Felicitare Colegilor Mei de Ziua Profesionala

35
5 o c t o m b r i e 2013 Ziua profesională a lucrătorilor din educaţie Gimnaziul ”Gheorghe Asachi” s. Cucoara, r-nul Cahul

Transcript of Felicitare Colegilor Mei de Ziua Profesionala

5 o c t o m b r i e 2013 Ziua profesională a lucrătorilor din

educaţie Gimnaziul ”Gheorghe Asachi”

s. Cucoara, r-nul Cahul

Se spune că Dumnezeu nu putea fi chiar peste tot,Şi de aceea a creat Dascălul, poruncindu-i:

-    Dascăle, pe acest pămîntTu să fii mereu izvorul forţei benefice,

Să fii călăuză în zborul spre cele mai înalte idealuri şi visuri ale copiilor;

Să fii lumină care îi va da omului Putere, Frumuseţe şi Puritate,

Şi el, Dascălul, şi-a însuşit misiunea, care l-a aşezat alături de Mîntuitor –

„Lăsaţi copii să vină la mine!”. Munca sa l-a aşezat alături de apostoli prin sacrificiul dăruirii,

iar învăţătura sa l-a aşezat în rîndul marilor întemeietori ai omenirii – întemeietor de suflet, de caractere.

Învăţătorul, educator de pace şi mîngîiere, e Semănătorul care trudeşte să

risipească întunericul dintre noi.

În numele Direcţiei Gimnaziului ”Gh.Asachi” din s. Cucoara,

Vă aducem sincere felicitări, urîndu-vă sănătate fizică şi morală, perseverenţă, recunoştinţă,

echilibru sufletesc. Să aveţi mereu parte de zile senine, pline de noroc.Doresc tuturor ca dragostea şi grija celor apropiaţi

să Vă fie toiag pentru toată viaţa, iar căminul familial şi şcoala, care, de cele mai multe ori, sunt la fel de aproape, să Vă fie inundate de

lumină şi căldură, ocrotite şi călăuzite de bunul Dumnezeu.

Cu profund respect directorul gimnaziului “Gh.Asachi”-Goţa Ina.

Colectivul pedagogic al gimnaziului şi invitati la 1

septembrie 2013

Director-Goţa Ina

Director adjunct instruire-Dandeş Nina

Organizator –Cristian Rodica

Catedra claselor primare în anul 2011Iuzu Parascovia, Arnăutu Tamara,

Savenco Tatiana, Grosu Aliona.

Învăţătoare -Arnăutu Tamara

Învăţătoare –Grosu Aliona

Învăţătoare –Iuzu Parascovia

Învăţătoare –Savenco Tatiana

Învăţătoare – Nebunu Slivia, 2011

Învăţătoare – David Natalia, 2012

Cadre didactice din catedra claselor gimnaziale

Mîţă Elena-profesor limba

franceză

Cristian Viorica- profesor de limba română

Tcacenco Raisa-profesor

biologie/chimie

Fedor Svetlana-profesor matematică/informatică/fizică

Munteanu Cristina- profesor de istorie

Goţa Tatiana-profesor de matematică

Moldovan Rodica-profesor educaţie muzicală

Dandeş Andrei-profesor de educaţie fizică

Ţurcanu Viorica-bibliotecar

Cadre didactice care au activat în

gimnaziul “Gh.Asachi”

Goţa Aliona-profesor de limba română, astăzi primar al comunei Cucoara

Tatian Constatin

Tatian Olesea

Diminenco Maria, Tcacenco Vera, Tatian Constantin

Gavriliţă Parascovia

Cristian Nina

Reuţchi Ecaterina

Nebunu Margareta

Ex directori :Spoiala Gherghe, Caltea

Victor