Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

16
1 Elektroniczny system opomiarowania zbiorników ELATECH Poland http://www.elatech.pl

description

Elektroniczny system opomiarowania zbiorników. ELATECH Poland http://www.elatech.pl. Wariant I-1. Wariant I-2. Istnieje możliwość monitorowania nawet do 30 zbiorników / komór po wcześniejszym określeniu warunków technicznych obiektu. Wariant II-1. Wariant II-2. Wariant III-1. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

Page 1: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

1

Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

ELATECH Poland

http://www.elatech.pl

Page 2: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

2

Wariant I-1Układ monitorowania pojedynczego zbiornika z wizualizacją na komputerze :Elementy systemu:-Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485-Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2-Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232.-Konwerter RS232<>USB-Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITORParametry systemu:-Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm]-Pomiar temperatury paliwa w [oC]-Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm]-Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika-Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [oC] (FUELMONITOR wersja Expert) -Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku -Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy

Page 3: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

3

Wariant I-2Układ monitorowania wielu zbiorników z wizualizacją na komputerze :Elementy systemu:-Sondy magnetostrykcyjne z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485-Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2-Dodatkowe zasilacze do sond lub jeden o podwyższonej wydajności prądowej (zależy od warunków technicznych). -Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232-Konwerter RS232<>USB-Oprogramowanie komunikacyjne FM-SERWER-Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITORParametry systemu (dla każdego zbiornika indywidualnie):-Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm]-Pomiar temperatury paliwa w [oC]-Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm]-Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika-Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [oC] (FUELMONITOR wersja Expert) -Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku -Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy

Istnieje możliwość monitorowania nawet do 30 zbiorników / komór po wcześniejszym określeniu warunków technicznych obiektu

Page 4: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

4

Wariant II-1Układ monitorowania zbiornika z wizualizacją na centralce elektronicznej PGSM-L1 :Elementy systemu:-Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485-Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2-Centralka elektroniczna PGSM-L1

Parametry systemu :-Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm]-Pomiar temperatury paliwa w [oC]-Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm]-Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do urządzenia tabeli litrażowania zbiornika-Programowalne, separowane wyjście sterujące do sygnalizowania niskiego poziomu paliwa, lub blokowania dystrybutora przy niskim poziomie paliwaUkład samodzielny, nie wymaga komputera do normalnej pracy

Page 5: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

5

Wariant II-2Układ monitorowania wielu zbiorników (maksymalnie 4) z wizualizacją na centralce elektronicznej PGSM-L1 :Elementy systemu:-Sondy magnetostrykcyjne z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485-Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2-Centralka elektroniczna PGSM-L1

Parametry systemu (dla każdego zbiornika indywidualnie): -Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm]-Pomiar temperatury paliwa w [oC]-Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm]-Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do urządzenia tabeli litrażowania dla każdego zbiornika indywidualnie -Programowalne, separowane wyjście sterujące do sygnalizowania niskiego poziomu paliwaUkład samodzielny, nie wymaga komputera do normalnej pracy

Page 6: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

6

Wariant III-1Układ monitorowania pojedynczego zbiornika z wizualizacją na komputerze i przy zbiorniku na centralce elektronicznej PGSM-L1 :Elementy systemu:-Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485-Centralka elektroniczna PGSM-L1-Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych . Minimalna średnica to 0,7mm2-Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232.-Konwerter RS232<>USB-Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITORParametry systemu:-Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm]-Pomiar temperatury paliwa w [oC]-Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm]-Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do centralki PGSM-L1 i oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika-Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [oC] (FUELMONITOR wersja Expert) -Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku -Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy

Page 7: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

7

Wariant III-2Układ monitorowania wielu zbiorników (maksymalnie 4) z wizualizacją na komputerze i na centralce elektronicznej PGSM-L1 :Elementy systemu:-Sondy magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485-Centralka elektroniczna PGSM-L1-Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych . Minimalna średnica to 0,7mm2-Zasilacze sond lub jeden podwyższonej wydajności prądowej-Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232.-Konwerter RS232<>USB-Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITORParametry systemu:-Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm]-Pomiar temperatury paliwa w [oC]-Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm]-Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do centralki PGSM-L1 i oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika-Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [oC] (FUELMONITOR wersja Expert) -Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku -Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy

Page 8: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

8

Wariant IV-1

GSM SMS

SM

S

Układ monitorowania zbiornika z wizualizacją na centralce elektronicznej PGSM-L1/SMS i telefonie komórkowym :Elementy systemu:-Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485-Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2-Centralka elektroniczna PGSM-L1/SMS (wymaga aktywnej karty SIM dowolnego operatora sieci GSM)Parametry systemu :-Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm]-Pomiar temperatury paliwa w [oC]-Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm]-Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do urządzenia tabeli litrażowania zbiornika-Programowalne, separowane wyjście sterujące do sygnalizowania niskiego poziomu paliwa, lub blokowania dystrybutora przy niskim poziomie paliwa-Wysyłanie pomiarów na telefony komórkowe w postaci SMS automatycznie lub na żądanie-Automatyczne wysyłanie stanów alarmowych na telefony komórkowe (maks.na 5 numerów)-Możliwość monitorowania obiektu poprzez 2 wejścia monitorujące. Np. czujnik otwarcia króćca nalewowego, czujnik otwarcia szafki rewizyjnej, czujnik otwarcia szafki z dystrybutorem, itp..Informacje z wejść monitorujących wysyłane są w postaci definiowalnych komunikatów SMS.

Układ samodzielny, nie wymaga komputera do normalnej pracy. Urządzenie monitorowane i programowane przez telefon komórkowy.

Page 9: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

9

Wariant IV-2

GSMSMS

SM

S

Układ monitorowania wielu zbiorników z wizualizacją na centralce elektronicznej PGSM-L1/SMS i telefonie komórkowym (maksymalnie 4 na jednej centralce ):Elementy systemu:-Sondy magnetostrykcyjne z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485-Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2-Centralka elektroniczna PGSM-L1/SMS (wymaga aktywnej karty SIM dowolnego operatora sieci GSM)Parametry systemu :-Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm]-Pomiar temperatury paliwa w [oC]-Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm]-Obliczanie ilości paliwa w zbiornikach w [Litrach] – po wprowadzeniu do urządzenia tabel litrażowania indywidualnie dla każdego zbiornika-Programowalne, separowane wyjście sterujące do sygnalizowania niskiego poziomu paliwa-Wysyłanie pomiarów na telefony komórkowe w postaci SMS automatycznie lub na żądanie-Automatyczne wysyłanie stanów alarmowych na telefony komórkowe (maks.na 5 numerów)-Możliwość monitorowania obiektu poprzez 2 wejścia monitorujące. Np. czujnik otwarcia króćca nalewowego, czujnik otwarcia szafki rewizyjnej, czujnik otwarcia szafki z dystrybutorem, itp..Informacje z wejść monitorujących wysyłane są w postaci definiowalnych komunikatów SMS.

Układ samodzielny, nie wymaga komputera do normalnej pracy. Urządzenie monitorowane i programowane przez telefon komórkowy.

Page 10: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

10 Monitorowanie sieci zbiorników przez SMS-y

SMS

GSM

SMS

SMS

SMS

SMSSMS

SMS

SMS

SMS

SMS

SMSSMS

SMS

SMS

SMSSMS

Wariant V-1

Page 11: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

11

Monitorowanie sieci zbiorników

W oparciu o układ pomiarowy z centralką PGSM-L1/SMS można tworzyć rozproszoną sieć monitorowania zbiorników. Każdy kolejny zbiornik wyposażony sondę , centralkę i aktywną kartę SIM staje się następnym elementem sieci.

Dla kogo dedykowane jest takie rozwiązanie.-Hurtownie paliw obsługujące sieć stałych klientów. Korzyści: a) aktualne informacje dotyczące napełnienia zbiornika bez konieczności dojazdu do klienta b) silne narzędzie dla handlowców wspomagające organizację obsługi klienta (alarmy o niskim poziomie paliwa wysyłane automatycznie do handlowców zapewnią klientowi należytą obsługę logistyczną dostaw) c) kontrola klienta związanego umową na okoliczność zakupu paliwa od strony trzeciej

-Przedsiębiorstwa z własnymi stacjami paliw w różnych lokalizacjach. Korzyści: a) usprawnienie przepływu informacji b) odpowiednio wczesne planowanie dostaw paliwa na podstawie raportów o jego poziomie w zbiorniku oraz dzięki alarmom automatycznym w przypadku niskiego poziomu. c) podwyższenie bezpieczeństwa przechowywania paliwa w zbiorniku dzięki komunikatom z wejść monitorujących. (np. Informacja o zdjęciu pokrywy króćca nalewowego może wskazywać na dostawę ale również na próbę kradzieży)

-Każdy właściciel lub użytkownik stacji, który przebywa poza miejscem jej posadowienia a chce mieć na każde żądanie

Przykładowy schemat organizacyjny sieci stacji znajduje się na rysunku poniżej.Opis:1- sieć stacji/zbiorników monitorowanych centralkami PGSM-L1/SMS2,3- dane z informacjami o ilości paliwa w zbiornikach przesyłane są okresowo, automatycznie do komputera centralnego należącego do właściciela sieci4,5,6- w te dane mają wgląd pracownicy zajmujący się gospodarką paliwową i na ich podstawie generują raporty i sprawozdania dla zarządu7- firma dostarczająca paliwo, np. hurtownia paliw może automatycznie otrzymywać raporty pocztą email o poziomie napełnienia zbiorników lub o konieczności dostawy paliwa na obiekt8,9- system może także automatycznie wysyłać alarmy o niskim stanie paliwa bezpośrednio na telefony komórkowe handlowców zajmujących organizacją dostaw.10,12- informacje o konieczności dostawy paliwa może także otrzymywać kierownik obiektu, który będąc w kontrakcie z dostawcą paliwa dopilnuje realizację dostawy11- wszelkie zmiany stanu wejść monitorujących mogą być automatycznie wysyłane do pracowników ochrony w celu weryfikacji zdarzenia (dostawa, czy próba kradzieży)

Cały przepływ informacji można skonfigurować pod wymagania klienta. Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w komputerze centralnym (zarządzającym)

Page 12: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

12

Page 13: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

13

GSM

BRAMKA SMS

SMS

SMS SMS

SMS

SMS

SMS

Zbieranie danych pomiarowych

Page 14: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

14

Wariant VI-1

Bramka GSM<> Internet

INTERNETGSM

Układ monitorowania zbiornika przez Internet wizualizacją na komputerze i na centralce elektronicznej PGSM-L1 :Elementy systemu:-Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485-Centralka elektroniczna PGSM-L1-Bramka internetowa GSM<>Internet (wymaga karty SIM z aktywną usługą GPRS i stałym publicznym adresem IP np. iPlus )-Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych . Minimalna średnica to 0,7mm2-Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232.-Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITOR-Dostęp do Internetu od strony komputeraParametry systemu:-Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm]-Pomiar temperatury paliwa w [oC]-Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm]-Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do centralki PGSM-L1 i oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika-Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [oC] (FUELMONITOR wersja Expert) -Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku -Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy

Page 15: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

15

Wariant VI-2

INTRENET

GSM Internet Gate

GSM

GSM Internet Gate

GSM Internet Gate

GSM Internet Gate

Układ monitorowania wielu zbiorników przez Internet w trybie online za pośrednictwem centralki elektronicznej PGSM-L1 i bramki GSM<>Internet

Page 16: Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

16

Podsumowanie

Praktycznie możliwe jest budowanie dowolnie dużej sieci monitorowania zbiorników w różnych wariantach sprzętowych, zależnie od wymagań i oczekiwań klienta.

Zapraszamy do współpracy

ELATECH Poland

http://www.elatech.pl