EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ...

Click here to load reader

download EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI

of 30

 • date post

  23-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  59
 • download

  7

Embed Size (px)

description

EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI . ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ . 03.03.2014 . Eskişehir Yolu 8.km No:146 ODTÜ karşısı ÇANKAYA Tel: (0312)2197791-95 Fax :(0312) 2197128 E-mail: [email protected] - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ...

Slayt 1

EGZOZ GAZI EMSYONU KONTROL LE BENZN VE MOTORNKALTES YNETMEL UYGULAMALARIBLGLENDRME TOPLANTISI

EVRE ZNLER UBE MDRL 03.03.2014 11Eskiehir Yolu 8.km No:146 ODT kars ANKAYA

Tel: (0312)2197791-95 Fax:(0312) 2197128 E-mail: [email protected]://www.csb.gov.tr/iller/ankar/ANKARA EVRE VE EHRCLK L MDRL

HZMET BNAMIZ

EGZOZ GAZI EMSYONU KONTROL LE BENZN VE MOTORNKALTES YNETMEL

NEDEN TOPLANDIK?

04.04.2009 tarih ve 27190 sayl Resm Gazetede yaymlanan Egzoz Gaz Emisyonu Kontrol Ynetmelii ve 11.06.2004 tarih ve 25489 sayl Resm Gazetede yaymlanan Benzin ve Motorin Kalitesi Ynetmelii yrrlkten kaldrlm,

EGZOZ GAZI EMSYONU KONTROL LE BENZN VEMOTORN KALTES YNETMEL

30.11.2013 tarih ve 28837 sayl Resm Gazete de yaymlanarak yrrle girmitir.AMACIMIZEgzoz Gaz Emisyonu Kontrol le Benzin ve Motorin Kalitesi Ynetmelii ile ilgili bilgilendirme

Egzoz Gaz Emisyonu Yetki Belgesi talebi bulunan firmalarn denetimleri ile ilgili bilgilendirme

EGZOZ GAZI EMSYONU KONTROL LE BENZN VEMOTORN KALTES YNETMEL

AMAMADDE 1 Trafikte seyreden motorlu kara tatlardan kaynaklanan egzoz gazlarnn neden olduu hava kirliliinin etkilerinden canllar ve evreyi korumak, egzoz gaz kirleticilerinin azaltlmasn salamak, lmler yaparak kontrol etmek ve motorlu aralarda kullanlacak benzin ve motorin trlerinin teknik zellikleri ile uygulamaya ilikin usul ve esaslar belirlemek.

EGZOZ GAZI EMSYONU LM YETK BELGES

Bu Ynetmelikte belirlenen artlar salayan egzoz gaz emisyon lm istasyonlarna l Mdrlklerince dzenlenmi Egzoz Gaz Emisyon lm Yetki Belgesi verilir.Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi, yalnzca yetki belgesi zerinde belirtilen adresteki lm istasyonu iin geerlidir. Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi sadece bir istasyon iin geerlidir.

TS 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikas (Noter veya kurum onayl sureti),Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn verdii letme Yetki Belgesi (Noter veya kurum onayl sureti),yeri Ama ve alma Ruhsat,mza sirkleri (noter onayl sureti),Egzoz gaz emisyon lmnde altrlacak personelin eitim belgeleri sureti,Personelin grev tanm ve lm talimat, Egzoz gaz emisyon lm cihaznn teknik zellikleri ile muayenesine ynelik belgelerBavuru Dilekesi

EGZOZ GAZI EMSYONU LM YETK BELGES N NASIL BAVURU YAPILIR?

LK BAVURUDA EGZOZ GAZI EMSYON LM YETK BELGES 3 YIL GEERLDR

Bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden nce verilmi olan Egzoz Gaz Emisyon lm Yetki Belgeleri ve imzalanm protokoller sresi doluncaya kadar geerlidir.Bu Ynetmelik ile yetki belgesi bavurularnda ilave olarak getirilen; iyeri ama ve alma ruhsat, imza sirkleri, egzoz gaz emisyon lmnde altrlacak personelin says, grev tanm ve lm talimatna ynelik esaslar ile lm cihazlarndan alnan ktlarda istenen ilave hususlar, bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden itibaren istasyon yetkilisi tarafndan yz seksen gn iinde (30 Mays 2014 tarihine kadar ) salanr ve l Mdrlklerine bildirilir.Bu Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (l) bendi ile yetkili egzoz gaz emisyon lm istasyonlar iin getirilen tabela art bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden itibaren doksan gn iinde (28 ubat 2014 tarihine kadar) salanr.

EGZOZ GAZI EMSYONU LM YETK BELGES BULUNANLAR

Bu Ynetmeliin 11 inci maddesinde belirtilen gerek ve tzel kiilerin altrd sabit yetkili servis istasyonlarndan 31/12/2016 tarihinden sonra, TS 12047 standardna gre Trk Standardlar Enstitsnden alnan Hizmet Yeterlilik Belgesi yerine, egzoz emisyon lm prosedrn de iine alacak ekilde TS EN ISO/IEC 17020 Standardna gre Trk Akreditasyon Kurumundan alnm akreditasyon belgesi ve kapsam istenir.

EGZOZ GAZI EMSYONU LM YETK BELGES BULUNANLAR

EGZOZ GAZI EMSYONU LM YETK BELGES GEERLLK SRES BTMNDE

YENLEME YAPILACAKSA YENLEME YAPILMAYACAKSA l Mdrlne belgesinin geerlilik sresinin bitiminden 1 Ay nce bavurulmal,Yeniden Belge dzenlenene kadar lm durdurulmal,Elindeki pullar ve ruhsatlar kullanmayacana dair taahhd ile birlikte Eski Yetki Belgesini l Mdrlne mracaat etmelidir.

Yetkili stasyon elindeki pul ve ruhsatlar l Mdrlne eski Yetki Belgesi ile teslim etmelidir.

EGZOZ GAZI EMSYONU LM YETK BELGES GEERLLK SRES BTT HALDE LME DEVAM EDLRSE Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi sresi dolduu halde yetki belgesi yenilenmemi ve lmlere devam ettii tespit edilen egzoz gaz emisyon lm istasyonlarna, tespit tarihinden itibaren doksan gn sre ile yetki belgesi dzenlenmez ve yetki belgesi dzenleninceye kadar istasyona ait pul ve ruhsatlar il mdrlnce tutanakla teslim alnr. Doksan gnn sonunda bu Ynetmeliin 11 inci maddesinde belirtilen esaslar dikkate alnarak, bu Ynetmelikte belirtilen artlarn salanmas halinde, bedeli karlnda yeniden egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi dzenlenir.

EGZOZ GAZI EMSYONU LM YETK BELGESirket sahibi ayn kalmak suretiyle yetkili istasyonun isim veya adresinde deiiklik yaplmas durumunda, yeniden protokol yaplr ve yeni egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi dzenlenir.Yetkili egzoz gaz emisyon lm istasyonunun sat veya kiralama yoluyla el deitirmesi halinde, deiiklik en ge yirmi gn iinde istasyonun bulunduu yerdeki il mdrlne bildirilir. l mdrlnce mevcut belge iptal edilir ve yeni malik veya zilyet ile il mdr arasnda yeniden protokol yaplr ve egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi dzenlenir.

EGZOZ GAZI EMSYONU LM YETK BELGESEgzoz gaz emisyon lm yetki belgesinin tahrip olmas durumunda tahrip olan yetki belgesi ile, kaybolmas veya alnmas durumunda ise cumhuriyet basavclndan alnm mteki ifade tutana ve yerel veya ulusal bir gazeteye verilen kayp ilan ile birlikte en ge yirmi gn iinde istasyonun bulunduu yerdeki il mdrlne bavurulur. l mdrl tarafndan, tahrip olan veya kaybolan, alnan yetki belgesi sresi kadar, ayn numara ile yetki belgesi dzenlenir ve belge bedeli alnmaz.

EGZOZ GAZI EMSYONU LM YILLIK PROTOKOLLER Protokoller, egzoz gaz emisyon lm yetki belgesinin geerlilik sresi dikkate alnarak, her yl Ocak aynda yeniden dzenlenir. Ocak aynda protokoln yenilenmemesi durumunda istasyonun mevcut yetki belgesi iptal olur.

EGZOZ PULU VE RUHSATIEgzoz gaz emisyon lm yetki belgesi verilen egzoz gaz emisyon lm istasyonlarna egzoz gaz emisyon lm pulu ve motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsat il mdrlklerince verilir.Egzoz gaz emisyon lm pulu bedeli ve motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsat bedeli her yln Aralk aynda Bakanlka belirlenir. Yl sonu itibariyle istasyon yetkilisine ait ilem grmemi pul ve ruhsatlarn takip eden ylda kullanlabilmesi iin, fark bedelinin Ocak ay banda Bakanln Dner Sermaye letmesi Mdrl hesabna yatrlmas gerekmektedir..Olas bir pul kayb halinde, kaybolan pullarn seri numaralar yetkili egzoz gaz emisyon lm istasyonlar tarafndan il mdrlne bildirilir. Kaybolan pullarn seri numaralar il mdrl internet sayfasnda yaymlanr.

YETKL STASYONLARIN YKMLLKLER-1

LMLER UYGUN IKARSA Pul Yaptrlp irket kaesiyle onaylanr.Egzoz gaz emisyon lm cihaz kts ile teslim edilir.

LMLER UYGUN IKMAZSA Otuz gn iinde ilk lmden sonra yaplacak en fazla 2 lm iin cret almaz.Tat sahibi iin ayrlan pullarn otuz gnlk sre iinde alnmamas halinde pullar il mdrlne teslim eder.

YETKL STASYONLARIN YKMLLKLER-2Ara ruhsatnda pulu yaptrlacak yer kalmadysa, bedeli karlnda yeni motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsat dzenlenler,Pul yaptrlacak yeri kalmayan ruhsatlar, ara sahibinden alr, otuz gnlk periyotlar halinde il mdrlne iade eder. Tat sahiplerince ruhsatlarn teslim edilememesi durumunda, istasyon yetkilisi, tat sahibi ile arasnda tutanak tanzim eder, tutanaklar otuz gnlk periyotlar halinde il mdrlne teslim eder.Egzoz gaz emisyon lm cihazndan iki kt alarak yazl sonularn bir nshasn tat sahibine verir. lm cihazlarndan alnan ktlarda lm sonularnn yan sra bu Ynetmelikte belirlenmi snr deerler, verilen pul seri numaras, ruhsat seri numaras, lm tarihi, lm saati, aracn plakas, ya, lm istasyonunun ad ve adresine ilikin bilgilerin bulunmas ve bu bilgilerin tamamnn bilgisayar ortamnda hazrlanm olmas zorunludur. Egzoz gaz emisyon lm cihazndan ald ktnn dier nshasn, lm istasyonunda bilgisayar ve yazl ortamda iki yl sre ile saklamakla ykmldr.

YETKL STASYONLARIN YKMLLKLER-3ift yakt kullanan motorlu tatlarda egzoz gaz emisyon lmn her iki yakta gre yapar ve tek bir lm creti alr. Her iki yakta ait lm sonularnn bu Ynetmelie uygun kmas halinde pul verir.Egzoz gaz emisyon lm yapt tatlara ilikin Bakanlka istenen bilgileri aylk olarak il mdrlne gndermekle ykmldr.Egzoz gaz emisyon lm cihazlarnn bu Ynetmeliin 13 nc maddesinde tanmlanan esaslara uygun olmasn salamakla ykmldr. Bunun yan sra, egzoz gaz emisyon lmnde kulland cihazlarn teknik zellikleri ile ilgili belgeler ve cihazlarn periyodik bakm ve muayenelerinin yaptrldna dair raporlar, il mdrlne bildirmek ve yaplacak denetimlerde denetim yetkililerine ibraz etmek zorundadr.Kendisine ait yetki belgesini baka bir iletmeye veremez, kullandramaz veya baka bir iletmeye ait pullar kullanamaz.

YETKL STASYONLARIN YKMLLKLER-4stasyonunun isim deiikliini, devrini, adres deiikliini, yetkili servis firmasyla anlamasnn bittiini veya TS 12047/TS EN ISO/IEC 17020 Belgeleri zerinde yaplan her trl deiiklii ve bahsi geen deiikliklerin yapld gncellenmi TS 12047/TS EN ISO/IEC 17020 Belgelerini il mdrlne en ge yirmi gn iinde bildirmek zorundadr. TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikasn haiz ara muayene istasyonunun faaliyetinin geici/daimi olarak durdurulmas halinde, bu durumu il mdrlne derhal bildirir.TS 12047 kapsamnda Trk Standartdlar Enstits tarafndan verilen Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikas ve kapsam ve/veya bu belge kapsamnda Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl tarafndan verilen letme Yetki Belgesinin iptal edilmesi halinde il mdrlne derhal bildirir.Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesinin tahrip olmas, kaybolmas veya alnmas durumun