Formule Za Ooc-svilicic

Click here to load reader

 • date post

  30-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  11

Embed Size (px)

description

ooč

Transcript of Formule Za Ooc-svilicic

 • FORMULE IZ OBRADE ODVAJANJEM ESTICA

 • student Andreas Svilii

  - 2 -

  SADRAJ

  TOKARENJE TROKOVI OBRADE ( PREMA KNIGU )

  BLANJANJE I DUBLJENJE

  BUENJE, UPUTANJE, RAZVRTANJE BUENJE U PUNO RAZBUIVANJE EONO RAVNO UPUTANJE RAZVRTANJE UREZIVANJE NAVOJA

  GLODANJE VALJKASTO GLODANJE EONO GLODANJE FINO GLODANJE PRSTASTO GLODANJE

  PROVLAENJE UNUTRANJE PROVLAENJE VANJSKO PROVLAENJE

  PILENJE KRUNA PILA OKVIRNA I TRANA PILA

  BRUENJE RAVNO OBODNO BRUENJE KRUNO OBODNO BRUENJE KRUNO OBODNO RADIJALNO BRUENJE (usijecanje) RAVNO EONO UZDUNO BRUENJE TROENJE I PORAVNAVANJE BRUSNE PLOE

  DUGOHODNO HONOVANJE

  KRATKOHODNO HONOVANJE (superfini)

 • student Andreas Svilii

  - 3 -

  TOKARENJE:

  1000nD

  vc

  =

  pi (m/min) - Brzina rezanja

  D promjer obratka (mm) n broj okretaja obratka ( okr/min)

  pi

  =

  Dv

  n c1000

  (okr/min) Broj okretaja

  hbfaA p == (mm2) - Popreni presjek strugotine f posmak

  2dD

  ap

  = (mm) Dubina rezanja

  rfh sin= debljina strugotine r-kut namjetanja alata

  r

  pabsin

  = (mm) -irina stugotine

  ccc tQtvAV == (mm3) -Volumen odvojenog materijala za vrijeme istog vremena rezanja

 • student Andreas Svilii

  - 4 -

  cvAQ = (mm3/min) - Volumen odvojenog materijala u jedinici vremena

  c

  p PQQ =

  ( mm3/minkW ) Specifini volumen odvojenog materijala ccc

  cp kvAk

  vAQ 1=

  =

  pa

  dDi

  =

  2 - Broj prolaza

  c

  tvfiLD

  t

  =

  1000pi

  (min) - Tehnoloko vrijeme

  21 lllL ++= (mm) Ukupni put alata

  r

  p

  tga

  l

  =1 (mm) Ulaz alata

  l2 (2 do 3 mm) - Izlaz alata

  nfv f = (mm/min) Posmina brzina

  Tm

  c CTv = - Taylorova formula m

  c

  T

  v

  CT

  1

  = - Postojanost alata

  qq

  vv cm +=

  12

  (m/min) Prosjena brzina

  kcvvCT = mTv CC

  1=

  tt t

  TZ = (kom) Broj komada za jednu postojanost alata

  ( )

  =

  sincos o

  h - Faktor sabijanja strugotine

  oh

  otg

  sin

  cos

  = - kut smicanja

  m

  ps

  VV

  R = - Prostorni koeficijent (za prostor za smjetanje strugotine)

  Vps potreban prostor za smjetaj Vm volumen mase strugotine

 • student Andreas Svilii

  - 5 -

  fa

  g p= - Koeficijent vitkosti strugotine

  cc kAF = (N) - Glavna sila rezanja (prema Kronenbergu)

  222pfcz FFFF ++= - Rezultirajua (efektivna) sila

  Ff posmina sila

  1.1)1(

  c

  m

  p kfhbF = - Natrana sila

  AFk cc = (N/mm2)- Specifini otpor rezanja

  cm

  c

  c hkk 1.1=

  (N/mm2)- Specifini otpor rezanja (prema Kienzleu)

  ccc vFP = (W) Neto snaga obrade

  s

  c

  bsP

  P

  = (W) Bruto snaga ( ulazna snaga na vretenu stroja)

  em

  bsel

  PP

  =

  (W) Elektrina snaga ( ulazna snaga iz mree u el. motor) sem

  ccel

  vFP

  = (W)

  QP

  W c=

  3

  s

  mm

  W- Specifina energija

  ti t

  Q 1= (kom/min) Idealna produktivnost

  o

  t tQ 1=

  (kom/min) - Teorijska produktivnost

  pto ttt +=

  tp pomono vrijeme

  ke t

  Q 1= (kom/min) Efektivna produktivnost

  ( ) ( )dptk kttt ++= 1 kd koeficijent dodatnog vremena

 • student Andreas Svilii

  - 6 -

  pt

  t

  i

  tn tt

  t

  QQ

  +== - stupanj neprekidnosti procesa obrade

  i

  e

  e QQ

  = - stupanj djelovanja alatnog stoja

  enu = - ukupni stupanj iskoritenja

  r

  fRt2

  125= (m) Teorijska visina profila

  r polumjer vrha alata

  ta RR 41

  (m) Srednje aritmetiko odstupanje

  tz RR - Srednja visina neravnina

  TROKOVI OBRADE ( PREMA KNIGU ) :

  Tt

  KTt

  tttz

  tKK tWT

  tiztp

  os

  pzMLO +

  +++=

  (Kn/kom) Trokovi obrade rezanjem jedne

  proizvodne operacije APMO KKK += KML (Kn/h) tpz (min) pripremno zavrno vrijeme zos broj obradaka u seriji tp (min) pomono vrijeme tiz (min) vrijeme izmjene alata T (min) postojanost alata KWT (Kn/postojanost) trokovi alata po jednoj postojanosti ili otrici

  kMLPM tKK = (Kn/kom) Trokovi proizvodnog mjesta

  TtKK tWTA = (Kn/kom) Trokovi alata

  tt

  Tz =

  - Broj obraenih komada obradaka za vrijeme jedne postojanosti alata

  Tt

  tttz

  tt tizpt

  os

  pzk +++= (min/kom) Komadno vrijeme

  kpzu tztt += (min/serija) Ukupno vrijeme

 • student Andreas Svilii

  - 7 -

  a) za alate koji se otre :

  1++

  =

  o

  osooPAAWT i

  tSiCCK (Kn/postojanost) - trokovi alata po jednoj postojanosti ili otrici

  CA (Kn) nabavna cijena alata CPA - preostala vrijednost alata io broj moguih otrenja alata do otpisa So (Kn/min) vrijednost minute rada otrice tos (min) vrijeme otrenja alata

  +

  +=

  1oosooPAA

  A itSiCCK

  (Kn/kom) Trokovi alata

  +

  ++=

  1oosooPAA

  kMLO itSiCC

  tKK (Kn/kom) Trokovi obrade rezanjem jedne

  proizvodne operacije

  b) za alate sa okretnim reznim ploicama :

  WVTE

  WE

  TH

  WHb

  TP

  PWPWT K

  n

  Kn

  Kzn

  nKK +++

  +

  =

  21

  (Kn/postojanost) Trokovi alata po jednoj postojanosti otrice KWP (Kn) nabavna cijena rezne ploice nP broj reznih otrica u zahvatu nTP broj raspoloivih reznih otrica na jednoj ploici zb faktor loma rezne otrice (zb 0.1 do 0.3 ) KWH (Kn) nabavna cijena draa nTH broj postojanosti (otrica) koje izdri jedan dra KWE (Kn) nabavna cijena priuvnih dijelova draa ( KWE (0.2 do 0.3) KWH ) nTEbroj postojanosti (otrica) koje izdre priuvni dijelovi draa (nTE (0.15 do 0.30)nTH KWV (Kn) trokovi prednamjetanja alata

  TtK

  n

  Kn

  Kzn

  nKK tWVTE

  WE

  TH

  WHb

  TP

  PWPA

  +++

  +

  =

  21

  (Kn/kom) Trokovi alata

  TtK

  n

  Kn

  Kzn

  nKtKK tWV

  TE

  WE

  TH

  WHb

  TP

  PWPkMLO

  +++

  +

  +=2

  1 (Kn/kom) Trokovi obrade

  rezanjem jedne proizvodne operacije

 • student Andreas Svilii

  - 8 -

  BLANJANJE I DUBLJENJE :

  rfh sin= (mm) - Debljina strugotine

  cm

  c

  c hkk 1.1=

  (N/mm2) Specifini otpor rezanja

  fahbA p == (mm2) Poprenipresjek strugotine

  Korekcijski faktori:

  18.1=vcK za min

  4020 mvc = - za glavnu silu rezanja

  7.661 kooK

  = - za prednji kut 0

  1=rmK - za rezni materijal

  5.13.1 =taK - za troenje alata

  05.1=poK - za postupak obrade

  potarmovccc KKKKKkAF = (N) Glavna sila rezanja

  601000

  =cc

  c

  vFP

  (kW) snaga obrade (neto)

 • student Andreas Svilii

  - 9 -

  s

  c

  bsP

  P

  = (kW), =0.6 do 0.7, - Bruto snaga stroja

  ems

  bsel

  PP

  =

  (kW) Elektrina snaga

  10002

  =

  m

  tv

  iLfB

  t (min) Tehnoloko vrijeme za blanjanje jedne ravne povrine

  f posmak (mm/dh)

  =

  =

  p

  p

  a0.33) do (0.2 fa0.25) do (0.1 f

  - gruba obrada -

  lijev sivizaelik za

  =

  =

  mm/dh 0.5 fmm/dh 0.5 do 0.2 f

  - fina obrada -

  no irokino iljati

  201 bbbB ++= (mm) irina obrade mm 321 + bb - za kratkohodne blanjalice mm 621 + bb - za dugohodne blanjalice

  cp vvq /= - odnos povratne brzine i brzine rezanja q = 1.25 do 1.40 za kratkohodne blanjalice q = 1.40 do 3.50 za dugohodne blanjalice

  =

  =

  2.0 do 1.4 q1.0 q

  - za dubilice

  osovine koj.pomoom hodom titrajnimsa dubilica kod -koljenom sa pogona ogjednostavn kod -

  21 lllL ++= (mm) duina hoda alata

  qq

  vv cm +=

  12

  (m/min) prosjena brzina alata q = 1.25 do 1.40 za kratkohode blanjalice q = 1.40 do 13.50 za dugohodno blanjanje q = 1.0 za dubilice

  Lv

  n mdh

  =

  21000

  (dh/min) broj duplih hodova kod dubilica

  fnB

  tdh

  t

  = (min) Tehnoloko vrijeme kod dubilica

  10002 dh

  m

  nLv

  = (m/min) Prosjena brzina kod dubilica

 • student Andreas Svilii

  - 10 -

  BUENJE, UPUTANJE I RAZVRTANJE :

  BUENJE U PUNO :

  2DfA =

  (mm2) Popreni presjek strugotine

  sinfsinfh z == 2 (mm) Debljina strugotine

  fz posmak po zubu = 2f

 • student An