El Picot Negre, 24

download El Picot Negre, 24

of 28

 • date post

  31-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of El Picot Negre, 24

 • el picotnegre

  revista informativadel PARC NATURALdel CAD-MOIXER

  desembre 2014nmero 24

  Notcies del Parcpgines 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

  Recerca FloraTreballs sobre flora protegida o

  amenaada de lany 2014Pere Aymerich i Boixader

  pgines 11 i 12

  Flora

  Avaluaci dels efectes delSenecio inaequidens en

  pastures del Parc Naturaldel Cad-Moixer

  Vanessa Mesquida Coll iPere Aymerich i Boixader

  pgines 13, 14, 15 i 16

  FaunaLaufrany: un voltor que retorna

  a la Catalunya orientalJoan Real, Helena Tauler i

  Jordi Baucellspgines 17 i 18

  FaunaDos nous molluscs per al Parc

  Gustau Serrano Reynpgines 19 i 20

  Recerca FaunaParc Natural del Cad-Moixer, un refugi pel ratpenat argentat

  (Vespertilio murinus)Carles Flaquer, Xavier Puig-Montse-

  rrat, Adri Lpez-Baucells i Maria Maspgines 21 i 22

  ItinerarisEl cam de lltim ctar

  Carles Gascn Chopopgines 23 i 24

  PersonatgeAgust Cunill Vilalta - Bag Jordi Pardinilla Vilaplana (extret del

  reportatge de Jaume Torrella iLloren Pedals)

  el picot negre

 • Amb un temps hivernal no gaire rigors i poca neu, acaba lany 2014. Moment, doncs, davaluaci i reflexions. Un any en qu el pres-supost sha mantingut respecte de 2013 pel que fa al Rgim dAutonomia Econmica - RAE (tot i la reducci fins al 49% del RAE en els darrers 5 anys), fet que continua limitant les accions a realitzar i els projectes a executar.

  Entre els aspectes positius, una nova convoca-tria dajuts per a actuacions en espais protegits, que permetr repartir ms de 300.000 en pro-jectes per tot el territori del Cad-Moixer. Tam-b shan aprovat diverses actuacions directes executades pel Parc amb pressupost especfic: construcci de 5 passos canadencs; recupera-ci de pastures a Josa de Cad; recuperaci de lantic cam de Saldes al mirador del Pedraforca, i construcci dun accs per a persones amb mo-bilitat reduda al mirador del Pedraforca, amb un import total invertit de 108.178 .Lestiu ha estat plujs, amb fora herba a la mun-tanya i poca sensaci de calor. Ha estat una bona campanya per als ramaders i tamb pel que fa a la prevenci dincendis forestals. Aquestes plu-ges, per, han comportat la prctica desaparici del tram ms alt del cam de la tartera del Pe-draforca, que shavia condicionat lany passat i repassat de nou enguany, ja que laigua ha arros-segat materials i nha esborrat el traat. Per a lany 2015, es preveu una nova intervenci per continuar els treballs de consolidaci.Cal destacar el programa Fem Parc, executat en-tre els Grups dAcci Local de la Cerdanya-lAlt Urgell i del Bergued i el Parc, que ha perms enfortir les relacions amb els empresaris i les oficines turstiques de totes tres comarques, al-hora que ha perms promoure un conjunt de 12 fitxes amb els indrets que tothom qui visiti el Parc hauria de descobrir. Una bona eina de promoci socioeconmica del territori, que preveiem que tingui continutat en els prxims anys.Sest treballant en altres projectes per a lany 2015, entre els quals la promoci dels valors geolgics, la millora de la pgina web, el Pla es-pecial, la promoci dels productors locals, la mi-llora de lintercanvi dinformaci amb els empre-saris turstics, laprofundiment en el coneixement sobre la biodiversitat, la conservaci de senders, els nous punts dinters i molts daltres, sempre amb la implicaci entusiasta de lequip gestor del Parc i la inestimable collaboraci de tots els agents del territori.

  EDITORIALJordi Garcia Petit

  director

  edita: Parc Natural del Cad-Moixer

  fotografies: Arxiu del Parc Natural del Cad-Moi-xer / Franck Le Driant / Pere Pedrals Casas / Arxiu dEmprende / Arxiu Ara Lleida / Carles Pujol Pons / Ar-xiu Grup de Recerca de Cerdanya / Montse Grabulosa

  Sellabona / Josep Melero Bellmunt / Arxiu de TV3 / Pere Aymerich i Boixader / Vanessa Mes-

  quida Coll / Ramon Faura Cunill / Roxana Ratera Alonso / Carles Flaquer Snchez /

  Oriol Massana Valeriano / Adri Lpoez Baucells / Carles Gascn Chopo / scar Rodbag - Arxiu Cam dels Bons Homes / Famlia Cunill Gresa

  fotografia portada:Exemplar de ratpenat argentat (Ves-

  pertilio murinus)Carles Flaquer Snchez

  fotografies contraportada:Acte de presentaci de El quadern den Pierre,

  el passat 12 de juliol, a BagPere Pedrals CasasExemplar de Gagea reverchoniiPere Aymerich i BoixaderEn la segona etapa , el Cam de lltim ctar passa per Josa de Cad.Arxiu del Parc Natural del Cad-Moixer

  disseny i maquetaci: Parc Natural del Cad-Moixer i Impremta Boixader SCP

  impressi: Impremta Boixader ,SCP

  dipsit legal: B-27066-03

  ISSN: 2014-895X (Edici impresa)

  ISSN: 2014-8968 (Edici digital)

 • NOTCIES La resoluci dels ajuts atorga ms de 220.000 als sollicitants del Parc

  Fotografies: Actuaci de recuperaci de

  pastures a Josa de Cad.

  Adaptaci del mirador del Pedraforca i senyalitzaci de laparcament.

  Arxiu del Parc Natural delCad-Moixer

  Aquesta tardor es va resoldre la convocatria dajuts per al finanament dactuacions en els espais naturals protegits de Catalunya referent al Parc Natural del Cad-Moixer, que ha atorgat 222.066,35 repartits de la manera segent: per a les actuacions del captol IV (Condiciona-ments i manteniments), es va atorgar un total de 92.401,89 distributs en un total de 13 expe-dients; i, per a les actuacions del captol VII (In-versions), es va atorgar un import de 129.664,46 per finanar 13 expedients ms. El 100% de limport atorgat als ajuts prov del Departament

  dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural.Les actuacions subvencionades sn de tipologies diverses: actuacions de suport a la ramaderia ex-tensiva, condicionament i millora de ls pblic del Parc, actuacions de promoci i divulgaci del territori i els seus valors naturals i culturals. La tipologia de sollicitants tamb s variada, ja que es poden acollir a lordre dajuts ens locals, em-preses, persones fsiques, fundacions i entitats. El termini mxim per justificar les actuacions fi-nanades s el 15 doctubre de 2015.

  Es recuperen ms de 5 hectrees de pastures a Josa de CadEn coordinaci amb lEntitat Menor Descentralit-zada de Josa de Cad, a finals destiu es va dur a terme la recuperaci de 5,33 hectrees de pas-tures de la muntanya de Josa. Lactuaci es va localitzar al voltant de la pista forestal que puja al coll de Jovell, dacord amb la planificaci forestal de lEntitat. Aquestes pastures estaven envades per argelagues i altres matolls molt inflamables, de manera que a ms de recuperar superfcie de pastura lactuaci tamb s molt til per a la pre-venci dincendis forestals.Lexecuci dels treballs sha fet mitjanant un tractor amb rodes pneumtiques de tracci total, de gran versatilitat, equipat amb una desbrossa-

  dora de martells, que permet triturar matolls i arbustos de dimetres grans sense cap dificultat.La despesa daquesta actuaci estava aprovada des del mes de maig, per no es va executar llavors perqu leliminaci del matollar en aquelles dates podia comportar la destrucci de molts nius de petits ocells. Lactuaci es va posposar fins a mitjan agost per compatibilitzar els treballs forestals amb la conservaci de la natura.

  El mirador del Pedraforca esdev un nou equipament accessibleEn els darrers anys, el Parc Natural est duent a terme un esfor per fer accessibles els seus equipaments ms emblemtics i concorreguts a persones amb mobilitat reduda. Tenint en compte la gran afluncia de visitants que van al mirador del Pedraforca (s un dels indrets amb ms nombre de visitants a lany), enguany sha decidit construir-hi una rampa daccs al mira-dor, de manera que ha passat a formar part dels equipaments accessibles del Parc.Laccs al mirador sha fet possible grcies a una rampa de fusta tractada, recolzada sobre unes

  biguetes metlliques o uns daus de formig armat, segons el tram. La rampa est equipada amb uns scols inferiors, una barana de segu-retat a cada banda i un passam, i els taulons estan gravats perqu no rellisquin quan estiguin mullats. El pendent longitudinal de la rampa s inferior al 10% i els trams sn de menys de 10 m de llargada perqu pugui ser accessible a ca-dires de rodes sense acompanyant. A ms, entre cada tram de rampa hi ha un repl per reposar. A laparcament, shan reservat dues places i sha senyalitzat linici de la rampa.

 • NOTCIESEl passat mes de setembre, es van realitzar les actuacions per recuperar un tram del sender PR-C 124, concretament el tram corresponent a lantic cam que anava de Saldes al mirador del Pedraforca. Amb lobertura daquest cam, sofereix la possibilitat de pujar a peu des del poble mateix fins al mirador, i, si es vol, conti-nuar fins al cim del Pedraforca; es pot deixar el cotxe a Saldes i reduir laglomeraci de vehicles a laparcament del mirador.Lactuaci ha consistit a desbrossar la vegetaci que en molts punts havia envat completament el cam, desempedregar el traat en els punts ms

  Es recupera lantic cam de Saldes al mirador del Pedraforcapedregosos, esglaonar amb pedres els indrets amb ms pendent per estabilitzar el cam i con-trolar lerosi, i, finalment, senyalitzar amb les marques de sender de petit recorregut (blanques i grogues) tot el cam.Aquesta actuaci ha estat promoguda pel Parc Natural, finanada per lObra Social de la Caixa i executada pel centre especial de treball Associaci Pro Disminuts Psquics del Ber-gued Taller Coloma, de manera que a ms es considera socialment molt beneficiosa per a la comarca.

  Fotografies:Antic cam de Saldes al mirador del Pedraforca, abans i desprs de lactuaci.

  Pas canadenc en una pista forestal.

  Arxiu del Parc Natural del Cad-Moixer

  Un pas canadenc est format essen-cialment per una reixa feta de bigue-tes de ferro muntada sobre un ca-laix buit al mig de la calada dun cam. Lefecte del buit sota les biguetes aconsegueix dissuadir el bestiar de travessar-lo. s per aix que els pas