Folk čili folk music

of 11/11
VÝZNAMNÁ SOUČÁST MODERNÍ POPULÁRNÍ HUDBY Folk čili folk music Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  134
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Folk čili folk music. Významná součást moderní populární hudby. Dostupné z Metodického portálu www. rvp.cz , ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Co se vlastně přesně rozumí pod tímto hudebním žánrem?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Folk čili folk music

 • VZNAMN SOUSTMODERN POPULRNHUDBYFolkili folk musicDostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

  Zdroj: Charalambidis A. a spol.: Hudebn vchova pro 6. ronk zkladn koly. Praha: SPN, 1998, 125 s. ISBN 80-7235-52-8 Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

 • Co se vlastn pesn rozum pod tmto hudebnm nrem?Folk jako nco lidovho, co vychz z lidov hudby?Folk znamen amatrskou hudebn lidovou tvorbu.Nco jako kdy Frantiek Nedvd nebo Jarek Nohavica hraj nkde na koncert na kytaru?Folk nen vzn na urit nstroj nebo hudebnka, je spojen s kulturou konkrtn zem, etnika. A co folk jinde ve svt? Existuje nco takovho?Folk m koeny v Anglii, pvodn znamenal anglickou lidovou pse. Folkov tvorba existuje snad ve vech zemch svta!

  Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

  Zdroj: Charalambidis A. a spol.: Hudebn vchova pro 6. ronk zkladn koly. Praha: SPN, 1998, 125 s. ISBN 80-7235-52-8 Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

 • Co to tedy znamen folkov hudba?Folkov hudba (tedy hudebn folk) vyjaduje amatrskou hudebn tvorbu a jej amatrsk hudebn provozovn nebo amatrsk psnikstv.Slovn spojen folk music znamen lidovou hudbu (etnickou).Znamen to snad, e lidov hudba je tot co hudba etnick? A co je to tedy etnick hudba?K tomu bude teba definovat slovo ETNICK

  Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

  Zdroj: Charalambidis A. a spol.: Hudebn vchova pro 6. ronk zkladn koly. Praha: SPN, 1998, 125 s. ISBN 80-7235-52-8 Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

 • Etnick hudbaVychz ze slova etnikum. Co to vlastn je?Jde o rzn velkou skupinu lid, kte maj stejn historick pvod (ei, Polci, Maai, ale teba i id nebo Romov).Nemus jt nutn o skupinu, kter m spolen stt jako svj domov!Tato skupina lid (v pravku mohlo jt teba o kmeny nebo tlupy) m spolenou kulturu, a tedy i hudbu.Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

  Zdroj: Charalambidis A. a spol.: Hudebn vchova pro 6. ronk zkladn koly. Praha: SPN, 1998, 125 s. ISBN 80-7235-52-8 Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

 • Co nap. me mt etnikum spolen?HudbuKnihyArchitekturuJazyk

  Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

  Zdroj: Charalambidis A. a spol.: Hudebn vchova pro 6. ronk zkladn koly. Praha: SPN, 1998, 125 s. ISBN 80-7235-52-8 Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

 • A co esk etnick hudba? Co esk folk?Ano, mme ho tu taky Kdy asi vznikl?Nejsp nkdy v 60. letech 20. stolet z trampskch psn.A co esk lidovka, ta sem nepat?Ale pat, esk folk stoj prv na jejch zkladech!V em spov zkladn odlinost lidovek a folkovch psn?Lidov psn (lidovky) neznaj svho autora, vyrstaj z lidov slovesnosti a tradic.Folk je hudbou sice spjatou s kulturou, ale osobnost autora zde nen zanedbateln, prv naopak!Fajn, pr ukzek eskho folku? Prosm(viz ukzky z CD Hudebn vchova pro 8. ronk zkladn koly)Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

  Zdroj: Charalambidis A. a spol.: Hudebn vchova pro 6. ronk zkladn koly. Praha: SPN, 1998, 125 s. ISBN 80-7235-52-8 Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

 • A na zvr mal kvz Folk lze oznait jako:hudbu s umleckmi ambicemihudbu, kter vyrst z lidovch tradichudbu jazzovho okruhu

  Koho z nsledujcch umlc lze oznait za folkovho hudebnka?Petra JanduJarka NohavicuLucii Blou Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

  Zdroj: Charalambidis A. a spol.: Hudebn vchova pro 6. ronk zkladn koly. Praha: SPN, 1998, 125 s. ISBN 80-7235-52-8 Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

 • A na zvr mal kvz Folk je spojovn:s kulturou zem i nrodas umleckmi osobnostmi dan zemje na kultue nezvisl

  Koeny folku lze hledat v:jin AmericeNmeckuAnglii

  Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

  Zdroj: Charalambidis A. a spol.: Hudebn vchova pro 6. ronk zkladn koly. Praha: SPN, 1998, 125 s. ISBN 80-7235-52-8 Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

 • A na zvr mal kvz Pod slovem etnikum rozumme:skupinu lid se stejnm historickm pvodem publikum zastnnch lid na hudebnm koncertuskupinu lid, kter m podobn umleck nzory

  Etnikum me mt spolen:Jazykarchitekturuhudbu

  Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

  Zdroj: Charalambidis A. a spol.: Hudebn vchova pro 6. ronk zkladn koly. Praha: SPN, 1998, 125 s. ISBN 80-7235-52-8 Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

 • A na zvr mal kvz esk folk vznikl pravdpodobn:z trampskch psn z rockov hudbyz popov hudby

  Pokus si vzpomenout alespo na ti esk folkov hudebnky.

  Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

  Zdroj: Charalambidis A. a spol.: Hudebn vchova pro 6. ronk zkladn koly. Praha: SPN, 1998, 125 s. ISBN 80-7235-52-8 Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

 • ZdrojeVechny uveejnn fotografick odkazy [cit. 2010-23-04]. Dostupn pod licenc Creative Commons na http://www.wikimedia.org .

  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Correo_Aereo_-_band_-_02.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seattle_Folklife_circle_dance_-_band.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music_director.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_book_bindings.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caryatid_%28PSF%29.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tongue.agr.jpg

  Charalambidis, A. a spol.: Hudebn vchova pro 8. ronk zkladn koly. Praha: SPN, 1998, 125 s. ISBN 80-7235-041-2.

  Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

  Zdroj: Charalambidis A. a spol.: Hudebn vchova pro 6. ronk zkladn koly. Praha: SPN, 1998, 125 s. ISBN 80-7235-52-8 Dostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:18024785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.