gerilla tarzı pazarlama ve spor

Click here to load reader

 • date post

  01-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of gerilla tarzı pazarlama ve spor

 • Ankara niv Spor Bil Fak, 2013, 11 (2), 61-71

  GERLLA TARZI PAZARLAMA VE SPOR

  Hakan NAL1

  1Mula Stk Koman niversitesi, BESYO

  Geli Tarihi: 06.01.2013 Kabul Tarihi: 03.03.2014

  zet: Bu almada, gerilla tarz pazarlamann tanm yaplm, spor ve gerilla tarz pazarlama arasndaki iliki incelenmeye allmtr. Trkiyede, gerilla tarz pazarlama yntemlerinin kullanmnn, 2000li yllarda balad grlmektedir. Spor aracl ile yaplan gerilla tarz pazarlama uygulamalarnn, lkemizde henz etkili bir biimde kullanldn syleyebilmek mmkn deildir, fakat yakn gelecekte neminin artaca dnlmektedir.

  Teknolojinin insan hayatn hzla etkilemesi, yeni iletiim tarzlarnn da hzl bir ekilde ortaya kmasna sebep olmutur. Gerilla tarz pazarlama, tpk bir ete yesi gibi dikkati baka bir tarafa ekmeye alr. Bunu yaparken de uyguladklar politikalar deiik, artc, farkl ve elendiricidir. Aklda kalc ve en fazla halkla ilikiler etkisi yaratan pazarlama aralarndan bir tanesidir. Genelde gerilla tarz pazarlama, pazarlama sreleri ierisinde, merak uyandrc ekilde kullanlr ve ncelikli olarak dolayl yoldan marka veya rnle ilgili mesaj vermektedir. Her ey kk bir bt-eyle meydana gelir ve her trl pazarda kullanlabilir. Spor maceralar, rekabetin inanlmaz boyutlara ulat gn-mzde, markalarn itahn kabartmaktadr. Sporun byk bir sanayiye dnmesinin altnda, sporun toplumsal gc yatmaktadr. Dnyann en byk irketleri, uzun yllar nce bu gc fark etmi ve spor ilikili pazarlamay kullanmlar-dr. Gnmzde ok sayda byk iletme, faaliyetlerini kalplam pazarlama anlay erevesinde srdrmeye al-maktadr. Yneticiler, mterilerinin hayatlarna deer katmak ve bu deeri olabildiince hzl bir ekilde yaratmak iin, yeni yollar aramaktadrlar. Bu arayta spor, kendisi ile hi ilgisi olmayan alanlara dahi fayda salamaktadr. Gerek hizmet reten iletmeler, gerekse mal reten iletmeler, gerilla tarz pazarlamay kolaylkla ve etkili bir ekilde kullana-bilmektedirler.

  Gerilla tarz pazarlamaclar, sporun toplumsal gcn kullanarak amalarna ulamaya almaktadrlar. Spor, he-def kitleye dorudan ve etkili ekilde ulamada inanlmaz stnlkler sunmaktadr. Gerilla tarz pazarlama, uygulayan irketler iin mali adan olduka nemli stnlkler sunarken, dier yandan bakalarnn yaratt frsatlar kendi frsat haline dntrme gcne de sahiptir. Farkl kltr ve sosyal mevkilerden insanlarn bir araya gelebildii en byk ortak paydann spor olduu ve gnmze kadar cazibesini yitirmediini dnlrse, gelecekteki pazarlama faaliyetleri ieri-sinde sporun her zaman ve artarak yer bulaca aikrdr.

  Anahtar Kelimeler: gerilla tarz pazarlama, spor, spor pazarlamas

  GUERILLA MARKETING AND SPORT

  Abstract: In this study, after giving the definition of guerrilla marketing, the relationship between sport and gueril-la marketing is examined. The use guerilla marketing methods started to appear around 2000 in Turkey. It is not possible to say that the practices of guerrilla marketing performed through sport have been effectively used in our country. Yet, it is believed that it will be of great importance in near future.

  Technology has influenced humans life rapidly. As a result of this, new forms of communications have come to existence with an enormous speed. The term guerrilla marketing is similar to the actions of a guerrilla fighter who tries to draw ones attention to a different direction. While they are busy with doing this, their strategy can be regarded as different, amazing, authentic and entertaining. It can be considered as one of the marketing tools which has the greatest impact upon public relations and also easy to keep in mind. It is generally used for awakening curiosity during marketing periods and it gives subliminal messages about the brand or the product. A small budget is enough for guerrilla market-ing and it is applicable in every kind of market. The sport business is whetting the appetite of brands as the rivalry in sports has peaked nowadays. Consequently brand names are getting more and more popular. The reason why sport has

 • Hakan NAL 62

  turned into one of the great industries lies behind the communal power. The worlds biggest firms have noticed this power long time ago and they have used marketing strategies related with sports. Many big firms and companies have carried on continuing their activities as the most accepted stereotyped marketing point of view. Administrators and executives try to enrich their clients lives and looked for new ways to make this process as fast as possible. In this frame sport provides many useful benefits to various sectors even to those ones which have got nothing to do with sport. Both service and manufacturing companies have been using guerrilla marketing efficiently and easily.

  Guerrilla marketing experts try to achieve their goals by using the communal power of sport. Sport offers multiple benefits to reach the target group directly and in a most efficient way anyone can think of. [h47] Guerrilla marketing not only offers important financial benefits to those who are practising it, but also has the power to make use of opportuni-ties created by others. Supposing that sport has one thing in common which gathers people together regardless of their social and cultural, it will never lose its popularity and there is no doubt that sport will always play an important role in marketing activities in the future.

  Key Words: guerilla marketing, sport, sport marketinga.

  Giri Dnyann nde gelen iletmeleri de dhil ol-

  mak zere, birok iletme sporun cazibesinden faydalanarak pazar paylarn artrmaya almakta-drlar. Sporun byk bir endstriye dnmesinin altnda, toplumsal gc yatmaktadr. yle ki, dnyann en byk iletmeleri, uzun yllar nce bu gc fark etmi ve sporla ilikili pazarlamay kul-lanmlardr. Spor dallar, spor haberleri ve spor uzmanlar, hayatn her annda tketicinin karsna kmakta ve talep grmektedir. Spor, birbirine bal sektrleri etkileme gcn kullanarak, byk lekli bir endstri haline dnmtr (1). G-nmzde, sporla hibir balants olmayan iletme-ler bile, rnlerini satmak veya tantmak amacyla, sporu bir ara olarak kullanmaktadrlar. Spor, hedef kitleye dorudan ve etkili ekilde ulamada inanlmaz avantajlar sunmaktadr. Her geen gn, yeni pazarlama yntemleri ortaya kmaktadr. Spor, cazibesini artrarak, ortaya kan yeni pazar-lama yntemlerinin gzdesi olmaya devam etmek-tedir. 1960l yllarda ortaya kan, gerilla tarz pazarlama yntemlerinin, gnmze kadar ald yolda, sporun nem ve cazibesine kaytsz kalama-d grlmektedir. Klasik iletiim hedeflerine ulamak iin, klasik olmayan pazarlama yntemle-ri olarak tanmlanan gerilla tarz pazarlama, gn-mzn rekabeti koullarnda uygun ve ekici bir alternatif olarak iletmelerin ilgisini ekmektedir (2). Levinson (1998), gerilla tarz pazarlamay, zellikle kk iletmelerin byk iletmeler kar-snda durabilmeleri iin, kullanabilecekleri etkili ve ok daha kk bir bteyle uygulanabilecek bir takm pazarlama uygulamalar olarak ifade etmektedir (3).

  Gnmzde byk iletmelere meydan oku-yan birok yeni iletme, stratejik ama ve hedefle-rini gerekletirirken, bugne kadar allm gele-neksel uygulamalara gre, ok daha dk harca-malarla hayata geirilen, ayn zamanda geleneksel olmayan yaratc pazarlama stratejileri ve taktikle-rini ieren gerilla tarz pazarlama yaklamn benimsemeyi tercih etmektedirler (4). ok sayda byk iletme, faaliyetlerini kalplam pazarlama anlay erevesinde srdrmeye almaktadr. Bu tr iletmelerin yneticileri, gerek kendi ilet-meleri bnyesinde yaptklar, gerekse arac kurum-lara yaptrdklar pazarlama aratrma raporlarn tarayarak, pazarlama plan ve programlarn olu-turmaya almaktadr. Giriimcilik asndan, bu iletmelerin rn ve marka yneticileri gerilla tarz pazarlamann yaratclk ve tutkusundan yoksun-dur. Yneticiler, irketlerinden darya kmal, mterileriyle birlikte yaamal, mterilerinin hayatlarna deer katmak ve bu deeri olabildiin-ce hzl bir ekilde yaratmak iin yeni yollar ara-maldrlar (5).

  Pazarlama silahnn doru seilmesi, hedef pazarn net olarak tanmlanmas ve rakiplerin uy-gulamalarndan farkl olabilecek yollarn uygula-mas, baarya giden yolu aacaktr. letmenin rekabet gcn salayabilecek unsurlar n plana kartmas gereklidir (6). Bu unsurlarn seiminde birok kez spor alanlarn grmek mmkndr. Spor btn dnyann birlikte tketebildii bir rn, farkl kltr ve sosyal mevkilerden insanlarn bir araya gelebildii tek ortak payda ve milyarlarca insan bir noktada buluturabilen bir alandr. Spor herkese hitap etme gcyle ayn zamanda esiz bir dil olarak da tanmlanabilir. Gelien iletiim ve

 • Gerilla Tarz Pazarlama ve Spor

  63

  teknoloji aralarnn oalmas ile birlikte, kresel dnyada pazarlamann en byk silah haline gel-mitir. Firmalar bu silah ellerinde bulundurmak istemektedirler (7).

  Dnyada farkl kltr ve sosyal mevkilerden insanlarn bir araya gelerek birlikte tketebildii ortak rn olan spor, hem kendini rn olarak markalatrma, hem de markalar hedefe tama noktasnda nemli bir yere sahiptir. Satlabilir olmann gereklilii, rekabetin inanlmaz boyutta artmas, markalarn spordan faydalanma srecini hzlandrmtr. Spor hedef kitleye dorudan ve etkili ekilde ulamada inanlmaz stnlkler sun-maktadr (8). Salkl yaam ve fiziksel aktivite bilinci arasndaki ilikinin neminin, gelir dzeyi-nin ve katlmc saysnn artmasyla spor byk bir sanayiye dnmtr (9).

  Markalarn rekabet stratejilerinde kulland pazarlama taktiklerine her geen gn bir yenisi eklenmektedir. Her gn binlerce rn veya hizme-tin, farkl cephelerden (reklam, halkla ilikiler, sponsorluk, sat noktas etkinlikleri, zendirme vb.) gnderdii marka mesajlarna maruz kalan tketicinin zihnine ulamada kullanlan taktikler deimekte ve adeta marka savalar yaanmakta-dr (10). Bu rekabetin en ok grld alanlardan bir tanesi spordur. Spor, hayatn her annda tketi-cinin karsna kmakta ve talep grmektedir. Bu almada, gerilla tarz pazarlamann tanm yapl-m, spor ve gerilla tarz pazarlama arasndaki iliki incelenmeye allmtr.

  Gerilla Tarz Pazarlama Kavram Teknolojinin insan hayatn hzla etkilemesi,

  yeni iletiim aralarnn hzl bir