Frukostseminarium Ving 15/4 2010

16
Ving.se Åsa Broberg 20100415

Transcript of Frukostseminarium Ving 15/4 2010

Page 1: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

Ving.se  

Åsa  Broberg  2010-­‐04-­‐15  

Page 2: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

Fyra  länder  –  en  webb  

Page 3: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

1995      

Katalogen  på  webben  

1998      

Bokning  på  Ving.se  

2004  

Strategiskt  vägval  

2010  

o  Ca  60%  bokar  sin  resa  på  webben  o  9  av  10  söker  informaJon  på  Ving.se  innan  bokning  

o  350  000  unika  besökare  /  vecka  o  400  000  besök/vecka  o  8  min/besök  

o  15  sidvisningar/besök  

Page 4: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

Sveriges  bästa  sajt  2007  Sveriges  bästa  resesajt  2007  och  2008  

Vi  känner  sanden  mellan  tårna  och  blir  ressugna  vid  första  klicket.  Vinnarsajten  är  mästare  på  inspiraJon  och  vi  har  svårt  aS  hålla  oss  från  aS  boka.  Läckra  satellitkartor,  resenärernas  egna  beräSelser  och  eS  gäng  smarta  sökfunkJoner  bidrar  Jll  en  fantasJsk  startpunkt  för  den  som  är  ressugen.  

 Årets  vinnare  uppfinner  ständigt  sig  själva  på  webben,  och  hårt  arbete  ska  belönas.  Konkurrensen  i  den  bransch  som  sajten  Jllhör  är  stenhård,  och  på  nätet  är  den  värst.  Men  vår  vinnare  backar  inte  för  utmaningen.  Istället  bjuder  den  på  en  inspirerande  webbupplevelse  som  får  juryn  aS  fingra  på  bokningsknappen  redan  på  förstasidan.  

 Vidareutvecklingen  av  sajten  fortsäSer  i  högt  tempo  och  största  nyheten  i  år  är  användarnas  betyg  på  hotellen.  Kundens  eventuella  misstänksamhet  mot  säljtexter  går  nu  aS  viZa  bort  eller  få  förstärkt  genom  andra  resenärers  upplevelser.  I  år  kan  vi  också  söka  resmål  direkt  via  satellitkartorna  och  zooma  ner  Jll  varje  enskilt  hotell  för  aS  själv  bedöma  läget.  

Page 5: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

Hur  får  vi  besökaren  aS  stanna?  

Page 6: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

Aldrig luta sig tillbaka

Användartester  

Webbanalys  

Kundundersökningar  Erfarenhet  

Page 7: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

1.  UnderläSa  valet  av  resa  

2.  HotellinformaJon  

3.  UnderläSa  köpprocessen  

Kunderna vill se förbättringar

Page 8: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

•  Bästa bokningen

•  Hitta min resa

•  Inga återvändsgränder

•  Personifiering

•  Ny design och struktur

•  Teknisk kvalitet

Page 9: Frukostseminarium Ving 15/4 2010
Page 10: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

Vem  beslutar  när  allt  handlar  om  webben?  

Ecommerce  Strategigrupp  

Strategigrupp  4  

Strategigrupp  1  Strategigrupp  2  

Strategigrupp  3  

Page 11: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

NyS  medielandskap  

Page 12: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

Aldrig  luta  sig  Jllbaka  

-­‐  Uppdaterade    

-­‐  Mer  öppna  

-­‐  Lyssna  på  kunden  

-­‐  Snabbare    

-­‐  Mer  effekJva  

-­‐  Bra  på  aS  prioritera  

-­‐  Kompetens    

Sociala  medier  

Kundundersökningar,  CRM  

Processer  

RäS  organiserade  

RäS  man  på  räS  plats…  

Beslutsforum  /  strategier  

Ha  koll  

 

 

 

 

 

 

 

-­‐ Mer  öppna  -­‐ Lyssna  på  kunden  -­‐ Snabbare    -­‐ Mer  effekJva  -­‐ Kompetens  -­‐ Bra  på  aS  prioritera  -­‐ Uppdaterade    

Page 13: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

Prioritering

Strategier  Mål  KPI:er  

A  I  D  A  S  

Page 14: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

Vad ska vi fokusera på?

A   I   D   A   S  

Utmaningar?

Page 15: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

Våra  erfarenheter  på  vägen    

-­‐  RäS  prioriteringar  

-­‐  Våga  testa  

-­‐  Se  Jll  aS  webbens  ansvar  blir  allas    

-­‐  Ha  en  övergripande  ansvarig  -­‐  Affärs-­‐  och  IT-­‐utveckling  hand  i  hand  

-­‐  Se  över  era  processer  

-­‐  Ha  koll  på  ny  teknik  

-­‐  Vårda  varumärket  i  alla  kanaler  

-­‐  Tappa  aldrig  kundfokus  

Page 16: Frukostseminarium Ving 15/4 2010

Åsa Broberg 0709-513017

Tack!

[email protected]