Examen Obiectiv al aparatului respirator

of 54 /54
APARATUL RESPIRATOR APARATUL RESPIRATOR Examen obiectiv general Examen obiectiv pulmonar

Embed Size (px)

description

Examen Obiectiv al aparatului respirator

Transcript of Examen Obiectiv al aparatului respirator

Page 1: Examen Obiectiv al aparatului respirator

APARATUL RESPIRATORAPARATUL RESPIRATOR

Examen obiectiv generalExamen obiectiv pulmonar

Page 2: Examen Obiectiv al aparatului respirator

Examenul obiectiv generalExamenul obiectiv general

Starea psihicaStarea psihica Atitudinea: ortopnee, antialgica, antidispneizantaAtitudinea: ortopnee, antialgica, antidispneizanta Facies: Facies: pink puffer, blue bloaterpink puffer, blue bloater Tegumente: cianozaTegumente: cianoza Sistemul ganglionarSistemul ganglionar Fanerele: hipocratismul digitalFanerele: hipocratismul digital

Page 3: Examen Obiectiv al aparatului respirator

PALPAREA APARATULUI PALPAREA APARATULUI RESPIRATORRESPIRATOR

PERETELE TORACICPERETELE TORACIC- Proeminenţe osoaseProeminenţe osoase- Coaste şi spaţii intercostaleCoaste şi spaţii intercostale- Unghi epigastricUnghi epigastric- Bombări/retracţiiBombări/retracţii

Page 4: Examen Obiectiv al aparatului respirator

PALPAREA APARATULUI PALPAREA APARATULUI RESPIRATORRESPIRATOR

PERETELE TORACICPERETELE TORACIC- Circulaţie colteralăCirculaţie colterală- Edem revelatorEdem revelator- Căldura localăCăldura locală- Mobilitate anormalăMobilitate anormală- Crepitaţii osoase=fracturi costaleCrepitaţii osoase=fracturi costale

Page 5: Examen Obiectiv al aparatului respirator

PALPAREA APARATULUI PALPAREA APARATULUI RESPIRATORRESPIRATOR

PERETELE TORACIC – PERETELE TORACIC – EMFIZEMUL SUBCUTANATEMFIZEMUL SUBCUTANAT

- Rezistenţă spongioasăRezistenţă spongioasă- ““Crepitaţii de zăpadă”Crepitaţii de zăpadă”

Page 6: Examen Obiectiv al aparatului respirator

MIŞCĂRILE RESPIRATORIIMIŞCĂRILE RESPIRATORII

FrecvenţăFrecvenţăAsimetrie şi asincronism (coaste Asimetrie şi asincronism (coaste

superioare şi inferioare)superioare şi inferioare)Mişcări respiratorii anormaleMişcări respiratorii anormale

Page 7: Examen Obiectiv al aparatului respirator

MIŞCĂRILE RESPIRATORIIMIŞCĂRILE RESPIRATORII

Page 8: Examen Obiectiv al aparatului respirator

SENSIBILITATEA LA PALPARESENSIBILITATEA LA PALPARE

JUNGHIULJUNGHIUL- Accentuat la presiuneAccentuat la presiune- Accentuat la flectarea coloanei dorsale Accentuat la flectarea coloanei dorsale

spre partea sănătoasă (elongare)spre partea sănătoasă (elongare)NEVRALGIA INTERCOSTALĂNEVRALGIA INTERCOSTALĂ

- Accentuare prin flectarea coloanei spre - Accentuare prin flectarea coloanei spre partea afectată (apropiere)partea afectată (apropiere)

Page 9: Examen Obiectiv al aparatului respirator

SENSIBILITATEA LA PALPARESENSIBILITATEA LA PALPARE

LOCALĂ LOCALĂ

- Celulită, zoster, polimiozită, fracturi - Celulită, zoster, polimiozită, fracturi costale, claviculare şi sternalecostale, claviculare şi sternale

- Nevralgia intercostală – punctele Valleix Nevralgia intercostală – punctele Valleix toracice (spinal, axilar, parasternal)toracice (spinal, axilar, parasternal)

- Nevralgia frenică – punctul scalenic, Nevralgia frenică – punctul scalenic, punctele parasternalepunctele parasternale

Page 10: Examen Obiectiv al aparatului respirator

FRECĂTURA PLEURALĂFRECĂTURA PLEURALĂ

PLEURITĂ – exsudat fibrinos, aderent, strat PLEURITĂ – exsudat fibrinos, aderent, strat neregulatneregulatvibraţii evidenţiate prin palpare şi vibraţii evidenţiate prin palpare şi auscultaţieauscultaţie

- Aplicarea palmelor pe toracele anterior, Aplicarea palmelor pe toracele anterior, posterior, lateralposterior, lateral

- Senzaţie tactilă aspră, în inspir+expirSenzaţie tactilă aspră, în inspir+expir- Accentuare prin presiune sau prin hiperpneeAccentuare prin presiune sau prin hiperpnee- Diminuare/dispariţie la constituirea colecţieiDiminuare/dispariţie la constituirea colecţiei- Reapariţie – resorbţia lichidului pleuralReapariţie – resorbţia lichidului pleural

Page 11: Examen Obiectiv al aparatului respirator

FREAMĂTUL PECTORALFREAMĂTUL PECTORAL

Vibraţia peretelui toracic produsă de Vibraţia peretelui toracic produsă de fenomene sonore – fonaţie, tuse, fenomene sonore – fonaţie, tuse, respiraţie zgomotoasărespiraţie zgomotoasă

Freamăt vocal – vibraţia corzilor vocaleFreamăt vocal – vibraţia corzilor vocaleTehnică – torace anterior şi posterior la 3 Tehnică – torace anterior şi posterior la 3

niveluri, torace lateral la un singur nivelniveluri, torace lateral la un singur nivel

Page 12: Examen Obiectiv al aparatului respirator
Page 13: Examen Obiectiv al aparatului respirator

VARIABILE FIZIOLOGICE CARE VARIABILE FIZIOLOGICE CARE INFLUENŢEAZĂ FREAMĂTUL VOCALINFLUENŢEAZĂ FREAMĂTUL VOCAL

Intensitatea şi registrul vocii (femei, Intensitatea şi registrul vocii (femei, bărbaţi)bărbaţi)

Grosimea peretelui toracic (diminuat la Grosimea peretelui toracic (diminuat la atleţi şi femei cu sâni voluminoşi)atleţi şi femei cu sâni voluminoşi)

Regiunea anatomică (mai accentuat în 1/3 Regiunea anatomică (mai accentuat în 1/3 superioară a toracelui)superioară a toracelui)

Page 14: Examen Obiectiv al aparatului respirator

ACCENTUAREA FREAMĂTULUI ACCENTUAREA FREAMĂTULUI VOCALVOCAL

Condensări peste 10-Condensări peste 10-12 cm12 cm

Page 15: Examen Obiectiv al aparatului respirator

ACCENTUAREA FREAMĂTULUI ACCENTUAREA FREAMĂTULUI VOCALVOCAL

Cavităţi pulmonare – Cavităţi pulmonare – aproape de peretele aproape de peretele toracic, peste 6-8 cm, toracic, peste 6-8 cm, comcomuniunicare largă cu care largă cu bronşia, inconjurate bronşia, inconjurate de ţesut densde ţesut dens

Page 16: Examen Obiectiv al aparatului respirator

DIMINUAREA FREAMĂTULUI DIMINUAREA FREAMĂTULUI VOCALVOCAL

Afectarea sonorităţii vocii (debilitate, pareză de Afectarea sonorităţii vocii (debilitate, pareză de corzi vocale)corzi vocale)

Reducerea calibrului bronşiilor (stenoze, Reducerea calibrului bronşiilor (stenoze, compresiuni extrinseci, secreţii abundente)compresiuni extrinseci, secreţii abundente)

Reducerea elasticităţii pulmonare (emfizem)Reducerea elasticităţii pulmonare (emfizem) Colecţii pleurale cu lamă fină de licColecţii pleurale cu lamă fină de lichhid, id,

pneumotorace parţial, pahipleurităpneumotorace parţial, pahipleurită

Page 17: Examen Obiectiv al aparatului respirator

ABOLIREA FREAMĂTULUI ABOLIREA FREAMĂTULUI VOCALVOCAL

Paralizia corzilor Paralizia corzilor vocale (afonie)vocale (afonie)

Obstrucţie bronşică Obstrucţie bronşică totală cu atelectazie totală cu atelectazie consecutivăconsecutivă

Pleurezie importantă, Pleurezie importantă, pneumotorapneumotoraxx

Page 18: Examen Obiectiv al aparatului respirator

PERCUŢIA TORACELUIPERCUŢIA TORACELUI

Bolnav în ortostatism sau în poziţie Bolnav în ortostatism sau în poziţie şezândăşezândă

Febril, astenic, stare generală alterată – Febril, astenic, stare generală alterată – decubit dorsal, lateral stâng+dreptdecubit dorsal, lateral stâng+drept

Relaxare musculară – capul înainte, Relaxare musculară – capul înainte, mâinile pe genunchi, cobormâinile pe genunchi, coboraarea umerilorrea umerilor

Page 19: Examen Obiectiv al aparatului respirator

PERCUŢIA TORACELUIPERCUŢIA TORACELUI

De ansamblu – profundă (până la 7 cm) De ansamblu – profundă (până la 7 cm) - simetric, pe feţele anterioară, posterioară simetric, pe feţele anterioară, posterioară

şi lateralăşi laterală- Peretele anterior: supraclavicular, Peretele anterior: supraclavicular,

clavicular, subclavicular, spaţiile clavicular, subclavicular, spaţiile intercostale II-VI cu deplasare uşor intercostale II-VI cu deplasare uşor lateralălaterală

Page 20: Examen Obiectiv al aparatului respirator

PERCUŢIA TORACELUIPERCUŢIA TORACELUI

Page 21: Examen Obiectiv al aparatului respirator

PERCUŢIA TORACELUIPERCUŢIA TORACELUI

De ansamblu – continuareDe ansamblu – continuare- Peretele lateral: spaţiile IV-VIPeretele lateral: spaţiile IV-VI- Peretele posterior: supraspinos, spina Peretele posterior: supraspinos, spina

omoplatului, regiunea subspinoasă până omoplatului, regiunea subspinoasă până la coasta IXla coasta IX

- Vârful plămânilor: supraclavicular şi Vârful plămânilor: supraclavicular şi regiunea trapezuluiregiunea trapezului

Page 22: Examen Obiectiv al aparatului respirator

PERCUŢIA TORACELUIPERCUŢIA TORACELUI

Page 23: Examen Obiectiv al aparatului respirator

PERCUŢIA TORACELUIPERCUŢIA TORACELUI

Percuţia topografică – superficială (3-5 Percuţia topografică – superficială (3-5 cm)cm)

- Limita inferioară a plămânuluiLimita inferioară a plămânului- Mobilitatea activă a plămânuluiMobilitatea activă a plămânului- Conturarea unor zone de matitate Conturarea unor zone de matitate

patologicăpatologică- Delimitarea spaţiilor KrDelimitarea spaţiilor Kröönig (cupolele nig (cupolele

apicale ale plămânilor – fosele apicale ale plămânilor – fosele supraclaviculare, regiunile supraspinoase)supraclaviculare, regiunile supraspinoase)

Page 24: Examen Obiectiv al aparatului respirator

PERCUŢIA TORACELUIPERCUŢIA TORACELUI

Limita inferioară a plLimita inferioară a plaammaanilornilor- Ridicată unilateral în colecţii pleurale şi bilateral Ridicată unilateral în colecţii pleurale şi bilateral

în procese patologice abdominale cu ascensiune în procese patologice abdominale cu ascensiune diadiaffragmaticăragmatică

- CoborCoboraată în emfizem şi criza de astm bronşictă în emfizem şi criza de astm bronşic

Mobilitatea activă pulmonarăMobilitatea activă pulmonară – limita inferioară a – limita inferioară a plămânilor pe toracele posterior la sfârşitul plămânilor pe toracele posterior la sfârşitul expirului + după inspir profund (VN=5 cm)expirului + după inspir profund (VN=5 cm)

Page 25: Examen Obiectiv al aparatului respirator

PERCUŢIA TORACELUIPERCUŢIA TORACELUI

Page 26: Examen Obiectiv al aparatului respirator

SUNETE DE PERCUŢIE SUNETE DE PERCUŢIE NORMALENORMALE

SonoritateaSonoritatea pulmonară – variabilă în pulmonară – variabilă în funcţie de vârstă, sex, constituţie, faza funcţie de vârstă, sex, constituţie, faza respiratorie, regiunea percutatărespiratorie, regiunea percutată

MatitateaMatitatea hepatică şi cardiacă hepatică şi cardiacăMatitate normală în decubit lateral: zona Matitate normală în decubit lateral: zona

de contact cu salteaua, presiunea de contact cu salteaua, presiunea viscerelor abdominale, apropierea viscerelor abdominale, apropierea coastelor în vecinătatea unghiului scapularcoastelor în vecinătatea unghiului scapular

Page 27: Examen Obiectiv al aparatului respirator

SUNETE DE PERCUŢIE SUNETE DE PERCUŢIE NORMALENORMALE

Page 28: Examen Obiectiv al aparatului respirator

SUNETE DE PERCUŢIE ÎN SUNETE DE PERCUŢIE ÎN CONDIŢII PATOLOGICECONDIŢII PATOLOGICE

Procese patologice ce nu depăşesc 7 cm Procese patologice ce nu depăşesc 7 cm în profunzime, incluzând şi grosimea în profunzime, incluzând şi grosimea peretelui toracic!!!peretelui toracic!!!

Percuţie de ansamblu, urmată de cea Percuţie de ansamblu, urmată de cea topografică!!!topografică!!!

Page 29: Examen Obiectiv al aparatului respirator

MATITATEA ŞI SUBMATITATEAMATITATEA ŞI SUBMATITATEA

Îngroşarea peretelui Îngroşarea peretelui toracic: obezitate, edemtoracic: obezitate, edem

Colecţie în cavitatea Colecţie în cavitatea pleurală (pleurezie, pleurală (pleurezie, hidrotorace, hemotorace)hidrotorace, hemotorace)

Condensare pulmonară: Condensare pulmonară: pneumonie, pneumonie, bronhopneumonie, TBC, bronhopneumonie, TBC, infarct, atelectazie, edem infarct, atelectazie, edem pulmonar, neoplasm, pulmonar, neoplasm, chist hidatic înaintea chist hidatic înaintea evacuării, abcesevacuării, abces

Page 30: Examen Obiectiv al aparatului respirator

MATITATEA ÎN PLEUREZIEMATITATEA ÎN PLEUREZIE

!De urmarit:!De urmarit:Calitatea sunetului matLimita superioară a matităţiiComportarea în funcţie de poziţia

bolnavuluiModificări percutorice ale organelor

învecinate

Page 31: Examen Obiectiv al aparatului respirator

MATITATEA ÎN PLEUREZIEMATITATEA ÎN PLEUREZIE

Colecţie accesibilă la un volum de Colecţie accesibilă la un volum de aproximativ 200 mlaproximativ 200 ml

Iniţial submatitate bazală, apoi matitate Iniţial submatitate bazală, apoi matitate dură, lemnoasă (rezistenţă percepută de dură, lemnoasă (rezistenţă percepută de degetul pleximetru)degetul pleximetru)

Limita superioară – Limita superioară – Damoisseau-Ellis/Garland (pleurezii Damoisseau-Ellis/Garland (pleurezii mmijlociiijlocii); orizontală (pleurezii voluminoase)); orizontală (pleurezii voluminoase)

Page 32: Examen Obiectiv al aparatului respirator

MATITATEA ÎN PLEUREZIEMATITATEA ÎN PLEUREZIE Contur modificat lent în raport cu poziţia Contur modificat lent în raport cu poziţia

bolnavului (vâscozitate mare)bolnavului (vâscozitate mare) Organe învecinateOrgane învecinate::- Plămânul din vecinătatea colecţiei: - Plămânul din vecinătatea colecţiei:

skodismskodismsubmatitate submatitate matitatematitate- Plămân contralateral: hiperinflaţie Plămân contralateral: hiperinflaţie

compensatoare compensatoare hipersonoritatehipersonoritate!!- Submatitate în triunghiul GarlandSubmatitate în triunghiul Garland- Matitate în triunghiul Grocco-RauchfussMatitate în triunghiul Grocco-Rauchfuss- Matitate asupra coloanei vertebrale din Matitate asupra coloanei vertebrale din

vecinătatea colecţiei (Signorelli)vecinătatea colecţiei (Signorelli)

Page 33: Examen Obiectiv al aparatului respirator

MATITATEA ÎN PLEUREZIEMATITATEA ÎN PLEUREZIE

Page 34: Examen Obiectiv al aparatului respirator

MATITEA ÎN PLEUREZIIMATITEA ÎN PLEUREZII

Mobilitate activă pulmonară dispărutăMobilitate activă pulmonară dispărutăPleurezii interlobare Pleurezii interlobare matitate în bandă matitate în bandă

sau fus, între 2 zone de sonoritate sau fus, între 2 zone de sonoritate pulmonarăpulmonară

Page 35: Examen Obiectiv al aparatului respirator

MATITATEA ÎN HIDROTORACEMATITATEA ÎN HIDROTORACE

HidrotoraceHidrotorace – lichid puţin vâscos – lichid puţin vâscos (transsudat)(transsudat)

Matitate/submatitate bazalăMatitate/submatitate bazalăLimita superioară – linie curbă, ce îşi Limita superioară – linie curbă, ce îşi

schimbă rapid conformaţia cu modificarea schimbă rapid conformaţia cu modificarea poziţieipoziţiei

Fără deplasare laterală a organelor Fără deplasare laterală a organelor mediastinalemediastinale

Mobilitatea activă pulmonară diminuatăMobilitatea activă pulmonară diminuată

Page 36: Examen Obiectiv al aparatului respirator

MATITATEA ÎN MATITATEA ÎN FLUIDOPNEUMOTORACEFLUIDOPNEUMOTORACE

Matitate bazală, cu limita superioară Matitate bazală, cu limita superioară ORIZONTALĂ, modificată imediat la ORIZONTALĂ, modificată imediat la schimbarea poziţiei, însă tot orizontalăschimbarea poziţiei, însă tot orizontală

Timpanism deasupra matităţii (aer)Timpanism deasupra matităţii (aer)

Page 37: Examen Obiectiv al aparatului respirator

MATITATEA ÎN MATITATEA ÎN FLUIDOPNEUMOTORACEFLUIDOPNEUMOTORACE

Page 38: Examen Obiectiv al aparatului respirator

MATITATEA ÎN PNEUMONIEMATITATEA ÎN PNEUMONIE

Mai puţin rezistentă decât în pleurezieMai puţin rezistentă decât în pleurezie Proiecţia lobului afectatProiecţia lobului afectat Nemodificată cu poziţia bolnavuluiNemodificată cu poziţia bolnavului Atenţie la pneumonia lobilor inferioriAtenţie la pneumonia lobilor inferiori- Matitate posterioară în 2/3 inferioareMatitate posterioară în 2/3 inferioare- Confuzie cu colecţiile pleuraleConfuzie cu colecţiile pleurale- Diferenţiere: caracter rezistent sau mai puţin Diferenţiere: caracter rezistent sau mai puţin

rezistent; limita topografică rezistent; limita topografică

Page 39: Examen Obiectiv al aparatului respirator

MATITATEA ÎN PNEUMONIEMATITATEA ÎN PNEUMONIE

Pneumonie cu pleurezie para Pneumonie cu pleurezie para /metapneumonică: matitate rezistentă/metapneumonică: matitate rezistentă

Bronhopneumonie=alternanţă de zone de Bronhopneumonie=alternanţă de zone de condensare cu zone normale condensare cu zone normale matitate / matitate / submatitate cu uşoară rezistenţă submatitate cu uşoară rezistenţă timpanicătimpanică

Page 40: Examen Obiectiv al aparatului respirator

MATITATEA ÎN ATELECTAZIEMATITATEA ÎN ATELECTAZIE

De evacuare: pleurezii sau tumori De evacuare: pleurezii sau tumori matitate/submatitate suprapusă celei matitate/submatitate suprapusă celei pleurale sau tumoralepleurale sau tumorale

De rezorbţie (prin obstrucţie bronşică): De rezorbţie (prin obstrucţie bronşică): matitate mai redusă decât proiecţia lobului matitate mai redusă decât proiecţia lobului respectivrespectiv

Page 41: Examen Obiectiv al aparatului respirator

ALTE ENTITĂŢI CE EVOLUEAZĂ ALTE ENTITĂŢI CE EVOLUEAZĂ CU MATITATECU MATITATE

TBC INFILTRATIVĂ: frecvent apicalTBC INFILTRATIVĂ: frecvent apical INFARCT PULMONAR: zonă triunghiulară INFARCT PULMONAR: zonă triunghiulară

cu vârful spre hil şi baza spre suprafaţa cu vârful spre hil şi baza spre suprafaţa toraceluitoracelui

NEOPLASM BRONHOPULMONAR: NEOPLASM BRONHOPULMONAR: matitate rezistentă, neregulatămatitate rezistentă, neregulată

Page 42: Examen Obiectiv al aparatului respirator

ALTE ENTITĂŢI CE EVOLUEAZĂ ALTE ENTITĂŢI CE EVOLUEAZĂ CU MATITATECU MATITATE

NEOPLASMUL NEOPLASMUL BROHOPULMONAR APICAL: BROHOPULMONAR APICAL: SDR.PANCOAST-TOBIASSDR.PANCOAST-TOBIAS

- Bombarea fosei Bombarea fosei supraclavicularesupraclaviculare

- MatitateMatitate- Dureri în umeri şi braţe, Dureri în umeri şi braţe,

amiotrofieamiotrofie- Degete hipocratice unilateralDegete hipocratice unilateral- Sdr. Claude-Bernard-HornerSdr. Claude-Bernard-Horner

Page 43: Examen Obiectiv al aparatului respirator

ALTE ENTITĂŢI CE EVOLUEAZĂ ALTE ENTITĂŢI CE EVOLUEAZĂ CU MATITATECU MATITATE

ABCES ŞI CHIST HIDATIC PULMONARABCES ŞI CHIST HIDATIC PULMONAR- Conţinut neevacuat prin vomicăConţinut neevacuat prin vomică- Excepţional: evidenţierea conturului Excepţional: evidenţierea conturului

circular al unui chist hidatic pulmonarcircular al unui chist hidatic pulmonar- După evacuare: timpanismDupă evacuare: timpanism

Page 44: Examen Obiectiv al aparatului respirator

HIPERSONORITATEA HIPERSONORITATEA PULMONARĂPULMONARĂ

Sunet intermediar între sonoritate şi timpanismSunet intermediar între sonoritate şi timpanism

DIFUZADIFUZA: ambele hemitorace; în emfizemul : ambele hemitorace; în emfizemul pulmonar, criza de astm bronşic, + alte semne pulmonar, criza de astm bronşic, + alte semne de hiperinflaţie pulmonară (coborde hiperinflaţie pulmonară (coboraarea limitei rea limitei inferioare, scăderea/abolirea mobilităţii active, inferioare, scăderea/abolirea mobilităţii active, scăderea/dispariţia matităţii cardiace, scăderea/dispariţia matităţii cardiace, diminuarea matităţii hepatice/splenicediminuarea matităţii hepatice/splenice

Page 45: Examen Obiectiv al aparatului respirator

HIPERSONORITATEA HIPERSONORITATEA PULMONARĂPULMONARĂ

LIMITATĂLIMITATĂ- În vecinătatea colecţiilor pleurale, tumori, În vecinătatea colecţiilor pleurale, tumori,

pneumonii, în fazele iniţiale ale unei pneumonii, în fazele iniţiale ale unei obstrucţii bronşiceobstrucţii bronşice

Page 46: Examen Obiectiv al aparatului respirator

TIMPANISMULTIMPANISMUL

ŢESUT PULMONAR RELAXAT ŢESUT PULMONAR RELAXAT (SKODISM)(SKODISM)

CAVITĂŢI INTRATORACICE (caverne, CAVITĂŢI INTRATORACICE (caverne, pneumotorace)pneumotorace)

Caverne: în TBC, abces, chist hidatic, Caverne: în TBC, abces, chist hidatic, neoplasm infectat şi abcedatneoplasm infectat şi abcedat

matitate matitate vomică vomică timpanismtimpanism

Page 47: Examen Obiectiv al aparatului respirator

TIMPANISMULTIMPANISMUL

Caverne situate superficial (sub 7 cm) şi Caverne situate superficial (sub 7 cm) şi dimensiuni de cel puţin 4 cmdimensiuni de cel puţin 4 cm

Cavitate mică Cavitate mică timpanism clasictimpanism clasicCavitate peste 6 cm şi pereţi regulaţi Cavitate peste 6 cm şi pereţi regulaţi

(pneumotorace) (pneumotorace) timpanism metalic timpanism metalic (înalt, cu timbru muzical)(înalt, cu timbru muzical)

Cavitate comunicantă cu exteriorul Cavitate comunicantă cu exteriorul zgomot de oală spartăzgomot de oală spartă

Page 48: Examen Obiectiv al aparatului respirator

AUSCULTATIAAUSCULTATIA

Page 49: Examen Obiectiv al aparatului respirator
Page 50: Examen Obiectiv al aparatului respirator

Sunete normaleSunete normale

Suflu tubar fiziologicSuflu tubar fiziologicMurmur vezicular Murmur vezicular

Page 51: Examen Obiectiv al aparatului respirator

Zgomote patologiceZgomote patologice Raluri umede : raluri crepitante : raluri crepitante

(alveolare, doar in inspir), (alveolare, doar in inspir), buloase (caile respiratorii mijl si buloase (caile respiratorii mijl si mici, +/- alveole, inspir si expir, mici, +/- alveole, inspir si expir, pot fi mici [subcrepitante], medii pot fi mici [subcrepitante], medii si mari) si mari)

Raluri uscate : ronflante (bronsii : ronflante (bronsii mijl si mari, inspir plus expir), mijl si mari, inspir plus expir), sibilante (caile aeriene mici, sibilante (caile aeriene mici, inspir plus expir, dar mai inspir plus expir, dar mai pronuntat in expir!)pronuntat in expir!)

Frecatura pleurala Stridorul Crepitatiile mediastinale

Page 52: Examen Obiectiv al aparatului respirator

Boala Inspectie Palpare Percutie Auscultatie

ASTM Tahipnee

Dispnee Wheezing

Tahipnee

Freamat redus

Hipersonori-tate, diafragme

coborite

Expir prelungit, sibilante, murmur vezicular diminuat

ATELEC-TAZIE

Spatii intercostale ingustate pe

partea afectata

Freamat redus, trahee

deviata ipsilateral

Matitate pe plaminul afectat

Sibilante, ronflante sau crepitante, in

functie de starea

plaminului afectat

(variabile)

BRONSIECTAZIE

Tahipnee Nimic patologic

Nimic patologic

Subcrepitante, ronchus

Page 53: Examen Obiectiv al aparatului respirator

Boala Inspectie Palpare Percutie Auscultatie

BRONSITA Normal Normal Normal Uneori expir prelungit, raluri

bronsice

BPOC Wheezing, dispnee,

cianoza, edeme periferice, jugulare

turgescente, hipocratism

digital

Freamat vocal diminuat, mobilitate

diafragmatica redusa

Hipersonoritate Sibilante, ronflante,

crepitante, MV diminuat cu

expir prelungit

EMFIZEM Tahipnee, torace in butoi,

respiratie profunda cu

buzele protruzionate, subponderal

Freamat vocal diminuat

hipersonoritate, diafragme

coborite

MV diminuat cu

expir prelungit, raluri crepitante

ocazional

Page 54: Examen Obiectiv al aparatului respirator

Boala Inspectie Palpare Percutie Auscultatie

COLECTIE PLEURALA SI/SAU PAHIPLEURI-TA

Miscari respiratorii reduse pe

partea afectata

Traheea deplasata

contralateral,

Freamat vocal absent sau

redus

Matitate

cu hipersonoritate

deasupra colectiei

Diminuarea sau abolirea MV,

uneori frecatura pleurala

PNEUMONIE (SINDROM DE CONDENSA-RE)

Tahipnee,, uneori cianoza, uneori miscari

respiratorii limitate pe

partea afectata

Freamat vocal accentuat

Matitate (doar daca

pneumonia este mare)

R Crepitante in faza 1 si 3, suflu tubar patologic in

faza 2.

Uneori raluri bronsice

PNEUMO-TORAX

Cianoza, dispnee,

bombarea spatiilor

intercostale

Freamat absent,

mediastin deplasat

contralateral

Hipersonoritate Semn Hamman,

MV absent