FET ( Field Effect Transistor) - cvut.cz ... FET ( Field Effect Transistor) 1. Funkce...

Click here to load reader

 • date post

  15-Dec-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FET ( Field Effect Transistor) - cvut.cz ... FET ( Field Effect Transistor) 1. Funkce...

 • Elektronika a Mikroelektronika A4B34EM

  5. přednáška

  • Unipolární tranzistory

  • JFET

  • MESFET

  • MOSFET

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  Tranzistory – základní rozdělení

  Unipolární tranzistory

  MESFET JFET MOSFET

  Z a

  b u

  d o

  v a

  n ý

  k a n á l

  I n

  d u

  k o

  v a

  n ý

  k a n á l

  O b

  o h

  a c o

  v a

  n ý

  k a n á l

  O c h

  u z o

  v a

  n ý

  k a n á l

  k a n á l N

  k a n á l P

  N M

  O S

  P M

  O S

  N M

  O S

  P M

  O S N P N P

  k a n á l P

  N P N P

  MOSFET - metal oxide field effect transistor semiconductor MESFET – Metal semiconductor field effect transistor JFET – junction field effect transistor

  Unipolární tranzistory Obecné vlastnosti

   Napětí na řídící elektrodě (gate) ovládá proud mezi elektrodami drain (D) a source (S)

   U všech typů je mezi elektrodami D-S tenký vodivý kanál typu n nebo p, jehož vodivost se ovládá elektrickým napětím přiloženým na řídící elektrodu G

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  FET ( Field Effect Transistor)

  1. Funkce závisí pouze na jednom typu nosičů (elektrony nebo díry)

  2. Součástka řízená napětím (napětí na řídícím hradle ovládá proud mezi D-S)

  3. Velmi vysoká vstupní impedance ( 109-1014 )

  4. Source a Drain je zaměnitelný

  5. Možnost funkce v tzv. Low Voltage Low Current módu 6. Menší šum ve srovnání s BJT 7. Žádná akumulace minoritních nosičů (Rychlé vypínání) 8. Velice malé rozměry, výhodné v integrovaných obvodech

  Výhody unipolárních tranzistorů:

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  Tranzistor JFET

   U tranzistorů JFET je řídící elektroda z polovodiče opačné vodivosti než kanál

   Od kanálu není elektricky oddělena a tvoří P-N přechod.

   Tento přechod je polarizován závěrně.

   Napětím na hradle se moduluje OPN (oblast prostorového náboje), čímž se řídí tloušťka kanálu a tudíž i jeho vodivost

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  P P +

  -

  +

  -

  +

  -

  N

  N

  Základní princip modulace kanálu JFETu

  Gate

  Drain

  Source

  OPN

 • Reálná struktura JFETu

   Průřez tranzistory JFET

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  Princip činnosti

   Při malém napětí UDS

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  OPN

  Princip činnosti

   Při nulovém napětí na hradle

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  OPN

  Výstupní charakteristiky JFETus kanálem N.

  Odporová oblast (režim):

  Proud drainem je dán:

     

    

   

  2

  2 2

  2

  DS DSPGS

  P

  DSS DS

  U UUU

  U

  I I

  2

  1  

    

   

  P

  GS DSSDS

  U

  U II

  Kde IDSS proud drainem při UG = 0, VP prahové napětí

  Výstupní charakteristiky a režimy JFET

  Oblast saturace:

   PGSDS UUU 

   PGSDS UUU 

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  Převodní charakteristika

   JFET s kanálem N pro UDS = 10V

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  Mezní parametry JFETu

   Průrazné napětí UDS maximální ztrátový výkon PDmax Maximální proud IG

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

 • Základní zapojení JFET

   Zdroj proudu

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  Zdroj proudu IDSS

  Zdroj proudu ID

 • Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  Struktura tranzistoru PMOS

  P+ P+

  S D

  L

  G

  Oxid SiO2

  PolySi Gate

  Difúzní oblast drainu

  Difúzní oblast source

  Substrát N

  Kanál P

  Indukovaný Zabudovaný

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  MOS před spojením jednotlivých částí

  oxid

  dox

  P NA

  Evac

  eUB

  Ec

  EFs Ev

  es

  es

  Ei

  KOV

  EFm

  em

  Pásová struktura:

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  MOS struktura bez napětí

  dox

  Kov oxid p NA

  + + +

  - - -

  xd

  QG QD

  eUs Evac

  eUB

  Ec

  EFs Ev

  es

  es

  Ei EFm

  em

  eUbi eUox

  Ubi=s- m

  pp

  np

  pp0

  npo

  ppnp=ni 2

  x

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  Vznik inverzní vrstvy – vodivého kanálu

  N+ N+

  S D

  VG

  Substrát N

  h h h h h h

  h

  OPN

  Díry

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  MOS struktura + malé napětí na gate UGS < UT

  eUB

  e(Ubi+UG)

  Kov oxid p

  dox

  + + +

  - - -

  xd

  QG

  QD

  + +

  - - +VG

  Evac

  Ec

  EFs Ev

  es

  es

  Ei

  EFm

  em

  eUox

  eUs

  Ubi=s- m

  eUG

  USUB

  Ochuzená oblast

  pp

  np

  pp0

  npo

  x

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  MOS struktura - malé napětí na gate UGS < UT + vznik inverzní vrstvy

  pp

  np

  pp0

  npo

  UB

 • Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  MOS struktura – inverzí vodivost napětí a náboje

  kov oxid p

  dox

  + + +

  - - -

  xd QG QD

  + +

  - -

  +UG UB UT

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  S nenulovým napětím UDS

  N+ N+

  S D

  e e e e e e

  L

  UDS

  G

  UGS

  UGS > UT

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

  e

  L

  Lef

  N+ N+

  S G

  D Poly Si Oxid

 • Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

   Kolektorový proud (Drain Current):

  Lineární oblast ID

  UDS

  UGS1

  UGS2

  UGS3

  U G

  S 1 - U

  t

  U G

  S 2 - U

  t

  U G

  S 3 - U

  t

  N+ N+

  S D

  e e e e e e

  0 x L

  UDS G

  UGS

     

    

   

    

   

  2

  2

  DS DStGSoxnD

  U UUU

  L

  W CI 

  Lineární oblast: (UGS > Ut, UDS < UGS - Ut) (Triode region)

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

   Kolektorový proud (Drain Current):

  Saturační oblast ID

  UDS

  UGS1

  UGS2

  UGS3

  U G

  S 1 - U

  t

  U G

  S 2 - U

  t

  U G

  S 3 - U

  t

  N+ N+

  S D

  e e e e e

  0 x L

  VDS G

  VGS

  Saturační oblast: (UGS>Ut, UDS >UGS - Ut) (Active region)

  p

  n n+ drain

   2tGSoxnD UU L

  W CI 

    

    

  Zaškrcení kanálu

  Jiří Jakovenko – Elektronika a Mikroelektronika - Katedra mikroelektroniky – ČVUT FEL

   Kolektorový proud (Drain Current):

   Proud Id s modulací délky kanálu - Drain current (with channel

  length modulation):

   Transkonduktance (Transconductance):

   2tGSoxnD UU L

  W CI 

    