FORMTY SOUBOR® PROGRAMU MULTICASH 2 - .MultiCash 2.12 2 Napojen­ na etn­ syst©my...

download FORMTY SOUBOR® PROGRAMU MULTICASH 2 - .MultiCash 2.12 2 Napojen­ na etn­ syst©my Obecn©

of 35

 • date post

  09-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FORMTY SOUBOR® PROGRAMU MULTICASH 2 - .MultiCash 2.12 2 Napojen­ na etn­ syst©my...

 • S y s t m e l e k t r o n i c k h o b a n k o v n i c t v

  M u l t i C a s h X - b u s i n e s s

  Napojen na etn systmy popis exportnch /

  importnch soubor

 • MultiCash 2.12 Napojen na etn systmy 1

  OBSAH

  OBECN 2

  TUZEMSK PLATEBN PKAZY 3

  ZAHRANIN PLATEBN PKAZY 10

  VPIS Z TU 20

  1. Formt souboru vpisu SWIFT MT940 verze 2 20

  2. Formt souboru vpisu SWIFT MT940 verze 3 (pednastaveno) 26

 • MultiCash 2.12 Napojen na etn systmy 2

  Obecn Systmy elektronickho bankovnictv MultiCash a X-business obsahuj funkce pro pedvn dat s etnmi systmy. Jedn se o nsledujc sluby:

  Import platebnch pkaz

  Platebn pkazy automaticky vygenerovan etnm systmem klienta jsou pes standardn rozhran nateny do systmu MultiCash/X-business, kter nsledn zabezpe jejich doruen do banky elektronickou cestou.

  Export vpis z t

  Elektronick vpisy z t (seznamy zatovanch obrat na bankovnch tech) elektronicky staen z banky jsou pes standardn rozhran nateny do etnho systmu pro dal zpracovn (provn, tovn). Pedvn dat mezi systmem MultiCash/X-business a etnmi systmy se dje pes standardn rozhran realizovan pomoc textovch soubor. Formty tchto pedvacch soubor jsou uvedeny dle.

 • MultiCash 2.12 Napojen na etn systmy 3

  TUZEMSK PLATEBN PKAZY

  Zkladn pravidla:

  - ppona souboru tuzemskch plateb je vdy *.CFD

  - ppona souboru urgentnch tuzemskch plateb je vdy *.CFU

  - platebn soubory neobsahuj dn zhlav (Header)

  - kad soubor me obsahovat libovoln poet pkaz

  - kad platebn pkaz zan polem HD:"

  - diakritika pouit v platebnm souboru je CP 852 (Latin2).

  - soubor sm obsahovat pouze velk psmena

  - soubor nesm obsahovat przdn dky (przdn dek jsou i mezery)

  - formt platebnho souboru je rozdlen na pole a subpole

  - oddlova subpol je mezera (ASCII 32) - vjimku z tohoto pravidla tvo pole DI:", KI:"

  a AV:", kde jsou subpole oddlena pomoc (Enter)

  - Platebn soubor kon (Enter)

  U pevodnho pkazu pole UD: obsahuje informace o tu pkazce a pole DI:" o nzvu a

  adrese pkazce. Pole UK:" obsahuje informace o tu partnera a pole KI: " o nzvu

  partnera.

  U inkasa pole UD: obsahuje informace o tu partnera a pole DI:" o nzvu a adrese

  partnera. Pole UK:" obsahuje informace o tu pkazce a pole KI: " o nzvu pkazce.

  Poznmka: Partner = Pjemce (Pevody) / Pltce (Inkasa)

  Soubor me obsahovat souasn platebn pkazy i inkasa.

  Dodaten informace pro pole ZK, AK a EC:

  Tato pole neodebraj vedouc nuly, tzn. co klient zad do aplikace, to bude obsahovat i

  vstupn soubor.

  Pklad:

  Pokud klient importuje (zad) vedouc nuly ped slem, zstanou zachovny (import

  obsahuje 00123, ve vstupnm souboru bude zachovna hodnota 00123).

  V ppad, e klient nevypln nebo nenaimportuje dnou hodnotu, budou tato pole obsahovat

  jednu nulu (EC:0).

  Pole RF: (Stav zpracovn plateb)

  Toto pole RF: vetn subpole 1 (Stav zpracovn plateb) nesm bt vyplnno pokud jej vae

  banka nepodporuje.

 • MultiCash 2.12 Napojen na etn systmy 4

  Pi pouit pole RF: mus bt hodnota v subpoli pro kad platebn pkaz vdy uniktn. To

  znamen, e se nesm opakovat, nebo bt stejn. Pro import je hodnota pole RF: ignorovna a

  doplovna aplikac viz popis ne.

  Toto pole do formtu negenerujte, pokud si jeho pouit pedem neovte ve va bance nebo

  v Management Data Praha.

  Pole RF: se generuje do vstupnho souboru automaticky POUZE v aplikaci MCC Classic

  3.2x a vy, ppadn MCT 3.2x a vy s platebnm modulem a POUZE pi pouit

  parametru Zapnout stav zpracovn v pomocn databzi bank.

  V ppad, e poslte soubor do banky, kter pole RF: podporuje pmo, bez importu do

  platebnho modulu, mus bt generovno vam informanm systmem ve formtu popsanm

  ne a mus bt zajitna jedinenost tohoto identifiktoru pro kad platebn pkaz.

  RF: oznaen pole

  M konstanta

  CFD Typ platby (CFD,CFU,CFA)

  I Modul I = CZI, A = CZA

  YYYY = rok

  MM = msc

  DD = den

  hh = hodina

  mm = minuta

  ss = vteina

  nnnnnnnnn = reference

  aaaaaaaa = kd

  Pklad pro CFD - RF:MCFDI2006122908571200000000500000000

  Pklad pro CFU - RF:MCFUI2006122908571200000000500000000

  Pklad pro CFA - :RF:MCFAA2006122908481600000000300000000

  Platebn soubor m nsledujc strukturu:

  Vznam jednotlivch sloupc:

  Pole = slo pole

  N / P = nepovinn a povinn pole

  p = povinn pole

  n = nepovinn (voliteln) pole

  p*= povinn pouze pro banky, kter podporuj funkci Stav zpracovn

  plateb. Jinak nesm bt vyplnno.

  Pokud platebn soubor obsahuje pole RF:, muste mt v platebnm modulu

  zapnut

  parametr - Stav zpracovn, jinak jej program pi importu odmtne.

  D / F = dlka a formt pole

  c = numerick (seln) 0 - 9 nuly na vedoucm mst jsou povoleny,

  nikoli vak bezpodmnen vyadovny

  a = alfanumerick

  f = fixn (pevn) dlka pole

  v = variabiln dlka pole

  Vstup z aplikace

 • MultiCash 2.12 Napojen na etn systmy 5

  Popis N / P D / F

  HD: p 3 a f

  Subpole 1 :

  Typ platebnho styku:

  11 : Pevod (*.cfd)

  32 : Inkaso (*.cfd)

  01 : Urgentn pevod (*.cfu)

  p 2 c f

  Subpole 2 :

  Datum pkazu

  Formt : RRMMDD

  p 6 c f

  Subpole 3 :

  Kd banky pkazce

  p 7 a v

  Subpole 4 :

  Bn slo (1 - 999999)

  (je generovno programem)

  p 6 c v

  Subpole 5 :

  Kd banky partnera

  p 7 a v

  RF:

  Toto pole nesm bt vyplnno, pokud jej vae banka nepodporuje!!!

  (viz popis ve)

  p* 3 a f

  Subpole 1 :

  Stav zpracovn plateb

  Toto subpole nesm bt vyplnno, pokud jej vae banka

  nepodporuje!!! (viz popis ve)

  p* 50 a v

  KC: p 3 a f

  Subpole 1 :

  stka v. 2 desetinnch mst - desetinn

  msta neoddlovat dnm znakem

  p 15 c v

  Subpole 2 :

  pevn nulov pole (000000)

  p 6 c f

  Subpole 3 :

  ISO-kd mny - vdy vyplnno CZK

  p 3 a f

  UD: p 3 a f

  Subpole 1 :

  Pedsl tu pkazce.

  Odzkouen podle modulo 11.

  Pokud slo tu neobsahuje pedsl, bude zde vyplnna jedna

  mezera bez oddlovae subpol - viz pklady.

  p 6 c v

  Subpole 2 :

  slo tu pkazce

  Odzkouen podle modulo 11

  p 10 c v

  Subpole 3 :

  Krtk oznaen tu pkazce

  n 20 a v

  DI: p 3 a f

  Subpole 1 :

  Popis pkazce 1

  p 35 a v

  Subpole 2 : (dek mus zanat temi mezerami)

  Popis pkazce 2

  n 35 a v

  Subpole 3 : (dek mus zanat temi mezerami)

  Popis 3pkazce

  n 35 a v

  Subpole 4 : (dek mus zanat temi mezerami)

  Popis pkazce 4

  n 35 a v

 • MultiCash 2.12 Napojen na etn systmy 6

  UK: p 3 a f

  Subpole 1 :

  Pedsl tu partnera

  Odzkouen podle modulo 11

  Pokud pedsl nen vyplnn, bude zde vyplnna jedna mezera

  bez oddlovae subpol - viz pklady.

  p 6 c v

  Subpole 2 :

  slo tu partnera

  p 10 c v

  Subpole 3 :

  Krtk oznaen tu partnera

  n 20 a v

  AK: p 3 a f

  Specifick symbol pro partnera

  Pokud klient nevypln dnou hodnotu, bude

  toto pole obsahovat jednu nulu.

  n 10 c v

  KI: p 3 a f

  Subpole 1 :

  Popis partnera 1

  p 35 a v

  Subpole 2 : (dek mus zanat temi mezerami)

  Popis partnera 2

  n 35 a v

  Subpole 3 : (dek mus zanat temi mezerami)

  Popis partnera 3

  n 35 a v

  Subpole 4 : (dek mus zanat temi mezerami)

  Popis partnera 4

  n 35 a v

  EC: p 3 a f

  Konstantn symbol

  (nsledujc KS nejsou ze strany NB ppustn: 0002, 0005,

  0006, 0051, 0498, 0598, 0898, 1178, 2178, 3178, 4444)

  Pokud klient nevypln dnou hodnotu, bude toto pole obsahovat

  jednu nulu.

  Seznam platnch KS je uveden na strnkch NB.

  n 4 c v

  ZK: p 3 a f

  Subpole 1 :

  Variabiln symbol pro partnera

  Pokud klient nevypln dnou hodnotu, bude

  toto pole obsahovat jednu nulu.

  n 10 c v

  AV: p 3 a f

  Subpole 1 :

  el platby 1

  n 35 a v

  Subpole 2 : (dek mus zanat temi mezerami)

  el platby 2

  n 35 a v

  Subpole 3 : (dek mus zanat temi mezerami)

  el platby 3

  n 35 a v

  Subpole 4 : (dek mus zanat temi mezerami)

  el platby 4

  n 35 a v

  S0: ( pouze pro soubory CFU ) p 3 a f

 • MultiCash 2.12 Napojen na etn systmy 7

  Subpole 1:

  Poet urgentnch pevod obsaench v

  souboru.

  slo zarovnno zprava, zbytek doplnn

  nulami.

  Subpole 2:

  Celkov stka urgentnch pevod.

  Pokud nen vyplnno, bude obsahovat ti

  nuly.

  p

  p

  9 c f

  15 c v

  S1: ( pouze pro soubory CFD ) p 3 a f

  Subpole 1:

  Poet platebnch pevod obsaench

  v souboru.

  slo zarovnno zprava, zbytek doplnn

  nulami.

  Subpole 2:

  Celkov stka pevod

  Pokud nen vyplnno, bude obsahovat ti nuly.

  p

  p

  9 c f

  15 c v

  S3: ( pouze pro soubory CFD ) p 3 a f

  Subple 1:

  Poet inkas obsaench

  v souboru.

  slo zarovnno zprava, zbytek doplnn

  nulami.

  Subpole 2:

  Celkov stka inkas

  Pokud nen vyplnno, bude obsahovat ti

  nuly.

  p

  p

  9 c f

  15 c v

  S4: ( pouze pro soubory CFU ) p 3 a f

  Subple 1:

  pevn nulov pole 000000000