GK draaiboek najaar - 3 GreenKidz Lesplan• Draaiboek voor scholen ... u meer informatie en...

Click here to load reader

 • date post

  29-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  18
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GK draaiboek najaar - 3 GreenKidz Lesplan• Draaiboek voor scholen ... u meer informatie en...

 • M O

  VIN G

  TO W

  A R

  D S A

  G R

  E E

  N E

  R , C

  LE A

  N E

  R , H

  E A

  LTH IE

  R A

  N D

  SA FE

  R C

  U R

  A Ç

  A O

  Dit lesmateriaal is door GreenKidz® ontwikkeld en wordt gratis en blijvend

  aan alle FO scholen en de gemeenschap van Curaçao beschikbaar gesteld.

  VO O

  R M

  E E

  R IN

  FO R

  M AT

  IE E

  N L

  E SM

  AT E

  R IA

  A L

  W W

  W .G

  R E

  E N

  K ID

  Z. O

  R G

  • (+

  59 99

  ) 5 24

  80 68

  Facebook/LinkedIn:

  GreenkidzCuraçao

  Draaiboek FO-Scholen

  GreenKidz project najaar 2016

 • Geachte schoolleiders en leerkrachten,

  In 2015 is het GreenKidz project van start gegaan met zes pilotscholen. Na zeer positieve evaluaties van alle schoolbesturen en betrokken scholen zetten wij ons project voort, waarbij uw school dit jaar ook van GreenKidz activiteiten wordt voorzien.

  In dit draaiboek vindt u een helder overzicht van al onze activiteiten voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Wij hopen dat u van ons tweede GreenKidz jaar geniet en kijken uit naar een fijne en vruchtbare samenwerking!

  Maya Mathias, Ivonne Zegveld en Ella Rosa GreenKidz Kernteam

  Voorwoord

  Ella Rosa

  Ivonne ZegveldMaya Mathias

  2 GreenKidz Lesplan • Draaiboek voor scholen • Funderend Onderwijs Curaçao

 • 3 GreenKidz Lesplan • Draaiboek voor scholen

  Inleiding 4

  0.1 Visie en ambitie meerjarig GreenKidz project 4 0.2 Terugblik eerste GreenKidz jaar (2015) 4 0.3 Vooruitblik tweede GreenKidz jaar (2016) 4 0.4 Opzet GreenKidz draaiboek 2016 4

  Hoofdstuk 1 > GreenKidz activiteitenpakket 2016 5

  1.1 Activiteiten voor leerlingen, leerkrachten en ouders 5 1.2 GreenKidz excursie 6 1.3 GreenKidz gastles ‘Plastic en Recyclen’ 6 1.4 GreenKidz knutselactiviteit ‘Maak je eigen recyclekunst’ 7 1.5 GreenKidz afsluiting 7 1.6 GreenKidz participatie Curaçao Clean Up dag 7 1.7 GreenKidz instructieworkshops voor leerkrachten 8 1.8 GreenKidz voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders 8

  Hoofdstuk 2 > GreenKidz planning en voorbereiding scholen 9

  2.1 Planning GreenKidz activiteiten 9 2.2 Begeleiding GreenKidz activiteiten 9 2.3 Voorbereiding GreenKidz activiteiten 9 2.4 Tijdspad GreenKidz activiteiten 10

  Hoofdstuk 3 > GreenKidz lesmateriaal en website 11

  3.1 GreenKidz website 11 3.2 GreenKidz producten 2016 11 3.3 GreenKidz lesmateriaal 11

  GreenKidz Bijlagen 12

  Bijlage 1 GreenKidz presentatie 2016 12 Bijlage 2 GreenKidz samenvatting meerjarenplan 17 Bijlage 3 GreenKidz team 18 Bijlage 4 GreenKidz persberichten en krantenreportages 19

  Inhoudsopgave

  2 GreenKidz Lesplan • Draaiboek voor scholen • Funderend Onderwijs Curaçao

 • 4 GreenKidz Lesplan • Draaiboek voor scholen • Funderend Onderwijs Curaçao

  Inleiding

  0.1 Visie en ambitie meerjarig GreenKidz project

  In 2015 initieerden Maya Mathias en Ivonne Zegveld (GreenKidz creators) het meerjarig GreenKidz project. Hiermee wilden zij leerlingen en leerkrachten in het FO-onderwijs inspireren en activeren om zorgzaam om te gaan met het milieu. GreenKidz streeft ernaar om in een periode van vijf jaar alle lokale scholen in het funderend onderwijs te ondersteunen met een mooi pakket van lessen, excursies en buitenactiviteiten. Al het Nederlandstalige en Papiaments talige lesmateriaal van GreenKidz wordt bovendien gratis en blijvend aan alle FO-scholen en de gemeenschap van Curaçao beschikbaar gesteld en is eenvoudig te downloaden via de website www.greenkidz.org.

  0.2 Terugblik eerste GreenKidz jaar (2015)

  In het najaar van 2015 is het Green- Kidz project met toestemming van alle schoolbesturen op zes pilot scholen van start gegaan te weten: Skol Alablanka, St. Antonius College, Divi Divi School, Pipita Basisschool, J.W. Th. Schotborghschool, Chema Maduro Angela Jessurun School. Hierbij werden 12 klassen en circa 200 leerlingen van GreenKidz activiteiten voorzien. Deze bestonden uit:

  1. Participatie aan de Curaçao Clean up dag op Boka Ascension

  2. Deelname aan een excursie naar Malpais en een Green Force recycle center

  3. Uitvoering van de gastles ‘Plastic en Recycling’ door een GreenKidz gastdocent in de klas

  4. Participatie aan het GreenKidz Award feest met uitreiking van het eerste GreenKidz Award

  0.3 Vooruitblik tweede GreenKidz jaar (2016)

  Na een zeer positieve evaluatie van alle schoolbesturen en pilot- scholen wordt het GreenKidz project dit jaar uitgebreid van 6 naar maxi- maal 15 scholen, wanneer daar voldoende sponsoring voor is. Ook worden meer activiteiten aan het GreenKidzproject toegevoegd en worden er dit jaar ook workshops en voorlichtingsbijeenkomsten voor het interne leerkrachtenteam en ouders van leerlingen verzorgd. Hierdoor wordt de impact van het duurzame GreenKidz project vergroot.

  0.4 Opzet GreenKidz draaiboek 2016

  Dit draaiboek is samengesteld om nieuwe GreenKidz scholen een goed beeld te geven van alle GreenKidz activiteiten van 2016 en bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  • Hoofdstuk 1 beschrijft kort en krachtig het activiteitenpakket van GreenKidz in 2016

  • Hoofdstuk 2 gaat vervolgens in op de planning en voorbereiding door scholen

  • Hoofdstuk 3 focust tot slot op de GreenKidz website en het ontwikkelde GreenKidz lespakket

  In de bijlagen van dit draaiboek vindt u meer informatie en beeldmateriaal over ons project en ons GreenKidz team. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.greenkidz.org en Facebookpagina GreenkidzCuraçao

 • 5 GreenKidz Lesplan • Draaiboek voor scholen4 GreenKidz Lesplan • Draaiboek voor scholen • Funderend Onderwijs Curaçao

  GreenKidz Activiteitenpakket 2016

  1.1 Activiteiten voor leerlingen, leerkrachten

  en ouders

  In de periode augustus tot en met de- cember 2016 verzorgt GreenKidz een samenhangend pakket aan GreenKidz activiteiten en lessen voor leerlingen, leerkrachten en ouders voor minimaal 6 en maximaal 9 nieuwe GreenKidz scho- len. Op elke GreenKidz school worden, in overleg met de schoolleider, maxi- maal twee klassen uit groep 5,6,7, of 8 voor GreenKidz activiteiten geselect- eerd. Zij krijgen de volgende activiteiten en lessen aangeboden:

  GreenKidz Activiteiten voor leerlingen

  1. Een ochtendexcursie naar Malpais, een recycle centrum van Green Force en Yubi Kirindongo

  2. Een gastles ‘Plastic en Recyclen’

  3. Een knutselactiviteit rond het thema recyclekunst

  4. Deelname aan de Curaçao Clean Up dag in september 2016

  5. Deelname aan het 2e GreenKidz feest in november 2016

  GreenKidz Activiteiten voor leerkrachten en ouders

  6. Een instructieworkshop voor interne leerkrachten over het GreenKidz lesmateriaal

  7. Een voorlichtingsbijeenkomst over afval en recycling op Curaçao voor de ouders van de school

  Najaar 2016, augustus t/m december

 • 6 GreenKidz Lesplan • Draaiboek voor scholen • Funderend Onderwijs Curaçao

  Niet vergeten1. 1.2 GreenKidz excursie

  De GK-excursie duurt een hele ochtend, waarbij kinderen van alles horen, leren en zien over afval ver- werking, recycling en recycle-kunst op Curaçao. Leerlingen worden met de bus van school opgehaald en bezoeken samen met GreenKidz gastdocenten en eigen leerkrachten eerst de afvalberg en milieustraat van Malpais, daarna een recycle centrum van Green Force en tot slot het huis van recyclekunstenaar Yubi Kirindongo.

  De rondleiding door Malpais wordt begeleid door Cesar Rodriguez/ mede werker van Fundashon Korsou Limpi Bunita, die optreedt als gids. Daarna rijdt de bus door naar het Green Force Recycle Centrum bij Centrum Supermarket Piscadera. Hier krijgen de leerlingen uitleg over wat zij wel en niet kunnen recyclen op Curaçao en oefenen zij met meegebrachte flessen en blikken wat precies in welke recyclebak hoort. De excursie eindigt bij Yubi Kirindongo, een van de meest beroemde recycle- kunstenaars van Curaçao.

  Kinderen en leerkrachten krijgen tevoren al informatie over de drie excur sie stops, zodat zij goed op de ver schillende excursie-onderdelen zijn voorbereid. Tijdens de excursie zullen GreenKidz gastdocenten ook actief met de kinderen bezig zijn. In het huis van Yubi Kirindongo worden de leerlingen door Yubi zelf rondgeleid, waarbij zij ook vragen kunnen stellen aan de kunstenaar. Dit onderdeel dient vervolgens als inspiratie voor de knutselactiviteiten in de klas.

  GreenKidz Activiteitenpakket 2016

  Niet vergeten om mee te nemen op excursie. Leerlingen nemen naar de excursie zelf een pen en schrift mee om notities te maken. Daarnaast neemt ieder kind 1 plastic fles of aluminium blikje mee van huis. Bij het huis van Yubi Kirindongo krijgen leerlingen en leerkrachten een kleine snack en drinken van GreenKidz.

  1.3 GreenKidz gastles ‘Plastic en Recyclen’

  De gastles ‘Plastic en recycling’ wordt dit jaar uitgevoerd met het lespakket dat in 2015 ontwikkeld is. Hierbij worden Papiamentstalige filmpjes en liedjes gebruikt over afval en recycling op Curaçao. Deze gastles duur maximaal 2,5 uur.

  Voor scholen in het speciaal onderwijs kan de gast