Efficient versturen van e-facturen met Ricoh

Efficient versturen van e-facturen met Ricoh
Efficient versturen van e-facturen met Ricoh
Efficient versturen van e-facturen met Ricoh
Efficient versturen van e-facturen met Ricoh
download Efficient versturen van e-facturen met Ricoh

of 4

 • date post

  20-May-2015
 • Category

  Business

 • view

  530
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Efficient versturen van e-facturen met Ricoh

 • 1. Efficint versturen van e-facturen

2. Zender n ontvanger hebben profijt van e-factureren Sinds februari 2009 hoeft u uw klanten niet meer officieel om toestemming te vragen voor het versturen van een elektronische factuur. En kunt u direct al profiteren van de vele voordelen. Elektronisch aanmaken, distribueren en opslaan van facturen is gemakkelijker en veiliger dan het verwerken van de papieren variant. En levert u bovendien flinke tijd- en kostenbesparingen op. Die zelfs enorm interessant worden als ook de ontvangers van uw facturen hun systemen en processen op e-facturering inrichten. Daarom helpen wij ook uw klanten met het efficint ontvangen en verwerken van elektronische facturen. Elektronisch factureren, in welke vorm dan ook, is tegenwoordig voor iedere ondernemer betaalbaar en verdient zich in snel tempo terug. Bovendien bewijst u het milieu een grote dienst.in kaart brengen en u aangeven of het voor uw organi-satie lonend is uw facturen digitaal aan te maken en uitte sturen. We bekijken welke manier van e-factureren hetmeest oplevert, gelet op kostenbesparing en proces-optimalisatie.Vraagstukken waar u bij een overstap van papieren naardigitale facturen mee te maken krijgt, zullen we samen metu beantwoorden, zoals: Moetue-factureringin-ofoutsourcen?Automatiseer uw tijdrovende handelingen! HoesplitstudefacturentussenpapierendeverschillendeVerstuurt u uw facturen nog steeds op papier? Dan verliestdigitale formaten?u onnodig veel tijd. Uw medewerkers zijn vaak druk bezig Hoeschakeltugeleidelijkovervanpapiernaarmet printen, kopiren, in een envelop stoppen, frankeren en elektronisch?verzenden van de facturen en bijlagen. De in archiefmappen Hoe en waar vindt de omzetting van digitale formatenopgeslagen facturen moeten weer handmatig opgezocht plaats?worden als bijvoorbeeld de Belastingdienst of uw accoun- WatalsubuitenNederlandmoetfactureren?tant vragen heeft. Of als de klant met vragen komt. Waarna Watisnuwelenniettoegestaan?de kans bestaat dat de factuur moet worden aangepast ofgecrediteerd. U weet toch ook dat dit hele proces kan Wij helpen ook uw klanten met elektronischetegenwoordig veel gemakkelijker, sneller en veiliger kanontvangstverlopen? Volledig elektronisch! Wanneer stapt u over? Of Omdat een groot deel van uw kostenbesparing wordt bereiktheeft u nog vragen? als zender en ontvanger geautomatiseerd samenwerken,helpen wij u ook met de acceptatie van uw elektronischeLoont e-factureren voor uw organisatie? facturen bij uw eigen klanten. Daarbij gaan wij in op:Na het uitvoeren van een quick scan van de facturatie-processen in uw organisatie, kunnen we op korte termijn uw Klanteisenm.b.t.eenspecifiekdigitaalformaat,hoekuntmogelijkheden op het gebied van elektronisch factureren u koppelen? 3. Hoeovertuigtuuwklantenvandevoordelenvandigitaal Klantenmakenzelfdefacturenaanbijdeleverancieropfactureren?eenwebportal; Hoezorgtuvooreenhogereacceptatiegraadvandigitale Deleveranciergeeftinhetsysteemvandeklantopdrachtfacturen?tot betaling van de factuur.Zorg er altijd voor dat de ontvanger de factuur zo snel engemakkelijk mogelijk kan ophalen en verwerken. Dat kanVoordelen versturen van e-facturenbetekenen dat u de factuur verrijkt met informatie die deklant wenst. Afhankelijk van de voorkeur van de klant watTijdbesparing: facturen sneller in juiste vorm enbetreft de daar aanwezige systemen en qua uitwisselingformaat op de juiste plaatsvan de factuur.Lagere print-, kopieer- en verzendkostenBesparing archiefruimte en -kostenSnelle uitwisseling van facturenUw facturen kunnen op verschillende manieren bij uw klant Alle factuurinformatie direct uitwisselbaarterechtkomen: Diverse manieren van factuurverzendingGeen risico op foute gegevensovername Viae-mail,alsbijlage;Transparantie in hele proces Uwcomputerendievandeklantkunnendefactuurvia Eenvoudig voldoen aan juridische bewaarplichtdesystemenuitwisselen; Papierbesparing Klantenkunnenzelfdefactuurinzienenophalenvaneen Milieuvriendelijkerebedrijfsvoeringbeveiligdwebportal; 4. Kortom,erzijnveelmogelijkhedenomdefactuursnelinhet Waarom Ricoh?juiste formaat op de juiste plaats te krijgen. Wij kijken samen Ricoh is de aangewezen partner in informatievraagstukken.metuwelkewijzevooruenuwklantenhetmeestefficintis. Informatielogistiek is al jarenlang ons domein waarmee wijervoor zorgen dat uw informatie en documenten door deTussenoplossing juiste persoon op de juiste plek gebruikt kunnen worden.Ook als de klant uw facturen nog op papier wil ontvangen, Intern draagt het bij aan een gestroomlijnde workflow waar-kunt u al kosten besparen in de eerste processtap: het digi-door uw mensen efficinter en plezieriger werken. Daar-taal aanmaken van de factuur. Mocht de klant binnennaast kunt u met onze praktische en duurzame oplossingenafzienbare tijd toch overstappen op het elektronische informatie organisatiebreed delen, maar ook met uw klanten,factuurverwerking, dan kunt u na overleg over de gewenste partners en leveranciers. Dit creert overzicht zodat u beterontvangstwijze van uw facturen, de vervolgstappen kunt sturen.eenvoudig uitvoeren.Concluderend: met een goed georganiseerde informatie-logistiek wordt uw organisatie slagvaardiger. Ricoh vergrootGoede beveiliging, juridisch altijd juist uw concurrentiekracht en stimuleert groei.U kunt de factuur beveiligen met een geavanceerde elek-tronische handtekening of door een factuur te versturen via Genteresseerd in efficint versturen vaneen beveiligde verbinding. Ook de opslag is beveiligd. Bije-facturen?vragen van de klant, controlerende instanties of andere Neem contact op met Ricoh.betrokkenen, hebben uw medewerkers na het invoeren vanhun inlogcode, de elektronisch opgeslagen facturenrazendsnel in beeld. Met e-factureren voldoet u aan allegeldende wetten en regels voor verzenden en bewaren enstaat u juridisch altijd sterk.MilieuvriendelijkerAls het proces van opmaak, verzending en opslag vanfacturen digitaal verloopt, verbruikt u aanzienlijk minderpapier, bespaart u op uw afdrukkosten en spaart u het milieu!Ricoh,Utopialaan25,5232CDs-Hertogenbosch,+31(0)736452600,www.ricoh.nl