FAQ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE...

Click here to load reader

 • date post

  10-May-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FAQ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE...

Detekcja Ochrona WeryfikacjaDetekcja Ochrona Weryfikacja

Numer produktu Opis Ilo w kartonie zbiorczym

370-1040 Wkadki Combat Arms 4.1 rozmiar may 500 PAR

370-1041 Wkadki Combat Arms 4.1 rozmiar redni 500 PAR

370-1042 Wkadki Combat Arms 4.1 rozmiar duy 500 PAR Wkadki Combat Arms 4.1

Rozwizania,ktre brzmi dobrze

3M Dzia Bezpieczestwa PracyWkadki przeciwhaasowe 3M Combat Arms, wer.4.1

Chronimy Twj wiat

Wkadki przeciwhaasowe 3M Combat Arms, wer. 4.1

speniaj wszelkie restrykcyjne wymagania szeroko rozumianych

sub mundurowych w zakresie ochrony suchu.

Chronimy such tych, ktrzy nas chroni.

Kiedy naley ustawi przecznik dwupozycyjny na tryb otwarty

lub zamknity?

Jeeli uytkownik strzela z broni (podczas wicze lub w warunkach

bojowych) i konieczne jest zachowanie wiadomoci sytuacyjnej

oraz moliwoci syszenia komunikatw werbalnych, naley ustawi

przecznik na tryb otwarty. We wszystkich pozostaych sytuacjach,

wtym w przypadku haasu cigego (np. wydawanego przez migowiec

lub pojazd gsiennicowy), naley ustawi przecznik na tryb

zamknity. Haas wystrzaw (tj. haas impulsowy) bdzie stumiony

w obu trybach, jednak tylko tryb zamknity zapewnia ochron przed

innymi rodzajami haasu, takimi jak haas cigy.

W jaki sposb wkadki Combat Arms w trybie otwartym chroni

such przed wystrzaami z broni lub wybuchami?

Haas impulsowy musi przej przez specjalny filtr akustyczny. Filtr

akustyczny gwatownie reaguje na zmian cinienia akustycznego

wskutek np. wystrzau z broni. Im goniejszy dwik, tym silniej

jest tumiony przez filtr. W ciszy filtr akustyczny przepuszcza dwiki

zminimaln redukcj haasu.

W jaki sposb okreli waciwy rozmiar wkadek?

Pomoc odpowiednio wyszkolonej osoby jest bardzo istotna przy

dopasowaniu wkadek. Rozmiary s oznaczone kolorami: may

(zielony), redni (beowy) oraz duy (brzowy). Pomocne w ustaleniu

przyblionego waciwego rozmiaru moe by zastosowanie

trzyczciowej miarki, jednak aby uzyska pewno, naley

zaoy wkadk na prb. U okoo 1% uytkownikw konieczne

jest zastosowanie osobnego rozmiaru w kadym uchu.

Jaka jest najlepsza metoda czyszczenia wkadek?

Naley stosowa jedynie zwyky roztwr wody z mydem, nie wolno

uywa silnych rodkw chemicznych lub detergentw. Naley upewni

si, czy mydo zostao dokadnie spukane, aby nie doprowadzi do

zatkania adnego otworu. Najlepsze rezultaty osiga si odczajc

kocwk wkadki od plastikowej obudowy i czyszczc j osobno.

Kiedy wiadomo, e wkadki Combat Arms naley wymieni na nowe?

Produkt naley wymieni, gdy pojawi si przetarcia lub pknicia

pod jednym z trzech konierzy lub gdy plastikowa obudowa ulegnie

uszkodzeniu.

Jak naley przechowywa wkadki?

Gdy wkadki nie s uywane, naley przechowywa je w doczonym

plastikowym pudeku lub przywiza sznurek do siatki na hemie,

aby umoliwi szybki dostp.

Czy zalecane s modyfikacje wkadek Combat Arms?

adne modyfikacje nie s zaleca. Wszelkie modyfikacje lub zmiany

mog uniewani zgodno na znak CE lub ograniczy zdolno

wkadek do ochrony przed niebezpiecznym poziomem haasu i/lub

uniemoliwi zachowanie wiadomoci sytuacyjnej jak i zdolnoci

odbierania komunikacji werbalnej.

SPOSB ZAMAWIANIA

Dzia Bezpieczestwa Pracy3M Poland Sp. z o.o.

Al. Katowicka 117Kajetany, 05-830 NadarzynTel.: 22730 60 00Fax: 22739 60 01

3M 2014. Wszystkie prawa zastrzeone. 3M oraz Combat Arms s znakami handlowymi firmy 3M stosowane w ramach licencji w Kanadzie. Patenty w Stanach Zjednoczonych 6,068,079; 6,148,821.Naley podda recyklingowi.

Zdjcia dziki uprzejmoci DefenseImagery.milWykorzystanie nie sugeruje ani nie stanowi dowodu poparcia Departamentu Ochrony dla tej organizacji, oferowanych przez ni produktw lub usug.

FAQ NAJCZCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZCE WKADEK 3M COMBAT ARMS 4.1

Ostrzeenie/Ograniczenie:

Ciko jest przewidzie, jaki rodzaj ochrony suchu jest wymagany i/lub odpowiedni w przypadku wystrzaw z broni. Rodzaj broni, liczba wystrzelonych pociskw, waciwy dobr, dopasowanie i stosowanie rodkw ochrony suchu, jak rwnie inne zmienne, maj wpyw na skuteczno produktu. Jeeli syszenie zdaje si by przytpione lub jeli syszysz dzwonienie lub brzczenie po wystrzaach, twj such moe by zagroony. Dodatkowe informacje znajduj si na opakowaniu i w instrukcji dla uytkownika.

W trakcie strzelania i ekspozycji na dziaanie dwikw impulsowych skala tej ekspozycji zaley od rodzaju broni, amunicji, liczby wystrzelonych pociskw i wielu innych zmiennych. Niezwykle istotne jest prawidowe dobranie, zaoenie i uytkowanie ochronnika suchu. Wszystkie te czynniki sprawiaj, e ciko jest przewidzie, jaki rodzaj ochrony jest w danym wypadku wymagany i/lub odpowiedni. Niezalenie od rodzaju uywanego ochronnika suchu, uytkownik powinien zdawa sobie spraw z zagroe dla wasnego suchu. Jeli w trakcie lub po zakoczeniu ekspozycji na haas uytkownik syszy w uszach dzwonienie lub brzczenie (tzw. szumy uszne), jego such wydaje si przytumiony bd przytpiony lub z jakiegokolwiek innego powodu podejrzewa on wystpienie problemu zwizanego ze suchem, naley dokadnie sprawdzi sposb zaoenia, stan i odpowiednio ochronnika i/lub zastosowa sprzt lub jego kombinacj zapewniajc wyszy poziom ochrony (np. ochronniki suchu i wkadki razem). W przypadku osb regularnie naraonych na haas zwizany z wystrzaami broni zaleca si wykonywanie okresowych bada suchu.

Ograniczona Odpowiedzialno

3M nie bierze na siebie odpowiedzialnoci, bezporedniej ani poredniej (wczajc w to, ale nie ograniczajc si jedynie do utraty zyskow, biznesu i/lub reputacji firmy) wynikajcej z zastosowania si do jakiejkolwiek z przedstwionych w tym dokumencie przez 3M informacji. Uytkownik jest odpowiedzialny za okrelenie zasadnoci produktow zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. aden element tego owiadczenia nie moe by podstaw do wykluczenia czy ograniczenia odpowiedzialnoci 3M za mier czy zranienie wynike z jego zaniedbania.

UWAGA

Tactical hearing protection 3M understands that hearing protection can be an effective defense against noise-induced hearing loss.

Military personnel conducting tactical operations rely on their ability to hear for survival and mission success.

They encounter hazardous levels of noise from a variety of situations, including weapons fire, vehicles, aircraft,

and shipboard operations. Protecting hearing for personnel without decreasing their ability to communicate

requires specialized equipment.

3M Combat Arms Earplugs Generation 4.1The 3M Combat Arms Earplugs Generation 4.1 contain a housing assembly featuring a rocker switch. When the tab featuring the 3M logo is pressed, the device is in the Closed Mode and acts as a conventional earplug. The Closed Mode provides protection against all types of noise, and should be the only mode used for steady noise such as aircraft, vehicle, generator and watercraft.

When the tab featuring the CAE logo with a tiny hole marking is pressed, the device is in the Open Mode and allows some sound to pass through. The Open Mode may assist the user with improved situational awareness in quiet environments while still helping protect hearing from impulse noise such as weapons fire.*

Available in small, medium and large tip sizes to fit most ear canals

Designed to allow wearer to hear non-impulse, low-level sounds when in the Open Mode

Soft, flexible retainer

Ergonomic rocker switch easy to switch while in ear, even when wearing gloves

Easy to clean

No batteries required

Ensuring proper fit and useCombat Arms Earplugs Generation 4.1 is available in three sizes. In general, choose the smallest size that provides a good seal and a secure fit but is large enough that the outer flange seals the ear canal. Consult an audiologist, health care provider or the manufacturer for advice on selecting the best size to properly fit the ear canal. Next, follow these important steps for using the earplugs:

Step 1. Ensure that the plug labeled with an L is used for the left ear and the plug with an R is used on the right ear. Ensure the retainer is oriented generally as shown relative to the rocker switch. (see Figs. 1 and 2)

Step 2. Insert the plug into the ear canal while pulling the ear outward and upward with the opposite hand. Ensure the rocker switch is in the vertical position. (see Fig. 3)

Step 3. Use index finger to push and bend the retainer into the concha to help ensure the earplug is seated securely. (see Fig. 4)

Step 4. If properly inserted, the retainer should be fully secured in the concha and not protruding out of the ear at any point. (see Fig. 5)

Step 5. If the retainer or earplug doesnt fit properly it can be removed and reinserted. (see Figs. 6 and 7)

Removing earplugs. For greater comfort, twist the earplug gently to break the seal before removing it from the ear canal. Caution: Rapid removal may damage the ear. It is not recommended to remove the earplugs by pulling the cord. (see Fig. 8)

Fit checking. Choose smallest size that provides good seal and secure fit, but large enough that the outer flange seals ear canal at ear canal entrance. One quick and easy fit check is the pump test. The seal can be tested by gently pumping the plug in and out of the ear canal while the rocker switch is in