gavina 9

of 28 /28
maig 2008

Embed Size (px)

Transcript of gavina 9

maig 2008 LA GAVINAINDEX CEIP MEDITERRANI-1- Sumari/editorial.......... pg 1 Lescola informa.......... pg 2 Fotos infantil............... pg 3 P-3............................ pg 4 P-4............................ pg 5 P-5............................ pg 6 Marat....................... pg 7 Fotos CI..................... pg 8 1r.............................. pg 9 2n............................. pg 10 Fotos CM.................... pg 11 3r.............................. pg 12 4t A / Ten recordes?.... pg 13 4t B........................... pg 14 Biblioteca................... pg 15 Salut......................... pg 16 Menjador.................... pg 17 Fotos CS.................... pg 18 5............................. pg 19 6............................. pg 20 A.A............................ pg 21 Idioma....................... pg 22 Msica....................... pg 23 Mostra de teatre i coral . pg 24 E.F............................ pg 25 Fotos exposici ............ pg 26 Aquesta s la novena edici de la revista escolar la Gavina del CEIP Mediterrani. Toteslesactivitatsquerealitzemalescolaambunfilconductor com, ens enriqueixen com a grup.Aquestany,durantlasetmanacultural,hemexposatelstreballs realitzats sota la temtica dels jocs tradicionals. Aquest tema, que sembla tan antic i sabut, est actualment perdent-se,jaqueelsnens/esdavuinojuguencomelsdahir.Peraixi perqurecuperarlaculturapopularsunariquesa,hemvolgut dedicar-nos a ensenyar, mostrar i recuperar els jocs de sempre. Esperemtamb,quesegueixinjugantiqueestransmetinde generaci en generaci. La temtica de Sant Jordi ha estat present des dels ms petits fins als msgrans.Desderoses,llibresimuralsfinsacollaborarenla venda de roses a la parada de lAMPA. Resaltarem el taller de la mel , la iniciaci al golf, laprendre a jugar a birles amb Polet i el mat que vam gaudir jugant i ballant amb Miqui Jimnez. VolemagrairdesdaqulacollaboracidelAMPAenlacomprade regals,laxocolatadailintersenferdelescolaunespaicom dactuaci en benefici dels xiquets i xiquetes. Donem grcies a lajuntament de lAmpolla que recolza tota iniciativa de lescola. Esperem que gaudiu de la revista denguany i fins la propera. LA GAVINALESCOLA INFORMA CEIP MEDITERRANI-2- La sisena hora s'amplia a tots els centres pblics de Primria que tenen oferta completa Lanomenadasisenahoraeducativasampliarelpropercurs2008-2009atotselscentrespblicsdePrimriaquetenenoferta completa.Daquestamanera,lamesurasestnatotselsCEIPde Catalunyaquetenenproualumnatdeprimriacomperpoderoferir comamnimunaaulapercadacurs.Aquestamesuranoafectaels alumnesdEducaciInfantilquecontinuaranrebentcinchores lectives. Aquestahoranoescurricularisutilitzaperreforarlesmatriesi oferiralalumnatmspossibilitatsperadquiririaprofundirenel desenvolupament de les competncies bsiques. La mesura inclou 119 centres que fins ara impartien cinc hores diries i que a partir del proper curs oferiran una hora ms. Daquests, 110 pertanyen a localitats de menys de 5.000 habitants com s el cas del CEIP Mediterrani de LAmpolla i 9 sn centres de municipis ms grans que encara no havien implantat aquesta hora suplementria.Daquestamanera,levolucidelnombredecentrespblics dEducaci primria que imparteixen sis hores diries de classe sn el segents : 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Nombre de centres 1.0721.1631.381 Nombre dalumnes 198.213226.194246.114 LA GAVINAFOTOS INFANTIL CEIP MEDITERRANI-3- P-3 P-4 P-5 LA GAVINAP3 CEIP MEDITERRANI-4- Els jocs tradicionals: construm una pilota. Els jocs tradicionals: construm una pilota. Els jocs tradicionals: construm una pilota. Els jocs tradicionals: construm una pilota. Sabeu com jugaven els nostres avis quan eren petits? O amb qu jugaven?... Doncs, la veritat s que com de diners no nhi havia ni per comprar all de primera necessitat, les joguines eren de fabricaciprpia, reciclant materials i posant-himolta imaginaci. Una de les joguines universalment coneguda per tots els infants s la pilota. I com la feien?...a mi mhan explicat que agafaven la coberta de les bicicletes velles i aprofitaven el pneumtic per elaborar una pilota. Nosaltres hem volgut adaptar aquestamanera de fer-nos una joguina de sempre amb materials ms propers als nostresdies, per sense haver-la de comprar.Aix que, hem necessitat: globus de colors, pinso de moixons i paper de cuina transparent . Hem embolicat amb el paper de cuina un grapat de pinso i nhem fet una bola. Hem tallat la boca del globus i hem embolcallat el pinso. Seguidament lhem recobert amb un segon globus i ja tenim la pilota feta. Vinga, animeu-vos a fer-la vosaltres tamb! A jugar! LA GAVINAP 4 CEIP MEDITERRANI-5-

L LA A C CL LA AS SS SE E D DE EL LS S P PI IR RA AT TE ES S D DE E P P- -4 4 HOLA A TOTS I A TOTES! SOM LA CLASSE DE P-4, ELS PIRATES.I, PER QU ELS PIRATES US PREGUNTAREU, OI?DONCSB,COMQUELANOSTRACLASSENOTENIANOM CADASCDENOSALTRESENVAMPENSARUN,I,DESPRS DUNA VOTACI,VAN GUANYAR ELS PIRATES. HEMFETTOTUNPROJECTESOBREPIRATESIHEMAPRS MOLTSSIMESCOSESSOBREELLS;COMERENELSSEUS VAIXELLS, ELS SEUS VESTITS, QUINS TRESORS AMAGAVEN... UN DIA VAM TROBAR LADREA DUN PIRATA,EL PIRATA BARBABONA I LA SEVA TRIPULACI, I ELS VAMENVIAR UNA CARTA NO SABEM SI ENS RESPONDRIEN O NO, PER... SORPRESA!!!NONOMSENSVANCONTESTARSINQUEENSVANENVIAR EL MAPA DUN TRESOR!! ENSVACOSTARUNAMICA DESXIFRAR-LO,PER UN COP ACONSEGUIT,VAMTROBARELTRESORA LINTERIORDUNABARCAQUE ESTAVA AMARRADAAL PORT DE LAMPOLLA.ENSVAFALTARTEMPSPERA ANAR-LO A BUSCAR! ELTRESORESTAVAPLEDE JOIES, MONEDES, ESPASES..ENS HO VAM PASSAR MOLT B! PER AQUEST CURS, A PART DE PASSAR-NOS-HO B, HEM APRS MOLTES COSES, I NO NOMS DE MATEMTIQUES O LLENGUATGE,HEM APRS UNA COSA MOLT IMPORTANT; QUE EL TRESOR MS VALUSNO SN NI LES JOIES NI ELS DINERS,SIN QUE EL MILLOR QUE HI HA AL MNSN LA FAMLIA I ELS AMICS I AMIGUES.SALUTACIONS A TOTHOM! LA GAVINAP 5 CEIP MEDITERRANI-6- Hola amics i amigues! AquestanyelgrupdeP5hem treballat els jocs tradicionals. HemjugatalaXarancaitamb hemfabricatunesbalances realitzades amb materials reciclats. Mireu com han quedat! Tamb,alasetmana culturaldeSantJordi hem fet unes roses molt boniques,llibres relacionatsambeltema tractat,ilanostra senyera catalana. I durant el curs, hem aprs moltes coses. Algunes de les activitats que ms ens han agradat han sigut els murals dels dinosaures i els moixons. Ens han quedat tan bonics! LA GAVINAMARATO DE CONTES CEIP MEDITERRANI-7- , ,,, ,,, ,,, ,, , , , , ,, ,, ,, ,, , , , , , , , ,, , , ,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,,, , ,, , ,, , ,, , ,,, , , , , , , , , , , , , ,, , ,, , ,, , ,, , , , , ,,,,

,,,, , , , , , , , ,,,,,,,,, ,, ,, ,, ,, . . . .,,,, , , , , , ,, , ,, , ,, , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, _ _ _ _

, , , , LA GAVINAFOTOS C.INICIAL CEIP MEDITERRANI-8- La classe de 1r LA GAVINA1R CEIP MEDITERRANI-9- TRANSPORT PRIVAT s el que utilitzem a les cases, com per exemple, la moto, el cotxe, etc (Joan M.). s un transport que porta noms familiars (Sergi C.). s el cotxe perqu no es pot deixar muntar a la gent desconeguda (Adri C.). No pot muntar la gent que no coneixem (Julia E.). Vol dir que no s de tota la gent (Lucy B.). Pugen els familiars i amics (ngel D.). TRANSPORT PBLIC Pot muntar molta gent i has de pagar (Alex B.). Transports que pot anar tothom (Pau P.). La gent pot pujar a lautobs pagant (Eric B.). Pot pujar tothom (Emma N.). s de tots (Caoimhe B.). Es pot muntar a qualsevol transport pblic pagant (Victor A.). Lautobs es paga si s pblic (Aaron P.). Poden pujar moltes persones (Xavi C.). Les persones sovint fem servir algun mitj de transport per anar a la feina o a lescola. LA GAVINA2n CEIP MEDITERRANI-10- ComsabenperfectamentelsalumnesdelaclassedesegonComsabenperfectamentelsalumnesdelaclassedesegonComsabenperfectamentelsalumnesdelaclassedesegonComsabenperfectamentelsalumnesdelaclassedesegon lesleslesles plantes plantes plantes plantes sn: ssers vius com els animals que neixen, creixen,sn: ssers vius com els animals que neixen, creixen,sn: ssers vius com els animals que neixen, creixen,sn: ssers vius com els animals que neixen, creixen, es reprodueixen i finalment moren. es reprodueixen i finalment moren. es reprodueixen i finalment moren. es reprodueixen i finalment moren. Aquesta unitat didctica de coneixement del medi h Aquesta unitat didctica de coneixement del medi h Aquesta unitat didctica de coneixement del medi h Aquesta unitat didctica de coneixement del medi ha agradata agradata agradata agradat molt a tota la classe i per aix hem indagat ms. Hem treballat: molt a tota la classe i per aix hem indagat ms. Hem treballat: molt a tota la classe i per aix hem indagat ms. Hem treballat: molt a tota la classe i per aix hem indagat ms. Hem treballat: -els arbres els arbres els arbres els arbres -les plantes les plantes les plantes les plantes -els tipus de fulles els tipus de fulles els tipus de fulles els tipus de fulles -els fruits els fruits els fruits els fruits -els arbusts els arbusts els arbusts els arbusts -les flors les flors les flors les flors El passat dia 6 de maig sortirem a la plaa de lajuntamentEl passat dia 6 de maig sortirem a la plaa de lajuntamentEl passat dia 6 de maig sortirem a la plaa de lajuntamentEl passat dia 6 de maig sortirem a la plaa de lajuntament peraobservarelsdiferentstipus peraobservarelsdiferentstipus peraobservarelsdiferentstipus peraobservarelsdiferentstipusdarbresiaixposteriormentdarbresiaixposteriormentdarbresiaixposteriormentdarbresiaixposteriorment fer classificacions com aquesta: fer classificacions com aquesta: fer classificacions com aquesta: fer classificacions com aquesta: DIFERENTS TIPUES DE FULLES DIFERENTS TIPUES DE FULLES DIFERENTS TIPUES DE FULLES DIFERENTS TIPUES DE FULLES LA GAVINAFOTOS C.MITJA CEIP MEDITERRANI-11- LA GAVINA3r CEIP MEDITERRANI-12- ENTREVISTA A LALCALDE DE LAMPOLLA. Elsalumnesde3rvamtreballarlajuntamenteneltema5demedi social.Peraquestaqestieldia8defebrerpelmatvamanara lajuntament a fer una entrevista a lalcalde de lAmpolla.Aquestes sn algunes de les preguntes que li vam fer: Quants treballadors t al seu crrec?Alestiutenim6otreballadorsia lhivern, 45.Li agrada ser alcalde? S, magrada molt, per tamb ho has de volgu ser. Quines sn les seves responsabilitats? Tothom pensa que s fer funcionar les cosesdelpoble.Perelms important s que el poble estigui unit, lagentsentengui,quehihagueunabonaconvivncia,queestna gust al poble, que estiguin orgullosos del seu poble i dels seus vens. Qu fan els regidors? En sn 11. Cadasc t la seva feina: un s el de governaci, un altre s eldurbanisme,unaltresencarregadelanetejadelpobleiles platges... LAmpolla es far ms gran? Sha fet gran. En 16 anys quasi hem duplicat els habitants. Som un poble petit per estem creixent prou. Com netegen les clavegueres?Ho fa una empresa contractada per lajuntament que es diu Gestagua.Faran un collegi nou? Jo espero que s. Aquest sha quedat petit. Han nascut i han vingut ms xiquets. Si seguim igual, necessitarem un de nou rpidament. Quines feines fan per mantenir la nostra escola? LescolasdelaGeneralitatilajuntamentdnaelsterrenys.Aquest signaunconveniamblaGeneralitatperferunmanteniment. Lajuntamentllogaalagentquenecessitalescoladacordambla direcci de lescola. Els alumnes tamb lha de cuidar. Quines diferncies hi ha entre regidors i regidors amb crrec? Els que van guanyar sn els regidors amb crrec i tenen la responsabilitat de que les coses funcionen i ho facin b. Els regidors sense crrec sn els quenoformenpartdelacomissidegovern,ihandevigilarqueels que fan les coses, ho facin b o denuncien all que no es fa. Perquelsregidorssnelsqueelegeixenalalcaldeinohofanels ciutadans si fan eleccions? Elsciutadanselegeixenunacandidaturasencera,noa1personaen concret. La llei diu que entre els persones de la candidatura, selegeix a lalcalde, que ha d sortir de la candidatura ms votada i si pot ser, ha se ser el cap de llistes. LA GAVINA4t-A CEIP MEDITERRANI-13- Hola amics i amigues ! Els nens i nenes de 4t A hem fet sab a classe. Mireu ! ELABORACI DEL SAB ECOLGIC. INGREDIENTS: Sosa custica. Aigua. Olis cremats. Recipient. Unes gotes de colnia Lavanda. Safata. Una taula polida. Batedora dacer inoxidable. ELABORACI: Primer posem la sosa custica en un recipient, a continuaci vam afegir laigua, olisiremenaremambunabatedora.Shaderemenarsempreenlamateixa direcci, fins aconseguir una pasta homognia, i per a qu queds perfumada ,vam posar unes gotes de colnia Lavanda. Quan va estar a punt ho abocarem en una safata perqu es refreds. Peracabar,tallarematrossoslapastaihovamdeixardamuntdunataula durant uns quants dies. Aquest s el sab ecolgic obtingut artesanament. LA GAVINA4t-B CEIP MEDITERRANI-14- LA GAVINABIBLIOTECA CEIP MEDITERRANI-15- PROJECTE DINNOVACI BIBLIOTECA PUNTEDU (2007- 2010) Lanostraescoladesdefamoltsanys gaudeixdunapetitabibliotecaquesempre hemintentatmanteniraldiabuscant subvencions i ajuts. Elserveiquesemprehemofertathaestat el prstec i la biblioteca daula. No obstant, com en totes les coses, de tant entantshadeferbugada,canviari renovar-se. Aixselqueintentemferambaquest projecte dinnovaci. Qu hem fet? Invertir molts diners, esfoos i il.lusions. Supervisar i esporgar tot el fons bibliogrfic. Continuar amb el prstec. Potenciaractivitatsperfomentarelgustperla lectura: El personatge misterios, taller de contes ,xerradesambautors,participaralconcursdel seminari El gust per la lectura Qu volem fer? Seguir invertint diners, esforos i il.lusions. Jocs de descoberta de la biblioteca. Potenciar la lectura com a font de plaer. Potenciarlabibliotecacomafontde coneixement I daprenentatge. LA GAVINADIETISTA CEIP MEDITERRANI-16- Xerrada sobre diettica Elpassatdivendres11 dabril.vatenirlloc alabibliotecadel collegiunaxerrada adreadaalesfamlies sobreelsbonshbits alimentarisencaminatsa lobtencidunadieta saludablejaque ,lalimentacialllargdetotaledatescolarocupaunpapermolt important en la prevenci de malalties i en la promoci de la salut. LaxerradavaserimpartidaperLaSra.PatriciaCzar,nutricionista clnica.Esvavalorarmoltladieta mediterrniacoma prevencidelobesitat infantilquealnostrepas haaugmentatmoltels darrers anys. Alfinaldelaxerradaels assistentsvanpoder interveniriferpreguntes sobrecomaconseguir unaalimentacims equilibrada. LA GAVINAMENJADOR CEIP MEDITERRANI-17- ELMENJADORLactual model de vida familiar fa que cada dia sigui ms nombrosala quantitatdenensinenesquefansdelserveidemenjadorescolar,. Aquestcurs2007/08nhanfetus,diriament,unamitjanade45 alumnes. Elmenjadorescolar,esdevunespaiprivilegiatperduraterme leducacialimentriaencoordinaciamblafamlia,totiquenosha doblidar,queelprimeraprenentatgealimentariielmsimportantes produeix en el nucli familiar. Entotaquestcontext,simportantqueelsresponsablesdelsserveisde menjadorpuguinvalorar laidonetatdelaprogramacidemensque ofereixen,tantdesdelpuntdevistanutricionalcomdelsensorial,aix com garantir una ingesta adequada en el marc duns hbits saludables en collaboraci amb la famlia. Esperaquestmotiuque,aquestcurs2007/08cominiciativadesdela regidoriadeducaciiserveissocials,esvavolerqueelspares dalumnesusuarisdelmenjadordelCEIPMediterranipugessinferuna valoraciinsitudelfuncionamentdaquest.Mensualmentsest realitzantunsorteigi,daquestamaneracomptemamblavisitadun pare o mareque passa lhora dedinar amb nosaltres. Lesmaresquehihanassistitconfirmenlabonaqualitatdelmenjar,els hbitsdhigienemostratsperpartdelnens,comportamentataulai bonaconductatant ambelscompanys comambles monitores. Tanmateixvaloren queelsseusfills estancontents destar-hi. Esperemhipuguin assistirmoltsmes pares/maresipoder daquestamanera continuaroferintun servei de qualitat. LA GAVINAFOTOS C.SUPERIOR CEIP MEDITERRANI-18- LA GAVINA5 CEIP MEDITERRANI-19- Els xiquets i xiquetesde cinqu hem participat al concurs literari, El gust perlalecturaorganitzatpelDepartamentdEducaci.VamllegirelllibreLa bibliotecadelsllibresbuitsdeJordiSierraiFabraientretotsvamcrearuna auca explicant el seu argument. Aix s com ens va quedar. LA GAVINA6 CEIP MEDITERRANI-20- Lescriptora Dolors Garciaens visita El passat dia 28 d'abril l'escriptora Dolors Garcia i Cornell va vindre a la nostra escola per fer una xerrada aciclesuperiorsobreelseullibre:L'atzurmgicde l'enigma,quesundelsllibresqueelsalumness'han llegit durant aquest curs. Elsllibresqueescriusnsovintunabarrejade fantasia,aventuresimisteri,perquensvacontarque depetitaerentambelsllibresquemsliagradava llegir.Enaquestaxerradas'hanaclarittotselsdubtes queelsalumnesteniensobreelcontingutdelllibre,aix comaspectesmspersonalsdel'escriptoraquevan resultar molt interessants per als nens i nenes. En finalitzar laxerrada l'autora va signar i dedicar els llibres amb molta illusi. Ha estat una activitat molt motivadora i profitosa! LA GAVINAA.ACOLLIDA CEIP MEDITERRANI-21- A AA Aquest curs, com ja vam fer lany passat des de lauladacollida hem volgut prendrepart com a aula en lasetmana cultural setmana cultural setmana cultural setmana cultural que celebra cada any el nostre centre. A AA Aquestanyhempreparatunasriedemuralsque explicaven tota mena de jocs darre arre arre arreu del mn u del mn u del mn u del mn ja fossin de taula com de carrer. A AA Ams,hemvolgutqueensconegussiuunamica ms i us vrem preparar un Power Point Power Point Power Point Power Point emprant all que elsnostresmestresanomenenlesTIC TIC TIC TIC,iquenosnms quelesnovestecnologiesdelainformaciila comunicaci. D DD Des daquestes lniesesperem que us hagi agradat la nostra feina, nosaltres hem xalat molt preparant-la. Fins lany vinent !!! Fins lany vinent !!! Fins lany vinent !!! Fins lany vinent !!! LA GAVINAANGLS CEIP MEDITERRANI-22- Name of the game: Hopscotch Objective: hopping without losing your balance. Place: In the playground. Material: chalk and stones. Number of players: from 1 to 10 Time: as long as you like. Age: all ages Arrangement: in a line. Descriptionofthegame:firstthesquaresare drawnonthe floor usinga chalk. Children line up in front of number 1.The first child throws the stone to the first square, he/she has to hop from one square to another (using both feet in 4 and 5, 7 and 8) at number 10 he/she turns around and comes back doing the same. When the player arrives at the square before the one with the stone, he/she bends down and picks it up.The game goes on in the same way, throwing the stone number 2 that cant be stepped on. After to 3, 4, 5, .... until number 10. When the player steps on the line or fails when throwing the stone to the square, then it is next childs turn. Variations: hopping with both feet at one time. LA GAVINAMSICA CEIP MEDITERRANI-23- La msica a primria s'entn com una ajuda al creixement personal de l'alumne, com un suport a altres matries curriculars i com l'ajuda a adquirir aquells eixos transversals que s'han de treballar durant tota l'etapa. Aquesta setmana cultural ha estat enfocada cap al joc tradicional, ja que, s jugant com el nen aprn a viure. I des de l'rea de msica em treballat un seguit de jocs tradicionals imusicalsqueenshapermsxalar, aprendre elements del llenguatge musical, canonsnovesicomno,enshaperms compartir, ajudar i treballar en grup. Algunsdelsjocsalsquehemjugathan sigut:Aldavalldelfinestrot,Elballde SantCorneli,Elballdelacaputxina,la Dansadelaconfitura,Locoixetdel Brinco... AL DAVALL DEL FINESTROT elementdelllenguatgequescomenaaP3iescontinuatreballantduranttotala primria. Tenir una bona regularitat marcant la pulsaci ajuda als nens ha concentrar-se a sapiguer ordenar-se i estar ms tranquils. EL BALL DE SANT CORNELIAquestadansapermettreballarel coneixementdel'esquemacorporalde cadaalumne.Isaberquinacapacitatde reaccitenen.Doncshandefertocaral terralapartdelcosquediulacani aixecar-se tot de cop. DANSA DE LA CONFITURA Enaquestadansaestreballal'estructura musical de la can i l'atenci per all que est sonant.Han de reconixer l'estructura per canviar de direcci. LO COIXET DEL BRINCO En aquest joc els alumnes han de demostrar el que pot aguantar ms saltant a peu coix. Ajuda al coneixement del propi alumne les dificultats i les capacitats que tenen. ELBALLDELA CAPUTXINA Enaquestacan-joces treballaelrecitatd'untext, lavidadefa80anys,la can i la pulsaci. LA GAVINAMOSTRA DE TEATRE I DE CORALS CEIP MEDITERRANI-24- Aquest curs,els alumnes de cicle superior tenenel sentit artstic ms fi; i per aix han estat preparant unseguit despectacles amb tot lentusiasme del mn i... una mica ms! Elpassat10dabrilels alumnes de 6 van participar a laXIVmostradeteatre escolarquesorganitzades delcentrederecursos pedaggics al lAuditoriFelip PedrelldeTortosa.Van interpretar, i val a dir que amb moltdxit,lobrade FrancescLinaresiCarme MinguellatituladaLespasa delreiArts.Onesnarren lesaventuresmgiquesde lantic rei de Camelot. Elsalumneshanfetuntreballiunesformoltimportantperpoderestrenaraquesta obra,ijuntamblapreparacidelobrahancomplementateltreballdellengua,de msica, de treball en equip, dautoestima, entre altres... Aquestaobravaserrepresentadaperatotselsparesitotalescolalatardadel25 dabril, englobada dins la setmana cultural de lescola. Una vegada ms va tornar a ser molt aplaudida per tots els assistents.AlamateixatardaculturalvatenircabudaelconcertdelaCoralMediterrnia, compostapelsalumnesde5.Elseutreballhasigutconstantimoltimportant,ila prova sn els aplaudiments rebuts al concert del 25 dabril. Lacoralva interpretardos obrestradicionals catalanesEls contrabandistes iDelagataiel belitre,unade tradicional francesaUngat iungosiuna dautorSant Jordi del futur. Aquest programa, amb alguna petita modificaci, ser interpretat el 29 de maig a la VI trobadadecoralsqueorganitzaelCRPdeTortosaitindremloportunitatdepoder cantaralescenaridelAuditoriFelipPedrellisentir-nosperunmomentcomelms grans artistes del moment.LA GAVINAE.F CEIP MEDITERRANI-25- EL CEIP MEDITERRANI HA ESTAT ACCEPTAT AL PLA CATAL DE LESPORT A LESCOLA (PCEE) ElCEIPMediterranihaestatacceptatenlasollicituddadhesialPCEE. MitjanantelPlapretnposaralabastdetotselsalumneslaprctica dactivitatsfsiquesiesportives,iaprofitarelgranpotencialdaquestes activitats per contribuir a la formaci personal i cvica dels nostres infants ijoves,daquestamaneraelnostrecentredecaraalcurs2008-09es proposaran una srie dactivitats extraescolars en horari no lectiu per a que els alumnes puguin gaudir dels de la prctica esportiva. QUE S EL PLA CTALA DE LESPORT?sevidentquedavantlanlisidunasriedecircumstnciesenstrobem inmersoscadacopenunshbitsoestilsdevidacaracteritzatsperndex molt reduts de participaci de lalumnat en lesport escolar, increment dels hbitssedentarisidelobesitat,demandasocialcreixentenmatriade salut i benestar. ElsDepartamentsdEducaciideVicepresidnciadelaGeneralitatde Catalunya,mitjanantlaSecretariaGeneraldelEsport,vanacordara finalsdel2004impulsarelPlaCataldEsportalEscola,adreat principalment a incrementar la participaci dels infants i joves en activitats fsiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, empraraquestesprctiquesperaladifusiieducacienvalorsipera ladquisici dhbits saludables. LA GAVINAFOTOS EXPOSICI CEIP MEDITERRANI-26- CEIP MEDITERRANI LAMPOLLA AMB LA COLLABORACI DE LAJUNTAMENT DE LAMPOLLA Web: http://www.xtec.cat/ceip-mediterrani-ampolla e-mail: [email protected]