EKONOMSKI POKAZATELJI Smisao ekonomije i · PDF fileRichard Stutely EKONOMSKI POKAZATELJI...

Click here to load reader

 • date post

  31-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of EKONOMSKI POKAZATELJI Smisao ekonomije i · PDF fileRichard Stutely EKONOMSKI POKAZATELJI...

 • EKONOMSKI POKAZATELJISmisao ekonomije i

  ekonomskih indikatora

 • Naslov izvornikaGuide to Economic Indicators: Making Sense of Economics

  by Richard Stutely Published by Profile Books Ltd The Economist Newspaper

  NakladniciPoslovni dnevnik

  MASMEDIA

  UrednikSlaven Andrai

  Izvrna urednicaKsenija Gredelj Vargovi

  LekturaBrigita Barievi

  Izrada kazalaIvana Kirini

  Proizvodnja

  Vjeran Andrai

  Raunalna priprema tekstaMario Ostoji

  TisakGrafiki zavod Hrvatske

 • Richard Stutely

  EKONOMSKI POKAZATELJISmisao ekonomije i

  ekonomskih indikatora

  Poslovni dnevnikMASMEDIA

  Zagreb

  Prijevod

  Sanda Tomii

 • ISBN 978-953-157-506-5

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 643771

 • Sadraj

  1. Interpretiranje ekonomskih pokazatelja / 11

  2. Temeljno ustrojstvo / 23

  3. Mjerenje gospodarske aktivnosti / 41

  Izostavljanje / 44

  Output, izdatak i prihod / 46

  Cijene / 52

  Stavljanje u kontekst / 54

  Pouzdanost / 55

  4. Rast: trendovi i ciklusi / 57

  Nominalni BDP / 60

  BDP po glavi stanovnika / 62

  Stvarni BDP / 64

  BDP: output / 67

  BDP: izdaci / 68

  Produktivnost / 69

  Cikliki ili vodei pokazatelji / 72

  5. Stanovnitvo, zaposlenost i nezaposlenost / 77

  Stanovnitvo / 78

  Radna snaga / 81

  Zaposlenost / 84

  Nezaposlenost i slobodna radna mjesta / 87

  6. Fiskalni pokazatelji / 93

  Javni izdaci / 95

  Proraunski prihodi / 100

  Proraunska bilanca, manjak i viak / 102

  Nacionalni dug; proraunski ili javni dug / 107

 • 7. Potroai / 109

  Osobni dohodak, raspoloivi dohodak / 110

  Potroaki i osobni izdaci, privatna potronja / 113

  Osobna tednja i tednja u kuanstvu; omjer tednje / 118

  Povjerenje potroaa / 120

  8. Ulaganje i tednja / 123

  Dugorono ulaganje i GDFCF / 126

  Ulagake namjere / 130

  Zalihe (inventar) / 131

  Nacionalna tednja, omjeri tednje / 133

  9. Industrija i trgovina / 137

  Uvjeti poslovanja; indeksi i ankete / 140

  Industrija i proizvodnja / 142

  Iskoritenost kapaciteta / 145

  Narudbe u proizvodnji / 147

  Motorna vozila / 150

  Narudbe u graevinarstvu i output / 152

  Stambena izgradnja, zavretak radova i prodaja / 154

  Veleprodaja ili poslovni promet, narudbe i zalihe / 156

  Maloprodaja ili poslovni promet, narudbe i zalihe / 157

  10. Platna bilanca / 161

  Raunovodstvene konvencije / 161

  Uvoz robe i usluga / 166

  Izvoz robe i usluga / 171

  Trgovinska bilanca, robna trgovinska bilanca / 174

  Saldo trgovinske bilance / 177

  Kretanje rauna kapitala i financija / 180

  Meunarodna investicijska pozicija (MIP) / 181

  Slubene rezerve / 182

  Vanjski dug, neto strana imovina / 184

  11. Valutni teaj / 187

  Nominalni valutni teaj / 189

  Posebna prava vuenja (SDR) / 194

  EMU, ecu, ERM i euro / 196

  Efektivni valutni teaj / 201

  Stvarni valutni teaj; konkurentnost / 202

  Uvjeti trgovanja / 207

 • 12. Trita novca i kapitala / 209

  Opskrba novcem, zalihe novca, M0...M5, likvidnost / 211

  Bankovno kreditiranje, zajmovi, krediti, potroaki krediti / 216

  Politika kamatnih stopa sredinje banke / 218

  Kamatne stope; kratkorone stope i stope na tritu novca / 219

  Prinosi na obveznice / 223

  Krivulja prinosa, razlika i omjera / 226

  Stvarna kamatna stopa i prinos / 229

  Cijene dionica i prinosi / 230

  13. Cijene i plae / 233

  Pokazatelji cijena / 237

  Cijena zlata / 240

  Cijene nafte / 242

  Indeksi cijena robe / 245

  Cijene izvoza i uvoza; jedinine vrijednosti / 252

  Proizvoake i veleprodajne cijene / 253

  Ankete o oekivanim cijenama / 256

  Plae, zarade i trokovi radne snage / 257

  Jedinini trokovi radne snage 261

  Potroake ili maloprodajne cijene / 263

  Deflatori potroakih ili osobnih izdataka / 266

  Deflatori BDP-a / 268

  Korisne web stranice / 271

  Meunarodne organizacije / 271

  Nacionalni statistiki uredi/sredinje banke / 272

  Linkovi do statistikih ureda / 274

  Linkovi do sredinjih banaka / 274

  Kazalo / 275

  Bruto domai proizvod (BDP) i bruto nacionalni proizvod (BNP) ili bruto naci-onalni prihod (BNPR), kao to se to do sada ponekad upuivalo, jesu jednake mjere potpune ekonomske aktivnosti.

  BDP je u usporedbi s ostalim terminima ei u meunarodnoj uporabi, a ter-min koriten u ovoj knjizi oznaava BDP ili BDP/BDPR, osim ako je iz konteksta jasno da se odnosi izriito na jedan od njih.

  Preciznije definicije dane su na stranici 42.

 • Popis tablica

  1.1 Proizvodnja i trgovina u svijetu / 151.2 Zemlje eurozone / 191.3 Bive republike Sovjetskog Saveza / 19

  2.1 Proizvodnja i cijene sirove nafte u zemljama OPEC-a / 242.2 BDP SAD-a / 252.3 Verini indeks / 282.4 Kad se inflacija smanjila? / 322.5 Odabir razdoblja za usporedbu / 332.6 Stopa iskazana na godinjoj osnovi i dvostruka stopa / 352.7 Analiza sezonskih i izvanrednih utjecaja / 38

  4.1 Nominalni BDP / 614.2 BDP po glavi stanovnika / 634.3 Pet svjetskih ciklusa / 654.4 Dominantni sektori / 674.5 Izvori gospodarskog rasta u industrijski razvijenim zemljama / 704.6 Rast produktivnosti / 714.7 Vrhunci i padovi BDP-a / 74

  5.1 Stanovnitvo / 795.2 Radna snaga / 825.3 Ukupna zaposlenost / 865.4 Nezaposlenost / 88

  6.1 Potronja ope drave / 996.2 Proraunska bilanca ope drave / 106

  7.1 Osobni dohodak, izdaci i tednja u Sjedinjenim Dravama / 1117.2 Potronja u maloprodaji / 117

  8.1 Ulaganje i tednja / 1258.2 Ulaganje u stvarnu dugotrajnu imovinu / 1288.3 Omjeri tednje / 135

  9.1 Output po sektorima / 1389.2 Trite motornih vozila / 151

  10.1 Uvoz roba i usluga / 16910.2 Izvoz roba i usluga / 17310.3 Trgovinska bilanca i saldo trgovinske bilance / 17610.4 Vanjski dug / 184

  11.1 Valutni teaj / 19311.2 Valute ukljuene u SDR / 19711.3 Valutni teaj za SDR / 19811.4 Valutni teaj ecua / 19911.5 Stalne stope konverzije u odnosu na valute eurozone / 20011.6 Efektivni valutni teaj / 20411.7 Stvarne efektivne valutne stope / 205

 • 12.1 Ponuda novca / 21612.2 Poredbene kamatne stope / 22112.3 Benchmark prinosa / 22412.4 Prinosi / 22612.5 Stvarni prinosi / 23012.6 Cijene dionica / 232

  13.1 Poredbene stope inflacije / 23513.2 Svjetsko trite nafte / 24313.3 Uinak poveanja cijena nafte od 30% u odabranim zemljama u razvoju / 24413.4 Proizvoake cijene (proizvodnja) / 25513.5 Zarada po satu u proizvodnji / 26013.6 Jedinini trokovi radne snage u cjelokupnom gospodarstvu / 26213.7 Potroake cijene / 26513.8 Deflatori potronje u maloprodaji / 26713.9 Deflatori BDP-a / 269

  Popis prikaza

  1.1 BDP u industrijski razvijenim zemljama / 17

  2.1 Indeksi: prividna konvergencija / 30

  3.1 BDP po sektorima / 473.2 Domaa potronja / 493.3 Trgovina robom i uslugama / 50

  4.1 Trendovi i ciklusi u Sjedinjenim Dravama / 594.2 Ukupni BDP / 614.3 BDP po glavi stanovnika / 624.4 Rast BDP-a / 66

  5.1 Porast radne snage / 815.2 Porast stope zaposlenosti / 865.3 Nezaposlenost / 89

  6.1 Potronja ope drave / 986.2 Proraunska bilanca / 1056.3 Neto javni dug / 108

  7.1 Potronja u maloprodaji / 1157.2 Rast potronje u maloprodaji / 1167.3 Neto tednja u kuanstvu / 119

  8.1 Stvarno ulaganje u dugotrajnu imovinu / 1278.2 Rast ulaganja u stvarnu dugotrajnu imovinu / 1298.3 Bruto nacionalna tednja / 134

  9.1 Struktura proizvodnje i izvori rasta / 1399.2 Industrijska proizvodnja / 1439.3 Proizvodni sektor / 144

 • 10.1 Uvoz roba i usluga / 16710.2 Rast uvoza roba i usluga / 17010.3 Izvoz roba i usluga / 17210.4 Rast izvoza roba i usluga / 17410.5 Saldo trgovinske/platne bilance / 178

  11.1 Promjene valutnog teaja / 19511.2 Promjene efektivnog valutnog teaja / 20311.3 Promjene stvarnog efektivnog valutnog teaja / 206

  12.1 Kratkorone kamatne stope / 22012.2 Kratkorone kamatne stope / 222

  13.1 Inflacija u industrijski razvijenim zemljama / 23413.2 Pokazatelj cijena robe The Economista / 25013.3 Promjene proizvoakih cijena / 25413.4 Naknada po zaposleniku u poslovnom sektoru / 25913.5 Promjene cijena u maloprodaji / 264

 • 11

  Interpretiranje ekonomskih pokazatelja

  1Ekonomist je strunjak koji e sutra znati

  zato se stvari koje je predvidio juer nisu dogodile danas.

  Dr. Laurence J. Peter

  Svi su politiari izgleda u stanju pokazati kako je njihova stranka bila na vlasti tijekom najbreg gospodarskog rasta, najveeg pada nezaposlenosti ili najnie inflacije. Zdrav razum kae da ne mogu svi biti u pravu. Kako interpretirati takve tvrdnje?

  Ova knjiga pokazat e vam kako je mogue manipulirati brojkama u ekonomiji i demonstrirati sve to vam padne na pamet. to je jo vanije, pokazat e vam kako itati brojke, izabrati one najbolje iz hrpe brojki u me-dijima i odluiti to bi one trebale pokazati a bez prethodnog poznavanja ekonomije ili statistike. Bavi se svim najvanijim ekonomskim pokazate-ljima i odgovara na sljedea pitanja:

  Koji su to? to su BDP, nevidljive bilance, uvjeti trgovanja, radna snaga?

  to pokrivaju? to je ukljueno u podatke o maloprodaji, to nije dio BDP-a, tko je dio radne snage?

 • Ekonomski pokazatelji

  12

  Kakvo je njihovo znaenje? to nam govore BDP, iskoritavanje kapaci-teta ili uvjeti trgovanja?

  Gdje i kad se objavljuju? Trebate li gledati tjedna izvjea sredinje banke, mjesena izvjea privatnih organizacija, tromjesena izvjea Ministarstva trgovine i tako