Esimiesten tuki muutoksessa -tarjous - Monkey Business

5
fa _________ Esimiesten tuki muutoksessa tarjous Tarjottava palvelu Lähettäjä: Monkey Business® Monkey and Banana osk www.banana.fi

Transcript of Esimiesten tuki muutoksessa -tarjous - Monkey Business

Page 1: Esimiesten tuki muutoksessa -tarjous - Monkey Business

fa

_________Esimiesten tuki muutoksessa

tarjousTarjottava palvelu

Lähettäjä:Monkey Business®

Monkey and Banana oskwww.banana.fi

Page 2: Esimiesten tuki muutoksessa -tarjous - Monkey Business

Visio eli Mihin tällä pyritään yhdessäTe haette jatkuvasti uusia toiminnan muotoja. Toimintaympäristössänne tapahtuvat muutokset edellyttävät

teiltä valmiutta reagoida nopeasti ja ketterästi. Uutta yksikköä muotouttaessa on tärkeää saada prosessi-,

konsepti- ja systeemiajattelu toimimaan yhteisenä resurssina. Prosessiajattelun tarkoitus on helpottaa arjen

asioita ja tehdä tilaa ajattelulle, jossa löydetään nk. Secret Sauce, salainen kastike / resepti. Salainen resepti

on yksikkönne ja sen osien ainesosa, missä te olette pirun hyviä ja ainutlaatuisia. Salainen resepti on

keihäänkärki, jolla tuotatte asiakkaillenne arvoa.

Samalla vähintään yhtä tärkeää on saada ihmisten päät ja sydämet mukaan, jotta muutoksesta tulee aito ja

pysyvä. Organisaationne on päättänyt matkata kohti aktiivisempaa Bottom Up- strategiaa. Ylläoleva spiraali

kuvaa Bottom Up- strategiaa. Bottom Up- strategiassa ei organisaatiota enää johdeta ainoastaan ylhäältä,

vaan tiimit saadaan aktiivisesti kehittämiseen mukaan. Tämä vaatii isoa ajattelun muutosta niin johtamisessa

kuin nk. alaistaidoissakin. Enää ei voida ainoastaan määrittää “mitä johto tahtoo” ja seurata sitä, ja ihmisten

on oltava valmiita ottamaan aktiivisesti annettu tila vastaan. Johdolla on oltava selvät sävelet sitä, miksi

toimitaan, ja osoitettava yleinen suunta. Tiimeille ja ihmisille on kuitenkin suotava aiempaa huomattavasti

suurempi tila etsiä riittävässä määrin keinot, joilla he etenevät. Uusille aloitteille on oltava avoimia. Spiraali

etenee siis yläkaaresta alakaareen. Samalla yhteisestä suunnasta ja tahtotilasta on pidettävä aiempaa

suurempaa huolta.

Suurempana visiona yhteistyölle on etsiä Salainen resepti, käyttäen ja aktivoiden jokaisen päätä sekä

sydäntä matkalla bottom up- strategian mukaisesti. Tämän prosessin aikana löydämme toimintamallin, jolla

tulevaisuudessakin, suuremmassa kaavassa, Bottom Up- strategia on mahdollista levittää

organisaatioonne.

pvm 2

Vaasankatu 12B

40100 Jyväskylä

Suomi / Finland

+358 40 525 1882

www.banana.fiMonkey BusinessMore action. More chaos. More mistakes. More learning.

Page 3: Esimiesten tuki muutoksessa -tarjous - Monkey Business

Miksi tällainen ratkaisuehdotus?

Teillä on strategisena tavoitteena sekä joustava ja tehokas toimintatapa että paras työkulttuuri.

Paras työkulttuuri ponnistaa siitä, että se on koko yksiköllä yhteinen. Jotta uuden osaston

tekeminen on samansuuntaista, tarvitaan yhteinen ymmärrys, yhteinen kieli ja yhteinen kulttuuri

ihmisten välille:

Yhteinen ymmärrys: Ihmiset ymmärtävät, miksi asioita tehdään, tässä hetkessä heidän täytyy ymmärtää, miksi

muutoksia tehdään. Tuo ymmärrys on tässä hankkeessa

kaiken lähtökohta, jota ilman emme voi toimia. Yhteinen

ymmärrys on myös yksilöiden ymmärrystä tiimi- ja

työkavereiden toiminnasta ja miksi he näin toimivat.

Yhteinen kieli: Tiimeillä on oma kielensä. Se pitää muotouttaa uudestaan, kun tiimi uudistuu. Kun yksi viestii jotain, toiset ymmärtävät, mitä se tarkoittaa.Yhteinen kulttuuri: Syntyy ymmärrys ja kieli pohjana, tekojen ja vuorovaikutuksen kautta arjessa. Osastolle syntyy kulttuuri, riippumatta siitä, halutaanko sellaisen syntyvän tai tehdäänkö asialle jotain. Tässä vaiheessa meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen kulttuuri on tuo syntyvä kulttuuri, kiinnittämällä huomiota siihen, miten asioita tehdään ja miten niistä viestitään.

Tavoitteet palvelulle• Kaiken toiminnan pohja: Löydämme esimiesten kanssa motivaation muutokselle - autamme

hahmottamaan, mikä muutoksen taustalla on ja miksi muutosta tarvitaan

• Esimiesten tukeminen muutoksessa: Löydämme esimiesten kanssa oikeanlaisen tekemisen

vipuvoiman. Esimiehet sitoutuvat paremmin yksikön strategiaan ja parantavat valmiuksiaan

toteuttaa onnistuneita muutoksia

• Autamme esimiehiä osallistamaan tiimejään toimimaan entistä paremmin yhteisten tavoitteiden

saavuttamiseksi - käytännön kokeilujen kautta. Tämä auttaa tiimejä luomaan uutta, yhtenäistä

kulttuuria ja tekemisen meininkiä. Löydämme uusia toimimisen malleja yhdessä esimiesten

kanssa. Tavoitteena yhdessä tekeminen (kts. spiraalimalli yllä)

pvm 3

Vaasankatu 12B

40100 Jyväskylä

Suomi / Finland

+358 40 525 1882

www.banana.fiMonkey BusinessMore action. More chaos. More mistakes. More learning.

Page 4: Esimiesten tuki muutoksessa -tarjous - Monkey Business

Esimies- ja avainhenkilövalmennusValmennettavia ryhmiä toteutetaan yhteensä noin 5 kappaletta. Tässä dokumentissa on kuvattu yhden tuollaisen ryhmän, joka sisältää noin 5 esimiestä, ohjelmaluonnos valmennukseen. Valmennettavaan ryhmäänyhmään otamme mukaan tiimistä avainhenkilöitä. Avainhenkilöt avustavat toteutuvien muutosten käytäntöönlaitossa, jolloin esimiehet eivät jää yksin. Esimiehille ja avainhenkilöille toteutettavan valmennuksen tarkoituksena on muutostyön tukeminen ja pysyvän henkisen muutoksen aikaansaaminen. Merkittävin tavoite on saada esimiehet henkisesti mukaan muutokseen, tukea heitä. Lisäksi tavoitteena on nostaa esimiesten kykyä johtaa tiimejään osallistavasti, johtaa tiimejä niin, että tiimit ottavat vapauden ja vastuun aiempaa paremmin omasta toiminnastaan ja muutoksen onnistumisesta.

Valmennuksiin osallistuvat esimiehet ja avainhenkilöt johtavat muutosta kokeiluilla ja omia tiimejään osallistamalla. Valmennuksen tulokset nähdään loppujen lopuksi tiimityöpajoissa, joita tiimien esimiehet avainhenkilöiden tuella pitävät tiimeissään.

Lyhyesti? Esimiesten ja avainhenkilöiden ryhmävalmennus. Pääfokus on esimiesten johtamiskyvyissä uusissa tiimeissään, eli tulokset mittaroidaan esimiesten valmennuskertojen välissä pitämissä työpajoissa ja muissa heidän tiimeissä tekemissään kokeiluissa. Yksi ryhmävalmennus sisältää 3 tapaamista, á 4 tuntia.Lopputulema? Valmennuksessa esimiehet avainhenkilöiden tuella oppivat omien käytännön kokeilujen, virheiden ja voittojen kautta. Kokeilut ja saavutetut tulokset koskevat ainakin päivittäisten käytänteiden parantamista luottamuksen lisäämiseksi, esimiesten kykyä olla läsnä, kuunnella aidosti ja voimistaa alla toimiviaan ihmisiä palveleva johtaja- asenteellaan. Esimiehet osaavat paremmin viestiä johdon ja tiimiensä välillä, jolloin tekeminen ja energia kohdistuu tiimeihin. Tärkein lopputulema syntyy yhdessä tiimien kanssa pidettävissä työpajoissa. Johtamiskulttuuri ottaa aktiivisia, yhtenäisempiä muotojaan käytännön kautta valittujen tiimien esimiehen keskuudessa.

Einsteinin työpaja Johtaminen Reflektio &

tulevaisuus

Valmennuksen ohjelmaluonnos - moduulit

Moduuli 1: Einstein työpaja: Esimiesten & avainhenkilöiden kanssa: Lähtötilanne ja oikeiden kysymysten löytäminen. Suunta työlle. Mikä kysymys täytyy pystyä ratkaisemaan? Missä on onnistuttava? Mihin me voimme vaikuttaa?

pvm 4

Vaasankatu 12B

40100 Jyväskylä

Suomi / Finland

+358 40 525 1882

www.banana.fiMonkey BusinessMore action. More chaos. More mistakes. More learning.

Page 5: Esimiesten tuki muutoksessa -tarjous - Monkey Business

Moduuli 2: Johtaminen: Esimiestaidot, Itsensä johtaminen, Muutosjohtaminen, alaisten kohtaaminen. Johtaminen on viestintää, miten viestimme paremmin? Moduuli ja sen sisältö avautuu lisää Moduulin 1: Einsteinin työpaja tuomien tulosten ja enemmän avautuneiden tiimien haasteiden mukaan.

Moduuli 3: Reflektio & tulevaisuus: Mitä opimme? Mitä tästä? Kuinka jatkamme? Moduuli ja sen sisältö avautuu lisää Moduulin 2: Johtaminen tuomien tulosten ja enemmän avautuneiden tiimien haasteiden mukaan.

pvm 5

Vaasankatu 12B

40100 Jyväskylä

Suomi / Finland

+358 40 525 1882

www.banana.fiMonkey BusinessMore action. More chaos. More mistakes. More learning.