FINANČNÍ TRH

Click here to load reader

 • date post

  10-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  36
 • download

  4

Embed Size (px)

description

FINANČNÍ TRH. Zpracovala: PhDr. Alena Švepešová Použitá literatura: Ekonomie stručný přehled, Jana Švarcova a kol.2008 , Ekonomika, učebnice pro střední školy,Didaktis 2013,ISBN 978-80-7358-203-6 Zdroje:http :// www.cnb.cz12.8.2013. FINANČNÍ TRH. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of FINANČNÍ TRH

FINANN TRHY

slo a nzev projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdlvn pro konkurenceschopnostZvyovn vzdlanosti pomoc e-prostoruNzev a adresa kolySoukrom stedn kola a jazykov kola s prvem sttn jazykov zkouky . Budjovice, s.r.o., Jeronmova 28/22,esk BudjoviceKd materiluKlov aktivita III/2 Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICTNzev materiluDM .1Finann trhAutorPhDr. Alena vepeovTematick oblastMikroekonomie bankovnictvAnotaceDUM je uren pro vklad uiva pro pedmty Mikroekonomie, Chod podniku, Ekonomick cvien -oblast bankovnictvRonkObchodn akademie 3. ronk, Nstavbov studium 2. ronkDatum tvorbySrpen - Z 2013

Pokud nen uvedeno jinak, pouit materil je zvlastnch zdroj autoraFINANN TRHZpracovala: PhDr. Alena vepeovPouit literatura: Ekonomie strun pehled, Jana varcova a kol.2008, Ekonomika, uebnice pro stedn koly,Didaktis 2013,ISBN 978-80-7358-203-6Zdroje:http://www.cnb.cz12.8.2013

FINANN TRHSystm instituc na uritm mst zabezpeujc pohyb penz a kapitlu(ve form cennch papr) mezi rznmi ekonomickmi subjekty(domcnost, podnik a stt)na finannm trhu se sousteuje nabdka, poptvka, cenu a konkurence po univerzln hodnot kapitlu v penn formZkladn subjekty vitel a dlunci

Funkce finannho trhu

Rozdluje voln zdroje tam, kde je to nejefektivnj (pelvn kapitlu z odvtv do odvtv)Sousteuje doasn voln zdroje pennch prostedk Perozdluje voln zdroje (zajiuje pemnu spor v investice)

Regulace finannho trhuStanoven pravidel astnk trhuOchrana astnk trhuZajitn konkurence tohoto trhu

STT ESK NRODN BANKA A MINISTERSTVO FINANC lenn finannho trhuRzn hlediska lennPennKapitlovPrimrnSekundrnOsobnOrganizovan Neorganizovan Rzn hlediska lenn

Anonymn (voln)Soukrom vrovAkciovBurzovnZ hlediska asuPENN TRH KAPITLOV TRH VROV

trh krtkodobch trh stedn a dlouhodobch vr STEDNDOB A DLOUHODOB VRY a majetkovch zvazk (splatnost je nad 1 rok)

penz a vr (splatnost krat 1 rok )TRHPRIMRN SEKUNDRN

obchodovn obchodovn s dve s prv vydanmi CP svm prvnm majitelm vydanmi CP, kter byly nakoupeny na primrnm trhu

Penn trhPenze jsou statek, kter slou jako veobecn pijman prostedek smny nejdleitj funkce. Penze slou jako doasn uchovatel hodnoty. Penze jsou spolenm jmenovatelem, na kter lze pevst odlin statky, jako je:lidsk prce,surovinov zdroje,kapitlov vybaven Usnaduj ekonomickou kalkulaci

Penn trhPENZECENN PAPRY - Bankovn dluhopisy- Depozitn certifikty- Sttn dluhopisyFINANN DERIVTY OpceNeburzovn

KRTKODOB POHLEDVKY

Charakteristika pennho trhuTento trh nem (na rozdl od kapitlovhotrhu) uveden pesn mstoNejvt vznam na trhu maj bankyTvo jej s bankovnch stav, makl, kupc, prodejc i rznch dalch zprostedkovatel.

Formy penzPODOBU MINC A BANKOVEK JEDN SE OBIVOzkonem . 6/1993 Sb., o esk nrodn bance m NB vhradn prvo vydvat do obhu bankovky a mince, vetn minc pamtnch a dit penn obh.

vzor 1993 v obhu od 09.06.1993lcn strana - esk lev,rubov strana - velk hodnotov slo nad svatovclavskou korunou

http://www.cnb.cz/cs/platidla/mince/mince_1czk.html 12.8.2013

materil ocel galvanicky pokoven niklemlcn strana - esk levrubov strana - velk hodnotov slo vedle velkomoravskho perku (gombku)

lcn strana - esk lev,rubov strana - velk hodnotov slo na pozad stylizovanho Karlova mostu s hladinou Vltavy; lipov lstek na most symbolizuje jednu z mostnch v

lcn strana - esk levrubov strana - hodnotov slo na pozad nrodn kulturn pamtky Petrov v Brn

lcn strana - esk levrubov strana - hodnotov slo vedle postavy sv. Vclava ztvrnn podle pomnku na Vclavskm nmst v Praze, na pozad npis z tohoto pomnku

lcn strana - ve stedu esk lev, na mezikru hodnotov slo,rubov strana - ve stedu seskupen budov charakteristickch pro Prahu, na mezikru latinsk npisFinann trh v RNa tento trh v esku dohl esk nrodn banka.Jeho astnkem je vtina velkch finannch instituc, jako napklad:banky, pojiovny, zlony, penzijn fondy, investin fondy,kampeliky, leasingov spolenosti i makli.

Finann instituceSubjekt, kter podnik s penzi

JEDN SE O PROSTEDNKY KTE PESOUVAJ FINANN PROSTEDKY MEZI JEDNOTLIVCI, FIRMAMI A STTYFinann instituce psobc na mezinrodn rovni neposkytuj bn finann sluby maj za kol regulovat, dohlet a stabilizovat finann trhy a stanovovat pravidla kontrolyMezi tyto instituce pat Mezinrodn mnov fond, Evropsk centrln banky, Evropsk banka pro obnovu a rozvoj