Genade in 27 aspecten

Click here to load reader

 • date post

  22-Jan-2018
 • Category

  Education

 • view

  230
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Genade in 27 aspecten

 1. 1. Genade in 27 aspecten Eben-Hazer, Rotterdam 5 november 2107
 2. 2. De kleine jongen: Jezus Lucas 2:40:De kleine Jongen nu groeit op en was standvastig in geest, vervuld met wijsheid; en de genade van God was op Hem.
 3. 3. Genade en waarheid En het Woord werd vlees en woont onder ons en wij aanschouwen Zijn heerlijkheid, een heerlijkheid als van een eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes 1:14
 4. 4. Genade en waarheid 3. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd biddend voor jullie, 4 horend over jullie geloof in Christus Jezus en over de liefde die jullie hebben voor al de heiligen, 5. vanwege de verwachting, voor jullie gereserveerd in de hemelen, waarover jullie tevoren hoorden in het woord van de waarheid van het evangelie . vanaf de dag dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en erkenden,
 5. 5. Genade en waarheid Een kenmerkende beschrijving van God: Exodus 34:6 En JAHWEH gaat voorbij aan zijn gezicht en Hij roept: "JAHWEH, JAHWEH, El Die medelijdend is en genadevol, langzaam in boosheden en overvloedig in vriendelijkheid en waarheid,
 6. 6. Wat is genade? Vrijwillig, van harte en oprecht bedoelde goedheid voor anderen
 7. 7. Wat is genade? Vrijwillig, van harte en oprecht bedoelde goedheid voor anderen Het geeft weer wat van binnen is, zonder aansporing
 8. 8. Kenmerken van genade: Vrijwillig, van harte en oprecht bedoelde goedheid voor anderen Het geeft weer wat van binnen is, zonder aansporing Genade is voor iedereen
 9. 9. Kenmerken van genade: Vrijwillig, van harte en oprecht bedoelde goedheid voor anderen Het geeft weer wat van binnen is, zonder aansporing Genade is voor iedereen Het is in overvloed aan ons geschonken, die het niet waard zijn
 10. 10. Kenmerken van genade: waardoor het heerlijk en prachtig en stralend is
 11. 11. Kenmerken van genade: waardoor het heerlijk en prachtig en stralend is Genade is innerlijk en er vloeien genadige daden uit voort
 12. 12. Kenmerken van genade: waardoor het heerlijk en prachtig en stralend is Genade is innerlijk en er vloeien genadige daden uit voort Christus is vol van genade, Hij is het Woord van God
 13. 13. Kenmerken van genade: waardoor het heerlijk en prachtig en stralend is Genade is innerlijk en er vloeien genadige daden uit voort Christus is vol van genade, Hij is het Woord van God De vreugde van genade binnenin Hem vloeit over naar buiten in alles wat Hij doet
 14. 14. Kenmerken van genade: Hij is genadevol in ieder aspect van Zijn bestaan, gedachte, woord en daad
 15. 15. Kenmerken van genade: Hij is genadevol in ieder aspect van Zijn bestaan, gedachte, woord en daad Lieflijk om genade te ervaren door iemand wiens gedrag voortkomt uit innerlijke vreugde en zuiverheid van geest
 16. 16. Kenmerken van genade: Hij is genadevol in ieder aspect van Zijn bestaan, gedachte, woord en daad Lieflijk om genade te ervaren door iemand wiens gedrag voortkomt uit innerlijke vreugde en zuiverheid van geest Zo leefde onze Heer, Jezus Christus, op aarde.
 17. 17. Kenmerken van genade: De Genadevolle wenst het goede, is vriendelijk, welwillend, goed en hartelijk
 18. 18. Kenmerken van genade: De Genadevolle wenst het goede, is vriendelijk, welwillend, goed en hartelijk Genade geeft niet toe aan het kwade, is niet zwak in het aangezicht van tegenstand, is niet laks in de aanwezigheid van hetgeen ter veroordeling zou zijn
 19. 19. Kenmerken van genade: Genade en Waarheid zijn onafscheidelijk
 20. 20. Kenmerken van genade: Genade en Waarheid zijn onafscheidelijk Genade doet geen water in de wijn over de waarheid, niet in gedrag en niet in de leer
 21. 21. Kenmerken van genade: Genade en Waarheid zijn onafscheidelijk Genade doet geen water in de wijn over de waarheid, niet in gedrag en niet in de leer Genade wil zich niet geliefd of bemind maken bij de voorstanders van dwaling
 22. 22. Kenmerken van genade: Genade is vast en geeft niet toe in haar aanhankelijkheid van wat als juist wordt gezien
 23. 23. Kenmerken van genade: Genade is vast en geeft niet toe in haar aanhankelijkheid van wat als juist wordt gezien Genade is echter wel tolerant en vol begrip en overredend
 24. 24. Kenmerken van genade: Genade is vast en geeft niet toe in haar aanhankelijkheid van wat als juist wordt gezien Genade is echter wel tolerant en vol begrip en overredend Genade is niet slap en bloedeloos van karakter, maar een sterke onweer- staanbare kracht, die voortkomt uit innerlijke overtuigingen
 25. 25. Kenmerken van genade: Genade is vast gefundeerd op waarheid en kracht van God
 26. 26. Kenmerken van genade: Genade is vast gefundeerd op waarheid en kracht van God Genade en vreugde zijn niet te scheiden, maar nauw verbonden in de in de genspireerde taal van de Schrift
 27. 27. Kenmerken van genade: Genade is vast gefundeerd op waarheid en kracht van God Genade en vreugde zijn niet te scheiden, maar nauw verbonden in de in de genspireerde taal van de Schrift Genade en vreugde zijn vast verenigd in hun wezen
 28. 28. Kenmerken van genade: Genade is vast gefundeerd op waarheid en kracht van God Genade en vreugde zijn niet te scheiden, maar nauw verbonden in de in de genspireerde taal van de Schrift Genade en vreugde zijn vast verenigd in hun wezen Genade wordt voortgebracht door contact met de God van genade
 29. 29. Kenmerken van genade: Genade is als een melodie van het hart, die niet stopt of wordt tegen- gehouden maar zichtbaar wordt voor anderen in woorden en daden van genade
 30. 30. Kenmerken van genade: Genade is als een melodie van het hart, die niet stopt of wordt tegen- gehouden maar zichtbaar wordt voor anderen in woorden en daden van genade Genade zou ieder detail van onze wandel nu karakteriseren en doordringen in de huidige dag van pure genade en begunstiging
 31. 31. Kenmerken van genade: Genade is een bewustwording van Zijn gunst:
 32. 32. Kenmerken van genade: Genade is een bewustwording van Zijn gunst: Kolossenzen1:6 zoals het ook in de hele wereld is, vrucht draagt en groeit zoals ook onder jullie, vanaf de dag dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en erkenden,
 33. 33. Wat schenkt God ons in liefde ons tevoren bestemmend tot het zoonschap door Christus Jezus voor Zichzelf in overeenstemming met het welbehagen van Zijn .wil, 6. tot lofprijs van de heerlijkheid van Zijn genade, die ons begenadigt in de Geliefde Efezirs 1:5-6
 34. 34. De genade is met jullie! Amen! Kolossenzen 4:18