პროექტის შედეგების პრეზენტაცია · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  04-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of პროექტის შედეგების პრეზენტაცია · PDF...

 • პროექტის შედეგების

  პრეზენტაცია

  თბილისი

  2016

 • პროექტი :

  “ახალგაზრდა ამომრჩევლებისთვის საარჩევნო კულტურის განვითარებისა და აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბების მიზნით, საგანმანათლებლო ღონისძიებებით სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და ახალგაზრდების ჩართულობით

  თანაბარი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა,”შშმ პირთა უფლებების კონვენციის” 29-ე მუხლის

  მოთხოვნათა იმპლემენტაციის ფარგლებში, www.pandusgeorgia.com-ის შემდგომი სრულყოფის გზით”.

  2015 წელი

 • პრეზენტაციას წარმოგიდგენთ

  ა(ა)იპ ,,სოციალური დაცვის ლიგის“

  გამგეობის თავმჯდომარე

  ბელა სონღულაშვილი

 • პროექტი განხორციელდა ა(ა)იპ ,,სოციალური დაცვის ლიგის”

  მიერ

  ცესკო-ს სსიპ ,,საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების

  ცენტრის“ მხარდაჭერით

 • პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს რეგიონებში სტუდენტი ახალგაზრდობის, მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდა თანამშრომლების, ახალგაზრდა შშმ პირების განათლების, ინფორმირებულობის, ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა, საარჩევნო კულტურის განვითარება და საარჩევნო გარემოს სრულყოფა.

 • პროექტის ფარგლებში გაფორმებულია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები

  სახელისუფლო წარმომადგნელობებთან და უნივერსიტეტებთან

  • თბილისში;

  • ბათუმში;

  • ქუთაისში;

  • რუსთავში;

  • ზუგდიდში;

  • ახალციხეში;

  • გორში;

  • თელავში.

 • პროექტის ფარგლებში:

  ახალგაზრდა ამომრჩევლებს, ადგილობრივ ხელისუფლებას მივაწოდეთ

  ინფორმაცია დემოკრატიული არჩევნებისა და არჩევნების გზით ქვეყნის

  მართვის პროცესში ამომრჩევლის მონაწილეობის მნიშვნელობის

  საკითხებზე, საქართველოში სახელმწიფო მოწყობისა და არჩევითი

  ორგანოების ფორმირების წესზე, ელექტორატსა და მის მიერ არჩეულ

  ინსტიტუციებს შორის ანგარიშვალდებულების პრინციპის შესახებ

 • შეხვედრებს ესწრებოდნენ სტუდენტები, შშმ პირები და მათი ოჯახის წევრები, ადგილობრივი ხელისუფლების და უნივერსიტეტების

  ადმინისტრაციის წარმომადგენლები.

  საინფორმაციო შეხვედრებზე მუშაობდა ორი ტრენერი. განიხილებოდა ორი მოდული: 1. საარჩევნო სისტემები და ახალგაზრდობის აქტიურობის როლი

  რეგიონალური პრობლემების მოგვარებაში; 2. ადაპტირებული საარჩევნო გარემო და გამოწვევები.

  ჩვენს მიერ მომზადდა და ჩატარდა ათი საინფორმაციო - საკონსულტაციო შეხვედრა

 • შეხვედრებზე ყველგან გვქონდა ადაპტირებული საარჩევნო უბნის აუცილებელი ატრიბუტიკა

 • ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 • ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი

 • ქუთაისის უნივერსიტეტი

 • გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი

 • ახალციხის სახელმწიფო

  უნივერსიტეტი

 • თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

 • ქ. თბილისის საბურთალოს გამგეობა

 • თსუ ,,შშმ პირთა საკითხების კვლევის ცენტრი“

 • წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი

 • კოორდინატორებმა სერიოზული მუშაობა ჩაატარეს რეგიონებში და წარმოადგინეს შედეგები პრეზენტაციაზე

 • ჩატარდა ახალგაზრდა და შშმპ ამომრჩევლის საარჩევნო უფლებრივი მდგომარეობის და რეალური პოსტსაარჩევნო

  მაჩვენებლების მონიტორინგი ,,შშმ პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის“ 29-ე მუხლის მოთხოვნათა ჭრილში

  ამის შესახებ ჩვენი იურისტი, ქალბატონი ნინო ანდრიაშვილი

  გვესაუბრა

 • ახალგაზრდა ამომრჩევლის კლუბი

 • ჩატარდა კონკურსი ,,მე - ახალგაზრდა ამომრჩეველი ქვეყნის მომავლისთვის“, რომელმაც დადო სერიოზულ ახალგაზრდულ საკანონმდებლო ინიციატივები და მოხდა ცესკო-ს კოლექტივთან შეხვედრა

 • პროექტის ფარგლებში ჩვენს მიერ არის შემუშავებული წინადადებები და წარმოგიდგინეთ, როგორც საკანონმდებლო ინიციატივები საქართველოს ,,საარჩევნო კოდექსში“ შესატანად

 • ჩვენი ინიციატივა - ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“ უნდა შევიდეს :

  • შშმ პირთა წინასაარჩევნო საინფორმაციო