Entreprise 2.0 - Vision, Enjeux, Offres - Innhotep

download Entreprise 2.0 - Vision, Enjeux, Offres - Innhotep

of 25

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Entreprise 2.0 - Vision, Enjeux, Offres - Innhotep

 • 7/31/2019 Entreprise 2.0 - Vision, Enjeux, Offres - Innhotep

  1/25

  Ijwsipsnqi 3*0 ? Vnqnlj$ ijoiyu$ lffsiq Alp~snbew Njjelwip 30;3 ;

  Dnjjlvkwnlj almmipsnlsnw qwskwbn{yi

  Ijwsipsnqi 3*0 ?L ij wiq-vlyq ,>0 ?: ;) giq njwisjkywiq asijw: >) aljwsncyijw: >0) aljqlmmijw

  Psq gi 60) giq njwisjkywiq qljwaljwsncywiysq ij Fskjai ij 30;;$57) ij Aenji3

  ; pisqljji qys 9 gkjq di mljgi iqwnjqasnwi qys yj sqiky qlankd ij 30;3$; qys 7 di qisk ij 30;73* 60) giqnjwisjkywiq vnqnwijw giq sqikyuqlankyu ky mlnjq yji flnq pks mlnq1

  Bsai dk gnffyqnlj giq WNA

  20) gi dlbimijwq kvia Njwisjiw ijekyw gcnw7$

  ;7 mnddnljq gi qmkswpeljiq ij Fskjaiij 30;;7$ iw ;> mnddnljq gi mlcnjkywiq

  Gmydwnpdnakwnlj giq qisvnaiq mlcndiqiw ij adlyg

  [yid{yiq wijgkjaiq gi fljg ?jlyvikyu skpplswq kyu pisqljjiq$kyu lsbkjnqkwnljq$ ky wimpq$ iwa*

  Visq giq yqkbiq gi pdyq ij pdyqjlmkgiq iw mlcndiq$ qkjqgnqaljwnjynw

  Visq yji iunqwijai jymsn{yi giqnjgnvngyq

  Gnffyqnlj gy wdwskvknd$ pskwn{y gkjq69) giq ijwsipsnqiq gi pdyq gi 390qkdksnq9

  Aljvisbijai aslnqqkjwi giqqpesiq psnviq iw pslfiqqnljjiddiq

  Mljgnkdnqkwnlj giq ijwsipsnqiq iwnjwisjkwnljkdnqkwnlj giq {ynpiq

 • 7/31/2019 Entreprise 2.0 - Vision, Enjeux, Offres - Innhotep

  5/25

  Ijwsipsnqi 3*0 ? Vnqnlj$ ijoiyu$ lffsiq Alp~snbew Njjelwip 30;3 9

  [yiqw-ai {yi dijwsipsnqi 3*0

 • 7/31/2019 Entreprise 2.0 - Vision, Enjeux, Offres - Innhotep

  6/25

  Ijwsipsnqi 3*0 ? Vnqnlj$ ijoiyu$ lffsiq Alp~snbew Njjelwip 30;3 6

  Diq yqkbiq gnbnwkyu qljw mlgnfnq? sgyawnlj gy vldymigimkndq$ akpkanw wslyvis skpngimijw dk cljji njflsmkwnlj

  Diq pslfndq snaeiq iw fljawnljq gi sqikywkbi kaadsijwdngijwnfnakwnlj gi almpwijaiq,alddkclskwiysq piswnjijwq

  Bsai giq lywndq pismiwwkjw gi jlyviddiq flsmiq giakpnwkdnqkwnlj giq aljjknqqkjaiq %rnhnq$ iwa*.$ lj kppsijg

  giq kywsiq iw lj kppsijg kyu kywsiq ? di qlankd diksjnjb

  Diq almmyjkywq vnswyiddiq fkvlsnqijw diq aekjbiq gicljjiq pskwn{yiq daeiddi gi dlsbkjnqkwnlj

  Pks di aslrgqlysanjb$ dk akpkanw sqlygsi alddiawnvimijw

  giq pslcdmiq iw sijgsi qpljwkji dijwsi-kngi qigvidlppi

  Diq jlyvikyu ijoiyu plswq pks dijwsipsnqi 3*0 ?

  giq ijoiyu qlankyu iw lsbkjnqkwnljjidq

  ;. Mlgnfnakwnlj giq lywndq iw

  mwelgiq gi wskvknd

  3. Gadlnqljjimijw gidlsbkjnqkwnlj

  1. Mnqi ij sqiky giq siqqlysaiq

  7. Qlypdiqqi iw kbndnw

  9. Kmdnlskwnlj gi diffnakanw

  alddiawnvi

  ;. Aekjbimijw gy gnkdlbyi$ gi dkalmmyjnakwnlj iw gy dnij qlankd

  3. Qkwnqfkawnlj iw mlwnvkwnlj giqqkdksnq

  1. Mlgisjnqkwnlj gi dk aydwysigijwsipsnqi

  7. Njwisjkwnljkdnqkwnlj giq {ynpiq$njwbskwnlj gi dk bjskwnlj giq gnbnwkd jkwnviq

  VISQ YJIIJWSIPSNQI

  PDYQLYVISWI

  VISQ YJIIJWSIPSNQI

  PDYQG^JKMN[YI

  IJOIYU QLANKYU

  IJOIYU LSBKJNQKWNLJJIDQ

  Iuimpdiq gi wskgyawnlj giq ijoiyu qlankyu gkjqdijwsipsnqi 3*0

  SQI iw almmyjkywq dksbnqqijw diq elsnzljq sidkwnljjidqgiq njgnvngyq dijqimcdi gi dlsbkjnqkwnlj iw pismiwwijw

  gi gvidlppis di dnij qlankd

  Dijwsipsnqi gnbnwkdi aljqwnwyi yj wissknj giupsiqqnlj plys

  diq simks{yiq$ {yiqwnljq ly pslplqnwnljq gi alddkclskwiysq

  Iddi pismiw bkdimijw gkqqlanis iw gi qlddnanwis diq

  alddkclskwiysq qys giq ganqnljq ly giq qyoiwq ijoiy

  Dk akpkanw qiupsnmis$ fkawiys gi mlwnvkwnlj$ fkvlsnqi

  kyqqn diq qijwnmijwq gi sialjjknqqkjai iw gkppkswijkjai Diq mgnkq qlankyu qljw viawiysq gnjwbskwnlj plys giq

  {ynpiq gaijwskdnqiq ly njwisjkwnljkdnqiq$ iw aljqwnwyijwyj sipsi aydwysid flsw plys dk bjskwnlj

  Iuimpdiq gi wskgyawnlj giq ijoiyu lsbkjnqkwnljjidqgkjq dijwsipsnqi 3*0

 • 7/31/2019 Entreprise 2.0 - Vision, Enjeux, Offres - Innhotep

  7/25Ijwsipsnqi 3*0 ? Vnqnlj$ ijoiyu$ lffsiq Alp~snbew Njjelwip 30;3 2

  Diq jlyvikyu ijoiyu plswq pks dijwsipsnqi 3*0 ?

  giq ijoiyu aljlmn{yiq

  YJI IJWSIPSNQI PDYQNJJLVKJWI

  YJI IJWSIPSNQI PDYQLYVISWI

  YJI IJWSIPSNQI PDYQG^JKMN[YI

  VISQ YJI IJWSIPSNQIPDYQ PISFLSMKJWI

  ;. Kmdnlskwnlj gi dk vinddi iwskawnvnw qys qlj ijvnsljjimijw

  3. Gvidlppimijw gi dnjjlvkwnljij njwisji iw diuwisji

  1. Minddiys al-gvidlppimijw kvia

  diq adnijwq iw pkswijknsiq$ iwa*7. Kwwskawnlj giq minddiysq wkdijwq

  IJOIYU IALJLMN[YIQ

  Diq lywndq gi vinddi pismiwwijw gi gwiawis iw iuwsknsi gyqijq giq qnbjkyu fkncdiq %sbdimijwknsiq$ aljayssijwnidq$wiaejldlbn{yiq$ iwa*.

  Gi jlyvikyu lywndq iw mgnkq pismiwwijw gi fknsimisbis$ gi fndwsis iw gkaadsis di gvidlppimijw giq

  minddiysiq ngiq ij njwisji

  Ndq pismiwwijw kyqqn gi mniyu wskvknddis ij lpijnjjlvkwnlj kvia diq adnijwq iw pkswijknsiq plys wsi kbndi

  iw siqwis pdyq njjlvkjw {yi diq aljayssijwq Dnmkbi gi mlgisjnw diuwisji iw dk mks{yi impdl~iys

  ij njwisji pismiwwijw gkwwnsis iw gi aljqisvis diq wkdijwq

  sksiq

  VISQ YJIIJWSIPSNQI

  PDYQNJJLVKJWI

  Iuimpdiq gi wskgyawnlj giq ijoiyu aljlmn{yiqgkjq dijwsipsnqi 3*0

 • 7/31/2019 Entreprise 2.0 - Vision, Enjeux, Offres - Innhotep

  8/25Ijwsipsnqi 3*0 ? Vnqnlj$ ijoiyu$ lffsiq Alp~snbew Njjelwip 30;3 5

  [yid{yiq aekjbimijwq adq lpsis plys aljqwsynsidijwsipsnqi 3*0

  Ijwsipsnqi 3*0

  Lywndqalddkclsk-

  wnfq

  Sqikyuqlankyunjwisjiq

  Sqikyuqlankyu

  iuwisjiq%psl , pisql.QLANKD

  ASM

  QMN%q~qwmi gimkjkbimijw

  giq ngiq.

  Vinddi$ SQQ$

  iwa*

  HjlrdigbiMbjw %BIG$

  rnhnq$ksaenvkbi$iwa*.

  Njwskjiwq

  Visq yji biqwnlj giqaljjknqqkjaiq 3*0

  Qkppslpsnis dalq~qwmi glywndq iw wiaejldlbniq gnqpljncdiq

  plys kddis

  Visq yjivinddi 3*0

  Visq yji biqwnlj giqpsloiwq 3*0

  Visq yjialmmyjnakwnlj iwyj mkshiwnjb 3*0 Aljwsncywnlj

  psnjanpkdi

  kyu ijoiyu ?

  qlankyu

  lsbkjnqkwnljjidq

  aljlmn{yiq

  Visq dnjjlvkwnlj

  pkswnanpkwnvi

  Dbijgi

 • 7/31/2019 Entreprise 2.0 - Vision, Enjeux, Offres - Innhotep

  9/25Ijwsipsnqi 3*0 ? Vnqnlj$ ijoiyu$ lffsiq Alp~snbew Njjelwip 30;3 >

  Ijwsipsnqi 3*0$ njflsmkwnljq iw aljjknqqkjaiq ?l ij wiq-vlyq