EOS 70D (W) - .EOS 70D (W) Nvod k pou¾it­ ... softwaru EOS Utility Dlkov© ovldn­...

download EOS 70D (W) - .EOS 70D (W) Nvod k pou¾it­ ... softwaru EOS Utility Dlkov© ovldn­ fotoapartu

If you can't read please download the document

 • date post

  17-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EOS 70D (W) - .EOS 70D (W) Nvod k pou¾it­ ... softwaru EOS Utility Dlkov© ovldn­...

 • Nvod k pouitfunkce Wi-Fi

  EOS 70D (W)

  Nvod k pouit

  ESKY

 • 2

  Funkce bezdrtov st LAN tohoto fotoapartu umouj bezdrtov provdn ady loh, od odesln snmk do webovch slueb a jinch fotoapart po dlkov ovldn fotoapartu. Sta pipojit se k sti Wi-Fi nebo jinmu zazen, kter podporuje funkce bezdrtov st LAN tohoto fotoapartu.

  Jak monosti nabzej funkce bezdrtov st LAN

  (1) Penos snmk mezi fotoaparty Penos snmk

  (6) Prohlen snmk v pehrvai mdi Prohlen snmk

  (5) Odesln snmk do webov sluby Ukldn a sdlen snmk

  (4) Dlkov ovldn fotoapartu prostednictvm softwaru EOS Utility Dlkov ovldn fotoapartu

  (3) Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi Tisk snmk

  (2) Pipojen ke smartphonu Monost prohlen snmk Dlkov fotografovn

  (Canon Image Gateway)

  Webov sluba CANON iMAGE GATEWAY nen v nkterch oblastech nebo zemch podporovna. Informace o zemch a oblastech, kde je sluba CANON iMAGE GATEWAY podporovna, naleznete na webu spolenosti Canon (http://canon.com/cig).

  Nastaven pro Odesln snmk do webov sluby z potae nemus bt v nkterch oblastech nebo zemch provediteln.

 • 3

  Jak monosti nabzej funkce bezdrtov st LAN

  (1)z Penos snmk mezi fotoaparty (str. 19)Penos snmk mezi tmto fotoapartem a jinm fotoapartem Canon s funkcemi bezdrtov st LAN.

  (2)q Pipojen ke smartphonu (str. 31, 75)Prohlen uloench snmk nebo ovldn fotoapartu pomoc smartphonu.Tyto funkce lze pouvat a po instalaci speciln aplikace EOS Remote do smartphonu.

  (3)l Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi (str. 45, 87)Bezdrtov tisk snmk pomoc pipojen fotoapartu k tiskrn kompatibiln s bezdrtovou st LAN, kter podporuje standard PictBridge (DPS pes IP).

  (4)D Dlkov ovldn fotoapartu prostednictvm softwaru EOS Utility (str. 93)Dlkov ovldn fotoapartu pomoc dodanho softwaru EOS Utility po bezdrtovm propojen fotoapartu a potae.

  (5)w Odesln snmk do webov sluby (str. 103)Odesln snmk do online fotosluby pro uivatele pstroj Canon CANON iMAGE GATEWAY (je vyadovna bezplatn registrace) a sdlen snmk s rodinou a pteli.

  (6) Prohlen snmk v pehrvai mdi (str. 131)Zobrazen snmk z pamov karty fotoapartu na televizoru pomoc pehrvae mdi s podporou DLNA* pes bezdrtovou s LAN.* Digital Living Network Alliance

 • 4

  Schma pouvn funkce Wi-Fi

  z Penos snmk mezi fotoaparty q Pipojen ke smartphonu

  Nastaven jinho fotoapartu Canon pomoc vestavnch funkc bezdrtov st LAN

  Instalace aplikace EOS Remote do smartphonu

  Pm propojen fotoapart prostednictvm bezdrtov st LAN

  Reim pstupovho bodu fotoapartu*1

  Reim infrastruktura*2

  Penos snmk mezi fotoaparty Zobrazen snmk ve fotoapartu Dlkov snmn

  l Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi

  D Dlkov ovldn fotoapartu prostednictvm softwaru EOS Utility

  Nastaven tiskrny s rozhranm st Wi-Fi a podporou technologie PictBridge (DPS pes IP)

  Nastaven bezdrtov st LAN a potae se softwarem EOS Utility

  Reim pstupovho bodu fotoapartu*1

  Reim infrastruktura*2 Reim infrastruktura*2

  Reim ad hoc*3

  Pehrvn a tisk snmk Dlkov ovldn fotoapartu prostednictvm softwaru EOS Utility

  Nas

  tave

  nZp

  sob

  p

  ipoj

  en

  Nyn

  m

  ete.

  ..N

  asta

  ven

  Zps

  ob

  pip

  ojen

  N

  yn

  m

  ete.

  ..

 • 5

  Schma pouvn funkce Wi-Fi

  *1 Reim pstupovho bodu fotoapartu:Jednoduch reim bezdrtov st LAN, kdy je mon fotoapart propojit pmo se smartphonem nebo tiskrnou prostednictvm bezdrtov st LAN.

  *2 Reim infrastruktura:Reim bezdrtov st LAN, kter pipojuje jednotliv zazen Wi-Fi prostednictvm pstupovho bodu bezdrtov st LAN. V tomto reimu je mon navzat komunikaci i se vzdlenm zazenm Wi-Fi, je-li pstupov bod bezdrtov st LAN umstn nedaleko.

  *3 Reim ad hoc:Reim bezdrtov st LAN, kter se pipojuje pmo k potai s integrovanou funkc bezdrtov st LAN. Pi nastaven funkc bezdrtov st LAN potae do reimu ad hoc lze fotoapart pipojit pouitm stejnho postupu jako pi nastaven do reimu infrastruktury.

  w Odesln snmk do webov sluby

  Prohlen snmk v pehrvai mdi

  Nastaven potae se softwarem EOS Utility a pstupovho bodu bezdrtov st LAN s pstupem k Internetu

  Pihlen do fotosluby CANON iMAGE GATEWAY

  Nastaven fotoapartu pro pstup

  Nastaven zazen s podporou DLNA a pstupovho bodu bezdrtov st LAN

  Pipojen pehrvae mdi k televizoru

  Reim infrastruktura*2 Reim infrastruktura*2

  Odesln snmk do webov sluby Zasln e-mail ptelm

  Zobrazovn snmk ve fotoapartu ovldnm pehrvae mdi

  Webov sluba CANON iMAGE GATEWAY nen v nkterch oblastech nebo zemch podporovna. Informace o zemch a oblastech, kde je sluba CANON iMAGE GATEWAY podporovna, naleznete na webu spolenosti Canon (http://canon.com/cig).

  Nastaven pro Odesln snmk do webov sluby z potae nemus bt v nkterch oblastech nebo zemch provediteln.

  Nas

  tave

  nZp

  sob

  p

  ipoj

  en

  Nyn

  m

  ete.

  ..

 • 6

  Termn bezdrtov s LAN se v tomto nvodu pouv jako veobecn oznaen pro pvodn bezdrtov komunikan funkce Canon a Wi-Fi.Termn pstupov bod oznauje terminl bezdrtov st LAN (pstupov bod bezdrtov st LAN nebo adaptr bezdrtov st LAN), kter zprostedkovv pipojen prostednictvm bezdrtov st LAN.

  Zvorky [ ] oznauj tlatka nebo nzvy ikon nebo jin softwarov prvky zobrazen na monitoru potae. Zvorkami jsou oznaeny tak poloky nabdek ve fotoapartu.

  Oznaen ** (sla) ve vrazu (str. **) oznauj v tomto nvodu sla referennch strnek s dalmi informacemi.

  sti tohoto nvodu oznaen nsledujcmi symboly obsahuj dan typ informac, jak je popsno ne.

  : Upozornn, jejich elem je pedejt potencilnm problmm pi obsluze.

  : Dal informace o zkladnch operacch poskytovan k doplnn obsahu.

  Konvence pouit v tomto nvodu

  Microsoft a Windows jsou ochrann znmky nebo registrovan ochrann znmky spolenosti Microsoft Corporation v USA a dalch zemch.

  Macintosh a Mac OS jsou ochrann znmky spolenosti Apple Inc. registrovan v USA a dalch zemch.

  Wi-Fi je registrovan ochrann znmka organizace Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 a logo Wi-Fi Certified jsou ochrann znmky

  organizace Wi-Fi Alliance. Zkratka WPS pouvan na obrazovkch nastaven fotoapartu a v tomto

  nvodu znamen Wi-Fi Protected Setup. UPnP je ochrann znmka spolenosti UPnP Implementers Corporation. Vechny dal ochrann znmky jsou majetkem pslunch vlastnk.

  Upozorujeme, e spolenost Canon nepebr zodpovdnost za dn ztrty i kody zpsoben patnm nastavenm bezdrtov st LAN pro pouvn fotoapartu. Spolenost Canon rovn nepebr zodpovdnost za dn jin ztrty i kody zpsoben pouitm fotoapartu.

 • 7

  Kapitoly

  vod 2

  Zkladn nastaven funkc bezdrtov st LAN 11

  Penos snmk mezi fotoaparty 19

  Pipojen ke smartphonu 1 31

  Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi 1 45

  Pouvn pstupovho bodu bezdrtov Wi-Fi st LAN 55

  Pipojen ke smartphonu 2 75

  Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi 2 87

  Dlkov ovldn prostednictvm softwaru EOS Utility 93

  Odesln snmk do webov sluby 103

  Prohlen snmk v pehrvai mdi 131

  Pouvn rychlho ovldn pro pipojen k bezdrtov sti LAN 139

  Sprva nastaven 145

  Pokyny k een pot 151

  Odkazy 169

  1234567891011121314

 • 8

  2

  1

  3

  4

  vod 2Jak monosti nabzej funkce bezdrtov st LAN........................ 2Schma pouvn funkce Wi-Fi....................................................... 4Konvence pouit v tomto nvodu .................................................. 6Kapitoly............................................................................................. 7

  Zkladn nastaven funkc bezdrtov st LAN 11Zadn pezdvky............................................................................ 12Zkladn operace a nastaven ........................................................ 15

  Penos snmk mezi fotoaparty 19Vbr cle pipojen......................................................................... 20Odesln snmk ........................................................................... 22Optovn pipojen ......................................................................... 26Nastaven parametr pro vce pipojen ......................................... 27Zmna nzvu nastaven ................................................................. 28

  Pipojen ke smartphonu 1 31Pprava.......................................................................................... 32Vytvoen pipojen pomoc reimu pstupovho bodu fotoapartu.......... 33Ovldn fotoapartu pomoc smartphonu ..................................... 37Optovn pipojen ......................................................................... 39Nastaven snmk pro zobrazen.................................................... 40Nastaven parametr pro vce pipojen ......................................... 43

  Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi 1 45Vytvoen pipojen pomoc reimu pstupovho bodu fotoapartu.......... 46Tisk................................................................................................. 50Optovn pipojen ......................................................................... 51Nastaven parametr pro vce pipojen ......................................... 52

  Obsah

 • 9

  Obsah

  5

  6

  7

  8

  9

  Pouvn pstupovho bodu bezdrtov Wi-Fi st LAN 55Kontrola typu pstupovho bodu ....................................................56Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PBC) .....................57Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PIN).......................62Run pipojen vyhlednm st......................................................67

  Pipojen ke smartphonu 2 75Nastaven pipojen pomoc reimu infrastruktura ..........................76Ovldn fotoapartu pomoc smartphonu...................