EUROEXAM írásbeli ismertető

of 12 /12
Euro B2: Íráskészség értékelési szempontok Feladat teljesítése Műfaji és stílusbeli megfelelés Koherencia Kohézió Nyelvtani struktúrák szintje/terjedelme és helyessége Szókincs szintje/ terjedelme és helyessége 5 A feladatot magas szinten teljesítette. Szándék: Teljesen világos. Instrukciók: Mindenben követte. Olvasóra gyakorolt hatás: Nagyon jó Kimenetel: Bizonyosan eléri a kívánt célt. Tartalom: Minden lényeges részletet, esetleg néhány eredeti ötletet is tartalmaz. Stílus és formátum: A műfajnak megfelelő, nem tartalmaz irreleváns információt. Nyelvi réteg: A műfaj kívánta nyelvi réteg és formai elemek jó ismerete, ezek váltogatásának képessége, ha szükséges. Szerkezet: Logikusan és helyesen elrendezett gondolatsor. Szándék: Világos. Információ: Koherens szöveggé rendezve. Nyelvi összekötő elemek: Széles skálájuk természetes módon, megfelelően alkalmazva a szavak, mondatok és bekezdések összekapcsolására. Mondatszerkesztés: Összetett formák és vonatkoztatások jó használata. Nyelvtani struktúrák: A szintnek megfelelően komplexek. Helyesírás: Nagyon jó. Szórend: Helyes. Központozás: Helyesen alkalmazva. Hibák: Koherens szöveggé rendezve. Szókincs: A szinten elvárható legmagasabb. Szókincs helyessége: A magas szintű szókincs megfelelően alkalmazva a feladat teljesítéséhez. 4 3 A feladatot néhány hiányossággal teljesítette. Szándék: Többnyire világos. Instrukciók: A fontosabbakat követte. Olvasóra gyakorolt hatás: Általában jó. Kimenetel: Valószínűleg eléri a kívánt célt. Tartalom: Sok lényeges részletet tartalmaz. Stílus és formátum: Nagyrészt a műfajnak megfelelő, irreleváns információt csak alig, vagy nem tartalmaz. Nyelvi réteg: A műfaj kívánta nyelvi réteg és formai elemek korlátozott ismerete, de valamennyi tudatosságot mutat. Szerkezet: Némi zavarosság a gondolatok logikus elrendezésében. Szándék: Nagyrészt világos. Információ: Többnyire koherens szöveggé rendezve. Nyelvi összekötő elemek: Korlátozott számban de többnyire megfelelő módon alkalmazva a szavak, mondatok és bekezdések összekapcsolására. Mondatszerkesztés: Összetett formák és vonatkoztatások korlátozott számban, többször helytelenül használva. Nyelvtani struktúrák: Megfelelőek. Helyesírás: Megfelelő. Szórend: Többnyire helyes. Központozás: Többnyire helyesen alkalmazva. Hibák: Előfordulnak, de ezek nem gátolják a megértést. Szókincs: A szinten elvárhatónak éppen megfelel. Szókincs helyessége: A szókincs többnyire megfelelően van alkalmazva a feladat teljesítéséhez. 2 1 A feladatot nem teljesítette. Szándék: Nagyon zavaros. Instrukciók: Többségét nem követte. Olvasóra gyakorolt hatás: Nagyon negatív. Kimenetel: Bizonyosan nem éri el a kívánt célt. Tartalom: Kihagyások, felesleges részletek. Stílus és formátum: A műfajnak nem megfelelő, legfeljebb nyomokban mutat ilyen jellegű tudatosságot. Nyelvi réteg: A műfaj kívánta nyelvi réteg és formai elemek csak minimálisan mutathatók ki. Szerkezet: Zavaros. Szándék: Nem világos. Információ: Nagyon kusza. Nyelvi összekötő elemek: Minimálisan, vagy egyáltalán nincsenek. Mondatszerkesztés: Nagyon egyszerű. Nyelvtani struktúrák: Egyszerűek. Helyesírás: Nagyon gyenge. Szórend: Többnyire rossz. Központozás: Gyakran rossz. Hibák: Sok, köztük több olyan, amely gátolja a megértést. Szókincs: A szinten elvárhatóhoz képest igen szegényes. Szókincs helyessége: A szegényes szókincs sokszor helytelenül alkalmazva a feladat teljesítéséhez. 0 A feladat telesítését meg sem kísérelte/ csak kis részben kísérelte meg. Nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt). Nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt). Nem értelmezhető, vagy a tartalom irreleváns, vagy nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt). Nincs nyoma a nyelvi összekötő elemek használatának, vagy nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt). Kevés, vagy nagyon korlátozott nyoma a nyelvtani tudatosságnak, vagy nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt). Nincsenek megfelelő szavak a feladatban szükséges mondatok megalkotásához, vagy nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt).

Embed Size (px)

description

a

Transcript of EUROEXAM írásbeli ismertető

 • Euro B2: rskszsg rtkelsi szempontok

  Feladat teljestse Mfaji s stlusbeli megfelels Koherencia KohziNyelvtani struktrk szintje/terjedelme s

  helyessge

  Szkincs szintje/terjedelme s helyessge

  5

  A feladatot magas szinten teljestette.

  Szndk: Teljesen vilgos.Instrukcik: Mindenben kvette.Olvasra gyakorolt hats: Nagyon jKimenetel: Bizonyosan elri a kvnt clt.Tartalom: Minden lnyeges rszletet, esetleg nhny eredeti tletet is tartalmaz.

  Stlus s formtum: A mfajnak megfelel, nem tartalmaz irrelevns informcit.

  Nyelvi rteg: A mfaj kvnta nyelvi rteg s formai elemek j ismerete, ezek vltogatsnak kpessge, ha szksges.

  Szerkezet: Logikusan s helyesen elrendezett gondolatsor.Szndk: Vilgos.Informci: Koherens szvegg rendezve.

  Nyelvi sszekt elemek: Szles skljuk termszetes mdon, megfelelen alkalmazva a szavak, mondatok s bekezdsek sszekapcsolsra.Mondatszerkeszts: sszetett formk s vonatkoztatsok j hasznlata.

  Nyelvtani struktrk: A szintnek megfelelen komplexek.Helyesrs: Nagyon j.Szrend: Helyes.Kzpontozs: Helyesen alkalmazva. Hibk: Koherens szvegg rendezve.

  Szkincs: A szinten elvrhat legmagasabb.Szkincs helyessge: A magas szint szkincs megfelelen alkalmazva a feladat teljestshez.

  4

  3

  A feladatot nhny hinyossggal teljestette.

  Szndk: Tbbnyire vilgos.Instrukcik: A fontosabbakat kvette.

  Olvasra gyakorolt hats: ltalban j.Kimenetel: Valsznleg elri a kvnt clt.Tartalom: Sok lnyeges rszletet tartalmaz.

  Stlus s formtum: Nagyrszt a mfajnak megfelel, irrelevns informcit csak alig, vagy nem tartalmaz.Nyelvi rteg: A mfaj kvnta nyelvi rteg s formai elemek korltozott ismerete, de valamennyi tudatossgot mutat.

  Szerkezet: Nmi zavarossg a gondolatok logikus elrendezsben.Szndk: Nagyrszt vilgos.Informci: Tbbnyire koherens szvegg rendezve.

  Nyelvi sszekt elemek: Korltozott szmban de tbbnyire megfelel mdon alkalmazva a szavak, mondatok s bekezdsek sszekapcsolsra.Mondatszerkeszts:

  sszetett formk s vonatkoztatsok korltozott szmban, tbbszr helytelenl hasznlva.

  Nyelvtani struktrk: Megfelelek.

  Helyesrs: Megfelel.

  Szrend: Tbbnyire helyes.Kzpontozs: Tbbnyire helyesen alkalmazva. Hibk: Elfordulnak, de ezek nem gtoljk a megrtst.

  Szkincs: A szinten elvrhatnak ppen megfelel.

  Szkincs helyessge: A szkincs tbbnyire megfelelen van alkalmazva a feladat teljestshez.

  2

  1

  A feladatot nem teljestette.

  Szndk: Nagyon zavaros.Instrukcik: Tbbsgt nem kvette.Olvasra gyakorolt hats: Nagyon negatv.Kimenetel: Bizonyosan nem ri el a kvnt clt.Tartalom: Kihagysok, felesleges rszletek.

  Stlus s formtum: A mfajnak nem megfelel, legfeljebb nyomokban mutat ilyen jelleg tudatossgot.

  Nyelvi rteg: A mfaj kvnta nyelvi rteg s formai elemek csak minimlisan mutathatk ki.

  Szerkezet: Zavaros.Szndk: Nem vilgos. Informci: Nagyon kusza.

  Nyelvi sszekt elemek: Minimlisan, vagy egyltaln nincsenek.Mondatszerkeszts: Nagyon egyszer.

  Nyelvtani struktrk: Egyszerek.

  Helyesrs: Nagyon gyenge.Szrend: Tbbnyire rossz.Kzpontozs: Gyakran rossz. Hibk: Sok, kztk tbb olyan, amely gtolja a megrtst.

  Szkincs: A szinten elvrhathoz kpest igen szegnyes.Szkincs helyessge: A szegnyes szkincs sokszor helytelenl alkalmazva a feladat teljestshez.

  0A feladat telestst meg sem ksrelte/csak kis rszben ksrelte meg.Nincs elegend nyelvi produkci az rtkelshez (20 sz alatt).

  Nincs elegend nyelvi produkci az rtkelshez (20 sz alatt).

  Nem rtelmezhet, vagy a tartalom irrelevns, vagy nincs elegend nyelvi produkci az rtkelshez (20 sz alatt).

  Nincs nyoma a nyelvi sszekt elemek hasznlatnak, vagy nincs elegend nyelvi produkci az rtkelshez (20 sz alatt).

  Kevs, vagy nagyon korltozott nyoma a nyelvtani tudatossgnak, vagy nincs elegend nyelvi produkci az rtkelshez (20 sz alatt).

  Nincsenek megfelel szavak a feladatban szksges mondatok megalkotshoz, vagy nincs elegend nyelvi produkci az rtkelshez (20 sz alatt).

 • Euro C1: rskszsg rtkelsi szempontok

  Feladat teljestse Mfaji s stlusbeli megfelels

  Koherencia KohziNyelvtani struktrk szintje/terjedelme s

  helyessge

  Szkincs szintje/terjedelme s

  helyessge

  5

  A feladatot magas szinten teljestette.Szndk: Teljesen vilgos.Instrukcik: Mindenben kvette.Olvasra gyakorolt hats: Nagyon j.Kimenetel: Bizonyosan elri a kvnt clt.Tartalom: Minden lnyeges rszletet, esetleg nhny eredeti tletet is tartalmaz.

  Stlus s formtum: A mfajnak teljesen megfelel, nem tartalmaz irrelevns informcit.

  Nyelvi rteg: A mfaj kvnta nyelvi rteg s formai elemek j ismerete.

  Szerkezet: Logikusan s helyesen elrendezett gondolatsor.Szndk: Vilgos.Informci: Koherens szvegg rendezve.

  Nyelvi sszekt elemek: Igen szles skljuk termszetes mdon, megfelelen alkalmazva a szavak, mondatok s bekezdsek magas szint sszekapcsolsra.Mondatszerkeszts: Komplex sszetett formk s vonatkoztatsok j hasznlata.

  Nyelvtani struktrk: A szintnek megfelelen komplexek.Helyesrs: Nagyon j.Szrend: Helyes.Kzpontozs: Helyesen alkalmazva. Hibk: Kevs, de ezek nem gtoljk a megrtst.

  Szkincs: a szinten elvrhat legmagasabb, nhn eredeti megolssal.Szkincs helyessge: A magas szint szkincs megfelelen alkalmazva a feladat teljestshez.

  4

  3

  A feladatot nhny hinyossggal teljestette.Szndk: Tbbnyire vilgos.Instrukcik: A fontosabbakat kvette.Olvasra gyakorolt hats: ltalban j.Kimenetel: Valsznleg elri a kvnt clt.Tartalom: Sok lnyeges rszletet tartalmaz.

  Stlus s formtum: Nagyrszt a mfajnak megfelel, irrelevns informcit csak alig, vagy nem tartalmaz.Nyelvi rteg: A mfaj kvnta nyelvi rteg s formai elemei korltozott szmban, de jelen vannak.

  Szerkezet: Nmi zavarossg a gondolatok logikus elrendezsben.Szndk: Nagyrszt vilgos.Informci: Tbbnyire koherens szvegg rendezve.

  Nyelvi sszekt elemek: Megfelel mdon alkalmazva a szavak, mondatok s bekezdsek sszekapcsolsra.Mondatszerkeszts: Megfelel. A mfaj kvnta referencia elemei korltozott szmban, de jelen vannak.

  Nyelvtani struktrk: Megfelelen komplex struktrk kevs hibval, melyek nem gtoljk a megrtst.Helyesrs: Megfelel.Szrend: Tbbnyire helyes.Kzpontozs: Tbbnyire helyesen alkalmazva.Hibk: Elfordulnak, de ezek nem gtoljk a megrtst.

  Szkincs: A szinten elvrhatnak ppen megfelel.

  Szkincs helyessge: A szkincs tbbnyire megfelelen van alkalmazva a feladat teljestshez.

  2

  1

  A feladatot nem teljestette.Szndk: Nagyon zavaros.Instrukcik: Tbbsgt nem kvette.Olvasra gyakorolt hats: Nagyon negatv.Kimenetel: Bizonyosan nem ri el a kvnt clt.Tartalom: Kihagysok, felesleges rszletek.

  Stlus s formtum: A mfajnak nem megfelel, legfeljebb nyomokban mutat ilyen jelleg tudatossgot.Nyelvi rteg: A mfaj kvnta nyelvi rteg s formai elemek csak minimlisan mutathatk ki.

  Szerkezet: Zavaros.Szndk: Nem vilgos.Informci: Nagyon kusza.

  Nyelvi sszekt elemek: Minimlisan, vagy egyltaln nincsenek.Mondatszerkeszts: Nagyon egyszer.

  Nyelvtani struktrk: Egyszerek.

  Helyesrs: Nagyon gyenge.Szrend: Gyakran rossz.Kzpontozs: Gyakran rossz. Hibk: Sok, kztk tbb olyan, amely gtolja a megrtst.

  Szkincs: A szinten elvrhathoz kpest igen szegnyes.Szkincs helyessge: A szegnyes szkincs sokszor helytelenl alkalmazva a feladat teljestshez.

  0A feladat telestst meg sem ksrelte/csak kis rszben ksrelte meg. Nincs elegend nyelvi produkci az rtkelshez (20 sz alatt).

  Nincs elegend nyelvi produkci az rtkelshez (20 sz alatt).

  Nem rtelmezhet, vagy a tartalom irrelevns, vagy nincs elegend nyelvi produkci az rtkelshez (20 sz alatt).

  Nincs nyoma a nyelvi sszekt elemek hasznlatnak, vagy nincs elegend nyelvi produkci az rtkelshez (20 sz alatt).

  Kevs, vagy nagyon korltozott nyoma a nyelvtani tudatossgnak, vagy nincs elegend nyelvi produkci az rtkelshez (20 sz alatt).

  Nincsenek megfelel szavak a feladatban szksges mondatok megalkotshoz, vagy nincs elegend nyelvi produkci az rtkelshez (20 sz alatt).

 • Az olvasi levl (Letter to the Editor / Leserbrief) mr nevben felttelezi, hogy rja aktv olvasnak is szmt, s rdekldik a nyomtatott sajttermkekben, illetve hrportlokon, tematikus weboldalakon megjelen cikkek, szvegek irnt. Ha pedig egy ilyen szveg tlpi az ingerkszbt, akkor tollat vagy billentyzetet ragad, s lerja vlemnyt, rveit, melyek megtmogatjk vagy kritizljk a cikkben lertakat. Br errl valsznleg nincsenek megbzhat statisztikk, felttelezhetjk, hogy az olvasi levelek tbbsgben rjuk kritizl, panaszkodik, valamint javaslatokat tesz. Mikzben ez a mfaj a nyomtatott sajtban mig megrizte szerept, az online felletek tovbb nveltk e specilis rvel szvegtpus jelentsgt. Manapsg egy hrportlon vagy ms hasonl weboldalon megjelen cikk szlesebb kznsghez jut el, s gy azok kre is bvl, akik egy cikkre aktvan reaglnak vlemnyk kifejtsvel.

  Milyen is az olvasi levl vagy email s miben ms, mint egy gyintz levl?

  Egyrszt mindig az adott orgnum fszerkesztjt szltod meg (pl. Dear Editor, / Sehr geehrte Redaktion), s kifejezetten arra szortkozol, hogy egy adott cikk, szveg tartalmra, rveire reaglj, ezekkel kapcsolatos llspontodat fejtsd ki. A valsgban egy olvas levl rjnak elsdleges clja, hogy vlemnye megjelenjen ugyanabban az orgnumban, ahol az eredeti cikk napvilgot ltott. Ennek rdekben a levl hangvtele s stlusa szemlyes, udvariasan informlis, ugyanakkor kerli a tlz, indulatos kirohansokat, hiszen ilyenek biztosan nem kerlnek publiklsra.Br egy olvasi levl szerkezete nem annyira kttt, mint egy gyintz email-, azrt a szvegben itt is jl elklnthetsz hrom alapegysget, amiket az albbiakban ismertetnk.

  rskszsg mr feladatok a nyelvvizsgnTanulsi s vizsgatippek

  Olvasi levl

  5

  Nyit bekezdsA (Dear Editor, / Sehr geehrte Redaktion) megszltst kveten laza krlrssal megjelld, hogy milyen cikkre, szvegre vonatkozik a reakcid (ez az Euroexam angol vizsgjn szabad improvizcit jelent egy kitallt sajttermk, hrportl kitallt cikkre trtn utalssal, mg a nmet vizsgn pontosabb utalst kapsz). Ugyanebben a nyit bekezdsben leszgezed, hogy az rveidben egyetrtesz-e az eredeti cikkel, vagy brlni, kritizlni fogod azt. Nem ritka az sem, hogy a bevezetben megemlted, hogy mr egy ideje hsges olvasja, kvetje vagy az adott orgnumnak, weboldalnak, s ehhez a megjegyzshez csatolod, hogy ezttal egyetrt vagy elutast az llspontod a konkrt szveggel kapcsolatban. Egy tovbbi lehetsg mg itt, hogy elmondod, milyen minsgben szlsz a tmhoz: pl. szakrtknt, rintettknt vagy akr krosultknt.

  Rszletezs (2-3 bekezds)

  rvel szvegrl lvn sz, a kvetkez rsz a bevezet

  bekezdsben ismertetett llspontod indoklsrl fog szlni. Minl pontosabban megfogalmazott rvekkel altmasztod, hogy mirt rtesz egyet vagy nem az eredeti cikk, szveg llspontjval. A szerkesztsnl itt is gyelj arra, hogy a terjedelmi korltokat figyelembe vve 2 vagy 3 bekezdsben fejtsd ki a mondanivaldat, minden bekezdsben 1-1 rvre koncentrlva. Vizsgahelyzetben az egyik nehzsg, hogy az eredeti szveg nem ltezik, annak csak a tmjt ismered a feladat utastsbl (pl. Egy helyi weboldalon kritikus cikk jelent meg teleplsed kulturlis szolgltatsairl. Mivel nem tartottad hitelesnek a beszmolt, rj egy olvasi levelet a weboldalnak, amelyben rszletesen kifejted, mirt nem rtesz egyet a cikkel.). Ennek ellenre, itt az a feladatod, hogy elkpzeld, kitalld, hogy az adott tmn bell mi is lhatott az eredeti szvegben, amire reaglsz az olvasi leveleddel. Vagyis, egy magad ltal improvizlt, elkpzelt cikk eredeti rveire fogsz utalni a sajt vlemnyeddel (pl. Contrary to what your writer claims, our lovely neighbourhood does have / Der Behauptung Ihres Autors, dass die Schler unseres Gymnasiums .... ,

 • Az olvasi levl nyelvezeteStlust tekintve, egy olvasi levl lehet formlis vagy kzvetlen, informlis, szemlyes, ebben eltr a vizsgkban oly gyakori, s sokkal formlisabb stlust megkvn gyintz levltl, s kzelebb ll az jsgcikkhez s a mkritikhoz. Mivel a levl rja nem ismeri a cmzett (f)szerkesztt, igyekszik udvarias, tvolsgtart stlusban fogalmazni, ugyanakkor az angolban megengedettek az sszevont alakok (pl. shouldnt vagy neednt), ami az offline s online mdiban amgy is megengedett. De az is fontos, hogy vgig az rveken legyen a hangsly, s ha lehet, kerld az indulatossgot. Nmetben a stlus s a formtum megegyezik az gyintz levlvel: magzva fogalmazol, s a Sehr geehrte Redaktion megszlts mellett a Mit freundlichen Gren kifejezssel ksznsz el. Ugyancsak a nyelvezethez tartozik, hogy itt ersen a sajt vlemnyedet fogalmazod meg, s lltod szembe az eredeti cikkel, gy ebben a szvegtpusban teljesen elfogadott angolban az I vagy my, illetve a you, your nvmsok gyakori hasznlata. Ezzel azt is illusztrlod, hogy tisztban vagy vele, hogy a cmzett, a (f)szerkeszt felels a cikkrt, akkor is, ha konkrtan nem rta azt.

  Olvasi levl rsa zleti nyelvvizsgkbanA fentiekben ismertetett jellegzetessgek, elvrsok megegyeznek az ltalnos s az zleti nyelvvizsgn rott olvasi levelek esetben. A feladat is teljesen azonos lesz, csak a kzeg eltr: egy zleti vagy gaz-dasgi napilap, folyirat vagy ilyen profillal br weboldal szerkesztje lesz a cmzett, s termszetesen egy ilyen tmj cikkre kell reaglnod a leveleddel.

  Hasznos linkekAz albbi angol s nmet nyelv oldalakon tovbbi tippek s hasznos weboldalak tallhatk olvasi levelek rsrl:Angol:Swirk Online Education - Letter to Editor Community Tool Box - Writing Letters to Editor Nmet: Goethe Institut - Lerntipp zum Schreiben LeserbriefesDW - Leserbrief: Mord ist MordParole - Minden nyelvvizsgz mumusa: a Leserbrief

  Formai elvrsok az Euroexam rskszsget mr vizsginA szveg ajnlott hossza: B2 angol kb. 150 sz; B2 nmet 110-130 sz / C1 angol kb. 200 sz; C1 nmet 150-180 sz. Ez a terjedelem elssorban ajnls, alapbl nem bntetjk az ettl val eltrst (tbbnyire tllpst). De sajt rdekedben tartsd magad a feladatlersban elvrtakhoz. A szavak szmllsa idignyes, s elterelheti a figyelmedet, ezrt clszer az elejn pr szavas vzlat ksztsvel felmrni, hogy mi kerljn s mi ne kerljn bele a szvegedbe.

  rskszsg mr feladatok a nyelvvizsgn - Tanulsi s vizsgatippek - Olvasi levl

  muss ich entschieden widersprechen, denn). A tmt az Euroexam vizsgn mindig gy fogalmazzuk meg, hogy 1-2 perc gondolkodssal minden nehzsg nlkl elkpzelhess 2-3 olyan eredeti kritikus megjegyezst, amire reaglhatsz. rdemes ezeket pontokba szedve nagyon rviden lejegyzetelni magadnak, hogy a levl megfogalmazsa kzben szem eltt legyenek s segtsk a szveg megszerkesztst.

  ZrsA zr bekezds vagy zrs az az egysg, ahol az olvasi levl leginkbb hasonlt az gyintz levlre, hiszen itt is pontosan meg kell fogalmaznod, mit is vrsz a cmzettl (ld. az albbi pldkat):

  megkred, hogy rjanak egy jabb cikket az eredeti tmrl, kijavtva a hibkat, figyelembe vve a te rveidet is;

  krsz egy kiegsztst, hogy a te tmogat vagy kritikai rveid az eredeti cikk mellett, alatt megjelenjenek;

  felveted, hogy legkzelebb alaposabban vizsgldjanak egy hasonl cikk publiklsa eltt;

  felajnlod, hogy szvesen rendelkezsre llsz, ha a tmrl tovbbi informcikra lenne szksg egy pontosts rdekben, stb.

  Csak ezutn kvetkezik egy nagyon rvid elbcszs egyetlen rvid mondatban.

 • A web 2.0 vilgban az egyik legtermszetesebb jelensg, hogy minden j dologrl azonnal rteslnk, legyen az politikai esemny, szemlyes trtns, frissen megjelent zene, knyv, film vagy brmi ms. A net interaktv jellege miatt radsul a tnyek, epizdok, rdekessgek mellett pillanatok alatt mr mindezekrl tbb szz, ezer vagy szzezer vlemnyt is olvashatunk, hallhatunk, lthatunk, hrportlokon, weboldalakon, a Facebook-on, twitter-en vagy blogokon.Az kultra vilgban az igazi jdonsg az, hogy a vlemnyek, rtkelsek nagy tbbsge nem a profi kritikusoktl szrmazik, hanem teljesen htkznapi emberektl, akiknek vlemnye akr a szakembereknl is rdekesebb, hihetbb s irnyadbb lehet a szmunkra. Ha pedig kihasznlva a net adta zenetkzvetts, vlemnynyilvnts, valamint a szabad reagls lehetsgt oly sokan vllaljk sajt rtkelsket, indokaikat, akkor egy ilyen rvid, kritikus rvel szveg (review / Rezension) rsa teljes joggal lehet egyike a nyelvvizsgk letszer feladatainak.

  TmavlasztsA mkritika egy nyelvvizsga helyzetben leggyakrabban egy dikjsg, vagy helyi online vagy nyomtatott mdium szmra rand film-, koncert-, sznhz- vagy knyvlmny ismertetst, kritikai elemzst jelenti. A feladatlersok a mfaj meghatrozsnl sokkal tbb informcit nem tartalmaznak, vagyis mindig Te dntd el, hogy mely konkrt filmrl, knyvrl, szndarabrl, koncertrl vagy killtsrl akarsz rni. Clszer olyat vlasztani, amit jl ismersz, amivel kapcsolatban ismered a legfontosabb adatokat: pl. szerz(k), rendez, fszereplk, fontosabb karakterek, helysznek, stb. neveit. Megnyugtatsul ehhez mg hozztesszk, hogy btran kitallhatsz cmeket, neveket, tmkat, ezeket a vizsgt rtkelk tnyknt fogjk elfogadni.

  rskszsg mr feladatok a nyelvvizsgnTanulsi s vizsgatippek

  Mkritika

  4

  Nyit bekezdsMindenkppen tartalmaznia kell ennek a bekezdsnek egy ers, figyelmet breszt mondatot. Emellett trgyszeren utalnod kell a konkrt mre, esemnyre (pl. killts), stb., amirl a kritikd szlni fog. Teht a cm, a fontos vszmok, az elkszls ideje, knyv vagy darab esetn a szerz, szndarab vagy film esetn a rendez s a fbb szereplk, sznszek, valamint az adott sznhz neve, a killts helyszne, mind alapinformcinak szmt (de a Rszletezsben is ismertethetsz ezekbl nhnyat). Az olvasnak minden esetben szksge van egy kis csokorra ezekbl az informcikbl, hogy beazonostsa, mirl is szl a kritika, mit ajnl neki, vagy mirl prblja lebeszlni. Ugyanebben a bevezet bekezdsben sszegzed a vlemnyedet egy rvid, tiszta, vilgos mondattal. A ksbbiekben megfogalmazott gondolatok, rtktletek majd ezt a vlemnyt fogjk altmasztani.A fentiekbl is kvetkezik, hogy a mkritika rsakor az egyik leggyakoribb hiba, hogy a vizsgzk ltalnossgban rnak egy ltott, olvasott, hallott valamirl. Azaz, nem adnak meg sem cmet, sem ms

  konkrtumot: pl. Lttam egy brilins modern darabot a sznhzban, amiben a sznszek nagyon jl jtszottak s a rendez fantasztikusan rendezte meg a darabot, s a sznhz akusztikja nagyon j volt.

  Rszletezs (2-3 bekezds)Regny, film, szndarab esetben lerhatod pr szval a cselekmnyt, a szereplket, a f konfliktust, anlkl, hogy elmerlnl a nehezen kvethet rszletekben, a kritika nem azonos a cselekmny ismertetsvel. Kerld a spoilereket, ne ruld el a trtnet vgt, a csattant. Az a f clod, hogy felkeltsd az olvas rdekldst akr pozitv, akr negatv irnyban.E bekezdsekben az a clod, hogy megtmogasd a nyit bekezdsben lert vlemnyedet: pl.

  szerinted milyen munkt vgeztek az alkotk (r, rendez, sznszek, jelmez- s dszlettervez, stb.);

  mi tette rd a legersebb pozitv vagy negatv benyomst;

  kibvtheted a vlemnyedet nmi httrinformcival ha egy vizsgahelyzetben

 • A mkritika nyelvezeteA tbbi szvegtpushoz hasonlan a mkritikban is dnt krds vgiggondolni mg az els szavak lersa eltt, hogy ki fogja olvasni a szveget. A dikjsg s a helyi lap kznsge az r szmra nem teljesen ismeretlen, gy e lapok stlusa kevesebb formalitst ignyel, mint egy orszgos napilap vagy kulturlis magazin (nmet szvegben a tegez stlus felel meg leginkbb ennek a szvegtpusnak). Mgsem teljesen informlis, hiszen nem szemlyes ismerseim, bartaim az olvask, teht rdemes elkerlni a tlsgosan kzvetlen hangvtelt (pl. You know, folks, that thingy). Ugyanakkor formai szempontbl egy angol nyelv mkritikban az sszevont alakok (pl. she cant) teljesen megengedettek.A mkritika esetben az is fontos, hogy minl tsebb mellkneveket hasznlj. Felejtsd el a szveget egyskv tev, s jelentssel alig br j, rossz, rdekes, kellemes vagy unalmas szavakat. Aki magtl nem tud szinonimkat, az nmetbl feltankolhat itt Deutsche Vortschatz, angolbl meg itt: Thesaurus.

  Hasznos linkekA The Guardian online vltozatban mindenfle mkritikra tbb szz pldt tallsz az albbi oldalakon:Filmek: The GuardianZene: The Guardian Knyvek: The Guardian Az angol nyelv filmkritikk, nzi vlemnyek legszlesebb vlasztkt a Rotten Tomatoes oldalain tallod:

  Mkritika rs gyakorlsa az Euroexam ingyenes online tanfolyamnEgy komplex, 3 rszes gyakorl, gondolkodtat feladatsor tallhat (Review: parts 1-3) a regisztrci utn ingyen elrhet, B2-es szint angol elearning tanfolyamunkban.

  Formai elvrsok az Euroexam rskszsget mr vizsginSzveg ajnlott hossza: B2 angol kb. 150 sz; B2 nmet 110-130 sz / C1 angol kb. 200 sz; C1 nmet 150-180 sz. Ez a terjedelem elssorban ajnls, alapbl nem bntetjk az ettl val eltrst (tbbnyire tllpst). De sajt rdekedben tartsd magad a feladatlersban elvrtakhoz. A szavak szmllsa idignyes, s elterelheti a figyelmedet, ezrt clszer az elejn pr szavas vzlat ksztsvel felmrni, hogy mi kerljn s mi ne kerljn bele a szvegedbe.

  Sztrhasznlat az Euroexam rskszsget mr vizsgjnA szvegalkotsnl megengedett a sztrhasznlat. Mgis azt javasoljuk, hogy az adott szveg vgiggondolsa s megrsa sorn elssorban sajt, aktv szkincsedet s nyelvtani ismereteidet aktivizld. A nem kevs idt ignyl sztrazshoz csak akkor fordulj, ha olyan kulcsszra, kifejezsre van szksged, amely nlkl tnyleg nem tudnd kifejezni a gondolataidat. Emellett a sztr segtsgedre lehet a mr ksz levl ellenrzsnl is.

  rskszsg mr feladatok a nyelvvizsgn - Tanulsi s vizsgatippek - Mkritika

  mg ilyesmire is van erd a szerzrl, rendezrl, sznszekrl, vagy sszehasonltod a vlasztott mvet ms alkotsokkal, melyekben nekik szerepk volt.

  Csak olyasmirl rj itt, amit fontosnak gondolsz a m, valamint ltrehozinak s szereplinek pontosabb bemutatsa s rtkelse rdekben.

  Zr bekezdsVgezetl sszefoglalod a fentiek fnyben, mirt

  ajnlod, vagy nem ajnlod a mvet az olvasknak, illetve, hogy vannak-e olyan csoportok, akiknek klnsen szl, vagy akiknek semmikppen nem val az adott malkots, esemny. Kerld a korbban tett kijelentseid sz szerinti ismtlst, ezzel is mutatva, hogy milyen sznesen fogalmazol. A mfaj ellenttben az essz zrsval megenged egy csattans, kinyilatkoztat zr mondatot, akkor is, ha abban egy korbban nem emltett dologra utalsz.

 • Akr tetszik, akr nem, esszt1 rni a kzpiskoltl kezdve mindenkinek kell, a felsoktatsban pedig mindennapos feladat. A valsgban egy essz megrsa leggyakrabban egy nll kutatsi s tanulsi feladat utols eleme. Az rsmben a szerznek egyrszt azt kell bebizonytania, hogy a kijellt tmban milyen gyesen vizsgldott, msrszt tapasztalatait, rveit s kvetkeztetseit egy logikusan felptett, egymshoz szorosan kapcsold egysgekbl, bekezdsekbl ll szvegben kell bemutatnia.Termszetesen egy nyelvvizsga helyzetben rand essz mgtt nem ll kutakods, de a gondolataid logikus rendezst s egyms mell szerkesztst annl inkbb elvrjk az rtkelk. Br sokan flnek ezt a szvegtpust vlasztani amennyiben egy nyelvvizsga felajnlja a mfaj vlasztsnak lehetsgt , tbb rv is szl mellette: jl megragadhat szerkesztsi szablyszersgei (ld. Rszletezs) s nyelvezetnek knnyen begyakorolhat sajtossgai.

  A tma s az rvek vgiggondolsaAz essz cme a vizsgkon ltalban egy ellentmondsos, nem ritkn provokatv llts, amely alkalmas a tbb nzpontbl trtn megvitatsra (pl. Some stress is good for all us vagy Wer das Geld hat, hat die Macht).Mieltt hozzkezdenl az rshoz, gondold t a felvetett tmt, krdst. rdemes jegelni sajt, valdi meggyzdsedet. Ezt az is indokolja, hogy a nyelvvizsgn rott esszdet rtkel szakemberek nem a vitapartnereid, nem kell ket meggyznd a sajt igazadrl. Ehelyett k azt vizsgljk, hogy mennyire hatkonyan fejted ki a tmt, jl felptett, kvethet-e a gondolatmenet, vagy csak egyms hegyre hnyt rvek (s ellenrvek) kusza halmazbl ll az zenetkzvetts.Ahelyett, teht, hogy a valdi rveiden, reakciidon tprengenl, inkbb gyorsan gyjtsd ssze egy-egy oszlopban csak kulcsszavakkal az lltst altmaszt, illetve az azt cfol rveket. Miutn tfutottad a kt listt, jelld meg, esetleg rendezd csoportokba azokat az rveket, amelyekre biztosan hivatkozni szeretnl. Ezek utn szmozd be az rveket vagy rv csoportokat aszerint, hogy milyen sorrendben szeretnd elhelyezni ket a szvegben. Hidd el, megri ez az 5 perc gondolkods, aminek a vgn mr szinte ltod magad eltt a megszerkesztett szveget.Az essz szerkesztse sorn tbb eltr megkzeltst kvethetsz (ld. albb a Rszletezs pontban), de brmelyiket vlasztod is, figyelj arra, hogy a f rvek mindegyikt egy-egy jl felptett bekezdsben mutasd be.

  1 Ennek a szvegfajtnak az elnevezse az angolszsz hagyomnyon alapszik, nmetl ms szvegtpust rtnk eredetileg essz alatt. Az angol essz mfajhoz legkzelebb a nmetben az Errterung illetve a Stellungnahme ll.

  rskszsg mr feladatok a nyelvvizsgnTanulsi s vizsgatippek

  Essz

  3

  Nyit bekezdsEnnek egyik funkcija, hogy felkeltsd az olvas figyelmt, amit egy, a tmhoz kapcsold ers pldval, benyomssal vagy valamilyen hangzatos vlemny emltsvel tehetsz meg. A msik clod, hogy egyrtelmen kzld azt az llspontodat (angolul: position, nmetl: Standpunkt br magt a szt nem felttlenl kell hasznlnod), amit az essz sorn a felvetett krdssel, tmval kapcsolatban kpviselni fogsz. Ha lehet, ezt gy tedd meg, hogy kerld a direkt utalst a cmre (pl. Egyetrtek a cmmel,), azt inkbb egy tmaknt vagy mrlegelend gondolatknt kezeld.

  Rszletezs (2-3 bekezds)Az essz tartalmi gerinct a vzlatod fontos pontjai, tmi kr szerkesztett bekezdsek adjk. Az egyes bekezdseken bell az els kulcsmondatban (angolul: topic sentence; nmetl: Schlsselsatz) fejtsd ki a kivlasztott tmra vonatkoz f rvedet. Az adott bekezds tovbbi mondatai e kulcsmondat kijelentst indokoljk, erstik meg vagy

  egsztik ki. Ugyangy kezeld a vzlatodban rgztett tovbbi pontokat, rveket, tmkat a tbbi bekezdsben is, szigoran kvetve az elre kitallt, logikus szerkezetet.A szveg rsnl rvelstechnikailag tbb lehetsg kzl vlaszhatsz:

  az sszes bekezdsben a sajt llspontod megerstst fejted ki, nem vetsz fel semmilyen ellenrvet;

  egyes (vagy akr minden) bekezdsben egy ktszval vagy kifejezssel (pl. Alternatively,, As opposed to this, vagy jedoch, im Gegensatz dazu) bevezetve felhozol egy ellenrvet;

  a tmogat llspontodat bemutat kt bekezds utn egy bekezdsben sszefoglalod az ellenrveket (itt is fontos, hogy a bekezds elejn egyrtelmen jelezd, hogy most a msik llspont mellett szl rvek kvetkeznek).

  Az esszben, s klnsen a rszletezs bekezdseiben taln a tbbi szvegtpusnl is nagyobb jelentsge van a szveg bels sszefggseit megteremt sszekt s utal szavaknak, kifejezseknek (angolul: linking words, phrases;

 • nmetl: Verknpfungswrter). Ezek jelenlte segti, hinya akadlyozhatja az olvast rveid logikjnak kvetsben. Ez utbbira plda, hogy a vizsgk sorn rott esszkben a bekezdsek indtsra leggyakrabban hasznlt szavak, Firstly,, Secondly,, illetve Erstens..., Zweitens nem felelnek meg a szvegptssel kapcsolatos elvrsoknak. Mgpedig azrt, mert egy jl szerkesztett szveg bekezdsei jelentst hordoznak, egymssal klnfle viszonyban llnak, s nem egy felsorols elemeit alkotjk. me, nhny plda az alkalmazhat kifejezsekre:

  pldk, tovbbi gondolatok bevezetse: pl. In other words,, Admittedly,; Mit anderen Worten..., genauer gesagt, zustzlich

  tmavlts, ellenttes gondolat bevezetse: In clear contrast to these points,, On the one hand, s On the other hand,; Im Gegensatz dazu..., einerseits s andererseits

  kvetkeztetsek elksztse: In consequence,, As a result,; Demzufolge

  a korbbiak sszefoglalsa: To sum up,, In conclusion,; Zusammenfassend, Zum Schluss

  Ugyanakkor azt is ki kell hangslyozni, hogy ezek a szavak,

  kifejezsek csak eszkzk, amiket nem tancsos cl s funkci nlkl, csak azrt, mert elvrjk alapon hasznlni. A ktszavak s kifejezsek hatsos alkalmazst elsegtend, a Hasznos linkek pontban olyan weboldalakat sorolunk fel, ahol a ktszavak funkcik szerint csoportostott listit tallod, pldamondatokkal s magyarzatokkal egytt.

  ZrsA rszletezsben felsorolt szempontok fnyben fogalmazd meg zr kvetkeztetse(i)det, anlkl, hogy az rveket sz szerint megismtelnd, jra elsorolnd. Az ismtlsek mellett kerld mg el j, a rszletezs sorn nem emltett tmk, rvek felvetst a zrsban, akkor is, ha jl hangzannak (ha igazn fontosak, ersek, akkor be kell pteni ket az elz bekezdsek valamelyikbe).A kvetkeztetseknl ne akarj senkit az igazadrl meggyzni, akr azt is vllalhatod, hogy a lertak alapjn nem lehet eldnteni, igaz-e a kiindul llspont, hiszen mindkt oldalon egyenl sllyal esnek latba rvek. A logikus lezrs fontosabb, mint a vlemnynyilvnts meggyz volta.

  rskszsg mr feladatok a nyelvvizsgn - Tanulsi s vizsgatippek - Essz

  Az essz nyelvezeteAz esszt a formlis szvegek mfajba soroljuk. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos levelekhez, emailekhez hasonlan, kerlnd kell az sszevont alakokat s a cseveg szhasznlatot (pl. stuff, Dinge). Prblj kiss tvolsgtartan fogalmazni, kerld az rzelmes, rzelgs megfogalmazsokat, a tancsadst (pl. you should not, Sie sollten/man sollte), ezek helyett az rvek kerljenek eltrbe, viszonylag semleges tlalsban.

  Essz rsa zleti nyelvvizsgkbanAz esszt itt gy kpzeld el, mint egy zleti tanulmnyokat folytat dik egyik feladatt. Vagyis egy zleti tmval kapcsolatban a gondolataidat, vlemnyedet kell formlis, rvel esszisztikus szvegben bemutatnod. Kln figyelj teht a fentieken kvl arra, hogy ne lpj ki az zleti nyelvi krnyezetbl.

  Hasznos linkekMivel az esszrs mind kzpiskolban, mind pedig a felsoktatsban nagyon fontos kszsgnek szmt, az ezzel foglalkoz, mintaszvegeket is ajnl br sajnos nem ritkn fizets weboldalak szma gyakorlatilag vgtelen. Igyekeztnk nhny ingyenesen elrhet, jl kezelhet oldalt keresni nektek:Angol nyelv oldalak (minta szvegekkel): Essay-Writing-Tips Nmet nyelv oldalak: Essay schreiben; Germanblogs, Digitale-Schule-Bayern. Ktszavak s kifejezsek listi: angol: Scribd nmet: Sz. G. nyelvtan gyjtemny

  Esszrs gyakorlsa az Euroexam ingyenes online tanfolyamnEgy 2 rszes gondolkodtat feladatsort tallsz (Writing tutorial: Task Two Essay, Parts I. & II.) a regisztrci utn ingyen elrhet, B2-es szint angol elearning tanfolyamunkban. A nmet B2-es elearning tanfolyamunkon hrom hten t csak az rvel rsmvekkel foglalkozunk.

  Formai elvrsok az Euroexam rskszsget mr vizsginSzveg ajnlott hossza: B2 angol kb. 150 sz; B2 nmet 110-130 sz / C1 angol kb. 200 sz; C1 nmet 150-180 sz.Ez a terjedelem elssorban ajnls, alapbl nem bntetjk az ettl val eltrst (tbbnyire tllpst). De sajt rdekedben tartsd magad a feladatlersban elvrtakhoz. A szavak szmllsa idignyes, s elterelheti a figyelmedet, ezrt clszer az elejn pr szavas vzlat ksztsvel felmrni, hogy mi kerljn s mi ne kerljn bele a szvegedbe.

  Sztrhasznlat az Euroexam rskszsget mr vizsgjnA szvegalkotsnl megengedett a sztrhasznlat. Mgis azt javasoljuk, hogy az adott szveg vgiggondolsa s megrsa sorn elssorban sajt, aktv szkincsedet s nyelvtani ismereteidet aktivizld. A nem kevs idt ignyl sztrazshoz csak akkor fordulj, ha olyan kulcsszra, kifejezsre van szksged, amely nlkl tnyleg nem tudnd kifejezni a gondolataidat. Emellett a sztr segtsgedre lehet a mr ksz levl ellenrzsnl is.

 • A nyomtatott s elektronikus sajtban megjelen cikkeket profi jsgrk rjk, mi olvask pedig szvesen elmerlnk a tartalmas, szellemes, okos szvegekben: De jl megfogalmazta helyettem is! Ilyeneket klnsen akkor gondolunk, ha egy cikkben valakinek a vlemnyt, rveit, elemzst olvassuk. Ezek gyakran olyasmirl szlnak, amit mi magunk is megtapasztaltunk, amirl neknk is van kialakult vagy formld vlemnynk. Ha van ilyen vlemnyed a vizsgn felknlt tmrl, amely egy, a kzssgben aktv dikot vagy lakost rinthet, akkor nyugodtan vlaszd az jsgcikket, amennyiben a vizsga lehetsget ad a vlasztsra tbb szvegtpus kzl. A feladat maga a legtbb vizsgn egy nyomtatott vagy online sajtorgnumnak (pl. egy dikoknak szl magazin vagy helyi jsg) szl jsgcikk rst jelenti. A tapasztalatok szerint sok vizsgz vlasztja, az inspirl tmn tl azrt is, mert a mfaj viszonylag szabad szerkesztst, tmakifejtst, valamint az esszvel sszehasonltva lazbb s informlisabb nyelvhasznlatot enged meg.

  Az els gondolatok rs elttAz jsgcikk cme, tmja vizsgahelyzetben ltalban egy ellentmondsos, nem ritkn provokatv kijelents egy, a helyi kzssget vagy a diksg mindennapjait rint tmban (pl. No parks, no sport facilities! How long can this go on?, Tuition fees can they improve our schools? vagy Chatrooms Wirklich eine Gefahrenquelle oder unntige Panikmache?). Ezeket a vizsgafeladatok rik igyekeznek mindig gy megfogalmazni, hogy minimlis tprengs utn a vizsgz knnyen vgig tudja gondolni a megvitatsra sznt rveit.Mg az esszben gyakran elvrs rvek s ellenrvek szembelltsa, egy jsgcikkben teljesen elfogadhat, ha csak egyetlen llspont mellett rvelsz, s a lehetsges ellenrveket teljesen figyelmen kvl hagyod. A lnyeg, hogy minl tbb indokot prblj meg jl sszeszerkesztve elvezetni az olvask meggyzse rdekben. Ugyanakkor az egsz szvegre vonatkoz alapvet elvrs ebben a mfajban is, hogy a szvegednek jl kvethet, logikus szerkezete legyen.

  rskszsg mr feladatok a nyelvvizsgnTanulsi s vizsgatippek

  jsgcikk

  2

  Nyit bekezdsEnnek elsdleges funkcija, hogy felkeltsd az olvas figyelmt. Itt lehetsz nyugodtan bombasztikus, llj el egy, a tmhoz kapcsold, rzelmi reakcikat is kivltani kpes szemlyes anekdotval, benyomssal, lmnnyel, pldval. A msik clod itt is az, hogy egyrtelmen tudasd az olvaskkal az llspontodat a felvetett krdssel, tmval kapcsolatban. Ha lehet, ezt gy tedd meg, hogy kerld a direkt utalst a cmre (pl. Egyetrtek a cmmel,) azt inkbb a ftmaknt kezeld.

  Rszletezs (2-3 bekezds)A rszletezs sorn tulajdonkppen egyetlen clod van: a nyit bekezdsben kzlt llspontodat akarod altmasztani gy, hogy minden bekezdsben egy nagyobb tma indokait gyjtd ssze logikusan elrendezve.A bekezdsek szerkesztsre az jsgcikkben is a

  mindenkori alapszably vonatkozik: egy bekezds egy tmval foglalkozik, s az indoklst biztost mondatok egymshoz kapcsoldva kvetik egymst. Az esszvel sszehasonltva azonban van egy fontos eltrs: az jsgcikk bekezdseiben nem elvrs egy-egy kulcsmondat jelenlte. Vagyis egy cikk bekezdseiben az sszes mondat tekinthet egyenrtknek, vagy akr 3-4 egyforma sllyal br, s egymssal szoros kapcsolatban ll kulcsmondatnak.Az emltett logikus kapcsoldsok megteremtse rdekben, a szerkeszts sorn fontos szerepet kapnak a szveg bels sszefggseit megteremt sszekt s utal szavak, kifejezsek (angolul: linking words, phrases; nmetl: Verknpfungswrter), melyekkel segtheted az olvast az rveid logikjnak kvetsben. A cikk mfaja annyiban tr el taln az sszes tbbitl, hogy a hangzatossg itt alkot erv vlik. Teht ne csak arra figyelj, hogy a szvegsszefggs szempontjbl megfelel szt vagy kifejezst vlaszd, hanem legyen a tarsolyodban olyan is ezek kzt, amelyek WOW! hatssal brnak az cikked

 • olvasira (pl. Not surprisingly,, Unbelieveably, vagy Es berrascht nicht,..., Nicht zu fassen...).A rszletezs egyik rdekes tartalmi s stilisztikai eszkze lehet, ha elkpzelsz az adott kzegben egy vagy kt rvid interj rszletet, amiket az rveid meggyz erejnek erstsre hasznlhatsz. Ezekben utalsz az ltalad feltett krds(ek)re, s a vlasz(oka)t sz szerinti idzet formjban helyezed el a bekezdsekben, ha lehet, anlkl, hogy megtrnd azok szerkezett.

  ZrsItt kzvetlenl az olvaskhoz szlsz, ket kred meg valamire, tlk vrsz valamilyen reakcit. Felidzheted a felsorolt indokokat, de az igazi clod, hogy a zr gondolataid nyomot hagyjanak az olvasban. Ha pedig olyan befejez mondattal llsz el, amelynek tmja vagy kulcsszavai keretszeren visszautalnak a nyit bekezdsre, azzal igen ers hatst tudsz elrni. Ebben is eltr az jsgcikk az essz zrstl, mert itt a meggyzs szndka az egsz szveget thatja, ezzel a cllal rdott.

  rskszsg mr feladatok a nyelvvizsgn - Tanulsi s vizsgatippek - jsgcikk

  Az jsgcikk nyelvezeteAz jsgcikk mindenkppen a kevsb formlis mfajok kz tartozik, melyben a szerz egy rott szvegben, monolgban beszl az olvaskhoz (pl. ms dikokhoz vagy egyb rintettekhez), s remli, hogy gondolatai, rvei szinte azonnali reakcikat fognak bellk kivltani. Ez a stlus megengedi az sszevont alakokat (pl. shouldnt), csakgy, mint a szbeli fordulatok mrtkletes temelst (pl. Nice job, isnt it?, Ist doch merkwrdig, oder?).A msik dolog, ami egy rvel jsgcikket igazn sznes mfajj tesz, az, hogy minden tovbbi nlkl hasznlhatsz benne retorikai krdseket, felkiltsokat, gyesen elhelyezve ket a bekezdsekben anlkl, hogy azok bels koherencija ettl srlne. Ezekkel az eszkzkkel egyrszt felhvhatod a figyelmet a legfontosabb rveidre, msrszt sznestheted is a szveget velk. Mindkt clra alkalmazhatsz ers jelentssel br, hangzatos kulcsszavakat is (pl. spectacular, bullshitting, umwerfend, affengeil).

  jsgcikk rsa zleti nyelvvizsgkbanEbben a kzegben az jsgcikk legtbbszr egy zleti profillal br sajttermk, honlap szmra, a szerz dntse alapjn, vagy felkrsre szlet szvegtpus. Ebben helyi zleti gyek mellett vagy ellen rvelhetsz, helyi zleti clokat, ezek tmogatst vagy elvetst, stb. vetheted fel. Az zleti kzegben szlet cikk esetben ugyanaz az elvrs, mint az ltalnos jelleg cikknl: egy logikusan szerkesztett rvrendszert mutasson be egy llspont vdelmben (pl. mirt nem tmogatja a helyi vezets jobban a vllalkozsokat vagy a kls befektetseket?).

  Hasznos linkekSzerencsre a szvegtpus ltalnos fontossga miatt viszonylag sok s nagyon klnfle gyakorl anyag tallhat az Interneten, ezekbl vlogattunk:Angol: Nasa Quest (szempontok, mintaszveg s feladat), Squidoo (remek tippek)

  jsgcikk rs gyakorlsa az Euroexam ingyenes online tanfolyamnMind az angol B2-es s C1-es elearning kurzusban tallsz egy-egy feladatsort az article writing gyakorlsra. A nmet B2-es elearning tanfolyamon gyakorlati tancsok s feladatok vrnak rd az rvel rsmvekhez kapcsoldan. Ezeknek a tippeknek az jsgcikk rsnl is hasznt veheted.

  Formai elvrsok az Euroexam rskszsget mr vizsginA szveg ajnlott hossza: B2 angol kb. 150 sz; B2 nmet 110-130 sz / C1 angol kb. 200 sz; C1 nmet 150-180 sz. Ez a terjedelem elssorban ajnls, alapbl nem bntetjk az ettl val eltrst (tbbnyire tllpst). De sajt rdekedben tartsd magad a feladatlersban elvrtakhoz. A szavak szmllsa idignyes, s elterelheti a figyelmedet, ezrt clszer az elejn pr szavas vzlat ksztsvel felmrni, hogy mi kerljn s mi ne kerljn bele a szvegedbe.

  Sztrhasznlat az Euroexam rskszsget mr vizsgjnA szvegalkotsnl megengedett a sztrhasznlat. Mgis azt javasoljuk, hogy az adott szveg vgiggondolsa s megrsa sorn elssorban sajt, aktv szkincsedet s nyelvtani ismereteidet aktivizld. A nem kevs idt ignyl sztrazshoz csak akkor fordulj, ha olyan kulcsszra, kifejezsre van szksged, amely nlkl tnyleg nem tudnd kifejezni a gondolataidat. Emellett a sztr segtsgedre lehet a mr ksz levl ellenrzsnl is.

 • rskszsg mr feladatok a nyelvvizsgnTanulsi s vizsgatippek

  gyintz levl

  1Levelet1 kzzel nem nagyon runk mr, de elektronikus leveleket, emaileket annl inkbb. Az gyintz emailek rst htkznapi s munkahelyi szitucik sora kveteli meg tlnk. Az ilyen lethelyzetekben legtbbszr a sajt jl felfogott rdeknk, hogy ne htrljunk meg, s azonnal, pontosan s clratren fogalmazzuk meg egy levlben az ppen aktulisan elrni kvnt cljainkat.ppen ez a mindennapi aktualits taln a legfontosabb indoka, amirt ez a szvegtpus olyan sok nyelvvizsga feladatai kzt megtallhat, mintapldja az letszer vizsgafeladatnak.

  Mitl gyintz az a levl?Az elnevezsben az gyintz sz a kulcs. A levl rjnak minden esetben valamilyen clja, szndka van a szveggel: informcit kr, panasszal l, informcit ad, ajnl vagy tmogat valamit vagy valakit, jelentkezik egy llsra, elnzst kr, bemutatkozik, stb. A kommunikci szempontjbl az egsz levlben ez a cl, szndk a legfontosabb. A feladatmegolds sikeressge, az elrni kvnt szndk megvalsulsa a vizsgadolgozatok rtkelse sorn az adhat pontszmok magas hnyadt teszi ki, az Euroexam vizsgknl pldul az sszes adhat pont 40%-t.Az elvrt szvegek terjedelme a vizsgn viszonylag korltozott, ami a vals lethelyzetre is igaz. Egy gyintz email nem ler vagy elbeszl, hanem ersen clorientlt szveg. Rviden, pontosan s a clkznsg vagy olvas szemlynek, pozcijnak megfelel stlusban prbld megfogalmazni a tartalmat, htteret s az indokokat, ha azt akarod, hogy a cmzett elolvassa, megrtse, s az ltalad lertak szerint reagljon, akr egy vlasszal, akr egy intzkedssel.Az gyintz levelek, emailek felptse nagyjbl megegyezik, mikzben a tartalom s a nyelvezet vltozhat.

  1 Manapsg egy gyintz levl szinte kizrlag emailt jelent, ennek ellenre a vizsgatippjeinkben az egyszersg s a nyelvi kezelhetsg rdekben a levl szt hasznljuk, de ez alatt elssorban emailt rtnk.

  Nyit bekezdsAz elrni kvnt cl pontos megfogalmazsa (pl. panasz rgztse, jelentkezs, ajnls, informcikrs) mellett mindig utalnod kell arra a forrsra, dologra, hirdetsre, stb. ami alapjn a levl cmzettje be tudja azonostani az gyet.A vizsgzk gyakran krdezik, hogy kell-e fejlcet ltrehozni cmzettel s feladval. A vlasz legalbbis az Euroexam vizsgk esetben rvid s egyrtelm: nem. Itt s most mindenkit megnyugtathatunk, hogy az rtkels alapjul szolgl szveg a Dear vagy Liebe(r) vagy Sehr geehrte(r) megszltsokkal kezddik.

  Rszletezs (2-3 bekezds)A tmtl, az gytl s az elrni kvnt cltl fggen itt indokolsz, magyarzatot adsz, pontostasz, vagyis kifejted mindazokat a rszleteket, amit a cmzettnek meg kell ismernie ahhoz, hogy reaglhasson. Nagyon lnyeges, hogy ne merlj el felesleges szemlyes lmnybeszmolkban, pldul egy panaszos levlben nem kell minden indok, gy elmagyarzsakor egyenknt visszautalni egy gretes hirdets meg nem valsult pontjaira. Itt is az a legfontosabb szempont, hogy rviden, clirnyosan fogalmazzunk.

  Tipikus vizsgzi megkzeltsnek nevezhet, amikor a feladatlersban kapott sszes informcit kln-kln bekezdsekben dolgozza fel a szveg rja. Ennek eredmnye az lesz, hogy a levl 6-7 paragrafusra oszlik, ami furcsn is nz ki, tartalmilag pedig sztforgcsolja a rvid szveg sszefggseit.A szerkesztsnl teht gyelj arra, hogy a rszletezsben a terjedelmi korltokat figyelembe vve 2 vagy 3 bekezdsben fejtsd ki a mondanivaldat, logikusan egyms mell helyezve az azonos vagy hasonl tmkra vonatkozkat. Ebben segtsgedre lesznek a jl megvlasztott szvegkohzis szavak s kifejezsek is (pl. angol: Equally important is, As an illustration of; nmet: Ebenso wichtig ist/sind..., beispielsweise), amelyek a bekezdseken bell s kvl segtenek abban, hogy vilgosan megmutasd a tmk, indokok egymshoz val viszonyt.Mg egy szerkesztsi s egyben nyelvi tmra fel kell hvni a figyelmet. Az gyintz levelek gyakran teszik szksgess, hogy rjuk krdst intzzen a cmzetthez, akr tbbet is. Ilyen helyzetekben trekedj arra, hogy a krdseket ne szerkesztetlenl dobld egymsra, mert az email olvasja ezzel egy stlustalan s elg udvariatlan letmads clpontjnak fogja rezni magt. Sokkal hatsosabb, ha csak a legfontosabb krdseket teszed fel, s azokat is udvarias,

 • rskszsg mr feladatok a nyelvvizsgn - Tanulsi s vizsgatippek - gyintz levl

  Az gyintz levl nyelvezeteMinden gyintz levlre igaz akr ltalnos, akr zleti tmj , hogy meg kell felelnie a formlis, udvarias, valamennyire tvolsgtart kommunikci szablyainak, fggetlenl attl, hogy ismerjk-e szemlyesen a cmzettet, vagy nem. Be kell tartani a formai elvrsokat, a megfelel megszltst s elksznst, tovbb alapszably pl. angolban, hogy sszevont alakok nem fordulhatnak el (pl. I dont), a nmetben pedig elvrt a magzs. Tovbbi fontos jellemzje ezeknek a leveleknek, hogy ne legyenek tlsgosan szemlyesek, rzelmektl tlftttek, s kerld a mlysges felhborodst tkrz kijelentseket (pl. egy panaszos levlben). Az indulatos vagy a helyzetnek nem megfelel stlusban rott levelek gyakran vgzik a paprkosrban, gy cljukat nem rhetik el.

  gyintz levl rsa zleti nyelvvizsgkbanAz ltalnos s az zleti krnyezetben rt hivatalos levelek kzt elssorban a tmt s a szkincset illeten lehet klnbsg. Vagyis az zleti kzeg ugyanazokat a szerkesztsi elveket, ugyanazt a formlis stlust kveteli meg. A mr emltett szkincsbeli eltrs mellett, funkcijban vagy az elrni kvnt clokban klnbzhet egy zleti vizsgn elvrt levl egy ltalnos vizsga leveltl (pl. egy referencikat kr, vagy egy llskerest elutast email sokkal inkbb egy zleti kzegben fordulhat el).

  Hasznos linkekAz albbi oldalakon tovbbi tippek s mintaszvegek tallhatk ltalnos s zleti tmkban egyarnt:Angol: English with a Twist, Workawesome Nmet: Deutsche Post

  Az gyintz levl gyakorlsa az Euroexam ingyenes online tanfolyamnA csak regisztrcit ignyl, ingyenes angol B2-es tanfolyamban 2 gyakorl feladatsor is tallhat az gyintz levl szvegtpusra (a 3. s 4. ht feladatai kzt: egy kiss rendhagy Letter of Application s egy Letter of Complaint). A nmet B2-es online tanfolyamban ktfle flhivatalos levllel foglalkozunk, a reklamcival s a bocsnatkr levllel.

  Formai elvrsok az Euroexam rskszsget mr vizsginSzveg ajnlott hossza: B2 angol 100-120 sz; B2 nmet 80-100 sz / C1 angol kb. 200 sz; C1 nmet 150-180 sz. Ez a terjedelem elssorban ajnls, alapbl nem bntetjk az ettl val eltrst (tbbnyire tllpst). De sajt rdekedben tartsd magad a feladatlersban elvrtakhoz. A szavak szmllsa idignyes, s elterelheti a figyelmedet, ezrt clszer az elejn pr szavas vzlat ksztsvel felmrni, hogy mi kerljn s mi ne kerljn bele a szvegedbe.

  Sztrhasznlat az Euroexam rskszsget mr vizsgjnA szvegalkotsnl megengedett a sztrhasznlat. Mgis azt javasoljuk, hogy az adott szveg vgiggondolsa s megrsa sorn elssorban sajt, aktv szkincsedet s nyelvtani ismereteidet aktivizld. A nem kevs idt ignyl sztrazshoz csak akkor fordulj, ha olyan kulcsszra, kifejezsre van szksged, amely nlkl tnyleg nem tudnd kifejezni a gondolataidat. Emellett a sztr segtsgedre lehet a mr ksz levl ellenrzsnl is.

  fgg beszdben megfogalmazott mondatokba elrejtve szerkeszted a bekezdsek szvegbe (pl. az egybknt megfelel Brelhetem a szobt csak 3 hnapra? helyett, az elz mondathoz is kapcsolva jobban hangzik pl., hogy: Tovbb megoldhat lenne, hogy csak 3 hnapra breljem a szobt?).

  ZrsEz a bekezds nem arra szolgl, hogy elbcszz a cmzettl, hanem arra, hogy lezrd az gyintzst, jelezd az olvasnak, hogy mit is vrsz tle (ld. a pldkat):

  egy panaszlevlben rgzted, hogy mit vrsz el kompenzciknt;

  egy informcikr levlben pontostod, hogy mikorra s milyen formban vrod az informcikat;

  egy ajnl vagy tmogat levlben kifejezed remnyedet, hogy a fentiekben bemutatott rveid elgsgesek lesznek a pozitv elbrlshoz, stb.

  Csak ezutn kvetkezik a valdi bcszs, akkor is, ha ez csak egyetlen rvid mondatot tartalmaz, ami lehet rsze az egyetlen zr bekezdsnek, vagy kln bekezdsben is llhat.

  iraskeszseg_b2_c1_2011_magyariraskeszseg_b2_2011_magyariraskeszseg_c1_2011_magyar

  5_olvasoi_level_2014_084_mukritika_2014_083_essze_2014_082_ujsagcikk_2014_081_ugyintezo_level_2014_08