Giai phap voip vdt

download Giai phap voip vdt

of 19

 • date post

  17-Jul-2015
 • Category

  Business

 • view

  94
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Giai phap voip vdt

Welltech VoIP Solution

CALLCENTER VOIPNi dungCall-Center : kt ni mi niKt ni Conference callChuyn cuc gi n s t di ngChuyn cuc gi n Voice mailQun l log cuc giQun l chi tit cuc gi CDRQun l log cuc gi ca agentQun l Voice mailQun l BacklistHin th s in thoi & thng tin ngi giin thoi vin s dng Click-to-call Auto Survey CallGii thiu chung v gii php VoIPKt ni vi cc ng dng khc : CRM,SMS.Xin cm n !

2

Kt ni mi ni trn nn IP/Internet

Vi h thng VoIP, Khong cch v tr a l s khng cn, cc nhn vin a quc gia c th lin lc vi nhau bng h thng VoIP ni b vi chi ph cuc gi l zero ng, & gim chi ph gi in thoi ng di.Vi h thng VoIP, Khong cch v tr a l s khng cn, cc nhn vin a quc gia c th lin lc vi nhau bng h thng VoIP ni b vi chi ph cuc gi l zero ng, & gim chi ph gi in thoi ng di.3Kt ni mi ni trn nn IP/Internet

Viet NamMalaysiaOther countriesGi ti 1900xxxxGi ti 1800xxxxCc trung tm h tr khch hng call-center c th t mi ni, Khch hng gi vo u s 1900/1800xxxx u c th kt ni cCc trung tm h tr khch hng call-center c th t mi ni, Khch hng gi vo u s 1900/1800xxxx u c th kt ni c4

Conference callH thng conference call cng c thit lp d dng & thut tin. Khng cn phi tn cc chi ph di chuyn, n gp trc tip face-to-faceH thng conference call cng c thit lp d dng & thut tin. Khng cn phi tn cc chi ph di chuyn, n gp trc tip face-to-face5Chuyn cuc gi n s t di ng

Gi ti 1900/1800xxxxKhch hngbusybusyNo-answerChuyn cuc gi n s in thoi di ngKhi khng c ai tr li in thoi hoc ngoi gi hnh chnh, cuc gi c th c ci t chuyn n s in thoi di ng ca nhn vin.- Khi khng c ai tr li in thoi hoc ngoi gi hnh chnh, cuc gi c th c ci t chuyn n s in thoi di ng ca nhn vin.6Chuyn cuc gi n Voice Mail

Gi ti 1900/1800xxxxKhch hngbusybusyNo-answerChuyn cuc gi n Voice Mail

Khi khng c ai tr li in thoi hoc ngoi gi hnh chnh, cuc gi c th c ci t chuyn n hp th thoi voice mail- Khi khng c ai tr li in thoi hoc ngoi gi hnh chnh, cuc gi c th c ci t chuyn n hp th thoi voice mail.

7Qun l log cuc gi

Qun l chi tit cuc gi (CDR)Thng k cc cuc gi theo thi gian, s in thoi ngi gi, ngi nghe, agent,& c th nghe li cc file ghi m cuc gi.Qun l chi tit cuc gi (CDR)Thng k cc cuc gi theo thi gian, s in thoi ngi gi, ngi nghe, agent,& c th nghe li cc file ghi m cuc gi.8Qun l log cuc gi cho tng Agent

Cc Agent c th qun l cc log cuc gi ca mnh, cc cuc gi nhn c, cuc gi nh,.Ngoi ra cn c th ghi ch thng tin v cc cuc gi ny.Cc Agent c th qun l cc log cuc gi ca mnh, cc cuc gi nhn c, cuc gi nh,.Ngoi ra cn c th ghi ch thng tin v cc cuc gi ny.9Qun l Voice Mail

Cc nhn vin c th qun l voice mt cch d dng.Cc nhn vin c th qun l voice mt cch d dng.10

Qun l Black listVn gi ph my, tru a vo h thng 1800xxxx l mt vn rt nht u ca nh mng & h thng chm sc khch hng 1800xxx.Chng ti xy dng h thng black list c th kha cc s in thoi quy ph ny mt cch t ng & c th thm bt bng tay.11Hin th thng tin khch hng

- H thng c th kt hp vi h thng CRM qun l khch hng hin th thng tin khch hng hoc c th t xy dng CRM theo nhu cu ca khch hng.12in thoi vin s dng Click-to-call :

Gip thun tin cho nhn vin khi thc hin cuc gi m khng cn nhp s in thoi bng tay, ci thin ng k tc thc hin cuc gi & khng s b gi sai s do nhp sai.

in thoi vin s dng Click-to-call :(1) : in thoi vin Click vo nt Call trn trang web thng tin khch hng kt ni vi khch hng(2) : IP-PBX nhn c yu cu kt ni cuc gi ny v thc hin :(3a) & (3b) : thc hin cuc gi n in thoi vin & Khch hng(4) : Kt ni in thoi ca in thoi vin & khch hng. Khi , in thoi vin v khch hng c th m thoi.u im ca gii php ny :in thoi vin c th s dng bt k in thoi no nh : Softphone, IP Phone, Analog Phone, hay Mobile phone, v.v u c th kt ni c vi khch hng. in thoi vin c th s dng in thoi ni b ca tng i IP-PBX hay in thoi bn hoc in thoi di ng bn ngoi h thng IP-PBX u c. Khi ch cn khai bo s in thoi no m in thoi vin s s dng.Hot ng trn mi trnh duyt web, PC,laptop, my tnh bng, smart phone, v.v.Tit kim thi gian phi nhp s in thoi bng tay & trnh sai st khi nhp bng tay.Gip thun tin cho nhn vin khi thc hin cuc gi m khng cn nhp s in thoi bng tay, ci thin ng k tc thc hin cuc gi & khng s b gi sai s do nhp sai.

in thoi vin s dng Click-to-call :(1) : in thoi vin Click vo nt Call trn trang web thng tin khch hng kt ni vi khch hng(2) : IP-PBX nhn c yu cu kt ni cuc gi ny v thc hin :(3a) & (3b) : thc hin cuc gi n in thoi vin & Khch hng(4) : Kt ni in thoi ca in thoi vin & khch hng. Khi , in thoi vin v khch hng c th m thoi.u im ca gii php ny :in thoi vin c th s dng bt k in thoi no nh : Softphone, IP Phone, Analog Phone, hay Mobile phone, v.v u c th kt ni c vi khch hng. in thoi vin c th s dng in thoi ni b ca tng i IP-PBX hay in thoi bn hoc in thoi di ng bn ngoi h thng IP-PBX u c. Khi ch cn khai bo s in thoi no m in thoi vin s s dng.Hot ng trn mi trnh duyt web, PC,laptop, my tnh bng, smart phone, v.v.Tit kim thi gian phi nhp s in thoi bng tay & trnh sai st khi nhp bng tay.

in thoi vin s dng Click-to-call :(1) : in thoi vin Click vo nt Call trn trang web thng tin khch hng kt ni vi khch hng(2) : IP-PBX nhn c yu cu kt ni cuc gi ny v thc hin :(3a) & (3b) : thc hin cuc gi n in thoi vin & Khch hng(4) : Kt ni in thoi ca in thoi vin & khch hng. Khi , in thoi vin v khch hng c th m thoi.u im ca gii php ny :in thoi vin c th s dng bt k in thoi no nh : Softphone, IP Phone, Analog Phone, hay Mobile phone, v.v u c th kt ni c vi khch hng. in thoi vin c th s dng in thoi ni b ca tng i IP-PBX hay in thoi bn hoc in thoi di ng bn ngoi h thng IP-PBX u c. Khi ch cn khai bo s in thoi no m in thoi vin s s dng.Hot ng trn mi trnh duyt web, PC,laptop, my tnh bng, smart phone, v.v.Tit kim thi gian phi nhp s in thoi bng tay & trnh sai st khi nhp bng tay.

14Auto Survey Call

V d : Kho st hi lng ca khch hngXin cho qu khch, chng ti ang lm cuc kho st hi lng ca qu khch vi dch v m chng ti cung cp cho qu khch sut thi gian qua. Nu hi lng, qu khch bm phm 1. Nu khng hi lng, qu khch bm phm 2. kin khc, xin qu khch vui lng li li nhn.Xin chn thnh cm n qu khch gip cng ti thc hin cuc kho st ny.

Cuc kho st bt u khi nhn vin click vo nt Bt u kho st :(1) : Click vo nt Bt u kho st(2) : IP-PBX nhn c yu cu ny v thc hin :(3) : thc hin hng lot cc cuc gi theo danh sch ny tin hnh kho st.u im ca gii php ny :Kho st nhanh, l & hiu qu.Hot ng trn mi trnh duyt web, PC,laptop, my tnh bng, smart phone, v.v.

V d : Kho st hi lng ca khch hngXin cho qu khch, chng ti ang lm cuc kho st hi lng ca qu khch vi dch v m chng ti cung cp cho qu khch sut thi gian qua. Nu hi lng, qu khch bm phm 1. Nu khng hi lng, qu khch bm phm 2. kin khc, xin qu khch vui lng li li nhn.Xin chn thnh cm n qu khch gip cng ti thc hin cuc kho st ny.

Cuc kho st bt u khi nhn vin click vo nt Bt u kho st :(1) : Click vo nt Bt u kho st(2) : IP-PBX nhn c yu cu ny v thc hin :(3) : thc hin hng lot cc cuc gi theo danh sch ny tin hnh kho st.u im ca gii php ny :Kho st nhanh, l & hiu qu.Hot ng trn mi trnh duyt web, PC,laptop, my tnh bng, smart phone, v.v.

Gii thiu chung v gii php : Tng quan s kt ni h thng VoIP1. Phn kt ni vi PSTN2. Phn x l cuc gi vo ra : Tng i VoIP3. Phn thit b kt ni ngi dng thc hin & nhn cuc giGii php tng th VoIP bao gm 3 phn chnh :Gii php tng th VoIP bao gm 3 phn chnh :Phn 1 : Phn kt ni vi PSTN, H thng c th kt ni vi PSTN thng qua nh cung cp dch v VoIP (ITSP) hoc nh cung cp dch v thoi analog truyn thng.- Kt ni vi nh cung cp dch v VoIP nh FPT, ifone, & cc nh cung cp dch v voip khc: Kt ni trc tip t thit b tng i IP, khng cn phi trang b thm thit b VoIP gateway no ht, ch cn c ng truyn d liu trn nn IP kt ni vi nh cung cp dch v.- Kt ni vi nh cung cp dch v in thoi truyn thng nh VNPT, Viettel, SPT, EVN Telecom. : H thng cn trang b cc thit b VoIP Gateway c cng giao tip FXO hoc E1. Cng FXO cho php thc hin 1 cuc gi. Cng E1 cho php thc hin 30 cuc gi ng thi.

Phn 2 : Tng i VoIP, phn x l cc cuc gi vo ra.- Tng i VoIP

Phn 3 : Thit b kt ni vi ngi dng thc hin & nhn cuc gi, (in thoi), c th l bng phn cng (Hardware) hay phn mm (Software).- Phn cng (hardware) : IP Phone, VoIP Gateway (hay ATA) & in thoi analog bnh thng.- Phn mm : Soft Phone, Web phone + tai nghe hoc USB phone.

Tng tc vi cc ng dng khc

H thng c th tng tc vi cc h qun tr CRM/ERP hay nhn tin SMS thng qua Web service.

H thng c th tng tc vi cc h qun tr CRM/ERP hay nhn tin SMS thng qua Web service.18Xin cm n !Le DungSales Manager+ 849 09 608 798