Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Zorg voor Jeugdigen

Click here to load reader

 • date post

  13-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Zorg voor Jeugdigen

 • Dia 1
 • Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Zorg voor Jeugdigen www.onsNzorg.nl
 • Dia 2
 • Agenda Terugblik proces en inhoudelijk ontwerp Functioneel ontwerp Vooruitblik
 • Dia 3
 • Dia 4
 • Terugblik op proces Juli 2013: beleidsbrief aan gemeenteraden met daarin: Visie Sturingskaders Inhoudelijk ontwerp DOEtank/DOEteams aan zet voor functioneel ontwerp
 • Dia 5
 • Terugblik op inhoud (1) Kern van de visie: We willen dat jeugdigen kansen krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de samenleving We willen de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen versterken We willen een integrale aanpak We willen dat er maatwerk wordt geboden Uitgangspunten: We willen zoveel mogelijk lokaal organiseren wat lokaal kan en pas opschalen als het echt nodig is; we willen goed toegeruste professionals; we willen als gemeente niet op de stoel van de professional gaan zitten; we willen wel de gemeentelijke regievoering houden, ondanks de handelingsvrijheid voor de professionals; we willen sturen op prestaties in plaats van op productie; we willen zoveel mogelijk leren van incidenten; we beseffen dat er zonder beleidsvrijheid geen decentralisatie is.
 • Dia 6
 • Terugblik op inhoud (2) Sturingskader We willen de professional laten bepalen wie zorg krijgt We willen zoveel mogelijk regie bij clint, maar de budgetverantwoordelijkheid ligt bij het jeugdteam We willen als 17 gemeenten gezamenlijk dure zorg voor jeugdigen inkopen; de financile solidariteit willen we per subregio organiseren We willen dat de professional het op- en afschalen van zorg bepaalt We willen dat het beslissen, bepalen en betalen in 1 hand (jeugdteam) komt We willen nieuwe aanbieders de mogelijkheid geven om toe te treden We willen zorg voor jeugdigen ontschot inkopen, als een totaalopgave We willen tegenkracht laten organiseren door zowel organisaties, clinten als gemeenten
 • Dia 7
 • Terugblik op inhoud (3) Schaalkeuze intentioneel bepaald
 • Dia 8
 • Ontwerp DOEtank
 • Dia 9
 • Functioneel Ontwerp Advies DOEteams
 • Dia 10
 • REGIONAAL LOKAAL SUB Regionale zorgmarkt Specialistische interventies Gedwongen hulpverlening 24/7 Crisisdienst Sub-Regionale zorgmarkt GGZ psychologen Lokale Zorgmarkt Educatie Preventie Lichte interventie Jeugdteam Bieden van Basis GGZ, LVB, Jeugdzorg (alles wat basisvoorzieningen niet kunnen) Werkt systeem (gezins) gericht (De-)Escaleert Budgetverantwoordelijk Sociale opvoedomgeving Jonger- enwerk Politie Verenig- ingen Kinder- opvang Scholen Huisarts CJG Functies Gebiedsgebonden basisvoorzieningen 1 gezin, 1 plan Diagnostiek Advies Netwerk (DAN) Consultatie en advies Specialistische diagnose Professionele discussie uitvoerings- organisatie
 • Dia 11
 • Vooruitblik
 • Dia 12
 • Proces 4-15 november: Concept beleidsplan portefeuillehoudersoverleggen in subregios 18 november: Beleidsplan in stuurgroep ZHZ december: behandeling in 17 colleges van B&W januari/februari: besluitvorming in 17 gemeenteraden parallel: voorbereidingen implementatie lopen!