ecomat fermacell constructies

download ecomat fermacell constructies

If you can't read please download the document

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  1

Embed Size (px)

description

berekeningen van fermacell constructies

Transcript of ecomat fermacell constructies

 • Planung und Verarbeitung

  Stand 2013

  F 120906030++dB47++dB52++dB64++dB47++dB52++dB64

  voor wanden, plafonds en vloeren

  fermacell Constructies

  Versie juni 2014

  FC-025-00006/06.14/m

  Fermacell BVPostbus 3986600 AJ WijchenTel.: +31 (0) 246 495 111Fax: +31 (0) 246 495 [email protected]

  Belgi:Postbus 168790 Waregem

  Vlaanderen:Tel.: +32 (0) 475 708 437Groot-Brussel:Tel.: +32 (0) 471 273 [email protected]

  Alleen de actuele versie is geldig. U vindt deze op onze website.

  Versie: 06/2014.

  Deze brochure is met de grootstmogelijke zorgvuldigheid samengesteld.Technische wijzigingen voorbehouden.Fermacell BV aanvaardt geen enkeleaansprakelijkheid voor eventueleschade die voortkomt uit fouten,van welke aard dan ook, die in dezebrochure zouden kunnen voorkomen.

  Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact opmet Fermacell BV.

  fermacell is een geregistreerd merk van de XELLA-groep.

  68

  Verklaring voetnoten uitklap bladzijde

 • 22

  Inhoud

  1 Afmeting/Technische gegevens 32 fermacell Montagewanden2.1 fermacell Montagewanden met

  stalen onderconstructie met isolatiemateriaal

  6

  2.2 fermacell Montagewanden met stalen onderconstructie zonder isolatiemateriaal

  12

  2.3 Firepanel A1 montagewanden metstalen onderconstructie zonder isolatie van de holle ruimte of voor de brandveiligheid niet vereiste isolatie

  14

  2.4 fermacell Montagewanden Hybri-deconstructies i.c.m. Powerpanel H2O met stalen onderconstructie met isolatiemateriaal

  14

  2.5 fermacell Montagewanden met houten onderconstructie met iso-latiemateriaal

  16

  2.6 fermacell Montagewanden met houten onderconstructie zonder isolatiemateriaal

  18

  2.7 Powerpanel H2O met houten onder-constructie met isolatiemateriaal

  18

  2.8 fermacell Montagewanden met houten onderconstructie met iso-latiemateriaal, dragend

  20

  2.9 fermacell Montagewanden met houten onderconstructie zonder isolatiemateriaal, dragend

  22

  2.10 fermacell Buitenwanden/ Ge-vel-elementen; geventileerd met houten onderconstructie met iso-latiemateriaal, niet-dragend

  24

  2.11 fermacell Buitenwanden/ Ge-vel-elementen; geventileerd met houten onderconstructie met isolatiemateriaal, dragend

  26

  2.12 fermacell Buitenwanden/Gevelelementen; ongeventileerdmet houten onderconstructie metisolatiemateriaal, dragend

  28

  2.13 fermacell Buitenwanden/ Gevelelementen; ongeventileerd met stalen onderconstructie met isolatiemateriaal

  30

  2.14 fermacell Buitenwanden/Ge-vel-elementen; ongeventileerd binnenspouwbladen met houten onderconstructie met isolatiema-teriaal

  30

  2.15 fermacell Voorzetwanden/Schacht-wanden met stalen onderconstructie

  32

  2.16 Firepanel A1 voorzetwanden /schachtwanden

  34

  2.17 Powerpanel H2O met stalenonderconstructie

  34

  2.18 fermacell Brandwanden met stalen onderconstructie

  36

  2.19 fermacell Wandverjonging met stalen onderconstructie

  36

  2.20 fermacell Wandafwerkingen met stalen onderconstructie

  38

  2.21 fermacell Wandafwerkingen met houten onderconstructie

  38

  2.22 fermacell Gelijmde wandafwerkin-gen met fermacell Gipsvezelplaten

  38

  3 fermacell Brandwerende bekleding

  3.1 Brandpreventief werkzame bekleding zonder aantasting hout door brand

  40

  4 fermacell Plafondconstructies4.1 fermacell Plafondconstructies

  met stalen onderconstructie op zichzelf brandwerend

  42

  4.2 Powerpanel H2O met stalenonderconstructie op zichzelfbrandwerend

  42

  5 fermacell Vloerconstructies5.1 fermacell Vloerconstructies met

  houten balklaag44

  5.2 Firepanel A1 houten balken-pla-fonds

  44

  6 fermacell Dakconstructies6.1 fermacell Dakconstructies met

  houten onderconstructies46

  7 fermacell Vloerelementen7.1 Dekvloeren 487.2 Geluidsisolatie met houten

  vloerconstructies50

  7.3 Verhoogde geluidsisolatie methouten vloerconstructies

  51

  7.4 Geluidsisolatie op houtenvloerconstructies

  52

  7.5 fermacell Powerpanel Vloer-ele-menten Verhoogde geluidsisolatie met houten vloerconstructies

  53

  7.6 Geluidsisolatieverbetering op beton- en steenachtige vloeren (315 kg/m2)

  54

  7.7 Geluidsisolatieverbetering op beton- en steenachtige vloeren (315 kg/m2) in combinatie met fermacell Droge egalisatiekorrels

  54

  7.8 Geluidsisolatieverbetering metfermacell Powerpanel Vloerele-ment op beton- en steenachtige vloeren (315 kg/m2)

  57

  7.9 Eigenschappen fermacell Power-panel afvoer-/inloopdouchelementen

  57

  7.10 Eigenschappen fermacellEgalisatieprodukten

  58

  7.11 Eigenschappen fermacell egalisa-tiemiddelen al dan niet in combina-tie met fermacell Vloerelementen

  58

  7.12 Eigenschappen fermacell Vlieringvloerelement

  57

  7.13 Eigenschappen fermacell Kelder-plafond isolatie-element

  57

  8 Afstanden van de onderconstructie en bevestigingsmiddelen

  8.1 Afstand en verbruik van be-ves-tigingsmiddelen bij niet-dra-gende wandconstructies per m2 scheidingswand fermacell Gipsvezelplaten

  59

  8.2 Soort, afstand en verbruik van bevestigingsmiddelen bij dragen-de/verstijvende wanden volgens Z-9.1-187

  60

  8.3 Afstand en verbruik van bevesti-gingsmiddelen bij plafondsconst-ructies met fermacell Gipsvezel-platen per m2 plafondvlak

  61

  8.4 Afstand en verbruik van bevesti-gingsmiddelen bij de bevestiging van plaat-in-plaat van wand-con-structies

  62

  8.5 Afstand en verbruik van bevesti-gingsmiddelen bij plafondconstruc-ties met fermacell Gipsvezelplaten bij bevestiging plaat-in-plaat

  62

  8.6 Afstand en verbruik van bevesti-gingsmiddelen bij niet-dragende wandconstructies per m2 schei-dingswand met Powerpanel H2O

  63

  8.7 Afstand en verbruik van bevesti-gingsmiddelen bij plafondconstruc-ties met Powerpanel H2O per m2plafondvlak

  63

  8.8 Afstand en verbruik van bevesti-gingsmiddelen bij vloerconstruc-ties met fermacell Gipsvezelplaten per m2 vloervlak

  64

  8.9 Afstand en verbruik van bevesti-gingsmiddelen bij vloerconstruc-ties met fermacell Powerpanel H2O platen per m2 vloervlak

  65

  8.10 Bevestigingsnieten voor beves-tiging van fermacell Powerpanel HD platen op houten onderconst-ructie: overzicht van door nieten-fabrikanten aanbevolen typen

  65

  8.11 Hart-op hart-afstanden van deonderconstructie

  65

  8.12 Afstanden van de onderconstruc-tie bij fermacell Powerpanel H2O

  65

  9 Belastbaarheid van wanden en plafonds

  9.1 Lichte lasten aan verticalefermacell wandbeplating

  66

  9.2 Consolelasten aan verticalefermacell wandbeplating

  66

  9.3 Lasten aan fermacell plafonds 66

  Verklaring voetnoten uitklap bladzijde aan de laatste pagina

  67

  Verklaring van de voetnotenAlgemene opmerking:Alle dragende delen van de in dit overzicht genoemde constructies (bijvoorbeeld stijlen bij dragende wanden, plafond-afhangers, betimmering van houten vloerconstructies, vloerbalken, etc.) moeten statisch worden berekend. Voor het statisch inzetten van fermacell Gipsvezelplaten staan dezulassungen Z-9.1-187 en Z-9.1-434 en het rekenvoorbeeld stabiliteit met fermacell ter beschikking. Bij alle bouwdelen (muren, daken, etc.) die aan de buitenkant van het gebouw worden toegepast, dient te worden aangetoond dat interne condensatie geen problemen op zal leveren.

  Wanden en wandbekleding 1. In het geval er slechts alleen eisen worden gesteld met betrekking tot de geluidsisolatie kan minerale wol met een dichtheid van 15 kg/m3 worden gebruikt en een op de stromingsweerstand in lengterichting volgens DIN EN 29053 5 kPas/m1. In de overige gevallen (bijv. ook of alleen brandwerendheid) dienen de waarden van de keurings-rapporten en de deskundigenrapporten in acht te worden genomen. Montagewanden waar voor de brandwerendheid geen isolatielaag nood - zakelijk is, kunnen ter verbetering van de geluiden warmte-isolatie met isolatiemateri-aal worden voorzien dat minstens tot de bouwmateri-aal klasse B2 behoort.2. geluidsisolatie categorien voor Belgi volgens de norm: NBN S 01-400.3. Rw laboratoriumwaarde van de geluidisolatiewaardevolgens EN-ISO 717 in dB.4. Brandwerendheid volgens DIN 4102 tenzij in rap-porten anders staat vermeld.5. Keuringsrapporten met betrekking tot de brand-werendheid en/of deskundigenrapporten kunnen bij Fermacell BV worden opgevraagd. Toelaatbare afmetingen staan in de specifieke brandrapporten.6. De genoemde waarden zijn van toepassing voor twee identieke wanden die op een onderlinge afstand van circa 3 cm zijn gemonteerd.7. De maximale wandhoogten voor de wandtoepas-singsgebieden I en II volgens DIN 4103 deel 1 (niet dragende binnenwanden) gelden bij afstanden van de C-profielen, respectievelijk houten stijlen van (50 maal plaatdikte) 600 mm voor 12,5 mm dikke fermacell Gipsvezelplaten. Materiaaldikte van de C-profielen 0,6 mm. Bij beplating bestaande uit meerdere lagen gelden de eventueel kleinste aangegeven hoogtema-ten indien de buitenste lagen fermacell Gipsvezel-platen plaat-in-plaat zijn bevestigd. Worden alle plaatlagen direct in de onderconstructie bevestigd, dan gelden de hogere wandhoogten. De genoemde isolatiewaarden kunnen bij deze wijze van bevestigen onder bepaalde omstandigheden lager uitvallen.Wandtoepassingsgebied I: ruimten waar weinig mensen samenkomen, zoals woningen, hotelkamers, kantoorruimten, ziekenkamers, soortgelijk gebruikte ruimten inclusief gangen. Wandtoepassingsgebied II: ruimten waar veel mensen samenkomen en scheidingswanden tussen ruimten met een hoogteverschil tussen de vloeren van 1,00 m. Zoals grote vergaderzalen, klaslokalen, collegezalen, tentoonstelli