Forum Magazine 2015 nr 4

of 24 /24
1 Nr 4 2015 forum Medlemstidning från Moderata Ungdomsförundet i Stockholm SIsta numret för året Intervju Med Grundaren av Buddler Tema företagande

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Forum Magazine 2015 nr 4

Page 1: Forum Magazine 2015 nr 4

1

Nr 4 2015

forumMedlemstidning från Moderata Ungdomsförundet i Stockholm

SIsta numret för året

Intervju Med Grundaren av

Buddler

Temaföretagande

Page 2: Forum Magazine 2015 nr 4

2

Glöm inte att sänka skatten. Det är lätt att stirra sig blind på vinster i välfärden. De

är hotade och detta slår givetvis mot företag om begränsningar införs. Men för att företag ska kunna frodas behöver vi sänka skatten. Rut och rot i all ära – men vi får inte glömma bort att skatteavdrag inte är detsamma som sänkta skatter. Att sänka skatten har varit Moderaternas hjärtefråga i alla år och par-tiet måste fortsätta driva denna fråga aktivt.

Sänkt skatt gynnar alla – den enskilda människan och företag. Glöm heller inte varför vi vill sänka skatten: vi vill, i första hand, sänka den för att minska staten, dess inflytande över individen och, framför allt, för att ge individen mer makt över sitt liv. I andra hand kan man diskutera huruvida högre skatter leder till högre skatteintäkter än låga skatter. I det här numret kommer vi att fördjupa oss i företagsamhet. För att skapa ett före-tagsamt Sverige behöver vi också riva upp hinder som begränsar möjligheterna till att anställa och investera i företag. Läs in-tervjun med Annika Bröms Svenskt Näring-slivs regionchef i Stockholm (Sidorna 16-17). Hon menar att många politiker behöver bli bättre på att skapa en dialog med före-

tag. Läs också intervjun med Hans Åker-man. Han berättar om sitt starup-företag Buddler var idé bygger på delningsekonomi (Sida 6-7).

Avslutningsvis vill jag tacka för året som har varit. Vi ses igen nästa år, då återkom-mer Forum och Muf Stockholm med nya tag och energi.

God jul och gott nytt år!

Marie Dahlén Chefredaktör

Det är bra med vinster i välfärden, men …

Chefredaktör

“Sänkt skatt gynnar alla - den enskilda människan och företag

Page 3: Forum Magazine 2015 nr 4

3FORUM MAGAZINE, NUMMER 4 2015

Ansvarig utgivare: Sofia FölsterRedaktör: Marie DahlénTelefon: 076-038 64 62E-post: marie.dahlé[email protected]: mufstockholm.se/forum

Layout/sättning: Oliver RykatkinGrundlayout/koncept: Axel KrottlerOmslagsbild: Oliver RykatkinTryckeri: V-Tab VimmerbyUpplaga: 3 892

Moderata Ungdomsförbundet i StockholmStora Nygatan 30103 12 [email protected]

Marie DahlénChefredaktör27 år gammal från Järfälla

Albin JohanssonSkribent24 år gammal från Nynäshamn

Daniel LöwengripSkribent22 år gammal från Östermalm

Aleksandra BoscaninSkribent21 år gammal från Huddinge

Innehåll4. Distriktsordförande Sofia Fölster - Tack för ett fantastiskt år!

6. Interjuv med Hans Åkerman - Delningsekonomin bidrar till fler företag

10. Det hände under höstutbildningen

12. En resa i framtiden med Futurum

15. Tillbakablick -Carl Erling Persson mannen som grundade H&M

16. Interjuv med Annika Bröms - Företag skapar jobb

18. Numrets förening

20. Krönika av Erik Andersson - Sverige behöver fler framgångsrika företag

22. Sista ordet - Socialdemokratin bryr sig inte om småföretag

Vi som gör forum

Page 4: Forum Magazine 2015 nr 4

4

Visst lever vi i ett föränderligt politiskt landskap. På bara ett par månader har

flyktingsituationen bytt namn till flyk-tingkris. Regeringen kämpar för att hålla samman och Åsa Romson står i tårar över den egna politiska kappvändningen. Sam-tidigt slog MUF Stockholms Höstutbild-ning anmälningsrekord och vi är nu fler engagerade än på årtionden som vill göra en insats i Sveriges största frihetsrörelse.

Frihet betyder inte bara att få välja skola själv och få välja äldreboende när vi bli gamla. Frihet betyder också att få leva i ett land där yttrandefrihet, demokrati och äganderätt råder. Vi ska alltid stå upp mot de som med våldet som vapen försöker sät-ta skräck i en befolkning. Vår uppgift är att med olika medel arbeta för att fler männi-skor i världen får bo och leva i fria länder.

Med högt i tak i vår interna idédebatt fortsätter vi att diskutera vilka åtgärder som nu krävs för att friheten ska komma fler till del. Ibland tycker vi lika och ibland tycker vi olika. Men att vår rörelse breddas och att vi är fler medlemmar som nu gör sina röster hörda är i grunden positivt. Vi ska alltid värna högt i tak och fortsätta utveckla vår politik. I år har vi haft ett omfattande utvecklingsarbete med fem arbetsgrup-per som tagit fram nya reformförslag. Låt oss se det som starten på en idédebatt och förnyelse som ständigt ska hållas levande.

Det går inte att ta miste på att Muf Stockholm synts och hörts tydligt i år. Inte minst då dis-triktet växer så det knakar i medlemsantal. Många föreningar har oavsett väder kämpat

Tack för ett fantastiskt år!ute på gator och torg för att värva fler sym-patisörer till Moderaterna. Moderata stu-denter har kringgått kampanjförbud för att synas. För att inte tala om Moderat skolung-dom som i princip bosatt sig i både skolor, gallerior och parker för att sprida vårt bud-skap till fler. Hårt arbete har givit resultat. MUF Stockholm kommer i år att växa med flera hundra medlemmar och passera den magiska gränsen om 4000 i medlemsantal.

Sista numret av Forum för år 2015 har temat entreprenörskap och företagande. Ungefär så vill jag också sammanfatta det år i Muf Stockholm som snart går mot sitt slut. Trots en svår politisk tid har vi tillsammans fått distriktet att bli både större, med mer ak-tivitet och höjt taket i idédebatten. Det har krävts nytänk och entreprenörskap från såväl distriktsstyrelse som föreningar och aktiva medlemmar. Till er vill jag därför rikta mitt varmaste tack. Ni är fantastiska!

Sofia Fölster Distriktsordförande

Distriktsordförande

FOTO

: AN

DRE

AS A

LFRE

DSS

ON

Page 5: Forum Magazine 2015 nr 4
Page 6: Forum Magazine 2015 nr 4

Hans Åkerman

6

Delningsekonomi bidrar till fler företag

AV MARIE DAHLÉN

Nästa år lanseras den nya tjänsten Buddler. Affärsidén är att

tillhandhålla tjänster på ett enkelt sätt via en app. Under senare år har den här typen av delningsekonomi fått kritik. Grundaren, Han Åkerman slår ifrån sig: Det här handlar om frihandel och, om man drar det till sin spets, marxism.

Hans Åkerman, tillsammans med Robin Hesselstad, är en av grundarna av startup-företaget Buddler. Tidigare har han bland annat arbetat som säkerhetskonsult, pro-jektledare åt SVT och även drivit eget före-tag. Buddler kommer att lanseras i början

av nästa år.

Under det senaste året har delningseko-nomi uppmärksammats. Företag som tax-inätverket Über och övernattningstjänsten Airbnb har fått en stor uppmärksamhet – vissa hyllar dem andra är mindre positiva. Idén bakom Buddler kommer från delning-sekonomin, fast Hans vill göra sin tjänst bredare än både Über och Airbnb.

– Jag arbetade mycket ute i Kista. En dag ville jag köpa en flaska vin, men hade inte möjlighet att gå till Systemet. Efter det pratade jag med Robin om att det borde finnas en tjänst som kan samordna möj-ligheten att efterfråga och erbjuda tjänster mellan människor – och att detta borde vara en app, säger Hans.

Hans menar att det inte är deras sak att avgöra vilka tjänster som kommer att finnas på plattformen. Istället är det de som kom-mer att använda tjänsten som bestämmer över detta. Och utföraren kommer heller inte behöva nischa in sig på en specifik kat-egori av tjänst. Den kan lika gärna utföra tjänster inom trädgårdsskötsel så väl som inom grafisk design.

– Det håller på att ske ett paradigmskifte för hur man ska kunna hjälpa varandra i samhället. Vi vill att vår tjänst möter verk-ligheten, säger Hans.

Samtidigt finns det utmaningar i att möta de regelverk som finns.

Interjvu

Page 7: Forum Magazine 2015 nr 4

7FORUM MAGAZINE, NUMMER 4 2015

– Därför måste vi be om hjälp hos de som har skapat regelverket för att på så sätt inte bli tvingade att gå runt det.

Han fortsätter:

– Om det blir för krångligt, eller för kost-samt, att starta Buddler i Sverige kan vi starta det någon annanstans. Vi har hela världen som plattform, men vi vill verk-ligen få det att fungera här, säger Hans. Svenska Taxiförbundet är starkt kritiskt till Über och menar att företaget bygger på väl-planerat och välorganiserat skattefusk. På frågan om inte Hans ser ett orosmoln i de-batten om företag som bygger på delning-sekonomi svarar han:

– Det kan absolut vara det, men vi tänker vara lyhörda gentemot myndigheter och inte låta det förlama oss. Jag startar inte Buddler för att jag vill bli rik; jag vill förbät-tra världen med Buddler, säger Hans.

Ett av problemen som Hans och hans gäng har stött på är att finansiera projektet. Men nu har de fått tag på investerare.

– Han kom in i ett tidigt skede och det är skönt. Nu behöver vi inte vara oroliga, i alla fall inte på ett tag. Men att få tag på inves-terare är en av de största utmaningarna som vi har.

Hans menar att hela det politiska spektru-met måste mötas i dessa frågor. Han menar dessutom att delningsekonomi diskuteras hos vänstern. Han tar upp Gröna Studenter som ett exempel på detta.

– Det är både en tanke om frihandel och, om man drar ut det till sin spets, en marxistisk tanke, säger Hans.

Page 8: Forum Magazine 2015 nr 4

8

Page 9: Forum Magazine 2015 nr 4

9FORUM MAGAZINE, NUMMER 4 2015

KALENDER

15 dec. MUF Nackas julglögg

16 dec. Distriktskampanjdag

16 dec. Onsdagsfika

17 dec. Torsdagspub

18 dec. Medlemsstopp

31 dec. Motions- och kandidaturstopp

11 feb. M21-Hjärnornas kamp

12-14 feb. Distriktsstämma

Page 10: Forum Magazine 2015 nr 4

10

Över 250 muffare deltog i Muf Stockholms höstutbild-

ning. Intresset var rekordstort. Talare var bland annat kom-munikatören Per Schlingmann, Företagarnas vd Günther Mårder och Moderaternas kommunika-tionschef Per Nilsson. Forum var givetvis på plats för att ta pulsen på evenemanget.

Den 28-29 november gick höstutbildning av stapeln. Utbildningen slog rekord i antal

deltagare. Temat för helgen var ”Den sven-ska drömmen”. Helena Walentowicz sitter i Muf Stockholms distriktsstyrelse och var ansvarig för utbildningen. Mycket med tid har gått åt till förberedelse inför eventet, men i slutänden är det värt det, menar hon.

– Riktigt kul att få förtroendet att arrangera Mufs största utbildning med flera hundra deltagare på plats och representanter från 14 olika MUF-distrikt, säger Helena.

Och hon fortsätter:

– Min förhoppning är att denna helg har in-

Detta hände under HöstutbildningenAV MARIE DAHLÉN

Page 11: Forum Magazine 2015 nr 4

11FORUM MAGAZINE, NUMMER 4 2015

spirerat fler unga att engagera sig politiskt och kämpa för en moderat valseger 2018.

På lördagskvällen hölls den sedvanliga ban-ketten. Stämningen var på topp. Andrea Ström, ledamot i Mufs förbundsstyrelse, och Erik Ottoson, riksdagsledamot, var toastmasters. Sångerna skrålade genom salen.

” Jag har aldrig var’t på snusen aldrig rökat en cigarr, halleluja. Mina dygder äro tusen, inga syndiga laster jag har. Jag har aldrig sett nåt naket

inte ens ett litet nyfött barn. Mina blickar går mot taket därmed undgår jag frestarens garn, hal-leluja.”

Muf Stockholms distriktsordförande So-fia Fölster är nöjd med helgen. Förbundet växer; både i antal medlemmar och med personer som vill engagera sig aktivt. Hös-tutbildningen är ett kvitto på detta.

– Det är stort att vi slog anmälningsrekord. Det märks att MUF Stockholm växer och det är Höstutbildningen ett tydligt exempel på, säger Sofia.

Detta hände under Höstutbildningen

Utbildningen är en av Muf Stockholms större utbildningar. Den ger Höstut-bildningen är en av Muf Stockholms tre stora årliga utbildningar. Hundratals MUFare från hela Sverige samlas för att utbildas i politik och kommunikation. Håll utkik på www.mufstockholm.se för anmälan till nästa stora utbildning!

Page 12: Forum Magazine 2015 nr 4

12

Är liberalismens människosyn god eller ond? Vad innebär egentligen märket i

arbetsmarknadens avtalsrörelse? Jag har en åsikt och vill att du ska dela min åsikt – hur säljer vi in politik hos väljare?

Dessa frågor är ett axplock av alla frågeställningar som har ställts till årets kull av Futurumdeltagare. Årets första helg hade temat ideologi där klassisk liberalism varvades med bland annat konservatism, Hayek och postmodernism. Det var betryg-gande att höra att futurumisterna ansåg att postmodernismen är ett problem för sam-hällsutvecklingen och att de försökte hitta

sätt att avvärja sig från identitetspolitik, trigger warnings och ovetenskaplig argu-mentation.

Under Futurums andra helg var det sakpolitik på schemat, med inriktning på arbetsmarknad, migration och sjukvård. Få kunde då ana hur stor flyktingkrisen skulle bli, men helgen blev en bra faktaupprust-ning inför kommande debatter och diskus-sioner på skolkampanjer.

När futurumisterna fått en god grund i ideologi och realpolitik knöt Futurum ihop säcken med en kommunikationshelg.

En resa till framtiden

Page 13: Forum Magazine 2015 nr 4

13FORUM MAGAZINE, NUMMER 4 2015

Grundarna av Rödgrön röra gav matnyttiga tips om hur det går att spinna bilder på internet. Om du hänger på twitter, retweeta istället för att favoritmarkera. Då sprids våra gemensamma budskap mycket bättre. Dessutom fick futurumisterna chans att testa Svenskt Näringslivs koncept SN24h i en nerskalad version. Uppgiften för dagen var att under tre timmar komma på nya sätt att formulera sig kring begreppet vardags-jobb. Vad tänker du på när du hör det?

Snart bär det av på examinationsresa i Berlin. Efter den resan kommer futurumis-terna vara fullfjädrade för att flyga iväg och

hitta sina egna resor i den politiska fram-tiden.

Louise StenbergRektor Futurum 2015

med Futurum

”Det roligaste med att gå futurum har varit att har varit att få chansen att ut-veckla mig själv både i mitt egna ledar-skap och i mina politiska värderingar” – Linnea Sundman, Futurum 2015

Page 14: Forum Magazine 2015 nr 4

14

Page 15: Forum Magazine 2015 nr 4

15FORUM MAGAZINE, NUMMER 4 2015

Carl Erling Persson föddes den 21 januari 1917 i Borlänge. Hans far var charkuteri-

handlare och 1938 förväntades Erling ta över faderns affär i Västerås. Erling trivdes dock inte i charkuteriaffären och for därför till Stockholm där han, ironiskt nog, bör-jade bedriva handel med lagrad ost. Erlings första kund var Centralrestaurangen som ville ha fyra ostar, vilka Erling köpte av Ak-tiebolaget Ost. Endast två ostar fick plats på pakethållaren och därför blev det två vän-dor med cykel innan beställningen kunde fullbordas.

Erling kom snabbt fram till att det vore enklare att sälja andra produkter än ost. Tillsammans med barndomsvännen Björn Wennberg öppnade han ett flertal pen-naffärer i Göteborg och Stockholm under namnet Pennspecialisten. Där sålde de reservoarpennor från Mont Blanc. Dessa blev svårare att sälja när kulspetspennan kom. Detta sammanföll med att den japan-ska klocktillverkaren Seiko ville in på den svenska marknaden. Erling tog chansen att utvidga sortimentet med klockor och Pennspecialisten blev Ur & Penn.

Efter andra världskrigets slut åkte Erling till USA i hopp om att hitta annorlunda affär-sidéer. Där åkte han runt i tre månader och under resan inspireras han av klädkedjan Lerner som sålde trendiga kläder till lågt pris. 1947 öppnade Erling sin egen klädbutik på Stora Gatan 28 i Västerås. Den fick nam-net Hennes och marknadsförde sig som en butik med “prislägen som passar alla.” Tack vare kombinationen hög omsättning och

låga marginaler kunde Hennes erbjuda 40 procent lägre pris än konkurrenterna vilket resulterade i en succé.

Erling levde enligt devisen att kunden alltid har rätt, vilken även det lär ha bidragit till de stora framgångarna. Ett exempel på Er-lings serviceanda var när en dam hörde av sig till huvudkontoret efter att ha nekats att returnera ett plagg i en av butikerna. Erling ringde då till butikschefen och sa åt honom att gå över till damen och be om ursäkt med blommor.

Trots stora framgångar med Hennes dröjde det över 20 år innan sortimentet utökades till att även inkludera herrkläder. Erling ville utvidga butiken på Sergelgatan och köpte därför grannbutiken Mauritz Wid-forss som var en jaktbutik där ett lager herrkläder ingick. I samband med det bytte Hennes namn till Hennes och Mauritz och har sedan dess sålt kläder för både dam och herr.

År 2000 öppnade Hennes och Mauritz sin första butik i USA, där allting en gång började. Erling var då 82 år gammal och hans son Stefan hade varit VD för företaget sedan 18 år tillbaka. Trots detta var Erling med vid öppningen på Manhattan i New York och han uppskattade att vara tillbaka i USA. Två år senare gick Erling bort i cancer. Idag är hans barnbarn Karl-Johan Persson VD för företaget som har 3700 butiker i 61 länder.

Carl Erling Persson - mannen som grundade H&M

AV ALEKSANDRA BOSCANIN

Tillbakablick

Page 16: Forum Magazine 2015 nr 4

16

Företag skapar jobb

Interjvu

AV MARIE DAHLÉN

Företag skapar jobb i Sverige. För att de ska vilja etablera sig Stockholm-

sregionen, krävs en rad förändringar. Bättre villkor, fler bostäder, kompetens-försörjning och en bättre bild av företa-gandet, anser Svenskt Näringsliv.

Annika Bröms är Svenskt Näringslivs regionchef i Stockholm. Hon är utbildad civilingenjör, men har alltid varit intresse-rad av företagande och samhällsfrågor. Under många år har hon arbetat i Bryssel.

– EU-frågor, fri rörlighet på den inre marknaden och frihandel är de frågor som har präglat mig och min yrkeskarriär. När jag kom tillbaka till Sverige längtade jag

efter att arbeta nationella frågor som skat-ter, välfärd och valfrihet som berör alla och som ligger närmare människors vardag, säger hon.

Företag behöver bra villkor för att kunna frodas. Det är företag som kommer att lösa många av de samhällsproblem som vi har i dag. Det är de som kan bidra till att sänka arbetslöshet, minska utanförskap och bidra ekonomiskt till samhället, menar Bröms. Trots det försvårar regeringen för många företag genom att införa begränsningar för rut- och rotavdrag, utreda vinstförbud inom välfärden och höja arbetsgivarav-giften för unga. - Det här skaparosäkerhet hos företagen. Det leder till färre nyanställningar och slopade investeringar i berörda branscher. I grunden saknas en förståelse hos många politiker om hur företag fungerar och vad de bidrar med. Därför skulle det behövas en bättre dialog mellan politiker och före-tagare, säger Bröms. Det behövs också fler enkla jobb som kan få fler människor i sysselsättning. – Man måste sänka trösklarna så att det blir billigare och mindre riskfyllt för företag att anställa. I Sverige har vi en låg andel vardagsjobb, det vill säga arbeten som inte kräver utbildning.

De skulle kunna vara många fler, menar Annika Bröms. Även i Stockholm skulle politiker behöva göra mer för att förbättra förutsättnin-

Annika Bröms Regionschef Svernskt Näringsliv Stockholm

Page 17: Forum Magazine 2015 nr 4

17FORUM MAGAZINE, NUMMER 4 2015

garna för företag. Ett exempel är bristen på bostäder som även drabbar företagen.

– Bostadsbristen gör det svårt att rekry-tera. Svenskt Näringsliv har precis släppt en rapport om hur den reglerade hyres-marknaden påverkar bostadsbyggandet negativt, säger Bröms.

Hon fortsätter: – Hyresmarknaden fungerar dåligt och hyresregleringen har inte alls lett till min-skad segregation, som den var tänkt att göra. Kompetensförsörjning är också en viktig fråga för företag. Det är en fråga som Sven-skt Näringsliv drivit under flera år. – Det är anmärkningsvärt att det fortfar-ande finns bristyrken samtidigt med en så hög arbetslöshet som vi har i Sverige. Det finns brist på till exempel kockar, elektrik-er och anläggningsarbetare. Utbildnings-systemet måste utformas efter företagens behov och det måste bli lättare för männis-kor att skola om sig.

Vi behöver uppvärdera företagsamheten i Sverige och hylla människor som väljer att starta och driva företag, menar Bröms. Att driva företag kräver både ett personligt engagemang och ett stort ansvarstagande. Denna bild syns inte alltid i samhällsdebat-ten.

– Som regionchef för Svenskt Näringsliv i Stockholm träffar jag otroligt många före-tagare och jag slutar aldrig att fascineras över innovationskraften och drivet. Jag skulle önska att alla elever i Stockholms län fick göra prao under högstadiet och att ännu fler program på gymnasieskolorna erbjöd Ung Företagsamhet.

Det är inte alltid säkert att lönen eller de sociala skyddsnät, som företagaren har, väger upp mot detta. Den ensidiga synen på företag finns också i kulturen och det är inte ovanligt att man målar upp en bild av den stora onda företagsdirektören som ställs mot den lilla individen.

– Ett exempel är julkalendrarna. Vartenda

år är det en bild av en elak direktör och jag är så less på den bilden. Är det några människor, som har ett driv och ett en-gagemang utöver det vanliga så är det före-tagare. Och slår man ut den timersättning som de flesta företagare får, som jag kän-ner, är det skrattretande.

Page 18: Forum Magazine 2015 nr 4

18

Numrets förening är Moderata Stu-denter Kungliga Tekniska hög-

skolan (MST KTH). Forum har ställt några frågor till Erik Näslund som är föreningsordförande. Hur kom det sig att du blev politiskt aktiv?

Jag har sedan tonåren varit politiskt in-tresserad. När jag flyttade från Umeå tänkte jag att det var ett perfekt sätt att träffa nya vänner och utvecklas som individ, samt hitta min egen ideologi. Sedan finns alltid det där brinnande begäret att göra skillnad, förändra Sverige till det bättre - men det tror jag de flesta av oss känner. Hur skulle du sammanfatta året med MST KTH?

Jag tycker att det har varit fantastiskt roligt, men också utmanande. Min styrelse har varit underbar och tillsammans har vi gjort det bästa för att överkomma de hinder som KTH och kåren har satt upp, för att, på ett vettigt sätt, bedriva politisk verksamhet. Vad är det bästa med MST KTH?

Utöver den trevligaste styrelsen någon-sin, våra talarkvällar. Denna termin har de varit få, men de vi har anordnat har varit lyckade. Dessa har på en dju-pare nivå riktat sig till studenter på KTH. Sedan är det såklart trevligt att dricka öl med våra medlemmar i studentikos anda, så torsdagspubarna är inte att förglömma.

Erik NäslundOrdförande för MST KTH

MST KTH

nummrets förening

AV ALEKSANDRA BOSCANIN

Page 19: Forum Magazine 2015 nr 4

19FORUM MAGAZINE, NUMMER 4 2015

Page 20: Forum Magazine 2015 nr 4

20

Sverige behöver fler framgångsrika företag

På Forbes 2000-lista över världens företag finns idag 24 svenska före-

tag. Av dessa 24 har över hälften bildats under 1800-talet och inget är yngre än 20 år. Det är en utveckling som bekym-rar. Sverige behöver enkel, transparent och rättvis skatt på företag, löner och långsiktiga spelregler för svenska en-treprenörer, skriver Erik Andersson (M) från riksdagens Skatteutskott.

Av våra största företag som finns idag har samtliga förutom två grundats mellan 1820 och 1950-talet, exempelvis: Ericsson 1876, ICA 1917, Electrolux 1919 och Securitas 1934. Hexagon och Tele2 grundandes 1992 respe-ktive 1993, tyvärr är det inte fler stora sven-ska företag som bildats i modern tid.

År 1987 hade svenska företag med dotterbolag utomlands 747 000 anställda i Sverige och 478 000 anställda i övriga välden. År 2013 var antalet anställda i Sverige 536 000 och i övriga världen 1 250 000. Våra gamla svenska företag lever alltså vidare, men de växer främst ute i världen. För att fler svenska företag ska växa och hamna på Forbes 2000-lista i framtiden, måste förändringar till. Vi behöver se över systemen som skapar en massa krångel för företagare, till exempel krav på att re-dovisa olika jämställdhets-, miljö- eller arbetsmiljöregler. Företagare ska ägna sig åt det de är bra på – inte åt att fylla i pap-per. Det är ingen slump att Moderaterna styr i samtliga av de kommuner som enligt Svenskt Näringslivs årliga undersökning är Sveriges mest företagsvänliga: Solna, Soll-entuna, Vellinge, Danderyd, Trosa och Täby.

Drivkrafterna handlar givetvis också om skatter.

Bolagsskatten i Sverige om 22 procent är rel-ativt låg i jämförelse med EU-genomsnittet om 22 procent och i OECD 24,8 procent. Ett lands attraktionskraft för entreprenörer avgörs ofta av hur regelverken för avdrag är utformade, där vissa länder erbjuder långt generösare avdrag än Sverige.

Kapitalinkomstskatten (skatter på utdel-ningar, ränteintäkter och kapitalvinster) är betydelsefull för hur mycket kapital som dras till Sverige från utlandet och hur myck-et av det svenska kapitalet som stannar kvar i landet. Sverige är långt över genomsnittet i såväl EU som bland de övriga OECD-länder-na, men jämförelsen haltar då systemen för skatteuttag skiljer sig åt mellan länderna. Många länder har, till skillnad från Sverige, olika skatt beroende på om innehavet är långsiktigt eller kortsiktigt. Andra erbjuder avdragsrätt av skatt på utdelning från bo-lagsskatten och undviker därmed den dub-belbeskattning som ofta kritiseras i Sverige.

Krönika

“Företagarna törs inte anställa när de rödgröna styr – och betalar gör Sveriges unga

Page 21: Forum Magazine 2015 nr 4

21FORUM MAGAZINE, NUMMER 4 2015

Arbetskraftskostnaden gör det allt-för riskfyllt och kostsamt att anställa i Sverige. Vi har de högsta arbetskraftskost-naderna i EU. I genomsnitt kostar varje anställd 340 kronor per timme, varav un-gefär en tredjedel utgör sociala avgifter. Därtill har vi ett anställningsskydd (LAS) som i många fall fungerar som en brom-skloss i företagens förnyelseprocess. Alliansens införda lättnader på arbetsgi-varavgiften för unga kommer nu att slopas av den rödgröna regeringen och istället ser vi på agendan stora pålagor för svenska företagare. Kanske är det tydligaste exem-plet just nu att företag inom tjänstesektorn drabbas hårt. Skatteverkets månadsstatis-tik visar att branschsektorn för hushåll-snära tjänster hittills i år har växlat ner till en klart lägre tillväxttakt jämfört med tidig-are år. Förra året växte marknaden för hush-ållsnära tjänster med 21 procent, hittills i år ligger tillväxttakten på endast nio procent. Den här dämpningen visar effekterna innan regeringens förändringar av rut-avdraget som träder i kraft först vid årsskiftet 2016. Det är en mycket oroande utveckling.

Framgångsrecept stavas förenklingar, skattelättnader och långsiktiga spelregler. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt, som i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Ett gott klimat för företagande och entreprenörskap innebär mer än hedervärda placeringar på Forbes 2000-lista. Företagen är garanten för välfärdens kärnuppgifter: vård, skola och omsorg om våra äldre.

Erik Andersson (M) Riksdagsledamot, Stockholms län [email protected]

Page 22: Forum Magazine 2015 nr 4

22

Socialdemokratin bryr sig inte om småföretag

Min ideologiska grund som liberal har alltid grundat sig i humanism – att

sänka skatterna är inte bara en god eko-nomisk politik, utan även humanistiskt. Att omfördela resurser är givetvis viktigt – framförallt till nödhjälp, sjukvård och ut-bildning. Men att se höjda skatter som ett moraliskt ställningstagande är idioti.

Socialdemokratin har, genom höga skat-ter, byggd upp ett samhälle som har banat vägen för en handfull företagare och gjort dessa till en ny ohotad överklass. Att höja skatten är, i själva verket, att ta från inkom-sttagare och ge till de förmögna.

Föreställ dig att du vill starta ett företag idag: För att få in en nettoinkomst på 18 000 kronor behöver du fakturerar 30 000 kro-nor (exklusive moms). Ska du anställa? Då tillkommer det sociala avgifter på 31,42 pro-cent på den lön du betalar ut. Du är också i denna stund i en mycket ofördelaktig posi-tion jämfört med en anställd. Den anställda kan till exempel få ett banklån mycket en-klare.

När socialdemokraterna nu höjer arbetsgi-varavgiften, vem har då råd att betala? Små företag med knappa marginaler eller stora företag med goda marginaler? Enligt min mening har enbart ”rika” företag råd att be-tala skatt, det vill säga storföretag.

Det är så socialdemokratin är uppbyggd: att skapa en klass av jätteföretag som fack-et, i sin tur, kan förhandla sina löner med. Detta sker på bekostnad av sänkta skatter och genom att inte konkurrensutsätta före-tag. Man bör också fråga sig om detta är en rimlig arbetsmarknadspolitik: kommer ett fåtal företag kunna anställa hela Sveriges arbetskraft? Är det här den framtid vi ser: Stora nya industrier med tusentals an-ställda, ett samhälle där småföretagaren inte behövs? Nej, givetvis inte. Detta är ett socialistiskt arv som uppmanar företag att undvika att anställa och småföretagare att ge upp, något som är både föråldrat och orättvist.

Moderaterna är ett parti för folket, efter-som vi inser att människor inte har råd att betala skatt. Och jag är moderat för att jag tror på social rörlighet: att hårt arbete ska löna sig och att statens roll är att skapa en välfungerande marknad.

Daniel Löwengrip Skribent

sista ordet

Page 23: Forum Magazine 2015 nr 4

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar till distriktsstämma för Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm.

Datum: 12 februari kl. 17:00 -14 februari 2015 kl. 15:00

Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Distriktsstämman är MUF Stockholms högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Stockholm tycker i viktiga politiska frågor och vilka personer som ska leda distriktet under det kommande året. Ordinarie stämma hålls en gång per år och det

är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att lyssna på spännande talare och lära sig om hur politik fungerar i praktiken.På kvällen den 13 februari kommer MUF Stockholm att

anordna en sedvanlig bankett.

Anmälan I enighet med stadgan krävs att medlem anmäler sin närvaro till stämman senast två

veckor innan stämmans öppnande för att inneha rösträtt, d.v.s. anmälan ska vara stämmogeneralen till handa senast den 29 januari klockan 17:00. Anmälans görs på

http://bit.ly/1R2XCon.

MotionerVill du väcka en motion till stämman (ett förslag) så skickar du den till distriktsstyrelsen

[email protected] senast den 31 december.

Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga senast två veckor före stämman.

Kandidaturer och nomineringar Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Jessica

Rosencrantz senast den 31 december, till [email protected].

Håll utkik på www.mufstockholm.se och Facebook-eventet för mer information.

Sofia Fölster Distriktsordförande

070 424-30 65 [email protected]

Oliver Rykatkin Stämmogeneral 073-682 80 52

[email protected]

Kallelse tillMUF SToCKHOLMS

Distriktsstämma 2016

Page 24: Forum Magazine 2015 nr 4

Botkyrka: Ellen Nilsson [email protected] 076-710 32 17Danderyd: Linnea Sundman [email protected] 073-656 78 87Haninge: Mattias Eriksson Mattson [email protected] 070-752 66 49Huddinge: Love Bergström [email protected] 073-967 14 46Järfälla: Ebba Björklund [email protected] 070-753 91 27 Kungsholmen: Örn Karlesson [email protected] 073-835 645 42 Lidingö: Marcus Rajkowski [email protected] 073-695 79 00Nacka: Noa Samenius [email protected] 076-186 98 64Norrmalm: Linnea Lindkvist [email protected] 076-632 70 18Nynäshamn: Jakob Gegerfelt [email protected] 076-236 03 09Roslagen: Joanna Lewerentz [email protected] 073-898 71 28Salem: Delmon Haffo [email protected] 070-730 60 33Sigtuna: Sofia Ivarsson [email protected] 072-234 36 85Sollentuna: Amilia Stapelfeldt [email protected] Solna: Alexis Hekmatfar [email protected] 070-654 54 84Sundbyberg: Karolina Fyrek [email protected] 073-614 79 50Sydväst: Amanda Broberg [email protected] 072-233 13 35Södermalm: Ruben Trossmark [email protected] 073-841 07 85Söderort: André Nilsson [email protected] 073-580 18 29Södertälje: Christoffer Johansson [email protected] 070-438 94 89Tyresö: Fredrik Bergkuist [email protected] 073-687 02 42Täby: Carl Henrik Svenson [email protected] 073-621 59 15Vallentuna: Zarah Sjökvist [email protected] 070-713 23 86Vaxholm: Frida Hallin [email protected] 070-953 58 01Värmdö: Jasmin Farid [email protected] 070-483 71 84Väsby: Tomas Kolbjer [email protected] 072-853 98 86Västerort: Jean-Robert Nino [email protected] 073-920 16 01Östermalm: Fredrik Wallner [email protected] 070-337 88 85Österåker: Josefine Radonné [email protected] 070-111 19 77

Sofia FölsterDistriktsordförande [email protected] 070-424 30 65

Oliver Rykatkin [email protected] 073-682 80 52

John BaciuOrdförande MSU-kommitéen [email protected] 070-145 04 60

Sofia WidegrenOrdförande Muf 20+ [email protected] 78 87

Försvarshögskolan: Viktor Norén viktor.noré[email protected] Handelshögskolan: Gabriella Bergström gabriella.bergströ[email protected] 073-057 69 53KTH: Erik Näslund [email protected] 076-773 19 94Stockholms län: Hugo Laigar [email protected] 070-602 69 89Stockholms univeritet: Büsra Kocatürk [email protected] 073-761 85 00Södertörns högskola: Steffi Johansson Öhman [email protected] 070-149 49 55

Ta kontakt

Lokalföreningar

Moderata Studenter