GIDA VE KONTROL - · PDF fileGıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü YILLARA...

Click here to load reader

 • date post

  16-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GIDA VE KONTROL - · PDF fileGıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü YILLARA...

Gda ve Kontrol Genel Mdrl

GIDA VE KONTROL

GENEL MDRL

ARALIK 2018

Gda ve Kontrol Genel Mdrl

HAYVAN SALII VE KARANTNA

2018 YILI AILAMA SAYILARI (Aralk 2018)

HASTALIK ADI HAYVANIN NEV AILAMA MKTARI

ap Bykba 2.648.034

Kkba 258.549

Sr Brusellozu B.ba 281.690

arbon B.ba 22.197 K.ba 7.662

Kuduz Kedi-Kpek 35.772

Koyun Kei iei K.Ba 506.383

Koyun Kei Brusellozu K.Ba 648.473

Koyun Kei Vebas K.Ba 1.194.077

Mavi dil K.Ba 53.271

Lumpy Skin Disease B.Ba 177.724

Gda ve Kontrol Genel Mdrl

HAYVAN HASTALIKLARI LE MCADELE KAPSAMINDA

VERLEN DESTEKLEMELER (Aralk 2018)

DESTEKLEME GRUBU TUTAR (TL)

AILAMA-KPE UYGULAMA (UYGULAYICI) 405.077,50

ATIK DESTE 123.000,00

HASTALIKTAN AR LETME-ONAYLI ST FTL 24.151.630,00

HAYVAN HASTALII TAZMNATLARI 0

TOPLAM 24.679.707,50

Gda ve Kontrol Genel Mdrl

VETERNER LABORATUVAR HZMETLER VE RUHSATLANDIRMA

Deney Hayvan Kurulular; 13.12.2011 tarihli ve 28141 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Deneysel

ve Dier Bilimsel Amalar in Kullanlan Hayvanlarnn Refah ve Korunmasna Dair Ynetmelik

erevesinde alma izni verilmektedir.

Veteriner Tehis ve Analiz Laboratuvar; 11.12.2011 tarih ve 28139 sayl Resmi Gazetede yaymlanan

Veteriner Tehis ve Analiz Laboratuvarlar Ynetmelii erevesinde izin verilmektedir.

Hayvan Hastaneleri 21.12.2011 tarih ve 281439 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Hayvan Hastaneleri

Ynetmelii erevesinde ruhsatlandrlmaktadr.

Veteriner Hekim Muayene ve Poliklinikleri; 15.10.2011 tarih ve 28085 sayl Resmi Gazetede

yaymlanan Veteriner Hekim Muayene ve Poliklinikleri Veteriner Hekim Muayene ve Poliklinik Ynetmelii

erevesinde ruhsatlandrlmaktadr.

Ev ve ss hayvan sat yerleri; 08.10.2011 tarih ve 28078 sayl Resmi Gazetede Ev ve Ss

Hayvanlarnn retim, Sat, Barnma Ve Eitim Yerleri Hakknda Ynetmelik erevesinde

ruhsatlandrlmaktadr.

Gda ve Kontrol Genel Mdrl

2018 Aralk ay itibariyle

HAYVAN SEVKLER

Yurt ii canl hayvan sevkleri;

Yurt inde Canl Hayvan ve Hayvansal rnlerin Nakilleri Hakknda Ynetmelik erevesinde

yaplmaktadr. Sz konusu Ynetmelik ticarete konu olmayan hayvanlarn nakilleri dnda bir ilden baka bir

ile yaplacak olan hayvan sevklerinin veteriner salk raporu ile gerekletirileceini hkm altna almtr.

Dzenlenen veteriner salk raporu hayvan sahibinin istei zerine gidecei yer belirtilerek tanzim edilmektedir.

Hayvan sahibi sevk edecei hayvanlar sz konusu mevzuat gerei veteriner salk raporunda belirtilen iletme

dnda baka bir yere nakledemez.

ALIMA ZN VERLEN VE RUHSATLANDIRILAN KURULULAR

KURULULAR SAYISI

HAYVAN HASTANELER 52

VETERNER TEHS VE ANALZ LABORATUVAR 38

DENEY HAYVANI KURULULARI 137

VETERNER KLNK 6168

VETERNER POLKLNK 60

EV ve SS HAYVANI SATI YERLER 2.047

Gda ve Kontrol Genel Mdrl

YILLARA GRE HAYVAN HAREKETLER

HAYVAN SATI YERLER

lkemizde hayvan sat yerleri, 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayl Resmi Gazetede yaymlanan

Hayvan Sat Yerlerinin Ruhsatlandrlma ve Denetleme Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik erevesinde

ruhsatlandrlmaktadr. Bu kapsamda lkemizde toplam 126 Ruhsatl Hayvan Pazar ve 20 Hayvan Borsas

olmak zere toplam 146 ruhsatl hayvan sat yeri bulunmaktadr.

HAYVAN HAREKETLER

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018

Bykba 1.680.662 1.724.350 2.504.123 2.304.612 2.131.373 1.776.847 1.455.865 1.709.506 1.296.120

Kkba 6.011.091 5.997.033 6.934.432 6.926.641 6.534.302 6.395.434 6.735.571 6.994.212 6.257.080

Ruhsatl Hayvan Pazar ve Borsas

Says Bulunan l Says Bulunmayan l Says

Hayvan Pazar 126 54 27

Hayvan Borsas 20 16 65

Hayvan Pazar ve Borsas 146 62 19

Gda ve Kontrol Genel Mdrl

BYKBA VE KKBA HAYVAN SAYISI

Bykba Hayvan Saylar

(TUK)

Kkba Hayvan Saylar

(TUK)

Yl Adet Adet

2001 10.686.000 33.994.000

2002 9.924.575 31.953.800

2003 9.901.458 32.203.214

2004 10.173.246 31.811.092

2005 10.631.405 31.821.789

2006 10.971.880 32.260.206

2007 11.121.458 31.748.651

2008 10.946.239 29.568.152

2009 10.811.165 26.877.793

2010 11.454.526 29.382.924

2011 12.483.969 32.309.518

2012 14.022.347 35.782.519

2013 14.532.848 38.509.795

2014 14.244.673 41.462.349

2015 14.127.837 41.924.100

2016 14.222.228 41.329.232

2017 16.105.025 44.312.308

2018(1. dnem) 17.338.375 47.362.281

Gda ve Kontrol Genel Mdrl

BYKBA VE KKBA LETME SAYISI

Trkvette Kaytl Bykba Hayvanclk letme Says : 1.402.476

Trkvette Kaytl Kkba Hayvanclk letme Says : 417.682

Kaytl Kulak Kpesi retici Firma Says : 10 Adet

BYKBA VE KKBA HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

lkemizde sr cinsi hayvanlar; 02.12.2011 tarihli ve 28130 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak

yrrle giren Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii hkmlerine gre

tanmlanmakta ve kayt altna alnmaktadr. Sr cinsi hayvanlarn kimliklendirilmesi ve kayt altna alnmas

uygulamasna 2001 ylnda balanm, 2006 ylndan itibaren Trkvet Veteriner Bilgi Sistemi kullanma

almtr. 2009 ylnda, Trkvet Veteriner Bilgi Sistemi Avrupa Birliine uyumlu olarak yenilenmitir.

lkemizde koyun ve kei tr hayvanlar; 02.12.2011 tarihli ve 28130 sayl Resmi Gazetede

yaymlanarak yrrle giren AB mevzuatna uyumlu Koyun ve Kei Tr Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili

ve zlenmesi Ynetmelii hkmlerine gre tanmlanmakta ve kayt altna alnmaktadr. Kkba hayvanlarn

kimliklendirilmesi ve Koyun Kei Kayt Sistemi (KKKS)nde kayt altna alnmas almalar 2010 ylnda

balamtr.

Gda ve Kontrol Genel Mdrl

Trkvet ve Koyun Kei Kayt Sistemi (KKKS), Tarm Bilgi Sistemi Projesi kapsamnda yer alan

Hayvan Bilgi Sistemi (HBS)nde birletirilerek; tm hayvan trlerinin tek bir sistemde kaydedilecei

TRKVET 30 Haziran 2016 tarihinde devreye alnmtr.

Herhangi bir nedenle kayt altna alnamam her yataki sr cinsi hayvanlar ile koyun ve kei tr

hayvanlarn 31 Mart 2019 tarihine kadar kpelenerek TRKVET'te kayt altna alnmas ve iletmelerde kaytl

hayvan mevcudunun gncellenmesi amacyla Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi

Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik ile Koyun ve Kei Tr Hayvanlarn Tanmlanmas,

Tescili ve zlenmesi Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik 3 Kasm 2018 tarihli ve 30584

sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle girdi.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181103.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181103.htmhttp://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181103.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181103.htmhttp://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181103.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181103.htmhttp://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181103.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181103.htm

Gda ve Kontrol Genel Mdrl

Trkvete 2003-2018 yllar arasnda kaydedilen bykba ve kkba hayvan saylar

Yl Kayt Altna Alnan

Bykba Hayvan Says

Kayt Altna Alnan

Kkba Hayvan Says

2003 2.441.007 -

2004 2.961.029 -

2005 3.094.576 -

2006 4.018.349 -

2007 5.019.683 -

2008 4.339.097 -

2009 4.240.657 -

2010 6.099.577 10.467.096

2011 4.925.746 11.396.866

2012 7.003.889 19.193.685

2013 4.903.060 17.123.737

2014 6.739.587 19.971.173

2015 4.501.566 13.927.148

2016 4.595.416 14.522.783

2017 7.990.705 19.608.327

2018 6.833.114 14.456.540

Gda ve Kontrol Genel Mdrl

HAYVAN VE HAYVANSAL RNLER

1.THALAT

2018 Ylnda Hayvan ve Hayvansal rn-Hayvansal Yan rnler in

lkeye Girite Gerekletirilen Veteriner Kontrolleri

Yl Veteriner Kontrollerinin Says

(thalat, Geici thalat,

Transit Gei)

Alnan

Numune

Says

Analiz

Says

thalat in

Dzenlenen

Uygunluk

Yazs Says

thalat in

Dzenlenen

Uygunsuzluk

Yazs Says

2018

49.570

8.238

48.365

33.341

135

1.1.Canl Hayvan thalat

Salk Sertifikas zerinde Anlalan lkeler ve Yaynlanan Salk Sertifikalar: AB lkeleri: Damzlk, besilik ve kesimlik amal sr cinsi hayvan veteriner salk sertifikalar

Hollanda: Damzlk kei cinsi hayvanlarn veteriner salk sertifikas

Uruguay: Damzlk ve besilik amal sr cinsi hayvan veteriner salk sertifikalar

Tm lkeler: 1 Ocak 2015den itibaren geerli olan Su Hayvanlar (2 sertifika), Damzlk Gnlk

Civciv veteriner salk sertifikalar

Avrupa Birlii lkeleri: Tek trnakl hayvan semeninin ithalat iin veteriner salk sertifikalar

8-9 Mart 2017 tarihlerinde Hrvatistana sr cinsi hayvan ithalatna ynelik olarak teknik ziyaret

gerekletirilmi olup, deerlendirme sreci devam etmektedir.

9 Austos 2017 Uruguay damzlk dii sr sertifikasnda yenilemeye gidilmitir.