Gi¥y dn t°»‌ng alhambra, gi¥y dn t°»‌ng h n...

Gi¥y dn t°»‌ng alhambra, gi¥y dn t°»‌ng h n qu»‘c
Gi¥y dn t°»‌ng alhambra, gi¥y dn t°»‌ng h n qu»‘c
Gi¥y dn t°»‌ng alhambra, gi¥y dn t°»‌ng h n qu»‘c
download Gi¥y dn t°»‌ng alhambra, gi¥y dn t°»‌ng h n qu»‘c

of 3

Embed Size (px)

description

Giấy dán tường alhambra, giấy dán tường hàn quốc. http://sangodep.com cung cấp giay dan tuong chất lượng cao

Transcript of Gi¥y dn t°»‌ng alhambra, gi¥y dn t°»‌ng h n...

  • 1. Giy dn tng Alhambra, Giy dn tng hn quc11/18/20131 LIKE ca bn chng t bn hi lng v chng tiTRANG CHTIN NGNHSN G KINNI THT KIN08:18:52 AMLIN H KINTh 2, 18.11.2013 Ca nhaThch caoChn sn gCu thangGiy dn tngChn sn phmChn sn gT bp & Ph kinChn sn phmChn sn gRm g PINANOChn sn phm So snhSN G Ca nhaThch caoGIY DN TNGCU THANGRm g PINANO T bp & Ph kinCu thangT BPRM GVCH THCH CAOGiy dn tng SearchGiy dn tng AlhambraGiy dn tng ITALINO Giy dn tng MJ:UNGiy dn LOHMANN Giy dn tng VERENAGiy dn tng tr emGiy dn tng Alhambra NL18009 Kch thc: (530x10.000)mm dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 Chi tit sn phmt hngChi tit sn phmVn phng: 04.3370.1968 Bn Hng: 0166.964.8888 K thut. : 0166.960.8888t hngGiy dn tng Alhambra PN5166 Kch thc: (530x10.000)mmSn g cng nghipGiy dn tng Alhambra NL16009 Kch thc: (530x10.000)mm dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 Chi tit sn phmt hngChi tit sn phmt hngGiy dn tng Alhambra NL18002 Kch thc: (530x10.000)mmSn g t nhinSn g QUICK HOUSE EPV-589 Gi mi: 250,000 Gc t vnSn g JANMI T13 Gi mi: 270,000 Khuyn miDnh cho i lHng dn bo v sn g trc khi b thm nc Sn g cng nghip c nhiu tnh nng u vit hn so vi s dng gch men v sn g t nhin. Vi cng ngh nn p hin i,http://sangodep.com/giay-dan-tuong-alhambra.html1/3

2. Giy dn tng Alhambra, Giy dn tng hn quc11/18/2013Sn g cng nghip l g?Giy dn tng Alhambra NL16006 (530x10.000)mm Kch thc: dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 Chi tit sn phmt hngChi tit sn phmt hngGiy dn tng Alhambra NL16007 (530x10.000)mm Kch thc:Sn g cng nghip hin nay v ang c ngi tiu dng la chn nhiu hn so vi sn g t nhin bi chng c lp t d vi cng ngh hm kha kp Click&Click. B mt sn c ph mt lp Hng dn, gii p mi thc mc v Laminate sn g c mu sc gn vi vn g t nhin, vi cng mi cu hi lin quan n mt Bn s khng bngh tin tin ny b nh c th t sn s dng, bo qun, lp t sn g vn g t nhin. try xc, mi mn sn ti y chng ti s gii p v hng dn cho bn mt tht g b nht. Cch s l cch nhanhmc Lu Bn c th s dng c khon cachicG+, YM... lc Gia nh ti ti mua mt FB, tht g t cu hi. p sng nhng sau mt thi mua rt mi gian s dng th ti thy c hin tng thm, mc di y tht, mt g b mn xin hi lm th no dn chn mua t bp p, Hng khc phc c tnh trng trn?cht lng Sau khi quyt nh chn cht liu cho t bp, bn nn ngh n mu sc. T bp bng g mang li kh nhiu la chn v mu sc, c th l mu g v vn g t nhin, nh sn p munh Cng trnh cng c th c sng, mu ti hay lm bng bi vecni.Giy dn tng Alhambra NL11902 (530x10.000)mm Kch thc: dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 Chi tit sn phmt hngChi tit sn phmt hngGiy dn tng Alhambra NL11510 (530x10.000)mm Kch thc:Giy dn tng Alhambra NL11507 (530x10.000)mm Kch thc: dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 Chi tit sn phmt hngChi tit sn phmt hngGiy dn tng Alhambra NL11502 (530x10.000)mm Kch thc:Giy dn tng Alhambra NL11203 (530x10.000)mm Kch thc: dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 Chi tit sn phmt hngChi tit sn phmt hngGiy dn tng Alhambra NL11201 (530x10.000)mm Kch thc:Giy dn tng Alhambra DY991009 (530x10.000)mm Kch thc: dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 Chi tit sn phmt hngChi tit sn phmt hngGiy dn tng Alhambra NL11905 (530x10.000)mm Kch thc:http://sangodep.com/giay-dan-tuong-alhambra.html2/3 3. Giy dn tng Alhambra, Giy dn tng hn quc11/18/2013Giy dn tng Alhambra DY99908 (530x10.000)mm Kch thc: dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 Chi tit sn phmt hngChi tit sn phmt hngGiy dn tng Alhambra DY99805 (530x10.000)mm Kch thc:Giy dn tng Alhambra DY99612 (530x10.000)mm Kch thc: dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 Chi tit sn phmt hngChi tit sn phmt hngGiy dn tng Alhambra DY99603 (530x10.000)mm Kch thc:Giy dn tng Alhambra DY99602 (530x10.000)mm Kch thc: dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 dy: 0,2mmBo hnh: 01 nm Gi c: 520,000 Gi mi: 520,000 Chi tit sn phmt hngChi tit sn phmt hngGiy dn tng Alhambra DY991006 (530x10.000)mm Kch thc:1 2 3 TipHNG DN KHCH HNG Hng dn lp t Hng dn giao nhn Hng dn thanh ton RSSCHNH SCH BN HNG Chnh sch u i Chnh sch bo hnh Chnh sch vn chuynHNG DN I L iu kin lm i l n ngh lm i l Phng thc hp tc t lm trang ch|CHNH SCH KHUYN MI Sn g 8.0mm ch 135.000/m2 Sn g 12.3mm ch 195.000/m2 Tng Voucher mua hng 500.000 Tuyn dng|Lin h|u trangNH PHN PHI & BO HNH SN G P KIN Add: 110 Trn Ph, Qun H ng, TP H Ni Tel: 04.3370.1968 0166.964.8888 Email: sangodep@gmail.com Xng SX: Khu th An Khnh, H Ni Tel: 04.62850283 90.434.5554http://sangodep.com/giay-dan-tuong-alhambra.html3/3