EyeOpener juni 2014

Click here to load reader

 • date post

  04-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Lees de Eye Opener van juni 2014

Transcript of EyeOpener juni 2014

 • HET UITGANGSPUNT: NOOIT NEE VERKOPEN

  NIEUWSBRIEF VAN SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

  UITGAVE 29 - MEI 2014

  SCHUITEMANA C C O U N TA N T S & A D V I S E U R S

  16INFORMATIE AVOND VOOR WERKGEVERS

  7

  NOOIT NEE VERKOPEN

  SCHUITEMANA C C O U N TA N T S & A D V I S E U R S

  COLOFONEye-Opener is een uitgave van Schuiteman Accountants & Adviseurs en verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 2200 stuks

  REDACTIE Schuiteman Accountants & AdviseursReclamebureau DplusM

  REDACTIE-ADRESSchuiteman Accountants & AdviseursT.a.v. Marianne van der LeePostbus 146 - 3780 BC VoorthuizenT: (0342) 473444 - F: (0342) 474841E: mvdlee@schuiteman.com

  CONCEPT, VORMGEVING EN PRODUCTIEReclamebureau DplusM

  2014 Schuiteman Accountants & Adviseurs

  WWW.SCHUITEMAN.COMWWW.WERKENBIJSCHUITEMAN.COMWWW.DGATOOLBOX.NL

  Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Dit kan het gevolg zijn van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact op te nemen met uw adviseur.

  SCHUITEM

  AN1078 - 14/04

  Sch

  uiteman

  / Reclameb

  urea

  u Dplus

  M

  EYEOPENER

  HET UITGANGSPUNT: HET UITGANGSPUNT:

  BOUW & AGRI VAKDAGEN

 • INHOUD

  I N H O U D 3

  Beste relatie,

  Politici en kranten hebben de mond ervan vol: Het gaat beter

  met het Nederlandse bedrijfsleven, Sinds jaren groeit de

  economie weer. Dit keer gelukkig geen luchtballon, want

  het lijkt erop dat we de stijgende lijn echt te pakken heb-

  ben. Cijfers laten zien dat het MKB, de motor van onze eco-

  nomie, weer beter draait. Natuurlijk geldt dat nog niet voor

  alle branches, maar als het tij eenmaal keert, betekent dat

  vaak dat de overige sectoren op termijn volgen. Ook de

  bancaire sector lijkt deze positieve trend op te pakken en

  creert weer meer ruimte voor zakelijk krediet. Als advi-

  seur merken wij dat er daadwerkelijk meer fi nancierings-

  aanvragen worden toegewezen. Groei is daarmee voor u

  als ondernemer weer mogelijk. En in die positieve fl ow

  dient zich dan een volgend knelpunt aan: voldoende

  en juiste arbeidskrachten. Zorg ervoor dat u tijdig

  investeert in goed opgeleide (jonge) werknemers. U zult

  ze hard nodig hebben als u de stijgende lijn wilt doortrekken

  voor de lange termijn.

  Henk Morren, directievoorzitter

  IN DE PRAKTIJK: JB TRADING

  8VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

  6HERVORMINGEN WERKGEVER

  12

  LUSTRUM WANDELFESTIJN

  11BTW OP ZONNEPANELEN TERUGVRAGEN!

  18

  4 Visie van Schuiteman Qartaalbrichten

  6 Over Schuiteman Volg ons via social media

  7 Over Schuiteman Relatie avond op 9 oktober Informatie Avond voor werkgevers

  8 In de praktijk: JB Trading Internationaal handelsbedrijf in gebruikte trucks.

  11 Nieuws van Schuiteman Lustrum Wandelfestijn

  12 Welke hervormingen staan u als werkgever te wachten? Marlies van Asselt, adviseur Arbeidszaken

  15 Eye catchers Nieuws van Schuiteman

  16 Nieuws van Schuiteman Bouw & Agri Vakdagen Workshops van Schuiteman

  17 Nieuws van Schuiteman INAA bijeenkomsten in Nederland

  18 Visie van Schuiteman BTW op zonnepanelen terugvragen

  QARTAAL-BERICHTEN

  4

 • U heeft ongetwijfeld gemerkt dat de scale feiten en cijfers, nieuws voor werkgevers en veranderingen

  in wetgeving, uit de Eye-Opener zijn verdwenen. Deze gegevens kunt u nu direct op onze website

  terugvinden. Een handige zoekfunctie zorgt ervoor dat u ook op onderwerp direct bij de gewenste

  informatie komt. Wilt u een automatisch bericht ontvangen wanneer er een artikel gepost is? Activeer

  dan de RSS-feed of volg Schuiteman via twitter op het account @schuiteman_acc.

  Nieuw zijn de Qartaalberichten. Vier keer per jaar sturen wij per mail een kwartaalbericht aan u.

  Houd uw mailbox daarom goed in de gaten. Merkt u dat u geen nieuwsbrief ontvangt, neem dan contact op

  met uw Schuiteman adviseur of stuur een mail naar info@schuiteman.com.

  AgroNieuwsbrief

  De AgriView, het magazine voor agrarisch ondernemers, heeft met ingang van 2014 plaatsgemaakt voor

  de Schuiteman AgroNieuwsbrief. Deze nieuwsbrief, die zon zes keer per jaar verschijnt, bevat tal van

  actuele feiten en relevante ontwikkelingen in de sector. De AgroNieuwsbrief zal per mail aan u worden

  verstuurd. Merkt u als (agrarisch) ondernemer dat u geen nieuwsbrief ontvangt, of wilt u deze graag

  ontvangen? Neem dan contact op met uw agrarisch adviseur of stuur een mail naar agro@schuiteman.com.

  Nieuwsbrief Nijkerk en omgeving

  Ondernemers en organisaties uit Nijkerk en omgeving kunnen een speciale nieuwsbrief ontvangen. Deze zal

  vijf tot zes keer per jaar verschijnen. Ook deze nieuwsbrief wordt u per mail toegestuurd. Op onze website

  vindt u een speciale aanmeldbutton voor deze Nieuwsbrief Nijkerk

  V I S I E V A N S C H U I T E M A N4

  QARTAALBERICHTEN

  KWARTAALTIPS VAN SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURSQ4

  SCHUITEMANA C C O U N TA N T S & A D V I S E U R S

  Het vierde kwartaal is begonnen. Een goed moment om stil te staan bij acties die nu genomen kunnen worden richting het einde van 2013. Hoe sta ik er voor en welke acties kan ik nu ondernemen om mijn situatie op 31 december te optimaliseren. Schuiteman zet een aantal zaken op een rij om dit tijdig in gang te kunnen zetten.

  Nu het jaar voor het grootste deel achter ons ligt, is het goed om de financile positie te bepalen. Gaan de

  zaken zoals verwacht? Of is bijsturing vereist? Vanuit deze invalshoek brengen wij graag een aantal zaken

  onder de aandacht waarop nu actie kan worden ondernomen.

  BalansoptimalisatieWanneer uw onderneming (deels) gefinancierd wordt met bancaire kredieten, zult u jaarlijks de jaarrekening

  aan moeten leveren aan de bank. Om te werken aan een optimale(re) balans kunt u nu al aan de slag gaan met:

  - debiteuren: zorg, met name richting balansdatum, dat uw debiteurenpositie actueel is. Oudere posten

  worden doorgaans uitgesloten in de beoordeling van de kredietfaciliteit;

  - crediteuren: ook hiervoor geldt dat optimalisering loont: regelmatig tellen kleine openstaande posten

  zwaar mee in de beoordeling van het verloop van de crediteurentermijn;

  - rekening-courant directie: ander aandachtspunt is de rekening-courant directie. Kijk of er mogelijkheden

  zijn om de directieschuld te verminderen c.q. minimaal gelijk te houden aan vorig jaar. Afname van de

  schuld geeft altijd een plus in de toelichting bij een financieringsaanvraag.

  DividendbeleidIn het onlangs gesloten akkoord tussen de regeringspartijen en de oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie

  is besloten om in 2014 de aanmerkelijk belangheffing te verlagen van 25% naar 22%. Dat betekent dat

  uitkeren van dividend uit uw BV in 2014 goedkoper wordt. Hoewel deze maatregel nog geen wet is, is het

  goed hiermee rekening te houden bij de bepaling van het dividendbeleid in 2013.

  ACCOUNTANCY

  ARTAALTIPS VAN ANTS & ADVISEURS

  moment om stil te den richting het acties kan ik nu e optimaliseren. dit tijdig in gang

  AGRONIEUWS VAN SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

  AGRONIEUWS

  SCHUITEMANA C C O U N TA N T S & A D V I S E U R S

  NIEUWS

  Gecombineerde opgave 2014

  Jaarlijks moeten agrarisch ondernemers tussen 1 april en 15 mei de Gecombineerde opgave invullen.

  Dit is een gentegreerde opgave voor Landbouwtelling, mestwetgeving en GLB Verzamelaanvraag

  (aanvraag bedrijfstoeslag en subsidies).

  De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde opgave 2014 zijn:

  Er is geen subsidie meer mogelijk voor diervriendelijk produceren en voor compensatie I&R

  schapen en geiten.

  Via de opgave kan dit jaar ook subsidie voor de instandhouding van vezelgewassen (vlas- en

  hennepvezel) worden aangevraagd. Het steunbedrag bedraagt 270 per hectare.

  De vragen over de huisvesting van dieren zijn uitgebreid.

  Er zijn vragen toegevoegd over de opslag van mest.

  APRIL 2014

  Dit is de eerste uitgave van AgroNieuws. In deze nieuwsbrief staat actuele informatie voor de agrarisch ondernemer. De agrarische afdeling staat klaar om uw vragen naar aanleiding van deze brief te beantwoorden. U vindt onze contactgegevens achterin deze brief.

  Qartaalberichten

  AgroNieuwsbrief

 • Op donderdag 10 april heeft de afdeling Arbeidszaken een tweetal bijeenkomsten voor werkgevers

  georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn zij op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen op het gebied van

  arbeidszaken en wat de consequenties zijn van (aankomende) wetswijzigingen inzake de werkkostenregeling

  (WKR), de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) en de Wet Werk

  en Zekerheid (WWZ).

  Heeft u hierover vragen of wilt u weten wat het voor uw bedrijf betekent, neem dan contact op met uw adviseur

  Arbeidszaken of bel met Bert van Dijk of Marlies van Asselt van de afdeling Arbeidszaken (T: 0342-473444).

  INFORMATIEAVOND VOOR WERKGEVERS

  Op donderdag 9 oktober van dit jaar organiseren wij onze traditionele Relatie Avond. Ook dit keer wordt

  de avond georganiseerd in Hart van Holland te Nijkerk. Het belooft weer een mooie avond te worden met

  interessante sprekers. Noteert u de datum alvast in uw agenda