Giaotrinhthietkex7 coban

Click here to load reader

 • date post

  13-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  406
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of Giaotrinhthietkex7 coban

 1. 1. TRUNG TM CNG NGH ADVANCE CAD Thit k 3D Ti tr bi: Trung tm Advance CAD Nh sch Qung i www.advancecad.edu.vn www.cachdung.com Dch theo ti liu training chnh hng Mastercam www.advancecad.edu.vn
 2. 2. Gii thiu Gip ngi hc mi s dng phn mm Mastercam c th t hc mt cch nhanh chng m khng phi lo lng v cc pht sinh cng nh kh khn khi mi ln u lm quen vi phn mm mastercam. Hin nay ngoi th trng c kh nhiu ti liu v lp trnh v gia cng Mastercam, nhng phn thit k 3D li t c ch trng, v phn thit k ngi ta hay s dng trc tip trn solidworks , xut qua mastercam v tin hnh gia cng. Do vy ti liu ny s gip bn gii quyt c kh khn bc u khi lm vic vi Mastercam. Hng dn sinh ng d hiu, mi ch dn u trc quan v theo trnh t, d bn khng bit g v cc phn mm k thut vn c th d dng hiu c. www.advancecad.edu.vn
 3. 3. TRUNG TM CNG NGH ADVANCE CAD Series gio trnh Mastercam X7 bi Trung tm Advance Cad Mastercam X7 Thit k 3D c bn 06/2015 www.advancecad.edu.vn
 4. 4. 4 SETTING UP THE PART Thit k 3D Mastercam X7 Mc lc Bi 1: Chuyn i bn v.................................................................................6 Bi tp 1: Thit lp chi tit ................................................................................8 Bi tp 2: To l khoan.....................................................................................8 Bi tp 3: To hc v rnh...........................................................................10 Bi tp 4: To ng vin 3D bn ngoi....................................................16 Bi tp 5: Hon thin m hnh khung Wireframe ............................................18 BI 2 Cc mt phng Dynamic Plane......................................................24 Bi tp 1: To mt phng Text Plane...........................................................24 Bi tp 2: To thit lp tin ca cc k t.......................................................32 Bi tp 3: To bc thit lp th hai cho ch.................................................36 Bi 3 To b mt..................................................................................41 Bi tp 1: Chun b cho phn to mt phng ...................................................42 Bi tp 2: To mt phng bin Flat Boudary trn cng..................................44 Bi tp 3: To mt phng bin pha di.......................................................47 Bi tp 4: To mt phng bin gia .........................................................51 Bi tp 5: To cc b mt Ruled/Lofted Surfaces.........................................54 Bi tp 6: To cc b mt nghing...............................................................60 Bi tp 7: To b mt Ruled/Lofted hon thin................................................66 BI 4 Xut bn v cho g dao ..............................................................72 Bi tp 1: v bin dng phn g dao, phn 1.................................................74 Bi tp 2: v bin dng g dao, Phn 2........................................................75 Bi tp 3: V phn g dao, phn 3...............................................................80 Bi tp 4: V g dao, phn 4.......................................................................84 www.advancecad.edu.vn
 5. 5. GEOMETRY TRANSLATION 5 5 Bi tp 6: To b mt ................................................................................93 www.advancecad.edu.vn
 6. 6. 6 SETTING UP THE PART Thit k 3D Mastercam X7 Sau khi hon thnh kha hc bn c th thit k thnh tho cc chi tit tng t nh bn di, vi cch ln mu sc, chn cc ng, x l cc ng c, hnh hc v i tng 3D thm cc thnh phn con ln chi tit. Bi 1: Chuyn i bn v Bng cch chuyn i hnh nh 2D hin ti, bn c th to ra mt phn 3D vi n lc ti thiu. Bi hc ny c phn 2D hon thnh t cc hng dn c bn thit k 2D v cho ta bit lm th no s dng phn chuyn i hnh nh a n thnh mt phn 3D y . Phn hnh nh 3D hon thin sau c s dng nh l cc tp tin ngun cho cc hng dn c bn gia cng 3D, cun sch tip theo trong lot bi hng dn ny. Bi hc ny bao gm cc file sau, bn c th s dng khi cn thit: CONNECTHOC_START.MCX-7: File bn ti bt u bi hng dn ny. CONNECTHOC_L01EX01.MCX-7: Cc file sau khi hon thnh bi 1 l Bi tp 1. Bn c th s dng tp tin ny bt u bi tp 2. CONNECTHOC_L01EX02.MCX-7: Cc file sau khi hon thnh bi 1 l Bi tp 2. Bn c th s dng tp tin ny bt u bi tp 3. CONNECTHOC_L01EX03.MCX-7: Cc file sau khi hon thnh bi 1 l Bi tp 3. Bn c th s dng tp tin ny bt u bi tp 4 . CONNECTHOC_L01EX04.MCX-7: Cc file sau khi hon thnh bi 1 l Bi tp 4. Bn c th s dng tp tin ny bt u bi tp 5. CONNECTHOC_L01EX05.MCX-7: Cc file sau khi hon thnh bi 1 l Bi tp 5. Bn c th dug3 cc file ny bt u Bi 2,Bitp2. Mc tiu bi hc www.advancecad.edu.vn
 7. 7. GEOMETRY TRANSLATION 7 7 Thit lp phn chuyn i t 2D sang 3D. S dng lnh chuyn i to ra cc hnh nhmi. Xc nh cc bn v View thit lp cc mt Plane. Chuynigiachbnv 2Dv3D. www.advancecad.edu.vn
 8. 8. 8 SETTING UP THE PART Thit k 3D Mastercam X7 Bi tp 1: Thit lp chi tit Trong bi tp ny, bn to chi tit t hnh 2D chuyn i sang 3D. Qu trnh ny bao gm nh v cc phn hnh nh trn mn hnh, thit lp cc mt phng dng hnh, v to ra mt cp mi ca hnh bn to ra trong cc bi tp tip theo. 1 Khi ng Mastercam bng cch dng cc phng php sau: Nhp p vo biu tng trn mn hnh. Hoc M Mastercam t menu Windows Start. 2 Chn tp tin vi cu hnh metric mc nh: a Chn Settings, Configuration t menu Mastercam. b Chn ...mcamxm.config t danh sch lnh Current. c Click OK. 3 Ti file CONNECTOR_START.MCX-7, c cung cp km theo bi hng dn. www.advancecad.edu.vn
 9. 9. GEOMETRY TRANSLATION 9 9 4 T thanh menu ca Mastercam, chn File, Save As, v lu CONNECTOR_WORK.MCX-7. Bng cch lu file di mt tn khc, bn trnh vic v tnh ghi ln cc tp tin gc. www.advancecad.edu.vn
 10. 10. 10 SETTING UP THE PART Thit k 3D Mastercam X7 5 Trong menu Gview trn thanh trng thi, Chn Isometric (WCS). Mo: Bn cng c th chn mt Gview t thanh cng c ca Mastercam. V d, chn bn v Isometric, nhp vo nt trn thanh cng c ha Views Isometric (WCS). 6 T thanh cng c, chn Fit v Un-Zoom .8. Phn hnh nh by gi hin th v tr thun tin v hp l. 7 Trong thanh trng thi menu WCS, chn View Manager. Hp thoi View Manager m ra. www.advancecad.edu.vn
 11. 11. GEOMETRY TRANSLATION 11 11 8 Trong hp thoi View Manager, click vo dng FRONT giao vi ct C column, v sau click OK. Mastercam thit lp mt phng dng hnh (Cplane) cho iu hng pha trc Front Orientation. Nhng thay i bn thc hin cho hnh nh l tng i so vi mt phng Front plane. 9 Trn thanh trng thi, click vo danh sch Level, nhp 4:3DGEOM, v sau nhn [Enter]. Lu : Mc d danh sch Level t c hai bn ca du hai chm, bn khng cn phi g space khi chn hoc to ra mt Level. Mastercam to mt level 4 mi vi tn 3DGEOM. Hnh nh bn to ra trong cc bc sau y s a vo level 3DGEOM. Bn c th qun l cc cp ca tp tin ca bn trong Level Manage ca Mastercam (th hin trong hnh di y). bit thm thng tin v Level, bn vo phn tr gip Help ca Mastercam. www.advancecad.edu.vn
 12. 12. 12 SETTING UP THE PART Thit k 3D Mastercam X7 10 ChnFile, Save lu. www.advancecad.edu.vn
 13. 13. www.advancecad.edu.vn
 14. 14. Thit k 3D Mastercam X7 8 CREATING THE DRILL HOLES Bi tp 2: To l khoan Phn ny c 4 l phi khoan. Trong bi tp ny, bn s dng Translate to ra cc bn sao ca bn l su yu cu. BncthtiptcvicctptinbnbtutrongBitp1, hoc bn c th thao tc vi bi tp ny bng cch ti fileCONNECTOR_L01EX01.MCX-7. Nu bn ti CONNECTOR_L01EX01.MCX-7, cn chc l lu n vi tn mi, khng b trng vi file gc. 1 T menu ca Mastercam, chn Xform, Translate. 2 Chn 4 hnh trn nh nh nh minh ha. 3 Click End Choosion trn thanh Ribbon. Mastercam thit lp vng trn nh hnh c chn, l hnh m c chuyn i trong cc bc sau y. www.advancecad.edu.vn
 15. 15. GEOMETRY TRANSLATION 9 9 4 Trong hp thoi Translate, thao tc theo cc bc sau: a Chn Copy. b Thit lp Y thnh -30. c Click OK. Mastercam to cc bn sao, di trcY30 mm. 5 Trn thanh trnh thi, click Clear Colors. Mastercamhnh mi vi mu sc mc nh. Nhng hnh nh di y cho ta bn v vo thi im ny. 6 Chn File, Save lu li. www.advancecad.edu.vn
 16. 16. Thit k 3D Mastercam X7 10 CREATING THE POCKET AND SLOT Bi tp 3: To hc v rnh Phn ni c khu vc b ti ln, cng nh mt khe rng cui trn ca n. Trong bi ny, bn s dng Translation v Fill to ra hnh cho cc c tnh ny. Bn c th tip tc vi cc tp tin bn to cho bi tp 2, hoc bn c th bt u tp bi ny bng cch ti CONNECTOR_L01EX02.MCX-7. Nu bn ti CONNECTOR_L01EX02.MCX-7, hy lu n di mt ci tn mi, bn khng ghi ln cc tp tin ban u. To hnh nh mi cho phn to hc 1 T thanh chc nng MRU (pha bn phi ca ca s Mastercam), chn Xform Translate. Thanh cng c MRU cung cp cho bn mt cch d dng chn chc nng m bn dng thng xuyn vi Mastercam. 2 Chn General trn thanh ribbon, thit lp l Chain. . By gi c th chn chc nng khc chn hnh. www.advancecad.edu.vn
 17. 17. GEOMETRY TRANSLATION 11 11 3 Click phn to hc pha trong, nh hnh di, v sau click End Choosion trn thanh ribbon. Hp thoi Translate c m. 4 Trong hp thoi Translate, thao tc theo cc bc sau: a Chn Copy. b Thit lp Y l -10. c Click OK. www.advancecad.edu.vn
 18. 18. Thit k 3D Mastercam X7 12 CREATING THE POCKET AND SLOT Mastercam to ra cc bn sao ca hnh c chn di trc Y 10 mm, nh th hin trong hnh di y. 5 Trn thanh cng c, click Clear Colors. Mastercam loi b cc mu sc c s dng hin th cc kt qu hnh chuyn i. To hnh v mi cho phn to rnh 1 T thanh cng c MRU, chn Xform Translate. 2 Nhn gi [Shift], click vo ng rnh, nh hnh, v sau chn End Choosion trn thanh ribbon. Nhn gi [Shift] cng l mt cch chn nhiu i tng. www.advancecad.edu.vn
 19. 19. GEOMETRY TRANSLATION 13 13 3 Vo hp thoi Translate, thao tc theo cc bc sau: a Chn Move. b Thit lp Y l -10. c Click OK. Ln ny, Mastercam chuyn, thay v sao chp hnh c chn xung di trc Y mt khong 10 mm. 4 Trn thanh trng thi, chn Planes, Top (WCS). Mastercam thit lp mt phng Cplane thnh Top. www.advancecad.edu.vn
 20. 20. Thit k 3D Mastercam X7 14 CREATING THE POCKET AND SLOT 5 T menu ca Mastercam, chn Xform, Offset Contour. Hp thoi Chaining m ra. 6 Nhp vo khe rnh ti ni hin th chy ngc chiu kim ng, v sau nhn OK trong hp thoi Chaining. Hp thoi Offset Contour m ra. www.advancecad.edu.vn
 21. 21. GEOMETRY TRANSLATION 15 15 Mo vt: Nu bn nhp ch