Final Sorulari 1 Oturum(1) (1)

download Final Sorulari 1 Oturum(1) (1)

of 60

 • date post

  13-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  45
 • download

  0

Embed Size (px)

description

hukuk

Transcript of Final Sorulari 1 Oturum(1) (1)

 • 2012ORT12-1

  GENEL AIKLAMA

  A

  ATATRK NVERSTES AIKRETM FAKLTES

  ORTAK 1-1

  FNAL SINAVI (Gz Dnemi)

  12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09.30 I. OTURUM

  ADI SOYADI

  T.C. KMLK NO.

  SALON NO.

  SIRA NO.

  : ..

  : .

  : .

  : .

  1. Soru kitapnzn tr Adr. Kitapk trn cevap kdnzdaki ilgili alana kodlaynz. Bu kodlamay cevap kdnza yapmadnz veya yanl yaptnz takdirde, snavnz geersiz saylacaktr.

  2. Bu soru kitapnda aadaki testler yer almaktadr:

  Testin Ad Soru Says Sayfa No.

  Genel Muhasebe 25 1

  Halkla likiler 25 5

  Sosyolojiye Giri 25 9

  Trk Kltr ve Medeniyeti Tarihi

  25 13

  letiime Giri 25 18

  Sosyoloji 25 22

  Lojistie Giri 25 26

  ktisada Giri 25 30

  letme Bilimlerine Giri 25 34

  statistie Giri 25 38

  Davran Bilimleri 25 41

  Medeni Hukuk I 25 45

  Trk Dili I 25 50

  3. Snav sresi her bir ders iin 30 dakikadr.

  4. stediiniz testin, istediiniz sorusundan cevaplamaya balayabilirsiniz. Cevaplarnz, cevap kdnda o test iin ayrlm olan blme iaretleyiniz. Soru kitapklar zerine yaplan iaretlemeler kesinlikle deerlendirilmeyecektir.

  5. Cevaplarnz koyu siyah ve yumuak ulu bir kurun kalemle iaretleyiniz. aretlerinizi cevaplama alannn dna tarmaynz. Cevap kd zerinde yapacanz iaretlemeler iin tkenmez veya mrekkepli kalem kullanmaynz.

  6. Deitirmek istediiniz bir cevab yumuak bir silgi ile cevap kdna zarar vermeden siliniz ve doru cevabnz iaretlemeyi unutmaynz.

  7. Cevap kdnz buruturmaynz, katlamaynz ve zerine gereksiz hibir iaret koymaynz.

  8. Her sorunun sadece bir doru cevab vardr. Bir soru iin birden fazla cevap alan iaretlenirse o soru yanl cevaplanm saylacaktr.

  9. Bu snavn deerlendirilmesi doru cevap says zerinden yaplacaktr. Bu nedenle her soruda size en doru grnen cevab iaretleyerek cevapsz soru brakmamanz yararnza olabilir.

  10. Kitapktaki bo yerleri msvedde olarak kullanabilirsiniz.

  11. Snavda uygulanacak dier kurallar bu kitapn arka kapanda belirtilmitir.

  20

  12

  OR

  T12

  -1

  20

  12

  OR

  T12

  -1

  Bu kitapkta yer alan sorularn her hakk sakldr. Hangi amala olursa olsun, sorularn tamamnn veya bir ksmnn ATATRK NVERSTES

  AIKRETM FAKLTESnin yazl izni olmadan kopya edilmesi, fotorafnn ekilmesi, herhangi bir yolla oaltlmas, yaymlanmas ya da

  kullanlmas yasaktr. Bu yasaa uymayanlar gerekli cezai sorumluluu ve sorularn hazrlanmasndaki mali klfeti peinen kabullenmi saylrlar.

 • A

  2012ORT12-1 1 Dier sayfaya geiniz

  GENEL MUHASEBE

  DKKAT!

  Bu testte 25 soru bulunmaktadr.

  Cevaplarnz, cevap kdnzn Genel Muhasebe testi iin ayrlan ksmna iaretleyiniz.

  1. Aadakilerden hangisi iletme sahibinin veya sahiplerinin iletme varlklar zerindeki haklarn ifade eden kavramdr? A) Borlar B) Alacaklar C) Sermaye D) Kr E) Zarar

  2. Kasa: 20.000

  Ticari Mal: 70.000

  Senetli Borlar: 120.000

  Alclar: 30.000

  Demirbalar: 140.000 Bu bilgilere gre iletmenin sermayesi aadakilerden hangisidir?

  A) 320.000

  B) 380.000

  C) 100.000

  D) 140.000

  E) 80.000

  3. Aadaki hesaplardan hangisi Dnen ve Duran Varlklar hesap snflarnn her ikisinde de yer alr?

  A) Demirbalar B) Alclar C) Verilen Sipari Avanslar D) Verilen Avanslar E) Alnan ekler

  4. Aadakilerden hangisi fatura dzenlemek

  zorunda olmayan serbest meslek erbabndan satn alnan, mal veya hizmet karlnda dzenlenen belgenin addr?

  A) Fatura B) Perakende sat vesikas C) Serbest meslek makbuzu D) Mstahsil makbuzu E) Gider Pusulas

  5. Bir iletmede dnem ii ilemler bittikten sonra yaplan ilk ilem aadakilerden hangisidir? A) Dnem sonu envanter ilemleri ve kaytlar B) Genel geici mizann dzenlenmesi C) Kesin mizann dzenlenmesi D) Gelir tablosunun dzenlenmesi E) Dnem sonu bilanosunun dzenlenmesi

  6.

  Bu yevmiye kayd aadaki ilemlerden hangisine aittir?

  A) Pein mal al B) Pein mal sat C) Kredili mal sat D) ek karl mal al E) ek karl mal sat

  7. letme, elinde bulunan 1.000 adet ve toplam al

  deeri 25.000 olan hisse senetlerinden, 27 den 100 adedini pein olarak satmtr. Buna gre hisse senedi sat ile ilgili yaplmas gereken yevmiye kayd aadakilerden hangisidir?

  A)

  B)

  C)

  D)

  E)

 • A

  2012ORT12-1 2 Dier sayfaya geiniz

  8. letme; 3.000 si pein, geriye kalan veresiye olmak zere 8.000 + %10 KDV tutarnda mal satmtr. Yaplacak yevmiye kaydnda aadaki hesaplardan hangisinin kullanlmas yanltr?

  A) Alclar hesab 5.000 borlu B) Hesaplanan KDV hesab 800 alacakl C) Kasa hesab 3.000 borlu D) Alclar hesab 5.800 borlu E) Yurtii Satlar hesab 8.000 alacakl

  9. letme, veresiye olarak satn ald ticari

  mallardan 5.000 + %10 KDVlik ksmn istenilen rnee uygun olmad iin satcya iade etmitir. Buna gre yaplacak yevmiye kayd aadakilerden hangisidir?

  A)

  B)

  C)

  D)

  E)

  10. Dnem ba mal mevcudu: 40.000

  Dnem ii allar: 90.000 Al giderleri: 10.000 Altan iadeler: 7.000 Dnem sonu ticari mal mevcudu: 22.000 Aralkl envanter yntemine gre satlan ticari maln maliyeti ne kadardr?

  A) 133.000 B) 783.000 C) 775.000 D) 111.000 E) 140.000

  11.

  Bu yevmiye kayd aadaki mali nitelikteki olaylardan hangisine aittir? A) Maddi duran varlklara dair verilen

  avanslar B) Maddi olmayan duran varlklara dair

  verilen avanslar C) zel tkenmeye tabi varlklara dair

  verilen avanslar D) Stoklara dair verilen sipari avanslar E) Personele verilen avanslar

  12. Uzun vadeli ve ortak olmak amacyla alnan hisse senetleri, satn alnan irketin toplam sermayesinin %10undan az olmas hlinde aadaki hesaplardan hangisine kaydedilir?

  A) Hisse Senetleri B) Hisse Senedi hra Primleri C) tirakler D) Bal Ortaklklar E) Bal Menkul Kymetler

  13. letme 200.000 kaytl deerli itiraki

  olduu Demir A..nin datt 40.000 tutarndaki kr payn banka vastasyla tahsil etmitir. Buna gre yaplmas gereken yevmiye kaydnda aadaki hesaplardan hangisi kullanlmaldr?

  A) Bankalar hesab 40.000 borlu B) tirakler hesab 40.000 borlu C) tirakler hesab 40.000 alacakl D) tirakler hesab 200.000 alacakl E) Bankalar hesab 200.000 borlu

  14. Kiralanan gayrimenkullerin gelitirilmesi veya ekonomik deerlerinin srekli olarak artrlmas amacyla yaplan giderler ile (normal bakm, onarm ve temizleme giderleri hari) bu gayrimenkullerin kullanlmas iin yaplp kira sresinin sonunda mal sahibine braklacak olan varlklar iin denen bedeller hangi hesapta aktifletirilir?

  A) zel Maliyetler B) Kurulu ve rgtlenme Giderleri C) Aratrma ve Gelitirme Giderleri D) erefiye E) Haklar

 • A

  2012ORT12-1 3 Dier sayfaya geiniz

  15.

  Bu yevmiye kayd aadaki mali nitelikteki olaylarn hangisine aittir?

  A) Banka mevduat hesabndan yaplan ksa vadeli banka kredisi demesi

  B) ekilen ksa vadeli banka kredisinin bankada bulunan mevduat hesabna yatrlmas

  C) Banka mevduat hesabndan yaplan uzun vadeli banka kredisi demesi

  D) ekilen uzun vadeli banka kredisinin bankada bulunan mevduat hesabna yatrlmas

  E) Banka kredilerine karlk bankaya teminat verilmesi

  16.

  Bu yevmiye kayd aadaki mali nitelikteki olaylardan hangisine aittir?

  A) Dnem sonu gerekleen giderin tahakkuk etmesi

  B) Gerekleen faiz giderleri C) Ksa vadeli gider tahakkuklarnn uzun vadeli

  gider tahakkuklar hesabna aktarlmas D) Uzun vadeli gider tahakkuklarnn ksa vadeli

  gider tahakkuklar hesabna aktarlmas E) Herhangi bir gidere ait dnem gideri

  kaydnn yaplmas

  17.-18. sorular aadaki verilere gre cevaplandrnz. letme, karm olduu 90 gn vadeli 500.000

  nominal deerli finansman bonolarn, A

  bankas araclyla 475.000 ye satm, sat tutar bankadaki mevduat hesabna yatrlmtr.

  17. letmenin, bonolarnn sat ile ilgili yapmas gereken yevmiye kayd aadakilerden hangisidir?

  A)

  B)

  C)

  D)

  E)

  18.. letmenin dnem sonunda yapmas gereken yevmiye kayd aadakilerden hangisidir?

  A)

  B)

  C)

  D)

  E)

 • A

  2012ORT12-1 4 Dier sayfaya geiniz

  19, 20 ve 21. sorular aadaki verilere gre cevaplandrnz.

  Brt cret : 2.000

  SGK i Primi : 280

  SGK veren Primi : 400

  i sizlik Sigortas : 20

  veren sizlik Sigortas : 40

  Gelir Vergisi : 250

  Damga Vergisi : 10

  19. Bu verilere gre alan personelin net creti aadakilerden hangisidir?

  A) 1.440

  B) 1.700

  C) 1.740

  D) 1.720

  E) 1.420

  20. Bu verilere gre alan personelin iverene maliyeti ne kadardr?

  A) 2.000

  B) 2.300

  C) 2.440

  D) 2.740

  E) 2.750

  21. Bu verilere gre personel cretleri tahakkuk kaydnda, SGKya denecek olan kesintiler ile ilgili yaplacak yevmiye kaydnda aadaki hesaplardan hangisi kullanlmaldr?

  A) denecek Vergi ve Fonlar hesab borlu B) denecek Vergi ve Fonlar hesab alacakl C) Personele Borlar hesab alacakl D) denecek Sosyal Gvenlik Kesintileri

  hesab borlu E) denecek Sosyal Gvenlik Kesintileri

  hesab alacakl

  22.

  Bu yevmiye kayd ile ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr?

  A) letmenin dnem kr 700.000 dir.

  B) letmenin net kr 560.000 dir C) letmenin dnem krndan hesaplanan

  vergi borcu 140.000 dir.

  D) letme 140.000 vergi demitir. E) Dnem Net Kr veya Zarar hesab sonraki

  kaytta bilano hesabna aktarlacaktr.

  23. Aadaki hesaplardan hangisi bir faaliyet g