GENADE in huis

Click here to load reader

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  27
 • download

  0

Embed Size (px)

description

GENADE in huis. Kolosse 3 13-21. Kolosse 3. 13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven - heeft , doet ook gij evenzo. chariz omai > genade schenken schenken gunst bewijzen. Kolosse 3. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of GENADE in huis

PowerPoint-presentatie

GENADE in huisKolosse 313-21113 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven -heeft, doet ook gij evenzo.Kolosse 3charizomai > genade schenkenschenkengunst bewijzen

214 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.Kolosse 3315 En de vrede van *Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten...Kolosse 3

415 ... en weest wordt dankbaar.Kolosse 3eucharistos

516 Het woord van *Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst ...Kolosse 3

616 ... en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.Kolosse 3

717 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!Kolosse 3eucharistos

818 Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.Kolosse 3

919 Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.Kolosse 3

1020 Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehagelijk in de Here.Kolosse 32 Eer uw vader en uw moeder (dit is immers het eerste gebod, met een belofte) 3 opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.

Efeze 6

1121 Vaders prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.Kolosse 3En gij, Vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.

Efeze 64

1213genade = al wat blij maakt!danken = spreken van 'goede genade'een grief naar de ander beantwoorden we met 'genade bewijzen'omdat alles "ten goede werkt" kunnen we in alles dankenin alles danken, maakt ons geschikte echtgenoten, ouders en kinderen

samenvatting...