Følgende personer/grupper har medvirket ved gennemførelsen ... · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  11-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Følgende personer/grupper har medvirket ved gennemførelsen ... · PDF file...

 • Følgende personer/grupper har medvirket ved gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen:

  • Fællesbestyrelsen (Udvælgelse af temaer, diskussion og kommentering af spørgeske- maversioner)

  • ”Spørgeskemaudvalget” (Medlemmer af FB og repræsentanter for lærerrådet: Karin Klintrup, Anne Graah, Alfred Iversen, Ann Maria Bøttcher, Bobby Zachariae) (Diskussi- on og kommentering af spørgeskemaversioner og regelsæt for anvendelse af data)

  • Forældrerepræsentanter ved Kochs Skole (Deltagelse i pilotundersøgelse og kommen- tering af skemaet)

  • Kontoret ved Kochs Skole (Kirsten Teilmann, Elsa Bannebjerg) (Pakning og udsendel- se af spørgeskema, registrering af indkomne skemaer og udsendelse af skriftlig rykker)

  • Berit Lassesen (Udarbejdelse af spørgeskema til elektronisk indlæsning, indscanning af spørgeskemaer, verifikation af indlæste data, kvalitetskontrol af data, bearbejdning og analyse af forældres kommentarer, udarbejdelse af tekstafsnit til rapporten vedr. kom- mentarer)

  • Bobby Zachariae (Udarbejdelse af spørgeskema, dataanalyse, affatning af den samle- de rapport vedr. resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen).

  © Fællesbestyrelsen, N Kochs Skole, 2003

  Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 2

 • Indholdsfortegnelse

  RESUMÉ ................................................................................................................................................. 5

  FORORD ................................................................................................................................................. 6

  LÆSEVEJLEDNING............................................................................................................................. 7

  UNDERSØGELSENS FORMÅL.......................................................................................................... 8

  UNDERSØGELSENS METODE OG FORLØB................................................................................. 8

  Udvikling af første version af spørgeskema...................................................................................... 8 Pilotundersøgelse.............................................................................................................................. 8 Temaer .............................................................................................................................................. 9 Acceptabel svarprocent..................................................................................................................... 9 Anonymitet ...................................................................................................................................... 10 Aftaler vedrørende håndtering af data og resultater ...................................................................... 10 Endelig version af spørgeskemaet................................................................................................... 10 Udsendelse og rykkerprocedure...................................................................................................... 11 Indlæsning og verifikation af data .................................................................................................. 11 Dataanalyse .................................................................................................................................... 11 Forældrekommentarer .................................................................................................................... 11 Rapport ........................................................................................................................................... 11 Målsætninger .................................................................................................................................. 12

  RESULTATER ..................................................................................................................................... 13 SVARPROCENT ..................................................................................................................................... 13

  Sammenfatning: .......................................................................................................................... 14 HVAD KARAKTERISERER FAMILIER MED BØRN PÅ KOCHS SKOLE? ....................................................... 15

  Sammenfatning: .......................................................................................................................... 17 GRUNDE TIL VALG AF KOCHS SKOLE.................................................................................................... 18

  Sammenfatning: .......................................................................................................................... 19 OPLEVELSE AF OG TILFREDSHED MED BARNETS LÆRERE ..................................................................... 21

  Forældrenes kommentarer........................................................................................................... 24 Sammenfatning: .......................................................................................................................... 25

  SKOLE-HJEMSAMARBEJDET.................................................................................................................. 26 Forældrenes kommentarer........................................................................................................... 28 Sammenfatning: .......................................................................................................................... 29

  HOLDNINGER TIL UNDERVISNINGENS OMFANG, SKOLENS ÅBNINGSTIDER OG PRIORITERING AF FAG OG FÆRDIGHEDER...................................................................................................................................... 30

  Omfang........................................................................................................................................ 30 Prioritering af fag og færdigheder............................................................................................... 31 Forældrenes kommentarer........................................................................................................... 32 Sammenfatning: .......................................................................................................................... 33

  OPLEVELSE AF UNDERVISNINGENS KVALITET ...................................................................................... 35 Forældrenes kommentarer........................................................................................................... 36 Sammenfatning: .......................................................................................................................... 37

  OPLEVELSE AF RELATIONER MELLEM BØRNENE................................................................................... 39 Forældrenes kommentarer........................................................................................................... 43 Sammenfatning: .......................................................................................................................... 44

  Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 3 FORÆLDRENES OPLEVELSE AF EGEN INDFLYDELSE, ENGAGEMENT OG INDBYRDES RELATIONER ......... 45

 • Forældrenes kommentarer........................................................................................................... 47 Sammenfatning: .......................................................................................................................... 47

  VÆRDIGRUNDLAG OG LEDELSE............................................................................................................ 48 Forældrenes kommentarer........................................................................................................... 49 Sammenfatning: .......................................................................................................................... 50

  SERVICE OG FYSISKE RAMMER ............................................................................................................. 51 Sammenfatning: .......................................................................................................................... 52

  GENEREL TILFREDSHED........................................................................................................................ 54 Faktorer af betydning for generel tilfredshed................................................................................. 56

  Datareduktion.............................................................................................................................. 56 Oplevelse af barnets trivsel på Kochs Skole............................................................................... 59 Generel tilfredshed med Kochs Skoles faglige niveau ............................................................... 59 Generel tilfredshed med Kochs Skole......................................................................................... 59 Sammenfatning: .......................................................................................................................... 60

  ØVRIGE OMRÅDER ............................................................................................................................... 61 Brug af og tilfredshed med åben rådgivning .................................................................................. 61 Forældr