ამბების ჩინეთის ელჩი ... › uploads › secbanners...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ამბების ჩინეთის ელჩი ... › uploads › secbanners...

 • გაზეთ „ჩემი ხარაგაულის“ შემ- დეგი ნომერი გამოვა ხუთშაბათს, 8 მაისს. გთხოვთ გამოსაქვეყნებელი მასალები მოგვაწოდოთ 6 მაისს, სამშაბათს, 15 საათამდე.

  „ჩემი ხარაგაულის” რედაქცია გვ. 6

  მკითხველთა საყურადღებოდ!

  2 მაისი, პარასკევი 2014 წ. >jdtkrdbhtekb lfvjerblt,tkb ufptsb  ufvjlbc !))( okbc vfhnblfy  afcb %_ stshb№17 (588)

  www.chkh.org

  აპრილში 31 860 ლარი პრემია გაიცა, 16 900 ლარი - სოცდახმარება

  ბორჯომ- ხარაგაულის ეროვნული პარკის სიახლეები

  პოეზია - ზეინაბ ბუაჩიძის ლექსები

  კონკურსში სასულიერო გიმნაზიის გუნდმა გაიმარჯვა

  სულიკო ციმაკურიძე სანთელივით ანთებული წავიდა იმქვეყნად

  ამინდი

  განცხადებები

  3 გვ.

  4 გვ.

  5 გვ.

  5 გვ.

  5 გვ.

  8 გვ.

  7-8 გვ.

  საარჩევნო შტატები და წინასაარჩევნო გარემო ხარაგაულში 2 გვ.

  დღეს ნომერშია

  თვითმმართველობებს წინასაარჩევნო რეკომენდაციები დაეგზავნა 3 გვ.

  2014 წლის 15 ივნისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევ- ნები გაიმართება.

  ცესკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, ამჟამად №48 ხარაგაულის საარჩევნო ოლქში 20 371 ამომრჩეველია.

  №48 ხარაგაულის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო კომისია განთავ- სებულია ხარაგაულში, 9 აპრილის ქ. №46, ტელ.: 22 13 09.

  №48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისია კახაბერ გოლუბიანი - თავმჯდომარე გია ცისკაძე - მოდგილე მაყვალა სულაქველიძე - მდივანი

  წევრები: ლალი ტალახაძე ქეთევან მოდებაძე ნესტან ტალახაძე - დროებითი წევრი ცესკოსაგან ნინო ავალიშვილი - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისაგან“ სოფიო ჭიპაშვილი - „საქართველოს კონსერვატიული პარტიისაგან“ ეკატერინე ლურსმანაშვილი - კოალიცია „ქართული ოცნებისაგან“ მიხეილ გელაშვილი - „ეროვნული ფორუმისაგან“ დარეჯან გელაშვილი - „საქართველოს რესპუბლიკური პარტიისაგან“ ნინო ბუაჩიძე - „თავისუფალი დემოკრატებისაგან“ ცირა მდინარაძე - „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოსაგან“

  წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოვდებიან

  საგანმანათლებლო რესურსცენტ- რიდან მიღებული ინფორმაციით, ის წარჩინებული მოსწავლეები, რომ- ლებმაც მე-7, მე-8 და მე-9 კლასებში ყველა საგანში დაიმსახურეს ათიანი, დამრგვალების გარეშე, კარგი სწავ- ლისთვის ლეპტოპით დაჯილდოვ- დებიან.

  ანი აბაშიძე - ხარაგაულის №2 სკოლა;

  ნინო ჭყოიძე - ხარაგაულის №3 სკოლა;

  გვანა ბერაძე, ლანა ღონღაძე, ფერიდე ბერაძე - ბორის საჯარო სკოლა;

  მაგდა თხელიძე - ლაშის საჯარო სკოლა;

  ლევან გორგაძე, ვარლამ გრი- გალაშვილი, ბექა შავიძე - ხევის საჯარო სკოლა;

  თინათინ ხიჯაკაძე, კოტე გოგსა- ძე - ვარძიის საჯარო სკოლა.

  გამოცდების გრაფიკი დამტკიცდა

  განათლებისა და მეცნიერების მი- ნისტრის 29 აპრილის №448 ბრძანე- ბით დამტკიცდა 2014 წლის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარების განრიგი.

  მეთორმეტეკლასელებისათვის გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერა- ტურაში და გეოგრაფიაში ჩატარდება 21 მაისს; 22 მაისს - უცხო ენასა და ფიზიკაში; 23 მაისს - ისტორიასა და ბიოლოგიაში; 24 მაისს - მათემა- ტიკაში, 25 მაისს - ქიმიაში. ქიმიაში, ბიოლოგიაში, გეოგრაფიასა და ფიზიკაში გამოცდებს ჩააბარებენ დამამთავრებელი კლასის მხოლოდ ის მოსწავლეები, რომელთაც ჯერ არ ჩაუბარებიათ და ზღვარი ვერ გადა- ლახეს ამ საგნებში.

  მეთერთმეტეკლასელებისათვის გამოცდა ქიმიაში ჩატარდება 14 ივნისს, გეოგრაფიაში - 16 ივნისს, ბიოლოგიაში - 17 ივნისს, ფიზიკაში - 18 ივნისს.

  ახალი ბაღები სექტემბრიდან ამოქმედდება

  ვარძიაში, ლეღვანში, კიცხსა და ვახანში ბაღების მშენებლობა დას- რულდა. ახალაშენებული ბაღები მუშაობას სექტემბრიდან შეუდგებიან. ეთერ კიკნაძის სახელობის ხარაგა- ულის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანების დირექტორის ქეთევან ზუმბაძის თქმით, მალე ახალ სა- ბავშვო ბაღებში გადაიტანენ საჭირო ინვენტარს, რომელიც ამჟამად ხარა- გაულის №1 და №2 საბავშვო ბაღებში ინახება. „ძალიან მინდა, სასწავლო წლის დასრულებამდე მოვასწროთ კიცხის საბავშვო ბაღის გახსნა, რომ ერთი თვე მაინც ისწავლონ უფროსჯ- გუფელებმა ახალ ბაღში“, - ამბობს ქე- თევან ზუმბაძე. მისივე ინფორმაციით, ბორითის საბავშვო ბაღის შენობაში მალე დაიწყება რემონტი. ბორითის მოსახლეობა საბავშვო ბაღში ახალი ჯგუფების დამატებას ითხოვს.

  2014 წლის იანვარში პრემიერ-

  მინისტრისგან გამოცემული ნორმატი- ული აქტით ყურადღება გაძლიერდა სკოლამდელ