FJ£â€‍LLBACKA-BL fj£â€‍llbacka-bladet juni 2005 pris 50 kr...

download FJ£â€‍LLBACKA-BL fj£â€‍llbacka-bladet juni 2005 pris 50 kr ¢â‚¬¢ nummer 98 tidskrift f£â€“r f£â€“reningen f£â€“r

of 36

 • date post

  10-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FJ£â€‍LLBACKA-BL fj£â€‍llbacka-bladet juni 2005 pris 50 kr...

 • FJÄLLBACKA-BLADET Juni 2005

  PRIS 50 KR • Nummer 98

  TIDSKRIFT FÖR FÖRENINGEN FÖR FJÄLLBACKA

 • • Nr 98 • Juni 2005 • �

  Föreningen för Fjällbacka c/o John Johansson Fyrmästaregatan 10

  450 71 Fjällbacka Pg 41 03 18-0 Bg 514-7228

  www.fjallbacka.com/fff

  FÖRENINGENS SYFTEN: Främja näringslivet på orten och värna om Fjällbackas miljö och natur.

  Tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller deras tillvaro i Fjällbacka.

  Arbeta för fortsatt bibehållande och vård av traditioner och den kultur, som utgör en oersättlig tillgång för orten.

  Genom kontakt och påverkan hos kommunala organ och andra beslutsfattare söka stöd för föreningens strävan till insatser.

  Föreningen ger ut tidskriften ”Fjällbacka- Bladet”, som kommer två gånger om året. Medlemmarna får tidningen hemskickad.

  FFF:s STYRELSE ARBETSÅRET 2004-2005

  ORDFÖRANDE Anders Torevi, Dinglevägen 12 450 71 Fjällbacka tel. 0525/310 39

  VICE ORDFÖRANDE Tomas Forser, Västergatan 2 411 23 Göteborg tel. 031/13 81 04 Sommaradress: Långsjövägen 39 450 71 Fjällbacka tel. 0525/327 30

  SEKRETERARE Annika Wænerlund Hökerberg, Furusundsg. 13 115 37 Stockholm tel. 08/667 42 19 Sommaradress: Badvägen 2 450 71 Fjällbacka tel. 0525/313 32

  KASSÖR John I Johansson, Mörhult 450 71 Fjällbacka tel. 0525/317 56

  ÖVRIGA LEDAMÖTER Eva Björving, Masmästaregatan 17 771 31 Ludvika tel. 0240/807 05 Sommaradress: Allégatan 23 450 71 Fjällbacka tel. 0525/315 31 Annelie Torstensson, Badvägen 5 450 71 Fjällbacka tel. 0525/316 84 Hans Schub, Bräcke 2693 450 71 Fjällbacka tel. 0525/326 46 Mikael Westerberg, Södra Hamngatan 21 450 71 Fjällbacka tel. 0525-319 27 Rebecca Trehammar, Dinglevägen 15 450 71 Fjällbacka tel. 0525-325 60

  ANSVARIG UTGIVARE Tomas Forser

  REDAKTIONSKOMMITTÉ Tomas Forser, tomas.forser@lit.gu.se Hans Schub, hans.schub@telia.com Anders Torevi, anders@jarnboden.se Rebecca Trehammar, rebecca.trehammar@telia.com

  ANNONSER OCH FÖRSÄLJNING Annelie Torstensson

  MEDLEMSREGISTRERING John Johansson: sko-john@telia.com eller via: www.fjallbacka.com/fff

  SÄTTNING OCH LAYOUT Anders Torevi

  OMSLAGSFOTO Sundet Kråkholmen – Skäret. Fotograf: Gunnar Brink, Fjällbacka

  Ledare

  Under de senaste åren har vi sett att den höger-vänster-skala som bestämt svensk politisk debatt under hela 1900-talet inte längre ger det allenarådande perspektivet på samhällspro- blemen. Miljörörelsen, feminismen, lokalsamhällsfrågorna kräver nyorienteringar och bryter upp stelnade strukturer och hierarkier. Både högern och vänstern, kapitalister och socialister har ju länge varit eniga om att samhällets resurser är till för att brukas storskaligt, högteknologiskt och göra storstadsområdena ännu större. Bortanför det politiska käbblet har detta varit grundbulten i vårt sätt att tänka utveckling, förändring och livsformer.

  Bland mycket annat betyder det, att kustsamhällen och skärgård i allt snabbare takt förvandlats till fritidsområden för resursstarka storstadsbor. Några sommarmånader exploderar de av liv, nöjen, underhållning och en brunbränd turism. Huspriserna har under en tioårsperiod stigit till nivåer som gör fastighetsförvärv till en exklusiv möjlig- het för förmöget folk. En för dem ganska bagatellartad fastighetsskatt blir en dryg och tärande utgift för ortsbor med normalinkomst och för samhällenas pensionärer kan den rentav bli ett olösligt problem.

  Fortsätter den utvecklingen, eller skall vi säga avvecklingen, förvandlas kustsamhällena till museer eller reservat och deras kulturtraditioner och livsformer blir material för förljugen nostalgisk underhållning typ Saltön. TV-serien där låtsasortsbor i välpressade oljeställ ”seglar” med vinden rätt i näsan och fladdrande fock ut mot vackraste solnedgångar. Men det är ett Bohuslän utan eget liv och för en ungdom som måste flytta.

  Där finns dock andra krafter och möjligheter. Lokalt utvecklingsarbete har arkitekten Hans Arén talat om i ett par decennier nu. Han har arbetat i samhällsföreningssamman- hang på både Käringön och Koster. Grundbulten heter småföretagsamhet och lokala initiativ, där ortens befolkning skapar basen för ett samhälle med yrkesliv i stället för en bygd som är ett rekreationsområde och ett enda stort naturreservat. Mantalsskrivning på orten under en femårsperiod, som nu efter norsk modell prövas för de nybyggda villorna på Vetteberget, är ett steg i rätt riktning.

  Men behoven av småskalig industri och företagsamhet står förstås inte i motsats till omsorg om natur och miljö. Begränsningar av biltrafiken sommartid är en mycket rimlig åtgärd. Se på Grebbestad! Redan i maj är den dubbelriktade genomfarten en plåga med ideliga stopp, omöjliga parkeringsfickor och hårt trängda fotgängare. Det brukar sägas att man måste värna om detaljhandeln. Självklart. Men där måste också skapas en balans mellan tillgång till affärer och trivsel i gatubild och miljö. Också de kommersiella intres- sena kräver planlösningar om den särpräglade atmosfär som kustsamhällena utgör skall kunna bevaras. Bensinhungriga stadsjeepar på trånga gator i skärgårdssamhällena är t ex inget bra sätt att värna den unika miljön och de livsformer som hört och fortfarande hör till den. Det är ju knappast för pulsen och trycket i centrum som Fjällbacka attraherar!

  Resurserna är ändliga och en utveckling som är hållbar kan alla utom de mest kortsynta enas om. I ett sådant program hör levande kustsamhällen hemma.

  Tomas Forser

  En hållbar utveckling

 • Ledare....................................................3 FFF.sommaren.2005...............................4 Från.kommunen....................................5 Samhällsföreningen..............................5 Kyrktrappan...........................................6 Legala.notiser........................................6 Saxat.ur.Bohusläningen.........................7 Företagssidorna ...Hans.Frisör..........................................8. ...”Nya”.Konsum.....................................8 ...Hälsan.i.Fjällbacka...............................9 ...Skapa.-.Möbler.&.Ting.........................9 Första.världskrigets.storsjöslag. –.utanför.Fjällbacka........................10-12 På.Bryggan. –.vinter,.vår,.sommar.och.höst!........... 13 Ringgås.till.Västindien.....................14-15 Med.SIDA.och.musik.i.Gambia.........16-17 Maria.Farm.Larsson.............................. 17 Ernst.Alexius.Hansson..................... 18-19 Ungdomskultur.och.prästen. som.badade....................................20-22 fjb.skate............................................... 23 Bokrecension.”Stenhuggaren”............. 23 Matrutan.med.Lena.Willig................... 25 5.minuter.med.Mikael.Hansson........... 25 Sjöräddningssällskapet........................ 27 Golf......................................................29 Segling................................................ 31 Friidrott................................................ 31 Fotboll................................................. 33 Gamla.Fjällbackabilder........................36

  I detta nummer: FFF sommaren 2005 — Anders Torevi, ordf.

  . 24/6. Midsommarfirande.på.torget..

  . . Barnunderhållning.–.15.00-17.00.

  . . Bryggdans.till.Chrome.–.20.00-23.00

  . 2/7. Fjällbackakalaset.på.torget.16.00-21.00

  . 6/7.. Bryggdans.till.Romix.–.20.00-23.00

  . 9/7. Skärgårdens.Dag

  . 10/7.. Högsommarregatttan

  . 12/7.. Sjöräddningssällskapets.sommarpatrull

  . 13/7. Bryggdans.till.Chrome.–.20.00-23.00

  . 16/7.. Kalvöbazaren

  . 19/7.. Fjällbackakväll.med.Birger.Sjöberg

  . 20/7.. Bryggdans.till.Vitre.–.20.00-23.00

  EVENEMANG I FJÄLLBACKA 2005

  Årsmöte FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 5 juli kl. 19.00 i Församlingshemmet. Vi bjuder på kaffe med ”doppa” och därefter musikunderhållning med Christine och Cicilia Sävevall, Emil Lindberg och Petter Polsson. Hjärtligt välkomna.

  Årsavgiften Ni som är medlemmar i denna förening och därför får tidningen hemskickad till er: I kuvertet ligger ett inbetalningskort för verksamhetsåret 2005-06. När du betalt avgiften har du också betalt för julnumret 2005 och sommarnumret 2006.

  Skärgårdens dag som FFF numera är arrangör av äger i år rum 9 juli. Årets öar blir Lilla Eneskär där Alf Aronsson och Hans Ahlsén berättar. Trinisla där Stellan Johansson berättar och mus- selsoppa serveras vid stranden samt Hästvam där Rune Jonsson och Björn Sandmark tar emot. Kvällens konsert kommer även i år att bli i kyrkan. I år blir det konsert med Stefan Ljungqvist som sjunger Evert Taube och Lasse Dahlqvist.

  Fjällbackakväll En Fjällbackakväll anordnas också i år. Det blir en träff med Birger Sjöberg, som berättar historier ur sin nyutkomna bok. Plats: Församlingshemmet. Tid: Tisdag den 19 juli kl. 19.00.

  Krabbmetetävlingen går av stapel onsdagen den 20 juli kl 14.00. Anmälan vid Promenadbryggan fr o m kl. 13.00. Välkomna stora och små.

  Du som köpt Fjällbacka-Bladet Är du intresserad av att stödja vårt arbete för Fjällbacka, både att skapa nytt liv i sam- hället och att bevara traditioner och kultur, kan du hjälpa oss genom att gå med i vår Förening För Fjällbacka. Du får två nummer av denna tidning på posten, ett till jul och ett till midsommar. Tala med någon i styrelsen, e