Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz EG 2016... · PDF filew edukacji...

Click here to load reader

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz EG 2016... · PDF filew edukacji...

Edukacja globalna.Liderzy edukacji na rzecz rozwoju.

Projekt 355/2016/M wspfinansowany w ramach programu polskiej wsppracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

() to cz ksztacenia obywatelskiego i wychowania, ktra rozszerza ich zakresprzez uwiadamianie istnienia zjawisk i wspzalenoci globalnych. Jej gwnymcelem jest przygotowanie odbiorcw do stawiania czoa wyzwaniom dotyczcymcaej ludzkoci.Przez wspzalenoci rozumiemy wzajemne powizania i przenikanie systemwkulturowych, rodowiskowych, ekonomicznych, spoecznych, politycznychi technologicznych.

Do aktualnych wyzwa globalnych zaliczy mona: zapewnienie pokoju i bezpieczestwa na wiecie, popraw jakoci ycia w krajach Globalnego Poudnia, ochron praw czowieka, zapewnienie zrwnowaonego rozwoju, budowanie partnerskich relacji gospodarczych i spoecznych pomidzy krajami

Globalnej Pnocy i Globalnego Poudnia.

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/o-projekcie

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/o-projekciehttp://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/upload/broszuraEGweb1.pdfhttp://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/upload/broszuraEGweb1.pdf

CELE OGLNE REALIZACJI PROJEKTU

zwikszenie roli i miejsca EG w szkolnych programach nauczania

i wychowania zgodnie z zaoeniami podstawy programowej oraz

zaktywizowanie rodowiska szkolnego do podejmowania dziaa

w obszarze EG;

uwiadomienie nauczycielom, e EG jest obecna w ramach wszystkich

przedmiotw, zaj szkolnych - jest zdaniem kadego nauczyciela

i wychowawcy;

rozwijanie kompetencji spoecznych i obywatelskich nauczycieli i uczniw,

ktre s podstaw i gwarancj wiadomego, aktywnego obywatelstwa oraz

odpowiedzialnoci za zrwnowaony rozwj wiata;

promowanie pozytywnych postaw i wartoci oraz wspieranie uczniw w

braniu odpowiedzialnoci za swoje dziaania oraz zobaczenie siebie jako

obywateli wiata, ktrzy mog przyczyni si do bardziej pokojowego,

sprawiedliwego i zrwnowaonego wiata;

rozwijanie poczucia siebie, uznanie rnorodnoci kulturowej, afirmacji

sprawiedliwoci spoecznej i praw czowieka, a take utrwalanie pokoju i

dziaania na rzecz zrwnowaonego rozwoju.

VI edycja projektu realizowana w polskich szkoach zgodnie z PP MEN

oraz z "Wieloletnim programem wsppracy rozwojowej

Nowa perspektywa na lata 2016-2020 - CRZ

Zrwnowaony rozwj: Co to naprawd znaczy?

Koniec ubstwa

Zero godu

Dobre zdrowiei jako ycia

Czysta woda

Godna praca

Mniej nierwnoci

Odpowiedzialna konsumpcja

http://www.unic.un.org.pl/cele-zrownowazonego-rozwoju/http://www.unic.un.org.pl/cele-zrownowazonego-rozwoju/

Midzynarodowy Rok Suchych Nasion Rolin Strczkowych

Poywne ziarna dla zrwnowaonej przyszoci

http://www.unic.un.org.pl/oionz/mi%C4%99dzynarodowy-rok-suchych-nasion-roslin-straczkowychhttp://www.unic.un.org.pl/oionz/mi%C4%99dzynarodowy-rok-suchych-nasion-roslin-straczkowych

Modu 2 II semestr roku szkolnego 2016/2017

Sie Szk Liderw EG

(SL-EG)

Szkolenie dla Liderw

SL-EG

Szkolenia - spotkania Liderw z zespoami

nauczycieli

Spotkania z Wolontariuszami

w SL-EG

II edycja konkursu plastycznego dla SP

Jak wyobraam sobie kraje rozwijajce si

po roku 2030

Warsztaty dla nauczycieli

Edukacja globalna w edukacji

wczesnoszkolnej (klasy 0, 1-3/4, pilota w 5 R)

Szkolenie e-learning P1 (zasb otwarty)

P3 (pilota dla nauczycieli klas 0, 1-3,4)

Tydzie Edukacji Globalnej

Platforma konkursowaGrywalizacja

w edukacji globalnej

Modu 1 I semestr 2016/2017

Kim jest Lider ?

pasjonatem edukacji, w tym edukacji globalnej;

inicjatorem dziaa edukacyjnych, wydarze szkolnych;

posiada osobisty autorytet, presti w szkole - zarwno wrd uczniw

jak i nauczycieli;

jest twrczy, umie pracowa zespoowo, projektowo;

chtnie wspomaga nauczycieli w realizacji zada dydaktyczno-

wychowawczych, w tym w zakresie upowszechniania i realizacji edukacji

globalnej zgodnie z zaoeniami obowizujcej podstawy programowej,

Cel szkolenia: wyposaenie Liderw w wiedz i umiejtnoci niezbdne dopodjcia pracy w ramach sieci wsppracy z zespoami nauczycieli, radami

pedagogicznymi; wczenie uczniw w TEG, konkursy, dziaania projektowe.

Sie Szk Liderw EG. Szkolenie dla Liderw.

I semestr (2016) rekrutacja I etap

szkoy, w ktrych jest ju nauczyciel, ktry uczestniczy w dziaaniach projektu

w roku 2014 i/lub 2015 oraz zadeklaruje prac (jako Lider) z co najmniej

10-osobowym zespoem nauczycieli rnych przedmiotw w ramach zespow

przedmiotowych czy midzyprzedmiotowych

II semestr (2017) - rekrutacja II etap

do sieci doczaj nowe szkoy (6) zainteresowane realizacj projektu, w ktrych

zgosi si Lider, lub dyrektor wyoni Lidera oraz zadeklaruje udzia zespou

nauczycieli (10-12) w projekcieZAOENIA:

Kady z Liderw zaplanuje prac z zespoem ok.10 nauczycieli w swojej szkole.

Kady z Nauczycieli zrealizuje zajcia z ok. 20-osobow grup uczniw - zaplanuje

i przeprowadzi co najmniej 2 lekcje/ zajcia w kadym semestrze roku szkolnego

2016/2017 lub zaplanuje z uczniami projekt edukacyjny (rok szkolny 2016/2017)

i wemie udzia w organizacji i realizacji Tygodnia Edukacji Globalnej (2016, 2017)

Szkoy Liderw EG

spotkania Liderw z zespoami nauczycieli

w SL-EG

Szkoa Liderw

Edukacji Globalnej

Kady nauczyciel z zespou prowadzonego przez

Lidera otrzyma:

dostp do zasobw znajdujcych si na platformie

edukacji globalnej kursu e-learning na poziome P1

publikacj Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla

nauczycieli II-IV etapu edukacyjnego.

Poradnik jest prac zbiorow 4 autorw: dr Katarzyny Jasikowskiej,

Gabrieli Lipskiej-Badoti, Katarzyny Klarenbach, dr Roberta uczaka.

wsparcie metodyczne koordynatora trenera EG

http://moodle.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/login/http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/a/Edukacja-globalna-Poradnik-metodyczny-dla-nauczycieli-II-IV-etapu-edukacyjnego

Spotkania z Wolontariuszami w Szkoach Liderw EG - planowane w I i II semestrze roku szkolnego 2016/2017

dla uczniw i nauczycieli SL-EG

(po 2 godz. dyd. / semestr / szkoa)

Wolontariuszami bd osoby, ktre realizoway projekty rozwojowe

w latach 2008-2015, m.in.. w Afryce Subsaharyjskiej,

Ameryce aciskiej i Azji.

W trakcie spotkania Wolontariusze przedstawi ide Wolontariatu,

opowiedz o swojej pracy, zaprezentuj filmy, zdjcia, tradycyjne

stroje, a take przeprowadzaj gry edukacyjne z uczniami.

https://www.polskapomoc.gov.pl/Wolontariat,-,polska,pomoc,986.html

http://wolontariat.org.pl/

https://www.polskapomoc.gov.pl/Wolontariat,-,polska,pomoc,986.htmlhttp://wolontariat.org.pl/

Konkurs dla uczniw szk podstawowych przebiega na 3 etapach:

Etap szkolny (za przygotowanie i wybr prac odpowiada Lider, ktry max

4 prace ze szkoy przekazuje do poziomu regionalnego)

Etap regionalny/ wojewdzki (za organizacj, promocj i wybr prac

odpowiada Koordynator regionalny; otrzymuje max 40 prac do dalszej

oceny po 4 prace z 10 szk = 40; 4 najlepsze prace Koordynator

regionalny przekazuje za porednictwem platformy konkursowej do

organizatora ORE)

Etap centralny / oglnopolski - za organizacj, promocj i wybr prac

odpowiada Organizator ORE

Wrczenie nagrd zaplanowane podczas seminarium podsumowujcego dziaania

Moduu1. w dniu 9 grudnia 2016, w siedzibie ORE

Tematyka i regulamin konkursu na stronie ORE i na stronie projektu

Laureaci konkursu 2015 zwyciskie prace !(link do pliku na stronie EG)

Jak wyobraam sobie kraje rozwijajce si po roku 2030

II edycja konkursu plastycznego dla SPTermin: 20 padziernik 2016 - 21 listopad 2016

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/Konkursyhttp://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/a/Konkurs-plastyczny-i-fotograficzny-w-ramach-Grupy-V4-ERR-2015-prezentacja-prac

w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 w SP oraz Szkoach

Liderw Edukacji Globalnej z klasami 0,1-3,4 - zaplanowano 20

6-godzinnych warsztatw dla nauczycieli, prowadzonych przez

doradcw metodycznych (pilota prowadzony przez 5 Trenerek).

w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 zaplanowano:

48 warsztatw w caej Polsce (rednio po 3 w regionie)

pakiet materiaw metodycznych dla nauczycieli

e-szkolenie Edukacja globalna w edukacji wczesnoszkolnej

- moderowane na platformie zdalnej przez Trenerw EG

Warsztaty dla nauczycieli Edukacja globalna

w edukacji wczesnoszkolnej(I semestr pilota w 5 Regionach)

Szkolenie e-learning P1 (zasb otwarty);

P3 (pilotaowy dla nauczycieli klas 0, 1-3,4)

Platforma konkursowa

"Grywalizacja w edukacji

globalnej"zostanie zaprojektowana i wdroona

na potrzeby oglnopolskiej akcji

TEG

w przygotowaniu

pilota listopad 2016

udostpnienie II semestr 2016/17

Cel gwny: aktywizacja dziaa

szk, Szk Liderw Edukacji

Globalnej w rodowisku lokalnym;

realizacja projektu edukacyjnego

z wykorzystaniem nowoczesnych

technologii, gry terenowej; dzielenie

si dowiadczeniem(2016/2017)

http://teg.edu.pl/formularz-zgloszeniowyhttp://teg.edu.pl/formularz-zgloszeniowy

Projekt Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwo