ზოგადი ქიმია · PDF file წიგნები ს. ადამია....

Click here to load reader

 • date post

  24-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  14
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ზოგადი ქიმია · PDF file წიგნები ს. ადამია....

 • ზოგადი ქიმია

  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

  www.agruni.edu.ge

  პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის თავმჯდომარე

  ტელ: 593 35 75 38 ელ-ფოსტა: [email protected] ვებ-გვერდი: www.chemistry.ge/eliz

  შ ე

  ს ა

  ვ ა

  ლ ი

  “The progress of mankind is due exclusively to the progress of natural sciences, not to morals, religion or philosophy.

  Justus von Liebig, 1866

  ქიმიის ძირითადი ცნებები და კანონები

 • ვიცნობდეთ ერთმანეთს

   ელიზბარ ელიზბარაშვილი პროფესორი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის თავმჯდომარე

   ტელ: 593 35 75 38

   ელ-ფოსტა: [email protected]

   ვებ-გვერდი: www.chemistry.ge/eliz

  პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, საავტორო უფლებები დაცულია (c) 2014 2

  mailto:[email protected] http://www.chemistry.ge/eliz

 • ჩვენი კომუნიკაცია

  პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, საავტორო უფლებები დაცულია (c) 2014 3

  www.chemistry.ge/eliz/ ინფორმაცია თქვენთვის!

  მოძებნეთ თქვენი

  სილაბუსი

  ჩამოწერეთ ლექციის პრეზენტაციები

  აქ ნახავთ განცხადებებს, ტესტირებების

  განრიგს, მოწინავე

  სტუდენტების ათეულს

 • ჩვენი კომუნიკაცია

  პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, საავტორო უფლებები დაცულია (c) 2014 4

  მოწინავე სტუდენტების

  ათეული

  განცხადებები

  ტესტირებების განრიგი

 • რა არის ზოგადი ქიმია?

   ზოგადი ქიმია არის ქიმიის დამოუკიდებელი დარგი, რომელიც სწავლობს როგორც ქიმიის ფუნდამენტურ კონცეფციებს, თეორიებს, კანონებს, ისე ქიმიური ელემენტებისა და ნაერთების სტრუქტურას, თვისებებს, მიღებისა და გარდაქმნის მეთოდებს.

   მას ძალიან მჭიდრო კავშირში აქვს ქიმიურ და კვების ტექნოლოგიასთან, აგრონომიასთან.

  პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, საავტორო უფლებები დაცულია (c) 2014 5

 • როგორ უნდა ვისწავლოთ

  პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, საავტორო უფლებები დაცულია (c) 2014 6

  ლექცია

  1 საათი

  ხუთშაბათი 15.50-16.50

  303 აუდიტორია

  სემინარი

  2 საათი

  ორშაბათი 14.40-16.50

  211 აუდიტორია

 • შეფასების სისტემა

  პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, საავტორო უფლებები დაცულია (c) 2014 7

  დასკვნითი გამოცდა 30 ქულა

  ქვიზები 30 ქულასასემინარო

  მინი-ქვიზები 30 ქულა

  პრეზენტაცია 10 ქულასასემინარო

  მინი-ქვიზები 30 ქულა

  სასემინარო მინი-ქვიზები

  30 ქულა

  სასემინარო მინი-ქვიზები

  30 ქულა

  სასემინარო მინი-ქვიზები

  30 ქულა

  სასემინარო მინი-ქვიზები

  30 ქულა

  სასემინარო მინი-ქვიზები

  30 ქულა ქვიზები 30 ქულა

  ქვიზები 30 ქულა

  100 ქულა

 • სასემინარო მინი-ქვიზები

   ტარდება სემინარების მსვლელობისას. სტუდენტს ეძლევა ერთი წერითი დავალება, რომელიც ფასდება 2, 3 ან 4 ქულით, გამომდინარე დავალების სირთულიდან.

   შეფასების კრიტერიუმები ინდივიდუალურია თითოეული დავალებისათვის და მოცემული იქნება დავალებაში.

  პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, საავტორო უფლებები დაცულია (c) 2014 8

 • ქვიზები

   სამი 10-ქულიანი ქვიზი

   პირველი ქვიზი ტარდება მე-5 კვირაში, მე-2 ქვიზი - მე-9 კვირაში, მე-3 ქვიზი - მე-13 კვირაში.

   სტუდენტს ეძლევა 10 არჩევით პასუხიანი დავალება (4 სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი)

   თითოეული სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით

  პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, საავტორო უფლებები დაცულია (c) 2014 9

  ტარდება ერთიან

  საგამოცდო ცენტრში

 • პრეზენტაცია

  პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმები:

   რამდენად ფართოდ და ღრმად არის განხილული საკითხი - 2 ქულა

   წარმოდგენილი მასალის ვიზუალური მხარე - 2 ქულა

   მასალის გადმოცემის უნარი - 2 ქულა

   პასუხები შეკითხვებზე - 2 ქულა

   გამოყენებული ლიტერატურის არეალი - 2 ქულა

  პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, საავტორო უფლებები დაცულია (c) 2014 10

 • პრეზენტაცია

  რას წარმოადგენს პრეზენტაცია?

   პრეზენტაციისათვის თქვენ უნდა მოამზადოთ მოკლე 10 წუთიანი მოხსენება.

   3-5 გვერდიანი რეფერატის მომზადება

  რა თემაზე უნდა გავაკეთო პრეზენტაცია?

   პრეზენტაციის თემის შერჩევა ხდება თქვენი სურვილით სასწავლო კურსის წამყვან პროფესორთან შეთანხმებით.

  პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, საავტორო უფლებები დაცულია (c) 2014 11

 • პრეზენტაცია

  პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, საავტორო უფლებები დაცულია (c) 20