Giới thiệu google+ and google hangouts

Click here to load reader

 • date post

  02-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  71
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Giới thiệu google+ and google hangouts

Transcript of Giới thiệu google+ and google hangouts

 • 1. Trng: i Hc S Phm TP H Ch MinhKhoa: Cng Ngh Thng tinGii thiu Google+ and GoogleHangoutsGVHD: L c LongSVTH: Trn Ngc H

2. NI DUNG CHNH1 KHI NIM, LCH S RA I2 C IM, CHC NNG4 U IM V HN CH5 NG K V HNG DN S DNG6 NG DNG VO DY HC 3. LCH S V KHI NIM Google+ l mt loi mng x hi ca googlec ra mt vo thng 6 nm 2011. Google+ c tch hp google hangout h tr givideo min ph v sinh ng 4. TNH HNH V TRANG WEBTrang web ca google+ v tnh hnh cng ngtrong nhng nm qua 5. C IM, CHC NNG Hangouts ca Google cho chat video. Bn cth to ra mt hangout c mt cuc trchuyn vi 9 ngi.. Google+ to ra mt vng trn kt ni ngmail v xc nh v tr cp nht ca bn thngqua google map v cc ti khon google khc. 6. U IM CA GOOGLE+ Mt tnh nng v cng hp dn Hangouts cagoogle+ l bn c th lu li on video clipi thoi xem li khi cn. c s dngrng ri cc cuc hp quan trng trongthng mi v hc nhm trong hc tp. Google+ gp phn to nn mt vng trn ktni vi nhau D dng ng k v s dng min ph 7. NHC IM CA GOOGLE+ Google+ khng c s xc minh thng tindnh cho ngi ni ting nh Twitter. Google+ khng c cng ng mnh bngFacebook, Twitter. 8. Giao din chnh ca google+ 9. NG K TI KHONCh cn vo trang web : https://plus.google.comv ng nhp vo gmail ca bn l c th sdng google+ 10. CC TNH NNG Profile: H s thng tin ca bn, ty chnh t hay nhiu. People: Nhng ngi bn c th quen bit. Photos: ti nh, chia s nh, bin tp v ty chn bo mt. Whats hot : y l nhng bi vit c ph bin trnGoogle+. Communities: Cng ng hay nhm. y bn c th thycc cng ng m bn l mt phn cng nh nhng li nghcho bn. Events: Ti y bn c th xem cc s kin bn c mitham gia hay to s kin ca bn. Hangouts on Air :cho thy Hangouts Live (tc l nhngngi tin hnh). Pages: l cc trang ring bit m bn to ra cho sn phm hocnhn hiu hoc cc sng kin khc. Local: th hin v tr v nhng s kin gn v tr . Settings: bn qun l cc ci t bo mt v cc u i khc. 11. Hangouts on Air 12. GOOGLE+ VI GIO DC VO TO1. Online Collaborative Meetings2. Make-up Sessions3. Technology Troubleshooting4. Guest Speakers5. Sub Days6. Interviews7. Remote Coaching8. Writing Conferences9. Back to School Nights10. Parent Conferences10 ways to get started using Google+ in the classroom - TeachThough, 15 March 2013