Evropske unije - European Central Bank .OBVESTILO BRALCU Ta objava vsebuje preieni razliici

download Evropske unije - European Central Bank .OBVESTILO BRALCU Ta objava vsebuje preieni razliici

of 412

 • date post

  13-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Evropske unije - European Central Bank .OBVESTILO BRALCU Ta objava vsebuje preieni razliici

 • 2012/C 326/01 Preieni razliici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije . . . . . . . . . 1

  Preiena razliica Pogodbe o Evropski uniji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Preiena razliica Pogodbe o delovanju Evropske unije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  Protokoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

  Priloge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

  Izjave, priloene Sklepni listini Medvladne konference, ki je sprejela Lizbonsko pogodbo, podpisano 13. decembra 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

  Preglednica pretevilenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

  2012/C 326/02 Listina Evropske unije o temeljnih pravicah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

  Obvestilo bralcu (glej drugo stran ovitka)

  ISSN 1977-1045 C 326

  Zvezek 55

  26. oktober 2012 Informacije in objave

  Uradni list Evropske unije

  Slovenska izdaja

  tevilka objave Vsebina

  Cena: 10,50 EUR SL

  Stran

 • OBVESTILO BRALCU

  Ta objava vsebuje preieni razliici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije ter Protokole in priloge, kakor so bili spremenjeni z Lizbonsko pogodbo, podpisano 13. decembra v Lizboni, in ki je zaela veljati 1. decembra 2009. Vsebuje tudi Izjave, priloene Sklepni listini Medvladne konference, ki je sprejela Lizbonsko pogodbo.

  Ta objava vsebuje tudi spremembe iz Protokola o spremembi Protokola o prehodni ureditvi, ki je priloen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o Evropski skupnosti za atomsko energijo.

  Ta objava prav tako vsebuje uradne popravke, ki so bili sprejeti meseca decembra 2011.

  Ta objava vkljuuje tudi besedilo Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki so jo Evropski parlament, Svet in Komisija razglasili v Strasbourgu 12. decembra 2007 (UL C 303, 14.12.2007, str. 1). To besedilo prevzame besedilo Listine, razglaene 7. decembra 2000, ga prilagodi ter nadomesti od 1. decembra 2009 dalje, ko je zaela veljati Lizbonska pogodba. V smislu prvega pododstavka lena 6(1) Pogodbe o Evropski uniji ima Listina, razglaena leta 2007, enako pravno veljavo kot Pogodbi.

  Ta objava je dokumentacijsko sredstvo, ki ne vzpostavlja odgovornosti institucij Evropske unije.

 • PREIENI RAZLIICI

  POGODBE O EVROPSKI UNIJI

  IN

  POGODBE O DELOVANJU

  EVROPSKE UNIJE

  (2012/C 326/01)

  SL 26.10.2012 Uradni list Evropske unije C 326/1

 • Vsebinsko kazalo

  Stran

  PREIENA RAZLIICA POGODBE O EVROPSKI UNIJI . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  PREAMBULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  NASLOV I SKUPNE DOLOBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  NASLOV II DOLOBE O DEMOKRATINIH NAELIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  NASLOV III DOLOBE O INSTITUCIJAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  NASLOV IV DOLOBE O OKREPLJENEM SODELOVANJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  NASLOV V SPLONE DOLOBE O ZUNANJEM DELOVANJU UNIJE IN POSEBNE DOLOBE O SKUPNI ZUNANJI IN VARNOSTNI POLITIKI . . . . . . . . . 28

  Poglavje 1 Splone dolobe o zunanjem delovanju Unije . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  Poglavje 2 Posebne dolobe o skupni zunanji in varnostni politiki . . . . . . . . . . 30

  Oddelek 1 Skupne dolobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Oddelek 2 Dolobe o skupni varnostni in obrambni politiki . . . . . . . . . . 38

  NASLOV VI KONNE DOLOBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  PREIENA RAZLIICA POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE . . . . 47

  PREAMBULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  PRVI DEL NAELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  NASLOV I VRSTE IN PODROJA PRISTOJNOSTI UNIJE . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  NASLOV II SPLONE DOLOBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  DRUGI DEL NEDISKRIMINACIJA IN DRAVLJANSTVO UNIJE . . . . . . . . . . . . . . 56

  TRETJI DEL NOTRANJE POLITIKE IN UKREPI UNIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  NASLOV I NOTRANJI TRG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  NASLOV II PROSTI PRETOK BLAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  Poglavje 1 Carinska unija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  SL 26.10.2012 Uradni list Evropske unije C 326/3

 • Stran

  Poglavje 2 Carinsko sodelovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  Poglavje 3 Prepoved koliinskih omejitev med dravami lanicami . . . . . 61

  NASLOV III KMETIJSTVO IN RIBITVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  NASLOV IV PROSTI PRETOK OSEB, STORITEV IN KAPITALA . . . . . . . . 65

  Poglavje 1 Delavci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  Poglavje 2 Pravica do ustanavljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Poglavje 3 Storitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  Poglavje 4 Kapital in plaila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  NASLOV V OBMOJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE . . . . . . . . . . 73

  Poglavje 1 Splone dolobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  Poglavje 2 Politika glede mejne kontrole, azila in priseljevanja . . . . . . . . 75

  Poglavje 3 Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah . . . . . . . . . . . . . . 78

  Poglavje 4 Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah . . . . . . . . . . . . 79

  Poglavje 5 Policijsko sodelovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  NASLOV VI PREVOZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  NASLOV VII SKUPNA PRAVILA O KONKURENCI, OBDAVITVI IN PRIBLIEVANJU ZAKONODAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

  Poglavje 1 Pravila o konkurenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

  Oddelek 1 Pravila za podjetja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

  Oddelek 2 Dravne pomoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

  Poglavje 2 Davne dolobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

  Poglavje 3 Priblievanje zakonodaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  NASLOV VIII EKONOMSKA IN MONETARNA POLITIKA . . . . . . . . . . . . . 96

  Poglavje 1 Ekonomska politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  Poglavje 2 Monetarna politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

  Poglavje 3 Institucionalne dolobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  SL C 326/4 Uradni list Evropske unije 26.10.2012

 • Stran

  Poglavje 4 Dolobe za drave lanice, katerih valuta je euro . . . . . . . . . 106

  Poglavje 5 Prehodne dolobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

  NASLOV IX ZAPOSLOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

  NASLOV X SOCIALNA POLITIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

  NASLOV XI EVROPSKI SOCIALNI SKLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

  NASLOV XII IZOBRAEVANJE, POKLICNO USPOSABLJANJE, MLADINA IN PORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

  NASLOV XIII KULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

  NASLOV XIV JAVNO ZDRAVJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

  NASLOV XV VARSTVO POTRONIKOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

  NASLOV XVI VSEEVROPSKA OMREJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

  NASLOV XVII INDUSTRIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

  NASLOV XVIII EKONOMSKA, SOCIALNA IN TERITORIALNA KOHEZIJA . . 127

  NASLOV XIX RAZISKAVE, TEHNOLOKI RAZVOJ IN VESOLJE . . . . . . . . 128

  NASLOV XX OKOLJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

  NASLOV XXI ENERGETIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

  NASLOV XXII TURIZEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

  NASLOV XXIII CIVILNA ZAITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

  NASLOV XXIV UPRAVNO SODELOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .