Forex Coban

Click here to load reader

 • date post

  06-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  10
 • download

  0

Embed Size (px)

description

GT Forex

Transcript of Forex Coban

 • FOREX CN BN Ngun: Su tm

  Chnh sa bi: biinfo.info

 • Edit by biinfo.info Page 2

  Mc lc

  I. Forex l g ? ..................................................................................................... 5

  II. Nhng g c giao dch trong th trng Forex ? ..................................................... 7

  o Cc cp tin t chnh ...................................................................................... 7

  III. Cc cp tin t no c giao dch? ...................................................................... 8

  o Cp tin t chnh ( Major Currency Pairs) ............................................................. 8

  o Cp tin t ph ( Major Cross Currency Pairs or Minor Currency Pairs)........................ 8

  o Cp tin t ngoi lai (Exotic Pairs) .................................................................... 10

  IV. Quy m th trng v tnh thanh khon ................................................................ 10

  o Dollar l Vua ............................................................................................... 11

  o u c ...................................................................................................... 12

  V. Nhng con ng giao dch Forex khc nhau ........................................................ 13

  VI. u im ca th trng Forex ............................................................................ 14

  VII. So snh Forex v chng khon........................................................................... 16

  o Min ph dch v .......................................................................................... 16

  o t lnh lp tc ........................................................................................... 16

  o Bn trc mua sau ....................................................................................... 16

  o Ngoi ra cn nhng l do sau: ........................................................................ 16

  Khng ngi trung gian .............................................................................. 16

  Vic mua / bn khng tc ng n th trng ................................................ 17

  Cc nh phn tch v mi gii u t t c nh hng n th trng .................... 17

  VIII. ..................................................................... So snh th trng Forex v th trng tng lai

  18

  o Tnh thanh khon ......................................................................................... 18

  o Th trng 24 gi ......................................................................................... 18

  o Rt nh hoc khng c commission .................................................................. 18

  o Gi chnh xc .............................................................................................. 18

  o Gii hn ri ro ............................................................................................. 19

  IX. Cu trc th trng Forex .................................................................................. 19

  o Giao dch Forex giao ngay l phi tp trung. ........................................................ 20

  o Bc thang FX .............................................................................................. 20

  X. Ngi tham gia th trng Forex......................................................................... 22

  o 1. Siu ngn hng : ...................................................................................... 22

 • Edit by biinfo.info Page 3

  o 2. Cc cng ty thng mai ln ........................................................................ 22

  o 3. Ngn hng nh nc v ngn hng trung ng ............................................... 22

  o 4. Nhng ngi u c................................................................................. 23

  XI. Cc phin giao dch ......................................................................................... 23

  o Phin Tokyo ................................................................................................ 25

  o Phin London .............................................................................................. 26

  o Phin New York ........................................................................................... 27

  o Thi im phin giao dch trng nhau ............................................................... 28

  Session Overlaps....................................................................................... 28

  Tokyo London Overlap ............................................................................. 28

  London New York Overlap ........................................................................ 28

  XII. Nhng ngy tt nht giao dch ....................................................................... 29

  o Qun l thi gian mt cch khn ngoan ............................................................ 30

  o y l mt vi im lu ca thi gian giao dch tt nht v xu nht :................... 30

  Thi gian giao dch tt nht : ....................................................................... 30

  Thi gian giao dch xu nht : ...................................................................... 30

  XIII. ................................................................................................... Thi im cn trnh giao dch

  30

  XIV. Sp xp thi gian ............................................................................................ 31

  XV. Kinh doanh trong th trng Forex ...................................................................... 32

  o Long/Short ................................................................................................. 32

  o Bid/Ask ...................................................................................................... 33

  o Li sut...................................................................................................... 34

  o Giao dch ti khon o ................................................................................ 34

  XVI. Nhng thut ng thng dng........................................................................... 35

  XVII. .............................................................................................................. Tm hiu v Pip v Lot

  41

  o PIP l g ?................................................................................................... 41

  o LOT l g ? .................................................................................................. 42

  o Tnh li v l nh th no ? ............................................................................ 42

  o T l n by l g ? ( Leverage) ...................................................................... 42

  o Margin Call l g ?......................................................................................... 43

  XVIII. ........................................................................... Lm th no la chn sn giao dch tt?

  44

  o Nhng qui nh v sn giao dch Forex.............................................................. 44

 • Edit by biinfo.info Page 4

  o Dch v khch hng ...................................................................................... 44

  o Mt mo nh dnh cho bn: ........................................................................... 44

  o Phn mm giao dch: .................................................................................... 45

  o ng truyn Internet tc cao .................................................................... 45

  o H tr ti khon Mini .................................................................................... 45

  o Cc dch v ca sn giao dch ......................................................................... 45

  Cc loi cp tin t: ................................................................................... 45

  Ph giao dch: ........................................................................................... 45

  Mc k qu: .............................................................................................. 46

  XIX. M 1 ti khon giao dch ................................................................................... 46

  o Chn ti khon ............................................................................................ 46

  o ng k:..................................................................................................... 46

  o Kch hot ti khon:...................................................................................... 47

  o Kim tra..................................................................................................... 47

  XX. Nhng iu cn bit trc khi tham gia giao d ch ................................................... 47

  o Giao dch ngo i hi khng phi l phng php lm giu nhanh chng!.................... 48

  o Tp trung vo 1 lo i cp tin t chnh ............................................................... 48

  o Lm sao t lnh mua hay bn? .................................................................. 48

  Cc loi lnh c bn :................................................................................. 48

  Lnh vo th trng ngay : .......................................................................... 49

  Cch vo lnh trn sn Meta trader 4 : .......................................................... 49

  Lnh thanh khon ngay : ............................................................................ 49

  Cc lnh ch vo th trng : Pending order.................................................... 49

  Cch t lnh ch / pending order t