Fizioterapeutski časopis

Click here to load reader

 • date post

  30-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  869
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Fizio magazin

Transcript of Fizioterapeutski časopis

 • S T R U N O - I N F O R M A T I V N I A S O P I S H R V A T S K O G Z B O R A F I Z I O T E R A P E U T A

  b r o j 2 , g o d i n a X I , 2 0 1 0 .

  KLINIKE SMJERNICE U FIZIOTERAPIJI

  Fizioinfo (Online) ISSN 1847 - 4888

 • Rije urednice

  Potovani itatelji,

  U ovom broju struno-informativnog asopisa Fizioinfo odluili smo pozabaviti se vanou razvoja klinikih smjernica u fizioterapiji.

  Klinike smjernice su, prema WCPT-u, sustavno razvijene tvrdnje koje omoguuju zdravstvenom djelatniku i pacijentu donijeti odluku o odgovarajuoj zdravstvenoj skrbi (Field & Lohr, 1992).

  Fizioterapija je zdravstvena profesija koja se razvija iz godine u godinu. Rezultati brojnih istraivanja i novije tehnike fizioterapijske intervencije svakako idu u prilog razvoju struke pa tako i razvoj klinikih smjernica koje su tema ovog broja.

  Da bi se omoguio napredak fizioterapije bitnu ulogu dajemo razvoju klinikih smjernica iju vanost naglaava i Svjetska organizacija za fizioterapiju.

  Urednitvo asopisa Fizioinfo poziva Vas da svoje komentare, pisane uratke i radove aljete na mail: fizioinfo@hzf.hr

  Najvanija stvar na svijetu nije gdje smo, ve u kojem smjeru idemo...

  O. W. Holmes

  Marinela Jadanec, bacc. physioth.

  IMPRESUM

  FIZIOinfoStruno-informativni asopisHrvatskog zbora fizioterapeuta

  Zavod za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Klinike bolnice Sveti DuhSveti Duh 64, 10 000 Zagreb

  www.hzf.hrfizioinfo@hzf.hr

  Urednica:Marinela Jadanecmarinela@hzf.hr

  Urednitvo:Vedran KurtuiUgljea RunovMarina KovaeviAntun Jurini

  Priprema i dizajn:Michel d.o.o. - www.michel.hr

  Online izdanjeISSN 1847 - 4888

  Uestalost izlaenja: Dva puta godinje

  Fotografija na naslovnici: Marinela Jadanec

  Klinike smjernice u fizioterapiji

  Posturalna korekcija

  idiopatske adolescentne

  skolioze primjenom

  kinesio tapinga: prikaz sluaja

  Fizioterapija i funkcioniranje u ADL-u osoba

  s multiplom sklerozom

  Pregled i tretman

  pacijenta s hemiparezom

  nakon modanog

  udara

  Stabilno mobilni trup i

  kraljenica

  Odran 8. Sabor

  Hrvatskog zbora

  fizioterapeuta

  Fizioterapijske intervencije

  za poveanje opsega pokreta

  i mobilnost zglobova

  Stabilno mobilni trup i kraljenica

  Potpisan Sporazum o suradnji izmeu Hrvatskog drutva studenata fizioterapije pri HZF-u i Studentskog zbora Veleuilita

  Lavoslav Ruika u Vukovaru

  Odrana radionicaFizioterapeutski

  pristup kod urednih i visoko rizninih trudnoa

  7 39 43

  4 7 14 22 27 34 42

  3

 • FIZIO INFO / KLINIKE SMJERNICE U FIZIOTERAPIJI

  Klinike smjernice u fizioterapiji

  Pripremio: Antun Jurini, bacc.physioth.

  Fizioterapija temeljena na dokazima omoguava fizioterapeutima donoenje racionalnih zakljuaka u klinikoj praksi. U tu svrhu razvijene su klinike smjernice primjenjujui znanstvene metode i dostupne izvore. Iako su dokazi esto ogranieni, kontradiktorni, izvori podataka regionalno ili jezino ogranieni, kvalitetne smjernice temelje se osim na dokazima i na irokom konsenzusu strunjaka fizioterapeuta.

  Fizioterapija je u Republici Hrvatskoj zakonom regulirana zdravstvena djelatnost (Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Narodne novine broj 120/2008). Stavak 1. lanka 4. pojanjava da: Fizioterapeuti svoju djelatnost provode na svim razinama zdravstvene zatite sukladno standardima koje e na prijedlog Hrvatske komore fizioterapeuta pravilnikom utvrditi ministar nadlean za zdravstvo. (1)

  Godine 2009. Hrvatska komora fizioterapeuta donosi Standarde u fizioterapijskoj praksi uz suglasnost ministra nadlenog za zdravstvo, kojima se uvodi fizioterapijska praksta temeljena na dokazima (standard 10.2.4.1, 10.3.2.1, 13.1, 13.2, 13.3.1 ...), (2)

  Hrvatski zbor fizioterapeuta je od 2005. godine zapoeo s projektom izrade Vodia za fizioterapeute u klinikoj praksi koji se trebao sastojati od dva dijela: opeg i specijalnog, a kao ogledni model projektu bio je Vodi (Guide to Physical Therapist Practice) Amerike udruge za fizikalnu terapiju (slika 1), (3).

  Odrano je pet savjetovanja i prikupljena obimna graa iz sljedeih klinikih podruja: miino-kotanog, kardiorespiratornog, neuromiinog, vezivnotkivnog (slika 2). Ipak, voditelji pojedinih cjelina unutar projekta konsenzusom su donijeli odluku da je potrebno zadovoljiti jo neke kriterije koji ukljuuju partnerstva s korisnicima fizioterapeutskih usluga, dravnim institucijama, donatorima i sl.

  Slika 1.

  4

 • FIZIO INFO / KLINIKE SMJERNICE U FIZIOTERAPIJI

  Poetkom 2010. godine odlukom Upravnog vijea Hrvatskog zbora fizioterapeuta utemeljen je Centar za istraivanja u fizioterapiji (CIF) koji je objedinio sve istraivake aktivnosti HZF-a (4), u ovom sluaju aktivnosti oko izrade Vodia pod projekt Klinike smjernice u fizioterapiji.

  Jedan od programa CIF-a je izrada klinikih smjernica u fizioterapiji.

  Ciljevi programa su:

  1. standardizirati mjerne instrumente u fizioterapiji te izraditi smjernice procjene

  2. kreirati listu problema i ciljeva sukladno modelu onesposobljenja (Meunarodna

  klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenja i zdravlja)

  3. istraiti izolirani i kumulativni uinak fizioterapijskih postupaka te izraditi smjernice za najee probleme suvremenog ovjeka

  4. ukljuiti mjerenje zadovoljstva korisnika, troka fizioterapije, broj tretmana i sl. u mjerenje ishoda

  Definirana je korist za bolesnika - provedba fizioterapije na najuinkovitiji nain uz makimalni funkcionalni oporavak. Definirana je korist za zajednicu - provedba najracionalnijeg pristupa fizioterapije uz maksimalni uinak ili najprimjereniji cost-benefit uinak

  Program e trajati 10 godina i ukupni trokovi programa procijenjeni su na 2.010.000,00 kuna.

  Rezultat programa bio bi: standardni postupnik ili klinika smjernica za pojedini problem (npr. klinike smjernice fizioterapije nakon modanog udara, klinike smjernice fizioterapije nakon sranog udara, klinike smjernice fizioterapije nakon operacije ramena, klinike smjernice fizioterapije kod astme i sl.).

  Iznimnu aktivnost pokazala je Hrvatska komora fizioterapeuta u ostvarenju ambicioznog projekta objavljivanje prve zbirke klinikih smjernica u fizioterapiji u RH (slika 3), (5).

  Knjiga Klinike smjernice u fizikalnoj terapiji izala je u listopadu 2011. godine (nakladnik je HKF, glava urednica je Mirjana Grubii, bacc. physioth.)

  Knjiga sadri 24 smjernice, preteito s podruja miinokotane fizioterapije. Dokazivanje pojedinanog ili kumulativnog uinka postupaka fizioterapije nuan je korak u mijenjanju tradicionalnog pristupa prema klinikoj praksi temeljenoj na dokazima. Ova zbirka smjernica daje snaan impuls u smjeru profesionalnog jaanja fizioterapije u Hrvatskoj.

  Republika Hrvatska, pogoena tekom gospodarskom krizom, u vremenima koja dolaze nee moi izbjei racionalnom ponaanju na svim poljima pa tako i u sustavu zdravstvene zatite. injenica jest da se novac (iako ga i nema previe) rasipa na odravanje modela fizikalne terapije (fizioterapije) koji odgovara vremenima sredine dvadesetog stoljea, gdje se dovoljno ne uvaavaju znanstveni dokazi o uinkovitosti razliitih, prvenstveno elektrotoplinskih postupaka i gdje se kao pijan plota drimo tzv plave knjige koja je zaostala u razvoju suvremene fizioterapije nekoliko svjetlosnih godina.

  Danas imamo i objavljene klinike smjernice. Da li ih se u

  klinikoj praksi pridravamo kao vodia i preporuke ? Ili nas u tome sprjeava organizacijski model fizioterapije, financijski model fizioterapije i okotali medicinski model, gdje dominiraju tradicija i predrasude. Gdje je tu osoba u potrebi za fizioterapijom ? Izgubljena u maglama lista ekanja

  ZakljuakSuvremeni ovjek u svom najproduktivnijem dijelu ivota barem

  jednom koristi usluge fizioterapeuta. Klinike smjernice znae iskorak fizioterapeutkog pristupa u smjeru znanstveno dokazanih postupaka i naputanje tradicionalistikog pristupa gdje zbog dugotrajnog ekanja i primjene mnotva postupaka bez valjanih dokaza najuinkovitiji postupak u mnogim sluajevima jest vrijeme.

  zadovoljiti jo neke kriterije koji ukljuuju partnerstva s korisnicima fizioterapeutskih usluga, dravnim institucijama, donatorima i sl.

  Savjetovanje HZF-a 2. travnja 2005.Svrha: Izrada Vodia za fizioterapeute u

  klinikoj praksiTema: Vratna kraljenica

  Slika 2.

  Poetkom 2010. godine odlukom Upravnog vijea Hrvatskog zbora fizioterapeuta utemeljen je Centar za istraivanja u fizioterapiji (CIF) koji je objedinio sve istraivake aktivnosti HZF-a (4), u ovom sluaju aktivnosti oko izrade Vodia pod projekt Klinike smjernice u fizioterapiji. Jedan od programa CIF-a je izrada klinikih smjernica u fizioterapiji.Ciljevi programa su:

  1. standardizirati mjerne instrumente u fizioterapiji te izraditi smjernice procjene2. kreirati listu problema i ciljeva sukladno modelu onesposobljenja (Meunarodna

  klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenja i zdravlja)3. istraiti izolirani i kumulativni uinak fizioterapijskih postupaka te izraditi smjernice

  za najee probleme suvremenog ovjeka4. ukljuiti mjerenje zadovoljstva korisnika, troka fizioterapije, broj tretmana i sl. u

  mjerenje ishodaDefinirana je korist za bolesnika - provedba fizioterapije na najuinkovitiji nain uz makimalni funkcionalni oporavak. Definirana je korist za zajednicu - provedba najracionalnijeg pristupa fizioterapije uz maksimalni uinak ili najprimjereniji cost-benefit uinakProgram e trajati 10 godina i ukupni trokovi programa procijenjeni su na 2.010.000,00 kuna.Rezultat programa bio bi: standardni postupnik ili klinika smjernica za pojedini problem (npr. klinike smjernice fizioterapije nakon modanog udara, klinike smjernice fizioterapije nakon sranog ud