FOH - 0.01ms - GW2

Click here to load reader

 • date post

  14-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  28
 • download

  5

Embed Size (px)

description

thi nghiem dieu khien so

Transcript of FOH - 0.01ms - GW2

 • 1 [L Hi ng 20090710]

  Bi thc hnh s 1: Tm m hnh gin on ng c mt chiu

  ng c c cc tham s:

  * in tr phn ng: = 250

  * in cm phn ng: = 4

  * T thng danh nh : = 0.04

  * Mmen qun tnh: = 0.0122

  * Hng s ng c : = 236.8 = 38.2

  M hnh ng c 1 chiu

  1-2 Tm hm truyn t ca m hnh

  - Hm truyn t vng h:

  = 1

  .

  1

  +1. . .

  1

  2...

  - Hm truyn t vng kn:

  =

  1 .. .

  S dng matlab tnh hm truyn t:

  Tt = 100e-6; La = 4e-3; Ra = 250e-3; Ta = La/Ra; T2 =

  0.01e-3; km = 38.2; ke = 236.8; phi = 0.04; J =

  0.012;

  Gh = 1/Ra*tf([1],[Ta 1])*km*phi*tf([1],[2*pi*J 0])

  Gk = feedback(Gh, ke*phi)

 • 2 [L Hi ng 20090710]

  Thu c cc kt qu nh sau:

  = 81.06

  0.016 2 +

  = 81.06

  0.0162 + + 767.8

  S dng matlab tm hm truyn t trn min nh Z bng cc phng

  php ZOH, FOH v TUSTIN, vi chu k trch mu 1 = 0.1 v 2 = 0.01

  T1 = 0.1e-3; T2 = 0.01e-3;

  Gz1 = c2d(Gk,T1,ZOH);

  Gz2 = c2d(Gk,T2,ZOH);

  Gz3 = c2d(Gk,T1,FOH);

  Gz4 = c2d(Gk,T2,FOH);

  Gz5 = c2d(Gk,T1,TUSTIN);

  Gz6 = c2d(Gk,T2,TUSTIN);

  Ta thu c cc hm truyn t trn min nh Z ng vi mi trng hp,

  sau khi chuyn sang s m m nh sau:

  1 = 2.528 5 . 1 + 2.523 5 . 2

  1 1.993 . 1 + 0.9938 . 2

  2 = 2.533 7 . 1 + 2.532 7 . 2

  1 1.999 . 1 + 0.9994 . 2

  3 = 8.431 6 + 3.367 5 . 1 + 8.404 6 . 2

  1 1.993 . 1 + 0.9938 . 2

  4 = 8.443 8 + 3.377 7 . 1 + 8.44 8 . 2

  1 1.999 . 1 + 0.9994 . 2

  5 = 1.263 5 + 2.525 5 . 1 + 1.263 5 . 2

  1 1.993 . 1 + 0.9938 . 2

  6 = 1.266 7 + 2.532 7 . 1 + 1.266 7 . 2

  1 1.999 . 1 + 0.9994 . 2

 • 3 [L Hi ng 20090710]

  Hm truyn t gin on tnh bng tay theo 2 chu k trch mu:

  Chu k trch mu 1 = 0.1

  7 = 2.524 5 . 1 + 2.521 5 . 2

  1 1.993 1 + 0.9938 2

  Chu k trch mu 2 = 0.01

  8 = 2.531 7 . 1 + 2.533 7 . 2

  1 1.999 1 + 0.9994 2

 • 4 [L Hi ng 20090710]

  3. M phng cc m hnh gin on thu c bng p ng bc nhy

  step(Gk) hoc bng m phng simulink vi s nh sau:

  Vi thi gian trch mu T1 = 0.1ms, ta thu c cc ng th:

 • 5 [L Hi ng 20090710]

  Vi thi gian trch mu T2 = 0.01ms, ta c:

  Nhn xt:

  Vi T1 = 0.1ms, ta thy php bin i Z theo cc phng php ZOH, FOH

  v TUSTIN cho kt qu gn tng ng nhau, v ging vi kt qu bin i

  bng tay

  Nhng vi thi gian trch mu T2 = 0.01ms, ta thy c s khc bit r

  rng gia 4 phng php ny. So vi trng hp T1 th h dao ng nhiu

  hn, v cha i n trng thi n nh ngay, do cc im cc b y ra xa,

  gn bin gii n nh ca ng trn n v. Tuy nhin sai lch ny, v mt gi

  tr l khng ln, v cc h u i ti trng thi n nh sau 1 khong thi gian.

  Kt qu tnh tay gn vi phng php ZOH nht.

  4. Xy dng m hnh trng thi ca CMC trn min thi gian lin tc

  M hnh trng thi ca i tng:

  +1 = . + . = . + .

  = . + . = . + .

  Chng trnh matlab:

 • 6 [L Hi ng 20090710]

  Vi = 81.06

  0.0162++767.8

  T1 = 0.1e-3; T2 = 0.01e-3;

  (A,B,C,D) = tf2ss([81.06],[0.016 1 767.8])

  (phi1,H1) = c2d(A,B,T1)

  (phi2,H2) = c2d(A,B,T2)

  step(A,B,C,D); hold on;

  step(phi1,H1,C,D); hold on;

  step(phi2,H2,C,D)

  ta thu c cc ma trn kt qu nh sau:

  = [62.5 47987.5

  1 0] = [

  10

  ]

  = [0 5066.25] = 0

  p ng bc nhy ca m hnh (A,B,C,D)

 • 7 [L Hi ng 20090710]

  so snh p ng bc nhy ca 3 m hnh:

 • 8 [L Hi ng 20090710]

  Bi thc hnh s 2: Tng hp vng iu chnh dng phn ng

  (iu khin mmen quay).

  S vng iu chnh dng phn ng ca CMC

  Hm truyn t ca m hnh i tng iu khin dng

  = 1

  +1 .

  1

  .

  1

  +1

  -S dng lnh c2d ta tm c hm truyn t trn min nh z ca i tng

  theo phng php FOH (vi chu k trch mu 0,01ms):

  Tt = 100e-6; La = 4e-3; Ra = 250e-3; Ta = La/Ra;

  T2 = 0.01e-3;

  Gi = 1/Ra*tf([1],[Tt 1])*tf(1,[Ta 1])

  c2d(Gi,T2,'foh');

  ta thu c hm truyn ca i tng dng nh sau:

  () = 4.064 5 2 + 0.1585 3 + 3.865 5

  2 1.904 + 0.9043

  Thit k b iu chnh theo phng php cn bng m hnh

  Gi s sau 2 bc, gi tr ca i tng iu khin s ui kp gi tr

  t ca i lng ch o.

  Vi tc p ng ca gi tr thc l 2 chu k T1

  Ta c:

  2() = 1. 1 + 2.

  2

  (vi iu kin 1 + 2 = 1)

  ta chn 1 = 0.6; 2 = 0.4;

 • 9 [L Hi ng 20090710]

  suy ra 2() = 0.6. 1 + 0.4. 2

  Hm truyn t ca b iu chnh l:

  () = 1

  ().

  ()1 ()

  Chng trnh matlab T2 = 0.01e-3;

  Gw = filt([0 0.6 0.4],[1],T2)

  B = filt([4.064e-5 0.1585e-3 3.865e-5],[1],T2)

  A = filt([1 -1.904 0.9043],[1],T2)

  Gz4 = B/A

  Gr = Gw/[Gz4*(1-Gw)]

  Gk = feedback(Gr*Gz4, 1)

  ta thu c cc hm truyn t nh sau:

  4() = 4.064 5 + 0.1585 3 1 + 3.865 5. 2

  1 1.904 1 + 0.9043 2

  = 0.6. 1 0.7424 2 0.219 3 + 0.3617 . 4

  4.064 5 + 0.0001341 . 1 7.271 5 . 2 8.659 5 . 3 1.546 5 . 4

 • 10 [L Hi ng 20090710]

  Kt qu m phng bng p ng bc nhy ca h kn:

  M phng bng simulink vi s nh hnh di cng cho kt qu

  tng t

  Nhn xt:

  T th ta thy ng sau 3 bc i tng iu khin ui kp gi tr t

  ca i lng ch o. Kt thc chu k trch mu u tin u ra t ti gi tr

  1 ca b iu khin ( = 0.6 ). Kt thc chu k trch mu th 2 u ra t ti gi tr 1 + 2 ca b iu khin ( = 1 ) v tin ti xc lp

 • 11 [L Hi ng 20090710]

  Bi thc hnh s 3: tng hp vng iu chnh tc quay

  i tng tc bi ny c tnh bng

  = (2) 1

  2

  1

  vi (2) c tnh xp x thnh 1 khu qun tnh tch phn bc nht

  (2) = 1

  2 . + 1

  vi = 100

  c th, ta tnh c:

  () = 1.528

  1.508 5 . 2 + 0.0754 .

  chuyn sang min nh Z vi s m m, chu k trch mu 2 = 0.01

  () = 1.668 6 + 6.589 6 . 1 + 1.627 6 . 2

  1 1.951. 1 + 0.9512 . 2

  Tng hp b iu khin PI cho tc theo tiu chun tch phn bnh

  phng sai lch.

  B iu khin c dng

  = 0 + 1 .

  1

  1 + 1 . 1

  i tng iu khin

  = 0 + 1 .

  1 + 2 . 2

  0 + 1 . 1 + 2 . 2

  Vi cc h s , tnh theo Gn trn

  ta c sai lch tnh

  =

  1 + .

  chuyn sang min nh Z

  =

  1 +

  sai lch iu chnh vit di dng sai phn:

 • 12 [L Hi ng 20090710]

  = + (1 1). 1 12 (1 1 + 0. 1). 1 (1 + 0. 2 + 1. 1). 2 (0. 3 + 1. 2). 3 1. 3. 4

  y ta ly = 1 0

  chn 0 = 275 vi , xc nh theo . ta cn tm 1 sao cho

  = ()2

  0=

  2=0 t gi tr min

  vi k = 0, ta c 0 = 1

  vi k = 1, ta c 1 = (1 0. 1) = 0.9982

  vi k = 2, ta c 2 = 0.9924 + 1.627 6 . 1

  ..

  khi = 2

  =0

  I t gi tr nh nht th 1 274

  kt hp vi iu kin 0 |1| th ta chn 1 = 274

  M phng bng Simulink

  S simulink nh sau:

  < cc th thu c bng khi scope c chuyn sang th Figure bng

  lnh

  plot(ScopeData.time,ScopeData.signals.values(:));

  thun tin cho vic hin th v in n >

 • 13 [L Hi ng 20090710]

  Cc kt qu thu c:

  p ng u ra ca h thng

  tch phn bnh phng sai lch

 • 14 [L Hi ng 20090710]

  Nhn xt : qua 2 th ta thy, p ng u ra ca h thng vi tn hiu

  bc nhy nhanh chng tin ti gi tr xc lp bng 1. qu iu chnh khng

  vt qu 20%, sai lch tnh nhanh chng tin ti 0

  b iu khin PI t c yu cu ra.

 • 15 [L Hi ng 20090710]

  kim tra tnh bn vng ca h thng

  nhiu gi tr t: ta t thm 1 tn hiu bc nhy tc ng vo

  h thng sau khong thi gian 0.03s

  thu c p ng u ra ca h:

  nhn xt: h p ng tt i vi nhiu gi tr t

 • 16 [L Hi ng 20090710]

  nhiu ph ti: t thm mt tn hiu bc nhy tc ng vo u

  ra ca h thng sau thi im 0.03s

  thu c p ng u ra ca h:

  nhn xt: khi nhn thm tn hiu nhiu ph ti, h thng nhanh

  chng t a v trng thi xc lp ch sau 1 vi chu k trch mu.

  h thng p ng tt i vi nhiu ph ti

 • 17 [L Hi ng 20090710]

  Bi thc hnh s 4: tng hp b C tc quay trn KGTT

  tng hp b C tc quay theo phng php gn im cc,

  sao cho im cc nhn gi tr dng v nm trong ng trn n

  v trn min nh Z v phng php p ng hu hn (dead-beat).

  chn b p1 vi 2 im cc nm trong khong [0,1] (gi tr c

  th-chn sao cho h thng c qu iu chnh khng qu 20%, v

  sai lch tnh tin ti 0), b p2 theo phng php deat-beat vi 2 im

  cc u ti gc. l m hnh ng c xy dng bi 1. Vi chu

  k trch mu 1 = 0.1, 2 = 0.01

  chng trnh matlab

  T1 = 0.1; T2 = 0.01;

  num = [81.06];

  den = [0.016 1 767.8];

  Gk = tf(num,den);

  [A,B,C,D] = tf2ss(num,den);

  [phi1,H1] = c2d(A,B,T1);

  [phi2,H2] = c2d(A,B,T2);

  p2 = [0 0];

 • 18 [L Hi ng 20090710]

  // chu ki trich mau T1 = 0.1s

  p1 = [0.66 0.66];

  K11 = acker(phi1,H1,p1);

  K21 = acker(phi1,H1,p2);

  Gk1 = ss(phi1-H1*K11,H1,C,D,T1);

  Gk3 = ss(phi1-H1*K21,H1,C,D,T1);

  step(Gk1)

  hold on;

  step(Gk3)

  grid on;

  ta c th p ng bc nhy thu c theo 2 phng php

 • 19 [L Hi ng 20090710]

  // voi chu ki trich mau T2 = 0.01s

  p1 = [0.44 0.55];

  K12 = acker(phi2,H2,p1);

  K22 = acker(phi2,H2,p2);

  Gk4 = ss(phi2-H2*K22,H2,C,D,T2);

  Gk2 = ss(phi2-H2*K12,H2,C,D,T2);

  step(Gk2)

  hold on;

  step(Gk4)

  grid on;

  th p ng thu c

  Nhn xt chung:

  Tng hp b iu khin tc quay theo phng php phn hi trng

  thi sao cho p ng c dng PT1 th sau nhiu chu k trch mu u ra mi

  xc lp. Nhng gi tr xc lp tin ti 1, sai lch tnh tin ti 0, t yu cu k.

  Tng hp b iu khin tc quay theo phng php p ng hu

  hn th sau 2 chu k trch mu u ra t gi tr xc lp do 2 im cc c gn

  u nm gc ta . Tuy nhin tn ti sai lch tnh rt ln.