Erich Segal - Barbat, Femeie, Copil.pdf

download Erich Segal - Barbat, Femeie, Copil.pdf

of 72

 • date post

  07-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  267
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Erich Segal - Barbat, Femeie, Copil.pdf

 • 8/20/2019 Erich Segal - Barbat, Femeie, Copil.pdf

  1/198

 • 8/20/2019 Erich Segal - Barbat, Femeie, Copil.pdf

  2/198

  - B RBAT, FEMEIE, COPIL -Ă

  ERICH SEGAL

  B RBAT, FEMEIE, COPILĂ

   Traducere de Virgiliu Ştef nescu-Dr g netiă ă ă  Titlul !riginal" MA#, $OMA# A#D C%ILD,&'()

  *

 • 8/20/2019 Erich Segal - Barbat, Femeie, Copil.pdf

  3/198

  - ERIC% +EAL -

  Cuprins

  &

  *  . / 0 1 (

  '&) && &* & &. &/ &0

  &1 &( &' *) *& ** *

  *.*/ *0 *1 *( *' ) &

  * 

 • 8/20/2019 Erich Segal - Barbat, Femeie, Copil.pdf

  4/198

 • 8/20/2019 Erich Segal - Barbat, Femeie, Copil.pdf

  5/198

  - ERIC% +EAL -

  1

   A5 ! c!5unicare i53!rtant 3entru du5nea4!astr ,ă ă  

  d!5nule 3r!fes!r Becit8 +unt =ntr-! edin acu58 P!t s 4 telef!ne? 5aiţă ă ă   t6r?iuG

   De fa3t, d!5nule 3r!fes!r, a 3refera s 4 4!r;escă ă   3ers!nal, nu la telef!n8

  Aceast c!5unicare 2urgent 9 =l f cu 3e R!;ert Becită ă ă   s =ntreru3 ulti5a edin de catedr a tri5estruluiă ă ţă ă   res3ecti48 Hl c uta C!nsulatul france?8ă

   Pute i a7unge la B!st!n =nainte de !ra cinciG =l =ntre;ţ ă  secretarul ad7unct al C!nsulatului8

   E a3r!a3e 3atru i 7u5 tate acu5, =i s3use B!;8ă  V 4!i ate3ta8ă  E ciar at6t de i53!rtant c!5unicareaGă  Da, aa cred8 C!53let derutat, B!; tra4ers !lul s3re l!cul unde =lă  

  ate3tau ceilal i cinci 3r!fes!ri ai De3arta5entului deţ  +tatistic al Institutului Ten!l!gic al +tatuluiă   Massacusetts :de l6ng B!st!n

 • 8/20/2019 Erich Segal - Barbat, Femeie, Copil.pdf

  6/198

  - B RBAT, FEMEIE, COPIL -Ă

  care alergau 3e tr!tuare, a4u t!t ti53ul s -i fr 56nteă ă   5intea c ut6nd s giceasc ce 3r!;le5 3utea fi at6t deă ă ă ă   urgent 8 Cu c6t se g6ndea 5ai 5ult cu at6t i se 3 rea 5aiă ă   sigur c se =ntre4ede un singur lucru8 France?ii =5i 4!ră  

  ac!rda Legiunea de On!are8#u e ciar at6t de i53!si;il, =i s3use8 La ur5a ur5ei, a5 inut ! 5ul i5e de c!nferin e tiin ifice =n Fran a  de d!uţ ţ ţ ţ ţ ă 

  !ri i la +!r;!na8 La nai;a, a5 ciar i ! 5ain france?ă ă  Peuge!t8

  Asta tre;uie s fie8 V!i 3ri5i sigur r!?eta dec!ra iei i a5ă ţ   s-! 3un la ;ut!niera sac!ului8 P!ate c 4a tre;ui s =5;racă ă   de-acu5 sac!ul8 Ce i53!rtan areG Merit s 4 d in4idiaţă ă ă ă   3e fa a un!ra din facultatea n!astr 8ţ ă

  D!a5ne Ce 56ndre au s fie +eila i feti ele8ă ţ

   C!5unicarea ne-a 4enit 3rin teleJ, s3use d!5nul Bertrand Pelletier =n cli3a c6nd B!; lu l!c =n elegantulă   ;ir!u cu ta4an =nalt al acestuia8

  +ecretarul ad7unct inea =n 56n ! ;and =ngust deţ ă ă ă  

  6rtie8H5i 4a s3une i5ediat, se g6ndi B!;8 Dec!ra ia, desigur8ţ   Hncerc s nu ?65;easc 3rea de4re5e8ă ă ă

   TeleJul s!licit 3e 3r!fes!rul Becit de la Institutulă    Ten!l!gic din Massacusetts s ia i5ediat leg tura cuă ă   d!5nul VenarguKs din l!calitatea +Kte8

  +ecretarul ad7unct =i =ntinse lui B!; teJtul8  +KteG re3et B!;, a3!i se g6ndi" O, nu #u 3!ate fiă  

  asta8  n 5ic sat fer5ec t!r, ciar dac are i ce4aă ă gaucho,

   =l l 5uri Pelletier8 Cun!ate i sudul Fran eiGă ţ ţ  A, da B!; de4eni i 5ai nelinitit c6nd !;ser4 c func i!narulă ă ţ  

  c!nsular a;!rdea? ! 5in !arecu5 s!le5n 8ă ă ă  D!5nule Pelletier, des3re ce este 4!r;aG

   A5 f!st inf!r5at nu5ai c e ce4a =n leg tur cuă ă ă  defuncta #ic!le urin8 D!a5ne-Du5ne?eule #ic!le Trecuse at6ta ti53 de

  0

 • 8/20/2019 Erich Segal - Barbat, Femeie, Copil.pdf

  7/198

  - ERIC% +EAL -

  atunci8 At6t de ;ine uitase t!tul =nc6t se c!n4insese, a3r!a3e, c nici nu se =nt653lase ce4a8 Fusese singura luiă   infidelitate =n t! i aceti ani de c snicie8ţ ă

  Dar de ce acum? De ce du3 at6ta ti53G Oare nuă  

  insistase ea s nu se 5ai =nt6lneasc nici!dat , s nu 5aiă ă ă ă  ai; nici! leg tur unul cu altulGă ă ă S nu m gr besc.ă ă ă  D!5nule Pelletier, a i s3us 3arc defuncta #ic!leţ ă  

  urinG Aadar a 5uritG +ecretarul ad7unct d du din ca3 afir5ati48ă  H5i 3are r u c nu a5 a5 nunte8 H5i 3are r u,ă ă ă ă  

  d!5nule 3r!fes!r8 Oare omul acesta ştia mai mult decât spunea?  Şi cine e 3ers!ana cu care tre;uie s iau leg turaGă ă +ecretarul ad7unct d du din u5eri8 Ceea ce, 3eă  

  fran u?ete, =nsea5n c nu tie i nici nu-i 3as 8ţ ă ă ă  H5i 3er5ite i s 4 3re?intţ ă ă mes condoléances,

  d!5nule BecitG Ceea ce =n fran u?ete 4!ia s s3un c era t6r?iu de7a8ţ ă ă ă  

  Şi c el, Pelletier, a4ea desigur i altele de f cut8 La ur5aă ă  ur5ei, era ! sear =n5ires5at de iunie8ă ă B!; =n elese alu?ia8 +e ridic 8ţ ă  V 5ul u5esc, d!5nule Pelletier8ă ţ  Pentru 3u in8ţ Şi-au dat a3!i 56na8

  Ca5 nesigur 3e 3ici!arele lui, B!; ! 3!rni 3e C!55!nealt A4enue> =i l sase 5aina 3e 3arteaă   cealalt a str ?ii, f!arte a3r!a3e de restaurantul Rit?8 Oareă ă   s -i in!cule?e ! d!? de cura7 la ;arul restaurantuluiG #u,ă ă   5ai ;ine s dea =nt6i un telef!n8 De unde4a discret8ă

  * * *

  Pe c!rid!rul Institutului era linite8 P rea c t!at lu5eaă ă ă  3lecase =n 4acan a de 4ar 8 B!; =ncise ua =nc 3erii, seţ ă ă   ae? la ;ir!u i ce5 la telef!n Fran a8ă ă ţ

  1

 • 8/20/2019 Erich Segal - Barbat, Femeie, Copil.pdf

  8/198

  - B RBAT, FEMEIE, COPIL -Ă

   DaG se au?i ! 4!ce s3art i s!5n!r!as , cu 3uternică ă   accent 3r!4ensal8

   La telef!n R!;ert Becit8 A 3utea 4!r;i cu d!5nul VenarguKsG

   B!;;ie, eu sunt, L!uis Hn fine, a5 dat de tine8 C6tă ; taie de ca3 36n s te g sesc@ă ă ă ă Ciar du3 trecerea at6t!r ani, 4!cea =i r 5 seseă ă ă  

  nesci5;at 8 R gueala 3ricinuit de fu5atul a cinci?eci deă ă ă   5ili!ane de ig ri aul!is8ţ ă

   L!uis 3ri5arulG  F!stul 3ri5ar8 Price3iG M-au tri5is la 3 scut, ca 3e ună  

  din!?aur antedilu4ian8 C!nsiliul c!5unal@ B!; era 3rea tensi!nat 3entru 3!4estea asta care nu se

  5ai sf6rea8  L!uis, ce s-a =nt653lat cu #ic!leG  Vai, B!;;ie, ce nen!r!cire8 Acu5 cinci ?ile8 O ci!cnire

  fr!ntal 8 +e =nt!rcea de la ! urgen  un cardiac8 T!tă ţă   !r elul n!stru e =n d!liu@ă

   H5i 3are f!arte r u8ă

   H i dai sea5aG Era at6t de t6n r 8 O ade4 rat sf6nt 8ţ ă ă ă ă ă   T!at catedra de la Facultatea de Medicin din M!nt3ellieră ă   a 4enit la =n5!r56ntarea ei8 Ştii c nu suferea religia,ă   B!;;ie, dar a tre;uit s -i face5 ! slu7; 8ă ă

  +e !3ri un 5!5ent s !fte?e8 B!; 3r!fit de !ca?ie8ă ă  L!uis, ce-5i s3ui e =ngr!?it!r8 Dar nu =n eleg de ce aiţ  

  inut s - i telef!ne?8 +unt ?ece ani de c6nd n-a5 5ai 4 ?ut-ţ ă ţ ă !8

  Brusc  un 5!5ent de t cere8 A3!i, L!uis r s3unseă ă   a3r!a3e !3tind"

   Din cau?a c!3ilului8  Ce c!3ilG #ic!le se c s t!riseGă ă  #u, nu8 Firete c nu8 Era ! 25a5 inde3endent 9,ă ă ă  

  cu5 se ?ice8 Şi-a crescut singur c!3ilul8ă  Dar t!t nu =n eleg ce are asta de-a face cu 5ine, reluţ ă 

  B!;8 Of, B!;;ie, nu tiu cu5 s - i s3un@ă ţ  +3une !dat ă

  (

 • 8/20/2019 Erich Segal - Barbat, Femeie, Copil.pdf

  9/198

  - ERIC% +EAL -

   E i c!3ilul t u, tr6nti L!uis VenarguKs8ă r5ar c6te4a cli3e de t cere 3e cele d!u 5aluri aleă ă ă  

  Atlanticului8 B!; =ncre5enise de ui5ire8  B!;;ie, 5ai eti la telef!nG Al!G

   CeeG Ştiu c ai r 5as tr snit la 4estea asta8ă ă ă  #u, L!uis8 #-a5 r 5as del!c tr snit8 Pur i si53lu, nuă ă  

  cred, re3lic B!;, c6nd 56nia =l a7ut s -i reg sească ă ă ă ă  3uterea de a 4!r;i8

   Dar sta-i ade4 rul8 Mi-a s3us t!t, era5 c!nfidentul ei8ă ă  Ce te face s fii at6t de sigur c eu a fi tat lGă ă ă  B!;;ie, r s3unse L!uis 3e un t!n ;l6nd, erai aici =nă  

  luna 5ai8 Manifesta iile, = i a5intetiG B ie elul a s!sit  caţ ţ ă ţ   s s3une5 aa  eJact la ti53ul cu4enit8 #u a 5ai eJistată   ni5eni =n 4ia a ei =n t!t acel ti538 Mi-ar fi s3us8 Bine=n eles,ţ ţ   nu a 4rut nici!dat ca tu s afli asta8ă ă

  Iisuse Crist!ase, =i s3use B!;, dar e de necre?ut8  Afurisit trea; , L!uis, ciar dac e ade4 rat, nu suntă ă ă ă  

  res3!nsa;il 3entru@

   B!;;ie, linitete-te8 #i5eni nu s3une c = i re4ineă ţ  4re! r s3undere8 Nean-Claude e asigurat din 3unct deă   4edere 5aterial8 Crede-5  sunt d!ar eJecut!rulă   testa5entar8

  +e !3ri 3u in, a3!i c!ntinu "ţ ă  +e ridic d!ar ! 5ic 3r!;le5 8ă ă ă B!; =nce3u s tre5ure g6ndindu-se la ce ar 3utea s fie8ă ă  CareG =ntre; el8ă  B iatul nu are a;s!lut 3e ni5eni8 #ic!le nu a a4ută  

  niciun fel de rude8 C!3ilul e c!53let singur8 B!; nu s3use ni5ic8 Hncerca =nc s -i =nci3uie =nc!tr!ă ă  

  ;ate c!n4!r;irea asta8  Hn 5!d n!r5al, a5 a4ea n!i gri7 de el, Marie-TrKseă  

  i cu 5ine@ L!uis se !3ri un 5!5ent8 #!i sunte5 tut!rii lui8 Dar ea e ;!lna4 , B!;, f!arte gra4 ;!lna4 8 #u 5ai areă ă  

  5ult de tr it8ă H5i 3are r u, inter4eni B!;