eng.upm.edu.my · lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 2.3...

12

Transcript of eng.upm.edu.my · lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 2.3...

Page 1: eng.upm.edu.my · lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 2.3 Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu
Page 2: eng.upm.edu.my · lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 2.3 Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu
Page 3: eng.upm.edu.my · lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 2.3 Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu
Page 4: eng.upm.edu.my · lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 2.3 Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu
Page 5: eng.upm.edu.my · lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 2.3 Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu
Page 6: eng.upm.edu.my · lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 2.3 Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu
Page 7: eng.upm.edu.my · lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 2.3 Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu
Page 8: eng.upm.edu.my · lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 2.3 Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu
Page 9: eng.upm.edu.my · lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 2.3 Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu
Page 10: eng.upm.edu.my · lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 2.3 Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu
Page 11: eng.upm.edu.my · lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 2.3 Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu
Page 12: eng.upm.edu.my · lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 2.3 Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu