Ekimenaren aurkezpena

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Hona hemen, 1512-2012 Nafarroa Bizirik ekimenaren aurkezpenareko diptikoa. Orrialdeen antolakuntza deskargatzeko eta fotokopiatzeko prest egoteko egin da. DESKARGATU ETA ZABALDU !! Aqui teneis el diptico de presentacion de la iniciativa 1512-2012 Nafarroa Bizirik. Esta preparado para descargarlo y fotocopiarlo. Ekainaren 16an, DENOK IRUÑERA !! El 16 de Junio, a IRUÑEA !!!

Transcript of Ekimenaren aurkezpena

 • Informazio gehiago:www.1512-2012.com

  [email protected]

  Tfnoa: 663 370 825

  Irueko Maueta kalea 2, behea. 31001 Iruea

  Ekarpen ekonomikoak:Ayuda economica:

  3035 0249 85 2490014266

 • La Iniciativa naci en el ao 2008 con el objetivo de dotar al

  el lugar y tratamiento que le corresponde. Desde un principio hemos puesto sobre la mesa las consecuencias que aquellos acontecimientos tuvieron sobre la Navarra de ayer y de hoy. En la recuperacin de esa memoria que no han podido destruir, hemos intentado acumular el mayor numero posible de apoyos, habiendo resultado un camino fructuoso y de lo ms diverso. Recibiremos el nuevo ao 2012 con la campaa Despierta Navarra, mediante la cul, a golpe de Zanpanzar, intentaremos despertar todos los rincones navarros y a los agentes que se encuentran a lo largo de todas su geografa. Aunque las acciones llenarn todo el ao, queremos ya resaltar la centralidad del acto del 16 de junio, fecha en que realizaremos una Marcha Nacional Navarra en Iruea, a la que estis llamadas a

  participar todas las navarras y navarros de todos los rincones de Euskal Herria.Durante el curso seguiremos con las conferencias pueblo a pueblo, ademas de con el Amojonamiento de los Castillos. Van a cumplirse 500 aos desde que conquistaron Navarra, y an estamos sufriendo sus consecuencias. Recordando a aquellas navarras y navarros que se destacaron por la defensa ddee su tierra, queremos gritar bbiieenn alto que el Pueblo Navarro tiene todo el derecho a recuperar aquel tesoro arrebatado, su soberana. Para que Navarra vuelva a serlo.

  2008. urtean jaio zen 1512-2012 Nafarroa Bizirik Ekimena, Nafarroaren Konkistaren V. mendeurrenak merezi duen tokia eta trataera izan ditzan. Segituan, Nafarroaren konkistak izan zituen eta dituen ondorioak mahai gainean jartzeko konpromisoa hartuta, 2012. urteari begira lanean jarri ginen. Ahalik eta indar-bilketa handiena egiten saiatu gara 500 urte hauetan deuseztatu ezin izan duten oroimena berreskuratzen. Egindako ibilbidea luzea eta askotarikoa izan da. Orain arte landutako ildoak garatzeaz gain, hasiera emango diogu 2012. urteari Nafarroa Esnatu kanpainarekin.

  Zanpantzar soinuarekin nafar lurralde guztiak eta tokian tokiko eragileak abian jartzea izango dugu helburu. Urte osoko egitasmoa izango bada ere, deia egiten dizuegu Euskal Herriko nafar guztiei ekainaren 16an Irueko Ibilaldi Nazionalean parte hartzea.Ikaturtean zehar, herriz herri egiten ditugun hitzaldi-aurkezpenekin eta Nafarroako Gazteluak mugarriztatzeko ekimenarekin jarraituko dugu. 500 urte beteko dira Nafarroa konkistatu zutenetik, eta zorigaiztoko gertaera horiek duela bost mendekoak badira ere, oraindik ari gara ondorioak pairatzen. Duela 500 urte Nafarroaren alde egin zuten gizonezko zein emakumezkoak gogoan izanik, ozenki esan nahi dugu Nafar Herriak baduela orduan galdutako altxorra, subiranotasuna, berreskuratzeko eskubidea. Berriro Nafarroa izan dadin.

  IInniicciiaattiivvaa 11551122--22001122 NNAAFFAARRRROOAA BBIIZZIIRRIIKK

  IIrruueeaann 22001122kkoo eekkaaiinnaakk 1166 ddee JJuunniioo ddee 22001122 eenn PPaammpplloonnaa

  MMAARRCCHHAA NNAACCIIOONNAALL NNAAVVAARRRRAA

  EEUUSSKKAALL HHEERRRRIIKKOO IIBBIILLAALLDDII NNAAZZIIOONNAALLAA

  550000 uurrttee eettaa ggeerroo ...... BBIIZZIIRRIIKK !!!!

  11551122--22001122 NNAAFFAARRRROOAA BBIIZZIIRRIIKK eekkiimmeennaa