en de Ondernemingsraad (WOR) Mediation bij arbeidsconflicten Ontslag (ontslag op staande voet, collectief ontslag, ontslagvergunning via UWV, ontbinding via de kantonrechter, ontslagvergoedingen, beindigingsregelingen) Reorganisaties (begeleiden collectief ontslag, afspiegelingsbeginsel, opstellen en beoordelen van een Sociaal Plan, overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties, arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames -overgang van onderneming, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden) Statutair directeur en top-managementEigenzinnig Betrokken OplossingenGMW Advocaten is een eigenzinnig advocaten-kantoor waar mensen werken die met hart en ziel van hun vak houden. Wij zijn professionals die - in een vakgebied dat bestaat bij de gratie van bestaande regels - telkens op zoek gaan naar nieuwe ideen en inzichten.Onze sleutelbegrippen zijn Betrokkenheid en Oplossingen. Dat begint met luisteren, inleven en begrijpen. Dan gaan we aan de slag: samen met collegas geven we onze inspiratie en inventiviteit ruim baan en zorgen we voor de beste oplossing. Eentje die misschien onconventioneel is en toch aan de verwachtingen voldoet. Dat is de kern van onze zaak.Wij willen dat onze clinten zich welkom voelen en onze benadering als een verademing ervaren. Goede vakmensen werken graag bij ons. Maatschappelijke organisaties in Den Haag en daarbuiten herkennen onze gedrevenheid en betrokkenheid bij initiatieven in sport, cultuur en educatie.Zo bouwen wij elke dag met aanstekelijke energie aan een advocatenkantoor dat staat.Scheveningseweg 52 Postbus 85563 2508 CG Den Haag t (070) 3615048 f (070) 3615400 [email protected] www.gmw.nl @GMWadvocatenO P L O S S I N G E N V O O R W O N E N , W E R K E N , Z A K E N E N FA M I L I E