Fileshare_Drept Civil 1. Contracte Speciale.

download Fileshare_Drept Civil 1. Contracte Speciale.

of 37

Embed Size (px)

description

uu

Transcript of Fileshare_Drept Civil 1. Contracte Speciale.

DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE

1.

In materia contractului de vanzare-cumparare, de ce depinde trRmiterea proprietatii?

a.obligatia de predare a lucrului vandut este, in lipsa de stipulatie contrara si daca lucrul nu poate fi localizat, portabila;

b.trRmiterea proprietatii nu este de esenta, ci numai de natura contractului;

c.cheltuielile vanzarii sunt suportate, in lipsa de stipulatie contrara, de ambele parti in mod egal.

R:B

2.

De catre cine sunt suportate cheltuielile vanzrii, in lipsa de stipulatie contrara?

a.ambele parti, in mod egal

b.cumparator;

c.vanzator.

R:B

3.

Pactul de preferinta poate fi denuntat unilateral de catre promitent?

a.este interzis de lege;

b.este trRlativ de proprietate;

c.nu poate fi denuntat unilateral de catre promitent.

R:C

4.

Pactul de preferinta este o promisiune afectata de ce fel de conditie?

a.cazuala;

b.pur potestativa;

c.simpla apotestativa.

R:C

5.

Cand este promisiunea unilaterala de vanzare un antecontract sinalagmatic?

a.un act juridic unilateral

b.un antecontract sinalagmatic atunci cand beneficiarul promisiunii se obliga sa plateasca, in schimbul optiunii ce i se confera, o suma de bani;

c.o vanzare afectata de un termen sau de o conditie

R:B

6.

Promisiunea unilaterala de vanzare la ce fel de obligatie da nastere?

a.da nastere unei obligatii de a da in sarcina promitentului;

b.este un act juridic unilateral;

c.da nastere unei obligatii de a face in sarcina promitentului.

R:C

7.

Cum poate fi executata promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare?

a.poate fi executata in natura prin pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract

b.trebuie incheiata in forma autentica, daca are ca obiect instrainarea viitoare a unu teren

c.este trRlativa de proprietate de indata ce beneficiarul cumparator a platit anticipat pretul convenit.

R:A

8.

Ce nu poate avea ca obiect contractul de vanzare-cumparare?

a.un drept de superficie

b.un drept de uz;

c.mostenirea dobandita de vanzator.

R:B

9.

In cazul vanzarii unui lucru viitor, la ce nu poate fi obligat cumparatorul?

a.cumparatorul nu va fi obligat sa plateasca pretul in caz de nerealizare a lucrului, cu exceptia situatiei cand si-a asumat riscul nerealizarii;

b.trRferul proprietatii opereaza, in principiu, de la data incheierii contractului;

c.nerealizarea lucrului afecteaza validitatea contractului.

R:A

10.

Cand este lovita de nulitate absoluta vanzarea lucrului proprietatea exclusiva a altei persoane?

a.este lovita de nulitate absoluta in toate cazurile;

b.trRfera dreptul de proprietate in momentul incheierii contractului in toate cazurile in care vanzatorul este de buna-credinta;

c.este lovita de nulitate absoluta daca ambele parti sunt de rea-credinta.

R:C

11.

In cazul vanzarii lucrului altuia, cand nu poate fi desfintat contractul?

a.contractul nu poate fi desfiintat daca sunt indeplinite conditiile aplicarii art. 1909 alin. (1) C. civ.;

b.contractul este lovit de nulitate relativa in toate cazurile;

c.contractul este lovit de nulitate absoluta in toate cazurile.

R:A

12.

Ce atrage nerespectarea interdictiei cu privire la vanzarea dintre soti?

a.nulitatea absoluta;

b.inopozabilitatea;

c.nulitatea relativa.

R:C

13.

Cine nu pot dobandi prin cumparare dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate n Romania?

a.cetatenii romani cu domiciliul in strainatate;

b.persoanele juridice romane cu capital integral strain;

c.persoanele juridice straine.

R:C

14.

Ce obligatie are vanztorul ?

a.de a conserva lucrul vandut pana in momentul predarii;

b.de a garanta numai contra evictiunii provenind din fapta unui tert;

c.de a suporta, ca regula, cheltuielile de ridicare a lucrului vandut.

R:A

15.

Cand nu exista obligatia de garantie a vanzatorului contra evictiunii rezultand din fapta unui tert?

a.vanzatorul nu a cunoscut cauza evictiunii;

b.este vorba de o tulburare de drept;

c.cumparatorul a cunoscut cauza evictiunii in momentul incheierii contractului.

R:C

16.

Cand exista obligatia de garantie a vanzatorului contra evictiunii rezultand din fapta unui tert ?

a.indiferent daca este vorba de o tulburare de drept sau de fapt;

b.indiferent daca vanzatorul a cunoscut sau nu cauza evictiunii;

c.si atunci cand cumparatorul a cunoscut cauza evictiunii in momentul incheierii contractului

R:B

17.

Cui se trRmite obligatia de garantie a vanzatorului contra evictiunii?

a.exista numai fata de persoana cu care a incheiat contractul;

b.se trRmite succesorului universal sau succesorilor cu titlu universal ai vanzatorului;

c.se trRmite, in principiu, succesorului cu titlu particular al vanzatorului.

R:B

18.

Ce obligatii are vanztorul in caz de evictiune consumata si totala?

a.vanzatorul este obligat sa plateasca cumparatorului echivalentul sporului de valoare dobandit de lucru intre momentul incheierii contractului si data deposedarii efective a cumparatorului;

b.cumparatorul nu poate obtine de la vanzator valoarea fructelor pe care le-a perceput dupa ce a devenit de rea-credinta si pe care le-a inapoiat tertului evingator;

c.daca vanzatorul a fost de rea-credinta, el trebuie sa suporte toate cheltuielile facute de cumparator cu lucrul, mai putin acele cheltuieli facute de simpla placere.

R:A

19.

Ce fel de actiune are dreptul cumparatorul sa exercite in cazul descoperirii unor vicii ascunse?

a.estimatorie sau redhibitorie;

b.in resciziune;

c.in reziliere.

R:A

20.

Garantia contra viciilor lucrului vandut (art. 1352 C civ.), poate fi sau nu agravata prin vointa partilor?

a.este de esenta oricarei vanzari;

b.poate fi agravata prin vointa partilor;

c.este imprescriptibila extinctiv daca vanzatorul a fost de rea-credinta.

R:B

21.

Ce reprezinta actiunea redhibitorie?

a.este actiunea in justitie prin care se invoca nulitatea relativa pentru leziune;

b.reprezinta un caz particular de actiune in rezolutiune;

c.poate fi exercitata numai de catre cumparator, nu si de catre subdobanditor.

R:B

22.

Rezolutiunea vanzarii pentru neplata pretului, fata de cine mai poate produce efecte?

a.produce, de regula, efecte si fata de terti;

b.poate fi ceruta oricand de cumparator;

c.are caracter exclusiv judiciar.

R:A

23.

Ce fel de actiune este actiunea in rezoltiunea vanzarii unui imobil pentru neplata pretului?

a.este calificata de lege ca fiind o actiune reala;

b.nu poate fi admisa daca neachitarea pretului este doar partiala;

c.poate fi exercitata numai dupa ce s-a cerut executarea silita in natura a obligatiei de plata a pretului.

R:A

24.

Cand nu poate fi exercitat retractul litigios?

a.daca procesul asupra fondului dreptului se afla la judecata inaintea instantei de apel

b.cand cesiunea s-a facut unui comostenitor sau coproprietar al dreptului cedat;

c.atunci cand cesiunea s-a facut in schimbul unui pret.

R:B

25.

Ce trRfera vanzarea prin natura sa?

a.dreptul de proprietate;

b.un alt drept real;

c.un drept de creanta.

R:A

26.

Ce fel de drepturi nu se pot trRmite prin vanzare?

a.drepturile de creanta;

b.drepturile personale nepatrimoniale;

c.drepturile succesorale.

R:B

27.Ce caractere juridice prezinta contractul de vanzare-cumparare?

a.real;

b.numai in principiu consensual;

c.solemn.

R:B

28.

Ce caracter are arvuna?

a.de confirmare;

b.imperativ;

c. de dezicere si imperativ.

R:A

29.

Care este pretul serios?

a.real;

b.datorat;

c.nederizoriu.

R:C

30.

Ce reprezinta pactul de preferinta?

a.o promisiune unilaterala;

b.o promisiune bilaterala;

c.o propunere de a cumpara.

R:A

31.

Vanzarea este sau nu consensuala?

a.intotdeauna consensuala;

b.numai in principiu, consensuala;

c.uneori reala.

R:B

32.

Cum opereaza trRferul dreptului de proprietate catre cumparator a bunului individual determinat vandut ?

a.numai daca s-a facut predarea;

b.numai daca s-a facut plata pretului;

c.indiferent daca s-a facut predarea ori plata pretului.

R:C

33.

Principiul res perit domino are caracter imperativ?

a.are caracter imperativ;

b.nu are caracter imperativ;

c.doctrina nu precizeaza daca are sau nu caracter imperativ.

R:B

34.

Care sunt conditiile esentiale de validitate (prevzute de art. 948 C. civ.)?

a.capacitatea si consimtamantul partilor;

b.caracterul consensual al vanzarii;

c.temeiul legal.

R:A

35.

Cine sunt incapabili de a contracta (n general)?

a.minorii si majorii bolnavi psihic;

b.interzisii;

c.minorii, interzisii si alte persoane fizice prevazute expres de lege.

R:B

36.

De ce este interzisa vanzarea intre soti?

a.donatia intre soti este revocabila;

b.bunurile comune nu sunt partajate in timpul casatoriei;

c.sotii sunt obligati Ia raportul donatiilor.

R:A

37.

La ce da nastere antecontractul sinalagmatic de vanzare?

a.la o obligatie unilaterala de a da;

b.la o obligatie bilaterala de a da;

c.la doua obligatii de a face.

R:C

38.

Ce este antecontractul de vanzare-cumparare?

a.o propunere de vanzare;

b.o propunere de cumparare;

c.o promisiune de vanzare.

R:C

39.

Ce reprezinta antecontractul de vanzare-cumparare?

a.o dubla oferta certa;

b.un contract;

c.proiectul unui contract.

R:B

40.

Ce este pactul de preferinta?

a.o varietate a antacontractului sinalagmatic;

b.o varietate a promisiunii bilaterale;

c.o varietate a promisiunii unilaterale.

R:C

41.

Ce este promisiunea de porte-tort?

a.un contract;

b.o oferta de a contracta;

c.o propunere de a determina un tert sa incheie un act juridic;

R:A

42.

De catre cine poate fi invocata leziunea?

a.vanzator;

b.cumparator;

c.tert.

R:A

43.

Care este obiectul contractului de vanzare-cumparare?

a.pretul;

b.lucrul vandut;

c.dublu (pretul si lucrul).

R:C

44.

Cum trebuie s fie lucrul vandut?

a.determinat sau determinabil;

b.determinat si numai cert;

c.determinat, determinabil si numai cert.

R:A

45.

De cine poate fi invocata nulitatea vanzrii lucrului altuia (in cunostinta de cauza)?

a.numai de vanzator;

b.numai de cumparator;

c.de orice persoana interesata.

R:C

46.

Cum trebuie sa fie pretul vanzarii?

a.sa fie stabilit in bani sau alte servicii;

b.sa fie sincer si serios;

c.sa fie sincer si proportional cu valoarea lucrului.

R:B

47.

Ce reprezinta evictiunea?

a.pierderea proprietatii lucrului de catre cumparator;

b.tulburarea vanzatorului in exercitarea prerogativelor sale;

c.tulburarea cumparatorului prin viciile lucrului.

R:A

48.

Pentru ce poate opta cumparatorul, in caz de evictiune partiala?

a.rezolutiunea nelimitata a contractului;

b.rezilierea contractului;

c.mentinerea contractului, cu despagubiri.

R:C

49.

Cand nu poate fi exonerat de garantia pentru evictiune vanzatorul?

a.cand provine de la un tert;

b.cand provine din faptul sau personal;

c.partile pot sterge obligatia de garantie, dupa cum doresc.

R:B

50.

Cum este plata pretului lucrului vandut?

a.cherabila;

b.portabila;

c.cherabila si portabila.

R:B

51.

De cine se suporta cheltuielile vanzarii?

a.vanzator;

b.cumparator;

c.nu exista dispozitie in materie.

R:B

52.

Care este cauza legala de revocare a donatiilor?

a.revocarea donatiei intre soti;

b.revocarea donatiei pentru ingratitudine;

c.donatiile sunt irevocabile.

R:B

53.

Este cauza de revocarea a dontiei pentru ingratitudine?

a.atentatul la viata donatorului;

b.injuriile sau denigrarile adresate donatorului;

c.refuzul de alimente si intretinere.

R:A

54.

Ce fel de actiune este actiunea in revocare pentru ingratitudinea donatarului?

a.este strict personala;

b.este o pedeapsa civila sau penala;

c.este o actiune in rezolutiune.

R:A

55.

Care sunt clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor?

a.conditiile potestative;

b.conditiile suspensive sau rezolutorii;

c.plata datoriilor viitoare determinate.

R:A

56.

Clauzele care contravin irevocabilitii donaiei ce atrag?

a.nulitatea absoluta a contractului;

b.nulitatea absoluta a clauzei respective;

c.nulitatea relativa a clauzei respective.

R:A

57.

Care sunt clauzele compatibile cu principiul irevocabilitatii donatiei?

a.plata unor datorii viitoare;

b.donatia afectata de orice conditie;

c.donatia afectata de un termen.

R:C

58.

Ce este revocabilitatea donatiei intre soti?

a.nu este permisa;

b.este o exceptie de la principiul irevocabilitatii;

c.este valabila numai daca este independenta de vointa donatorului.

R:B

59.

Cine sunt incapabili absolut de a primi donatii?

a.doctorii si farmacistii;

b.preotii;

c.persoanele neconcepute.

R:C

60.

Cum se realizeaz sarcinile si conditiile donatiei?

a.in orice forma;

b.in forma solemna;

c.in forma autentica.

R:C

61.

De cine poate fi invocata nulitatea donatiei pentru lipsa formei?

a.numai de instanta;

b.de orice persoana;

c.numai de donator.

R:B

62.

Cand donatia se incheie intre absenti, cum se fac oferta si acceptarea?

a.oferta si acceptarea se fac in forma autentica;

b.numai oferta se face in forma autentica;

c.numai acceptarea se face in forma autentica.

R:A

63.

Care sunt varietati ale donatiei?

a.donatiile simulate si donatiile indirecte;

b.donatiile cu sarcini si donatiile simulate;

c.donatiile cu sarcini si darurile manuale.

R:A

64.

Ce este remiterea de datorie?

a.donatie simulata;

b.o donatie cu sarcini;

c.o donatie indirecta.

R:C

65.

Ce sunt darurile de nunta?

a.donatii indirecte;

b.daruri manuale;

c.donatii cu sarcini.

R:B

66.

Ce sunt cauzele legale de revocare a donatiilor?

a.exceptii de la regula irevocabilitatii;

b.sanctiuni civile;

c.nu sunt exceptii de la regula irevocabilitatii.

R:C

67.

Ce caractere juridice are contractul de locatiune?

a.cu titlu gratuit;

b.real;

c.cu executare succesiva.

R:C

68.

Pentru ca este suficient sa se fi format valabil acordul de vointa, ce fel de contract este locatiunea?

a.consensual;

b.constitutiv de drepturi reale;

c.intuitu personae.

R:A

69.

In ce poate consta chiria?

a.nu poate sa reprezinte un procent din beneficiul pe care il va realiza locatarul;

b.trebuie platita la domiciliul locatorului, afara de cazul in care partile au prevazut altfel;

c.poate consta si in prestarea unor servicii de catre locatar in favoarea locatorului.

R:C

70.

Care sunt obligatiile locatorului?

a.trebuie sa predea locatarului lucrul intr-o stare corespunzatoare destinatiei in vederea careia a fost inchiriat, afara de cazul in care partile au prevazut altfel;

b.datoreaza garantie numai pentru viciile ascunse ale lucrului care provin din cauze anterioare incheierii contractului de locatiune;

c.raspunde pentru viciile ascunse ale lucrului numai daca se face dovada ca, in momentul incheierii contractului de locatiune. cunostea existenta lor.

R:A

71.

Cand este permisa sublocutiunea?

a.exista clauza in contractul de locatiune;

b.nu contravine clauzelor contractului principal;

c.este incheiata in forma autentica.

R:B

72.

Ce reprezinta sublocatiunea?

a.cesiune a locatiunii;

b.un comodat;

c.un alt contract de locatiune.

R:C

73.

Ce reprezinta cesiunea contractului de locatiune?

a.este posibila numai daca in contractul de locatiune s-a prevazut in mod expres ireptul locatarului de a subinchiria ori de a cesiona contractul;

b.permite cesionarului sa il actioneze in judecata pe locator numai prin intermediul actiunii oblice;

c.constituie o instrainare a dreptului de folosinta al locatarului catre un tert.

R:C

74.

Cand este lipsita de eficacitate denuntarea (concediul) unui contract de locatiune pe durata determinata?

a.este lipsita de eficacitate daca nu a fost stipulata de parti sau prevazuta expres de lege;

b.este, in toate cazurile, nula daca a fost facuta cu nerespectarea termenului de preaviz;

c.este un act juridic bilateral.

R:A

75.

Cand nu opereaza tacita relocatiune?

a.opereaza atunci cand durata contractului de locatiune nu a fost determinata de parti sau de lege;

b.nu poate fi exclusa printr-o clauza contractuala expresa;

c.nu opereaza atunci cand locatorul a notificat concediul locatarului, dar acesta din urma a continuat sa foloseasca lucrul dupa expirarea termenului prevazut in contract.

R:C

76.Cand inceteaza contractul de locatiune?

a.daca se desfiinteaza titlul locatorului, fara nici o exceptie;

b.in toate cazurile in care lucrul este instrainat de locator;

c.daca bunul piere in totalitate.

R:A

77.

Contractul de locatiune inceteaza in cazul pieirii totale a lucrului?

a.numai daca pieirea este fortuita;

b.numai daca pieirea este culpabila;

c.indiferent daca pieirea este fortuita sau culpabila.

R:C

78.

Dupa desfiintarea titlului locatorului, locatiunile raman valabile?

a.cand contractul a fost incheiat pe cel putin 5 ani;

b.cand proprietarul aparent a contractat cu un locatar de buna-credinta;

c.daca imobilul a fost ipotecat.

R:B

79.

Prin tacita relocatiune, se prelungesc efectele locatiunii?

a.se prelungesc efectele locatiunii pe aceeasi durata;

b.nu se prelungesc efectele locatiunii;

c.se prelungesc efectele locatiunii, daca nu a fost anuntat concediul.

R:B

80.

Ce se intelege prin uzurpare?

a.incalcarea dreptului de proprietate al locatorului de catre locatar;

b.incalcarea dreptului de proprietate al locatorului de catre un tert;

c.incalcarea proprietatii sau posesiei locatorului de catre locatar.

R:B

81.

Cum este termenul de preaviz la incetarea locatiunii?

a.legal;

b.conventional;

c.lasat exclusiv la aprecierea instantei.

R:B

82.

Ce are drept consecinta principala cesiunea locatiunii?

a.schimbarea persoanei locatorului;

b.schimbarea locatorului si a locatarului;

c.modificarea raportului juridic.

R:C

83.

Pentru ce raspunde locatorul?

a.pentru viciile existente la momentul incheierii contractului;

b.pentru viciile anterioare incheierii contractului;

c.pentru viciile aparente si ascunse.

R:A

84.

Locatiunea este un contract unilateral, cu executare succesiva sau gratuit?

a.unilateral;

b.cu executare succesiva;

c.gratuit.

R:B

85.

Cum este gratuit comodatul?

a.prin esenta sa;

b.numai prin natura sa;

c.numai ca exceptie, poate fi oneros.

R:A

86.

Comodatul este un contract unilateral, bilateral sau multilateral?

a.unilateral sau bilateral;

b.unilateral, chiar daca comodantul are obligatii postcontractuale;

c.bilateral sau multilateral.

R:B

87.

Riscul pieirii fortuite este suportat de comodatar?

a. de regula;

b.cand prelungeste folosinta dupa scadenta;

c.impreuna cu comodantul.

R:B

88.

In cazul pluralitatii de comodatari, raspunderea cum este?

a.solidara;

b.divizibila;

c.potrivit regulii in materie contractuala.

R:A

89.Comodatul este un contract consensual, real sau solemn?

a.consensual;

b.real;

c.solemn.

R:B

90.

Ce reprezinta dobanda moratorie in imprumutul de consumatie?

a.pretul imprumutului;

b.daune - interese pentru intarziere;

c.pretul devalorizarii banilor.

R:B

91.

Care este procentul pe care nu-l poate depasi, in raporturile civile, dobanda conventionala?

a.nu poate depasi dobanda legala;

b.nu poate depasi 42% din dobanda legala;

c.nu poate depasi 50% din dobanda legala.

R:C

92.

Plata dobanzii poate fi efectuata anticipat, dar pe ce perioada?

a.pe cel mult 3 luni;

b.pe cel mult 6 luni;

c.pe cel mult 1 an.

R:B

93.

Contractul de mandat este un contract intuitu personae sau real?

a.intuitu personae;

b.solemn, afara de exceptiile expres prevazute de lege;

c.real.

R:A

94.

Ce fel de mandat este mandatul ce rezulta din imprejurari ce fac neindoielnica vointa partilor?

a.aparent;

b.tacit;

c.special.

R:B

95.Care sunt obligatiile mandatarului?

a.datoreaza dobanzi, in cazul in care a intrebuintat in folosul sau sumele de bani cuvenite mandantului, din ziua intrebuintarii, fara a fi nevoie de vreo punere in intarziere;

b.nu poate renunta la mandat in cazul in care mandatul este cu titlu oneros;

c.raspunde de pieirea fortuita a lucrului detinut in baza mandatului in toate cazurile in care se dovedeste ca l-ar fi putut salva sacrificand un lucru al sau.

R:A

96.

Mandatarul trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina sau nu poate renunta unilateral la mandat?

a.trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina;

b.nu poate renunta unilateral la mandat;

c.este indreptatit sa solicite obligarea mandantului la plata cheltuielilor facute pentru executarea mandatului numai daca a fost incheiat actul juridic pentru care s-a dat mandatul.

R:A

97.

Sumele de bani cuvenite mandantului si intrebuintate de mandatar in propriul folos produc dobanzi de la ce data?

a.cand mandantul a cerut acele sume;

b.intrebuintarii acelor sume de catre mandatar;

c.introducerii cererii de chemare in judecata avand ca obiect restituirea sumelor respective.

R:B

98.

In caz de pluralitate de mandatari, cum se poate executa mandatul?

a.acestia trebuie sa execute impreuna mandatul, daca nu s-a prevazut altfel in contract;

b.acestia sunt de drept obligati solidar fata de mandant;

c. fiecare poate executa mandatul singur, daca nu s-a prevazut altfel in contract.

R:C

99.

In caz de pluralitate de mandatari, cum sunt acestia tinuti sa raspunda pentru actele incheiate?

a.nelimitat si indivizibil;

b.solidar, chiar daca nu s-a stipulat expres;

c. fiecare pentru actele incheiate, adica divizibil.

R:C

100.

Cum poate fi raspunderea mandatarului?

a. modificata de parti;

b.numai atenuata;

c.numai agravata.

R:A

101.

Cum este mandatul ce rezulta din imprejurari ce fac neindoielnica vointa partilor?

a.mandat aparent;

b.mandat tacit;

c.mandat special.

R:B

102.

Cand inceteaza mandatul?

a.numai la moartea mandatarului;

b.la moartea mandantului;

c.numai la moartea mandantului.

R:B

103.

Ce este autocontractul?

a.nu este un act cu sine insusi;

b.este o dubla reprezentare;

c.un mandat in interes comun.

R:B

104.

Dovada mandatului tacit (intre parti) cum se poate face?

a.prin orice mijloc de proba, dar numai in cazuri de exceptie;

b.numai prin inscris (peste 250lei)

c.prin proba cu martori.

R:C

105.

Cum poate fi mandatul?

a.numai cu titlu gratuit;

b.numai remunerat;

c.cu titlu gratuit sau oneros.

R:C

106.

In mandatul oneros, cand mandantul trebuie sa aiba capacitate deplina?

a.numai daca mandatarul savarseste acte de dispozitie;

b.numai daca mandatarul savarseste acte de administrare;

c.pentru orice act.

R:C

107.

Cnd este general mandatul?

a.sunt imputernicite mai multe persoane;

b.imputernicirea nu are limite;

c.se da pentru o singura operatie juridica.

R:B

108.

In cazul contractului de vanzare-cumparare, trRmiterea proprietatii este sau nu de esenta contractului de vanzare-cumparare?

a.trRmiterea proprietatii nu este de esenta contractului de vanzare-cumparare;

b.contractul de vanzare-cumparare nu poate avea ca obiect o

universalitate;

c.dreptul real de uz poate forma obiectul contractului de vanzare-cumparare;

R:A

109.

Contractul de vanzare-cumparare este, in principiu, ce fel de contract?

a.este, in principiu, un contract sinalagmatic;

b.este, in principiu, un contract cu titlu oneros;

c.este, in principiu, un contract consensual.

R:C

110.

In cazul contractului de vanzare-cumparare ce are ca obiect un lucru dintre doua determinate (certe) dar numai alternativ, daca piere fortuit unul dintre lucruri pana in momentul alegerii, ce datoreaza vanzatorul?

a.daca piere fortuit unul dintre lucruri pana in momentul alegerii vanzatorul il datoreaza pe celalalt;

b.daca ambele lucruri au pierit, indiferent din ce motiv, obligatia vanzatorului de a preda lucrul vandut este stinsa;

c.daca ambele lucruri au pierit in mod fortuit, vanzatorul poate fi obligat la plata daunelor-interese pentru neexecutare.

R:A

111.

In cazul vanzarii bunurilor viitoare, cand poate avea caracter aleatoriu contractul de vanzare-cumparare?

a.daca lucrul vandut este un bun de gen, trRmiterea proprietatii opereaza din momentul realizarii acordului de vointa;

b. in toate cazurile, riscurile se trRmit asupra cumparatorului o data ci dreptul de proprietate;

c.in unele cazuri, contractul de vanzare-cumparare poate avea caracter aleatoriu;

R:C

112.

Poate fi un contract sinalagmatic promisiunea unilaterala de vanzare?

a.este un act juridic unilateral intrucat creeaza obligatii numai pentru promitent;

b.in mod exceptional, poate fi un contract sinalagmatic;

c.se trRforma in contract de vanzare-cumparare daca beneficiarul opteaza, inauntrul termenului stabilit, in sensul cumpararii bunului.

R:B

113.

In cazul promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare, ce drepturi are promitentul-vanzator?

a.hotararea care tine loc de contract de vanzare-cumparare opereaza trRferul proprietatii de la data incheierii promisiunii;

b.daca atat promitentul-vanzator cat si promitentul-cumparator s-au inteles asupra lucrului si asupra pretului, contractul de vanzare-cumparare s-a incheiat valabil;

c.promitentul-vanzator are dreptul sa vanda bunul unei alte persoane.

R:C

114.

In cazul contractului de vanzare-cumparare, ce nu pot tutorii?

a.aceasta reprezinta, in toate cazurile, un act de dispozitie atat pentru vanzator, cat si pentru cumparator;

b.vanzarea intre concubini este interzisa de lege;

c.tutorii nu pot cumpara bunurile persoanelor de sub tutela lor cat timp socotelile definitive ale tutelei n-au fost date si primite.

R:C

115.

In privinta obiectului contractului de vanzare-cumparare, cum pot fi bunurile proprietate publica concesionate sau inchiriate?

a.daca partile au avut in vedere un lucru existent, dar acel lucru era pierit total in momentul incheierii contractului, vanzarea este lovita de nulitate relativa;

b.bunurile din domeniul privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale sunt imprescriptibile nu numai extinctiv, ci si achizitiv;

c.bunurile proprietate publica pot fi concesionate sau inchiriate prin licitatie publica.

R:C

116.

In privinta pretului contractului de vanzare-cumparare, cand este nul contractul de vanzare-cumparare?

a.prin pret sincer se intelege acel pret care nu este derizoriu (infim);

b.in cazul in care pretul este fictiv (simulat), contractul este nul ca vanzare - cumparare;

c.in cazul pretului derizoriu, contractul este nul ca vanzare-cumparare, dar poate subzista ca donatie deghizata.

R:B

117.

In cazul contractului de vanzare-cumparare, care sunt obligatiile vanzatorului?

a.vanzatorul de buna-credinta poate fi obligat la daune-interese in cazul in care se produce evictiunea;

b.vanzatorul de buna-credinta poate fi obligat la daune-interese daca lucrul vandut are vicii ascunse;

c.vanzatorul raspunde intotdeauna numai pentru viciile ascunse existente la momentul incheierii contractului.

R:A

118.In cazul evictiunii partiale, care pot fi solicitarile cumparatorului?

a.nu poate cere rezolutiunea vanzarii;

b.poate solicita valoarea partii pierdute prin efectul evictiunii;

c.poate solicita o parte din pret, proportionala cu partea pierduta prin efectul evictiunii.

R:B

119.

In cazul contractului de vanzare-cumparare, cand nu exista obligatie de garantie pentru vicii ascunse?

a.vanzatorul de buna-credinta nu poate fi obligat la daune-interese nici in cazul in care se produce evictiunea si nici daca lucrul vandut are vicii ascunse;

b.nu exista obligatie de garantie pentru vicii ascunse in cazul vanzarii prin licitatie publica;

c.raspunderea vanzatorului pentru vicii ascunse este conditionata de cunoasterea viciului de catre acesta.

R:B

120.

Actiunea vanzatorului pentru rezolutiunea vanzarii in cazul neplatii pretului este o actiune reala, ceea ce inseamna ca?

a.urmareste persoana cumparatorului;

b.urmareste lucrul vandut;

c.rezolutiunea se rasfrange, in toate cazurile, si asupra tertilor dobanditori de drepturi asupra lucrului vandut.

R:B

121.

In cazul vanzarii pe incercate, cand devine cumparatorul proprietar al lucrului?

a.contractul se considera incheiat in momentul realizarii conditiei

suspensive a incercarii lucrului de catre cumparator;

b.pe perioada incercarii riscul pieirii fortuite a lucrului vandut este

suportat de catre cumparator;

c.dupa indeplinirea conditiei suspensive, cumparatorul devine proprietar al lucrului, in mod retroactiv, adica din ziua incheierii contractului.

R:C

122.

In urma exercitarii retractului litigios, cand poate cedentul solicita pretul de la retractant?

a.vanzarea dreptului litigios se desfiinteaza fata de retractant, insa cu efecte numai pentru viitor;

b.retractul nu produce efecte intre cedent si cesionar;

c.daca cesionarul nu i-a platit cedentului pretul cesiunii, acesta din urma il poate solicita de la retractant.

R:C

123.

In cazul vanzarii unei mosteniri, cine nu poate vinde un drept succesoral?

a.aceasta poate interveni dupa deschiderea mostenirii, cu exceptia situatiei in care s-ar obtine consimtamantul persoanei despre a carei mostenire este vorba;

b.legatarul cu titlu particular nu poate fi vanzatorul unui drept succesoral;

c.dupa intervenirea vanzarii, creditorii mostenirii nu-1 vor mai putea urmari pe vanzator pentru datoriile succesiunii.

R:B

124.

In cazul contractului de vanzare-cumparare, care dintre variante este adevarata?

a.daca mostenirea vanduta cuprinde drepturi de creanta, pentru opozabilitatea vanzarii fata de terti nu este necesara indeplinirea formelor de publicitate;

b.in ipoteza vanzarii cu gramada, proprietatea si riscurile trec asupra cumparatorului la data incheierii contractului, independent de operatiunea de individualizare;

c.in cazul vanzarii pe incercate, cumparatorul poate refuza obiectul contractului pentru simplul motiv ca nu-i place.

R:B

125.

In cazul promisiunii unilaterale de vanzare, obligatia cui este trRmisibila?

a.in cazul in care vanzarea proiectata are ca obiect un teren, promisiunea unilaterala de vanzare-cumparare trebuie sa imbrace forma autentica ceruta ad validitatem;

b.daca in schimbul dreptului de optiune ce i se confera, beneficiarul promisiunii se obliga la plata unei sume de bani, promisiunea unilaterala se trRforma intr-o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare;

c.obligatia promitentului este trRmisibila.

R:C

126.

Cand este lovita de nulitate absoluta vanzarea lucrului altuia?

a.cand ambele parti au cunoscut faptul ca lucrul vandut este proprietatea v unei alte persoane decat vanzatorul;

b.cand nici una dintre parti nu a cunoscut faptul ca lucrul vandut este

proprietatea unei alte persoane decat vanzatorul;

c.cand numai vanzatorul a cunoscut faptul ca lucrul vandut este

proprietatea unei alte persoane decat vanzatorul.

R:A

127.

In cazul contractului de vanzare-cumparare, care dintre obligatiile vanzatorului este de esenta vanzarii?

a.obligatia negativa a vanzatorului de a nu-1 tulbura pe cumparator in linistita folosinta a lucrului este de esenta vanzarii;

b.obligatia de garantie a vanzatorului pentru evictiunea rezultand din fapta unui tert este de esenta vanzarii;

c.nici una dintre obligatiile de garantie mentionate la literele a) si b) de mai sus nu sunt de esenta vanzarii.

R:A

128.

In cazul obligatiei vanzatorului de garantie contra evictiunii, cand nu datoreaza vanzatorul aceasta garantie?

a.in toate cazurile, vanzatorul nu poate raspunde de imprejurarile ivite dupa incheierea contractului;

b.vanzatorul este garant numai daca tulburarea din partea tertului este o tulburare de drept;

c.obligatia de garantie contra evictiunii nu subzista in cazul invocarii de catre terti a unui drept de creanta.

R:B

129.

Ce se intampla in cazul obligatiei vanzatorului de garantie contra viciilor lucrului vandut?

a.constatand existenta viciilor ascunse, cumparatorul poate cere anularea contractului de vanzare-cumparare;

b.posibilitateaa cumparatorului de a lua cunostinta de viciul lucrului se apreciaza in abstracto, avandu-se in vedere un cumparator prudent si diligent;

c.daca proprietatea nu se trRmite din momentul incheierii contractului,

vanzatorul nu raspunde si pentru viciile ivite ulterior vanzarii.

R:B

130.

Ce se intampla in cazul obligatiei vanzatorului de garantie contra viciilor lucrului vandut?

a.daca cumparatorul a instrainat lucrul vandut, actiunea redhibitorie nu poate fi exercitata de catre subdobanditor;

b.daca vanzatorul nu a cunoscut viciul lucrului vandut, el poate fi obligat numai la restituirea pretului si a cheltuielilor vanzarii;

c.daca lucrul vandut a pierit din cauza viciilor, vanzatorul este obligat, in toate cazurile, si la plata daunelor-interese.

R:B

131.

In privinta obligatiei cumparatorului de plata a pretului, acesta unde va avea loc?

a.in principiu, obligatia de plata a pretului trebuie sa se faca la locul unde se procedeaza la predarea lucrului vandut;

b.cumparatorul este obligat sa plateasca dobanda pana la efectiva achitare a pretului numai daca si din momentul in care a fost pus in intarziere prin cerere de chemare in judecata;

c.cand cumparatorul are motive de a se teme de vreo evictiune, el are dreptul in toate cazurile sa suspende plata pretului pana ce vanzatorul va face sa inceteze tulburarea sau ii va da o cautiune.

R:A

132.

In cazul vanzarii pe gustate, in ce conditii nu poate avea loc?

a.aceasta este o vanzare sub conditie;

b.cumparatorul poate refuza incheierea contractului pe simplul motiv ca nu-i place marfa gustata;

c.in cazul vanzarii pe gustate proprietatea si riscurile trec asupra cumparatorului din momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

R:B

133.

In cazul contractului de vanzare-cumparare, in cazul vanzarii unei mosteniri, care sunt obligatiile vanzatorului?

a.vanzarea cu pact de rascumparare este o vanzare supusa unei conditii suspensive exprese;

b.in cazul vanzarii unei mosteniri, garantia de drept presupune ca vanzatorul raspunde numai de calitatea sa de mostenitor, nu si de continutul universalitatii trRmise;

c.retractul litigios poate fi exercitat numai in fata instantei cu ocazia dezbaterii procesului, nu si pe cale extrajudiciara.

R:B

134.

In cazul contractului de donatie, care este exceptia de la principiul irevocabilitatii donatiilor?

a.contractul este nul atunci cand este afectat de o conditie potestativa simpla din partea donatarului;

b.donatia intre soti este singura exceptie de la principiul irevocabilitatii donatiilor;

c.cauzele legale de revocare a donatiei reprezinta exceptii de la principiul irevocabilitatii donatiilor.

R:B

135.

In cazul contractului de donatie, care donatie nu contravine principiului irevocabilitatii donatiilor?

a.donatia cu termen nu contravine principiului irevocabilitatii donatiilor;

b.donatia afectata de o conditie mixta nu contravine principiului irevocabilitatii donatiilor;

c.donatia care impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta in viitor este intotdeauna lovita de nulitate absoluta.

R:B

136.

In cazul donatiei sub forma darului manual, ce fel de contract este?

a.se incheie in mod valabil prin simpla traditiune a bunului donat;

b.este un contract real;

c.nu intra sub incidenta principiului irevocabilitatii donatiilor.

R:B

137.

In cazul contractului de donatie cu sarcini, care sunt obligatiile donatorului?

a.donatorul datoreaza garantie pentru evictiune numai daca a promis

expres prin contract;

b.donatorul raspunde de evictiune in limita valorii sarcinilor;

c.donatorul nu raspunde pentru vicii ascunse.

R:B

138.

In cazul donatiei cu sarcini, ce nu poate face donatarul fara consimtamantul donatorului?

a.donatarul nu poate, fara consimtamantul donatorului, sa se libereze de sarcini, abandonand bunurile daruite;

b.daca donatorul cere revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii, instanta nu poate acorda termen de gratie;

c.admiterea actiunii in revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii produce efecte numai impotriva donatarului si succesorilor lui in drepturi, nu si impotriva tertilor dobanditori de drepturi asupra bunului donat.

R:A

139.

De catre cine poate fi intentata actiunea revocare a donatiei, in privinta cauzelor legale ?

a.actiunea in revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii poate fi intentata de creditorii chirografari ai donatorului pe calea actiunii oblice;

b.actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine poate fi intentata de

creditorii chirografari ai donatorului pe calea actiunii oblice;

c.in cazul revocarii donatiei pentru survenienta de copil creditorii chirografari ai donatorului nu pot sa ceara restituirea bunului donat pe calea actiunii oblice.

R:A

140.

De catre cine poate fi intentata actiunea n revocarea donatiei pentru ingratitudine?

a.poate fi intentata in toate cazurile numai de catre donator;

b.poate fi intentata si de catre creditorii donatorului pe calea actiunii oblice;

c.donatorul, cunoscand faptul de ingratitudine, il poate ierta pe donatar.

R:C

141.

Care sunt caracterele actiunii in revocarea donatiei pentru ingratitudine?

a.are caracterul unei actiuni in rezolutiune;

b.produce, in cazul admiterii sale, efecte retroactive fata de terti in sensul desfiintarii drepturilor dobandite de catre acestia de la donatar;

c.donatorul are dreptul la restituirea fructelor produse de bunul donat numai de la data intentarii cererii de revocare.

R:C

142.

Ce se intampla in cazul revocarii donatiei pentru survenienta de copil?

a.existenta unui copil conceput in momentul donatiei nu impiedica revocarea donatiei prin nasterea copilului dupa incheierea contractului;

b.actiunea in restituirea bunului donat se prescrie in termen de doi ani de la nasterea copilului;

c.revocarea donatiei pentru survenienta de copil se produce si in cazul donatiei intre soti.

R:A

143.

Ce se intampla in cazul revocarii donatiei pentru survenienta de copil?

a.revocarea produce efecte numai impotriva donatarului si succesorilor sai nu si in privinta tertilor dobanditori prin acte intre vii ai bunurilor daruite;

b.daca donatia era cu sarcini, revocarea nu se produce decat in limita folosului pur gratuit procurat donatarului;

c.fructele bunului donat vor fi restituite donatorului numai din ziua in care

hotararea judecatoreasca prin care instanta a admis actiunea in revocare ramane definitiva.

R:B

144.

Care donatii sunt lovite de nulitate absoluta?

a.donatiile sub conditie potestativa simpla din partea donatorului;

b.donatiile sub conditie potestativa simpla din partea donatarului;

c.donatiile sub conditie mixta din partea donatorului.

R:A

145.

Care donatii sunt incompatibile cu principiul irevocabilitatii ?

a.donatia cu rezerva uzufructului in favoarea donatorului;

b.donatia cu rezerva uzufructului in favoarea unui tert;

c.donatia prin care donatorul si-a rezervat dreptul de a dispune de un bun donat chiar daca a murit fara a fi dispus de acel bun.

R:C

146.

In cazul contractului de donatie, ce se intampla cu recunoasterea unei datorii?

a.recunoasterea unei datorii care nu exista in realitate este o donatie indirecta;

b.recunoasterea unei datorii care nu exista in realitate este o donatie deghizata;

c.recunoasterea unei datorii care nu exista in realitate nu va fi supusa regulilor de fond prevazute special pentru donatie.

R:B

147.

Ce este renuntarea la un drept facuta cu intentia de a gratifica?

a.este o donatie indirecta;

b.este o donatie deghizata;

c.este supusa regulilor de forma pentru donatiile propriu-zise.

R:A

148.

Ce se intampla in cazul donatiei cu sarcina stipulata n favoarea unui tert?

a.in cazul neexecutarii sarcinii donatorul nu poate cere revocarea donatiei;

b.beneficiarul sarcinii poate cere executarea sarcinii stipulate in favoarea sa;

c.beneficiarul sarcinii poate cere revocarea donatiei in cazul neexecutarii sarcinii.

R:B

149.

Ce se intampla in cazul revocarii donatiei pentru ingratitudine constand din refuzul de alimente?

a.refuzul de alimente este sanctionat cu revocarea chiar daca donatorul

avea rude obligate si in situatia de a-i acorda intretinere;

b.donatorul nu are actiune in justitie pentru a cere intretinere de la donatar;

c.donatarul are actiune in restituirea prin echivalent a prestatiilor efectuate de bunavoie in favoarea donatorului.

R:B

150.

Ce se intampla in cazul revocarii donatiei pentru survenienta de copil?

a.poate fi inlaturata printr-o clauza contrara stipulata in contractul de donatie;

b.poate fi inlaturata printr-un act de renuntare ulterior nasterii copilului;

c.are ca efect reintoarcerea bunului donat in patrimoniul donatorului.

R:C

151.

In cazul contractului de locatiune, in ce consta chiria?

a.chiria poate consta numai intr-o suma de bani;

b.chiria poate sa constea intr-o suma de bani sau o alta prestatie;

c.chiria nu poate fi lasata la aprecierea unui tert ales de catre partile contractante.

R:B

152.

Cum inceteaza contractul de locatiune prin denuntare unilaterala?

a.daca partile sau legea n-au determinat durata locatiunii, cu conditia respectarii termenului de preaviz;

b.in cazul locatiunii cu termen, cu conditia respectarii termenului de preaviz;

c.in cazul locatiunii cu termen cu respectarea termenului de preaviz, daca denuntarea unilaterala provine de la locatar.

R:A

153.

Ce se intampla in cazul incetarii locatiunii prin pieirea lucrului?

a.contractul este desfacut numai daca pieirea lucrului inchiriat se datoreaza culpei uneia dintre parti;

b.daca lucrul inchiriat a pierit numai in parte, rezilierea contractului va fi decisa de instanta de judecata;

c.daca lucrul inchiriat a pierit in mod fortuit locatarul va fi obligat la plata chiriei pana la expirarea termenului contractual.

R:B

154.

Care sunt conditiile contractului de sublocatiune?

a.atunci cand este permisa, sublocatiunea nu poate fi convenita in conditii diferite fata de contractul principal;

b.sublocatiunea nu produce efecte fata de locator;

c.locatorul si sublocatarul au o actiune directa unul impotriva celuilalt.

R:B

155.Care sunt conditiile contractului de locatiune?

a. locatorul raspunde pentru viciile ascunse ale lucrului chiar daca a fost de buna- credinta la incheierea contractului;

b.locatorul raspunde numai pentru viciile ascunse care existau la momentul incheierii contractului, nu si pentru cele ce provin din cauze ulterioare;

c.locatorul nu poate fi obligat la plata daunelor-interese daca nu a cunoscut viciile ascunse ale lucrului inchiriat.

R:A

156.

Ce se intampla in cazul contractului de locatiune, daca imobilul piere?

a.daca imobilul inchiriat a pierit in totalitate, locatorul are obligatia sa-l reconstruiasca;

b.locatarul nu raspunde de pieirea sau deteriorarea lucrului din cauza vechimii, fortei majore sau cazului fortuit;

c.daca locatarul a facut lucrari de constructii sau reparatii pe durata derularii contractului, se prezuma ca a fost un constructor de buna-credinta.

R:B

157.

Ce se intampla in cazul contractului de mandat?

a.cand mandatul este special sau autentic, acceptarea ofertei de mandat nu poate fi tacita;

b.pentru incheierea actelor de dispozitie mandatarul trebuie sa aiba

intotdeauna o procura speciala;

c.pentru incheierea actelor juridice strict personale, mandatarul trebuie sa

aiba din partea mandantului o procura autentica.

R:B

158.

De cand ncepe s curg, in cazul ridicrii sumelor de bani de pe un libret CEC de ctre mandatar (titular al clauzei de mputernicire), termenul de prescripie a aciunii intentate de ctre mandant (titularul libretului) avnd ca obiect predarea sumelor de bani ridicate de la CEC?

a.de la data nasterii raportului de drept (incheierea contractului de mandat);

b.de la data retragerii sumelor de bani de la CEC de catre mandatar;

c.de la data la care mandantul (titularul de libret) a cunoscut sau trebuia sa

cunoasca paguba ce i-a fost pricinuita de catre mandatar prin ridicarea sumelor de bani.

R:C

159.

Cum trebuie sa fie forma contractului de mandat?

a.cand mandatul este un contract consensual, consimtamantul partilor nu poate fi dat in mod tacit;

b.oferta de mandat special trebuie sa fie expresa;

c.in cazul mandatului autentic, acceptarea ofertei de mandat nu poate fi tacita.

R:B

160.Care sunt obligatiile mandatarului?

a.cazul executarii necorespunzatoare a obligatiei de a executa mandatul,

mandatarul este raspunzator nu numai de doi, dar si de culpa simpla;

b.daca mandatul este cu titlu oneros, raspunderea mandatarului se va aprecia in functie de diligenta pe care o depune in propriile sale treburi;

c.diligenta ceruta mandatarului in privinta pastrarii sumelor de bani primite de la mandant va fi apreciata cu mai multa rigurozitate daca mandatul este cu titlu gratuit.

R:A

161.

Care sunt obligatiile mandatarului?

a.in virtutea obligatiei de a da socoteala, mandatarul este dator sa predea mandantului doar acele bunuri primite in executarea mandatului care s-ar cuveni mandantului;

b.sumele de bani cuvenite mandantului si intrebuintate de mandatar in folosul sau sunt producatoare de dobanzi din ziua intrebuintarii, fara sa fie nevoie de vreo punere in intarziere;

c.sumele de bani cuvenite mandantului si intrebuintate de mandatar in folosul sau sunt producatoare de dobanzi din ziua in care i s-au cerut aceste sume.

R:B

162.

In cadrul obligtiilor mandatarului, ce presupune existenta unei terte persoane?

a.in cazul in care mandatarul si-a substituit o terta persoana, aceasta poate intenta o actiune directa impotriva mandantului;

b.in cazul in care mandatarul si-a substituit o terta persoana, mandantul poate intenta o actiune directa impotriva acelei persoane;

c.daca imputernicirea a fost data printr-un singur mandat mai multor mandatari, acestia vor raspunde solidar pentru executarea mandatului.

R:B

163.

Care sunt obligatiile mandantului?

a.mandantul are obligatia sa plateasca dobanzi la sumele avRate de mandatar in executarea mandatului, iar dobanzile curg, fara punere in intarziere, din ziua cand mandatarul a facut plata;

b.chiar daca actul in vederea caruia a fost conferit mandatul nu a putut fi incheiat, in cazul mandatului cu titlu oneros mandantul este obligat intotdeauna sa plateasca suma stipulata in contractul de mandat;

c.in cazul pluralitatii de mandanti, nu exista solidaritate intre ei pentru efectele mandatului decat daca solidaritatea s-a stipulat in mod expres.

R:A

164.

Care sunt efectele mandatului fata de terti?

a.ratificarea de catre mandant a actelor incheiate de mandatar cu depasirea imputernicirilor primite produce efecte intre parti si succesorii lor de la data ratificarii;

b.ca urmare a actelor incheiate de mandatarul reprezentant, intre mandant si terti se creeaza raporturi juridice directe;

c.pentru actele sale excesive (care depasesc limitele imputernicirii) mandatarul este intotdeauna raspunzator fata de terti, in sensul ca este tinut sa le garanteze validitatea actelor.

R:B

165.

Ce se intampla in cazul contractului de interpunere?

a.daca este valabil, raporturile dintre mandant si mandatar (persoana interpusa) se reglementeaza potrivit regulilor de la mandat;

b.chiar daca tertul cocontractant nu este partas la simulatie, se stabilesc raporturi juridice intre acesta si mandant;

c.actul secret poate fi invocat de mandant impotriva tertului care nu a participat la simulatie si a fost de buna-credinta.

R:A

166.

Ce se intampla in cazul contractului de mandat?

a.la incheierea contractului, mandantul trebuie sa aiba, in toate cazurile, capacitate deplina de exercitiu;

b.facultatea de revocare unilaterala exista atat pentru mandatul cu titlu gratuit, cat si pentru cel cu titlu oneros;

c.daca mandatul cu titlu oneros a fost executat dupa expirarea termenului stipulat, mandantul nu este obligat sa-i plateasca mandatarului remuneratia chiar daca se foloseste de actul incheiat de acesta.

R:B