ECG SE_300 Tradus

download ECG SE_300 Tradus

of 43

Embed Size (px)

Transcript of ECG SE_300 Tradus

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  1/100

  Pagina 1

  EDAN INSTRUMENTS, INC.Ver Manual: v1.9Data lansării: august 29

  !art Nu"#er: MS1R$21%1$v1.9SE$%SerieElectrocardiograph

  Page 2

  EuDrepturi de autor& C'()rig*t EDAN INSTRUMENTS, INC. 2+$29. T'ate re(turile re-ervate.AfirmațieAest "anual vă va a/uta să 0nțelegeți unți'narea și 0ntreținerea a (r'us "ai

   #un. estea a"intit ă (r'usul se utili-ea-ă strit res(etarea aestui "anual. (erațiune eutili-arenu res(etă aest "anual ('ate ue la isunți'nalități sau aient (entru areEanInstru"ents, In. 3enu"ită 0n 'ntinuare EDAN4 nu ('ate i tras la răs(unere.EDAN eține re(turile e aut'r ale aestui "anual. 5ără a'rul (reala#il sris al

  EDAN, 'rieMaterialele 'ntinute in aest "anual nu ('t i 't''(iate, re(r'use sau trause 0nalteli"#i.Materiale (r'te/ate e legea re(tului e aut'r, inlusiv, ar ără a se li"ita lain'r"ații 'niențialeu" ar i in'r"ații te*nie și in'r"ații e #revete sunt 'nținute 0n aest "anual,utili-at'rul vanu e-văluie aeste in'r"ații unei ter țe (ăr ți irelevant.Utili-at'rul tre#uie să 0nțeleagă ă ni"i 0n aest "anual 0i a'ră, 0n "' e6(res sau

  i"(liit, 'riere(t sau lienta e a utili-a 'riare intre (r'(rietățile inteletuale ale EDAN.EDAN eține re(turile e a "'iia, atuali-area, și 0n ele in ur"ă să e6(lieaest "anual.Informații despre produsNume produs: Eletr'ari'gra Model: SE$%A, %7$SE

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  2/100

  Responsabilitatea producătoruluiEDAN 'nsieră nu"ai 0n sine res('nsa#il (entru 'rie eet asu(ra siguranței,ia#ilitatea și (er'r"anțae*i(a"entului, aă:(erațiunil'r e asa"#lare, e6tensiile, re$regla/e, "'iiări sau re(arații sunteetuate e ătre

   (ers'anele aut'ri-ate e EDAN, șiInstalația eletriă a a"erei relevante 0n 'n'r"itate u stanarele nați'nale, șiInstru"entul este utili-at 0n 'n'r"itate u instruțiunile e utili-are.! 8 N: MS1R$21%1$v1.9

  Page 3

  IIa erere, EDAN ('ate urni-a, u '"(ensare, iagra"ele iruitel'r neesare,

   (reu" și altein'r"ații (entru a a/uta te*niian aliiat (entru a "enține și re(ararea unele (ăr ți,are ('t EDANeines a utili-at'r e unți'nare.Folosind acest ghid LabelAest g*i este 'ne(ut (entru a 'eri 'ne(te$*eie (e "ăsurile e siguranță.ATENTINARE eti*etă e averti-are 0"('triva re'"ană anu"ite ațiuni sau situații are ar

   (utea ue la (ers'nalrănirea sau "'artea.

  ATEN!IE eti*etă ATENȚIE re'"ană 0"('triva ațiunil'r sau situații are ar (uteaeteri'ra e*i(a"entele, (r'uate ine6ate sau anula ' (r'eură.NT":  NT 'eră in'r"ații utile u (rivire ' unție sau ' (r'eură.Istoria re#i$uireDataEC ;VersiuneDesriere

  2+8%V1.1S ei

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  3/100

  V1.==leaEiție 3a'rat u s't>are$ulV2.?, a aăugat ('rtul net și sti"ulat'rul aria

  esriere4298=EC$SE$91+V1.99leaEiție 3s*i"#at #aterieaietul e sarini și lista e aes'[email protected]ăugat e uniă 'l'sință și sti"ulat'rul ariaa"a e etetare esriere4

  Page 4

  III%uprins& rientare'iguranța (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( &1.1 Utili-ares(eiiă ................................................................................................................11.2 Avertis"ente

  și Cauti'ns...............................................................................................11.2.1Siguranța Barnings.................................................................................................11.2.2 Avertis"ente e 0ngri/ire aau"ulat'rului ............................................ .......................................... %1.2.% eneral Cauti'ns...............................................................................................?1.2.? Curățarea și e-inetare Atenție ........................................... ......................... 1.% istae S)"#'ls.............................................................................................................+) Introducere ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *

  2.1 T'(!anel ....................................................................................................................12.2 !an'ul e 'ntr'l șiTaste ............................................. ............................................... 112.% (aient Ca#lu S'et și e se"nal interață ........................................... .................1?

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  4/100

  2.? C'netarea la rețea și s>it* ............................................. ....................................1+2. un !anel..............................................................................................................12.+Carateristii .....................................................................................................................

  .1=+ Despre 'E,+-- Application Interface ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((&*%.1 Des(re interața (rini(ală 3SE$%74 ........................................ ............................... 19%.2 Des(re interața (rini(ală 3SE$%A4 ........................................ ............................... 2%.% es(re interața e 'nigurare asiste"ului ............................................ ............................... 21%.? Des(re ereastra Reall ............................................. .............................................22. /tili$area 0reparations((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ).?.1 !utere și Eart*ing...................................................................................................2??.2 'aing 8 Fnl'uirea Re'rer *Grtie ............................................ ............................2?.% !regătirea !atient.................................................................................................2?.%.1 Instruirea (aientului ............................................ ......................................... 2?.%.2 !regătirea (ielii ............................................ ............................................... 2?.? C'netarea a#lului (aientului la eletr'ari'gra și eletr'-i ......... 2=

  ?. Atașarea Eletr'-ii (entru (aient ............................................ .............................2=?..1 Eletr'-i reutili-a#ile ............................................. .......................................... 2=?..2 Eletr'-i e unia 'l'sinta ............................................. .......................................%1?.+ Ins(eția 0nainte e ('rnire ............................................. .......................................%21 0ornirea electrocardiograf ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((( +.2 0rele#area de probe și de imprimareE%3 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( +1

  +.1 Intr'uerea e in'r"ații (entru (aient .............................................. ....................................... %+.2 I"(ri"areaEC Re('rts................................................................................................%+.2.1 AUT M'e......................................................................................................%+.2.2 MANUA M'e................................................................................................%=+.2.% RHTHM "'e................................................................................................%=

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  5/100

  Page 5

  IV+.2.? US7!RT "'e.................................................................................................%9+.% Trans"iterea e ate EC la !C ........................................... ................................

  ?+.%.1 Trans"iterea EC ate (rin inter"eiul Serial !'rt ........................................ ?+.%.2Trans"iterea EC ate (rin inter"eiul Net !'rt 3'(ți'nal, nu"ai (entru ti(ul Net4.......... ?1+.? ECRa('arte ..............................................................................................................??+.?.1 EC ra('arte in AUT 8 MANUA ....................................... M'e .......... ??+.?.2 EC Ra('arte 0n "'ul RHTHM ......................................... ................... ?++.?.% EC Ra('arte 0n "'ul US7!RT ......................................... .................... ?=4 3estionarea E%3 Records (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1-.1 trans"itere EC Re'rs la !C ........................................... .......................... .1.1 trans"itere EC Re'rs !rin Serial !'rt .................................. .1.2Trans"iterea EC Re'rs (rin inter"eiul net !'rt 3'(ți'nal, nu"ai (entru ti(ul

   Net4..... 2.2 C'(ierea EC Re'rs intre SE$% și U is ................................... %

  .% Ștergerea 0nregistrăril'r (aientului .............................................. ............................................ ?.? I"(ri"area unui (aient re'r 0n ......................................... ReallBin'> .......... .EC C'()...................................................................................................................+5 'etări 6'E,+--78 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((( 14=.1C'netare Settings.............................................................................................................

  =.2 Setări e0nregistrare ....................................................................................................==.2.1 Setări e (lu"# ...................................................................................................==.2.2!ae"aer Deteti'n Sensi#ilitate Settings 3(ți'nal, u DE12 EC 7'ar4....... 9=.2.% M' e eșanti'nare Setări ............................................ .................................... 9

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  6/100

  =.2.? Setări US7 !rinter ............................................ ........................................... 9=.2. Setări e 0nregistrare ............................................. ............................................. +=.2.+ Masurarea si inter(retare ............................................ ....................... +1=.2. (țiuni !ara"etru ............................................. ............................................. +2=.% Setări generale ........................................................................................................+%

  =.%.1 Setări e iltrare ...................................................................................................+%=.%.2 e6terne Setări e intrare 8 ieșire .......................................... ............................ +?=.%.% *eie 7ee( 7ee( J KRS Setări ......................................... .......................... +?=.%.? Setări I! ..................................... 3nu"ai (entru ti(ul Net '(ți'nal4 .................. +?=.%. Save Settings (țiunea ............................................ ..........................................+?=.%.+ Setări trans"isie ............................................. ........................................ +=.%. (țiuni !ara"etru ............................................. ............................................. +=.? Setări esiste" .........................................................................................................++=.?.1 Setări M' e aișare ............................................ ........................................ ++=.?.2 (țiuni !ara"etru ............................................. ............................................. +=* 'etări 6'E,+--A8 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((( 2*&- prirea electrocardiograf ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((( 4&&&'ugestie Information(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  4)

  Page 6

  V&) %urățarea9 ngri;ire și ntreținere (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((4+12.1 Cleaning....................................................................................................................%12.1.1 Curățarea unității (rini(ale și (aientul a#lu ....................................... ... %12.1.2 Curățarea Eletr'-ii ............................................ ................................... %12.1.% Curățarea a(ului ei"(ri"are ........................................... .................................... %12.2

  De-inetarea ...............................................................................................................?12.% Fngri/ire și 0ntreținere .............................................. .............................................?12.%.1 Re0nărați și 0nl'uirea #ateriei .......................................... ............ ?12.%.2 Re'rer *Grtie ............................................. ................................................ 12.%.% Fntreținerea unității (rini(ale, (aientul a#lu și eletr'-i ......... +&+ Accesorii ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 45

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  7/100

  &. 3aranție și 0olitica de ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 4*1?.1 Barrant)....................................................................................................................91?.2Serviiul !'li)...........................................................................................................9

  Apendicele & 'pecificații tehnice (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((( 5&Apendicele ) EM% Informații , rientare și Declarația Fabricarea de (((((((((( 5.Apendicele + abre#iere ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 55

  Page 7

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 1 $%apitolul & rientare 'iguranțaAest a(it'l 'nține in'r"ații i"('rtante reerit'are la siguranță legate e utili-areae % analeEletr'ari'gra.&(& /tili$are specificăUtili-area (re'ni-ată a eletr'ari'gra u % anale este e a a*i-iți'na se"naleleEC e aulți și'(ii și a'lesenți (rin eletr'-i EC e su(raață a 'r(ului. Eletr'ari'gra esteestinat săi utili-ate nu"ai 0n s(itale sau alte instituții "eiale e "eii si (r'esi'nistii in'"eniul sanatatii instruiti.Cari'gra"a 0nregistrat e eletr'ari'gra u % anale ('ate a/uta utili-at'rii să

  anali-e-e șiiagn'stia #'li e ini"a. Cu t'ate aestea, EC u "ăsurăt'rile și elarațiiinter(retative este'erit "eiii 'ar (e ' #a-ă 'nsultativ.&() A#ertismente și atenționăriFn s'(ul e a utili-a eletr'ari'graul sigur și eiient, și (entru a evita (eri'leleau-ate ('si#ilee '(erațiunile i"(r'(rii, vă rugă" să itiți "anualul e utili-are și să ie sigur e a ia"iliari-at u t'ate5unțiile e e*i(a"ente și unți'narea 'res(un-ăt'are a (r'euril'r 0nainte e

  utili-are.Vă rugă" să a're "ai "ultă atenție la ur"ăt'arele in'r"ații e averti-are și (ruență.NT": Aest a(arat nu este estinat (entru u- asni.NT": I"aginile și interețele in aest "anual sunt 'ar (entru reerință.&()(& A#ertismente de siguranțăA

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  8/100

  1. eletr'ari'graul este (revă-ută (entru utili-area e "eii aliiați sau!ers'nalul (r'esi'nal instruit. Aestea ar tre#ui să ie a"iliari-at u 'nținutulaest "anual e utili-are 0nainte e '(erație.2. ingineri e servie aliiat ('ate instala nu"ai aest e*i(a"ent, si nu"ai eserviiiInginerii aut'ri-ate e ătre (r'uăt'r ('ate es*ie 'a/ă.%. Instalarea sau servie ingineri aliiați nu"ai ('t e(lasa treerea e ali"entarerețea'"utat'r 31V$11V 8 22V$2?V4 0n 'n'r"itate u rețeaua e ali"entare l'alăs(eiiații.

  Page 8

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 2 $?. Re-ultatele 'erite e e*i(a"entele tre#uie e6a"inate (e #a-a e ansa"#lustarea liniă a (aientului, și nu ('ate 0nl'ui veriiarea (eri'iă.. Aest siste" nu este estinat (entru trata"ent.+. E*i(a"entul este (r'te/at 0"('triva eețiune au-ată e eletr'*irurgie0n 'n'r"itate u lau-a %+.22.11 0n IEC++1$2$2.

   Nu tre#uie utili-at . Eletr'-ii e "etale ierite@ aeasta ('ate (r'v'a un "aretensiune e ('lari-are.=. E=0L>IE $ Nu utili-ați eletr'ari'graul 0n (re-ențaa"este e aneste-i inla"a#il u '6igen sau alți agenți inla"a#ile.9. 0ERI%L $ !ri-a e ali"entare tre#uie să ie un gra e s(ital la (ă"Gnt

   (ri-ă. Nu 0nerați să aa(te-e (lug trei$(enis (entru a se ('trivi ' (ri-ă u 'uă sl'te.1. Fn a-ul 0n are integritatea 'nut'rului e (r'teție e6tern este 0n u#iu,e*i(a"entular tre#ui să ie '(erate (rin utili-area #ateria re0năra#ilă 0n'r('rată.11. Nu utili-ați aest e*i(a"ent 0n (re-ența eletriității statie "are sau "areE*i(a"ent e tensiune, are ('ate genera sGntei.12. Aest e*i(a"ent nu este estinat (entru a(liarea ariae irete.1%. nu"ai a#lul (aient si alte aes'rii urni-ate e (r'uăt'rul ('atei 'l'sit. Sau altel, (er'r"anța și (r'teția ș' eletri nu ('ate i

  garantat.1?. Asigurați$vă ă t'ate eletr'-ii sunt 'netate la (aient 'ret 0nainteunți'nare.1. Asigurați$vă ă (ăr țile 'nut'are ale eletr'-il'r și 'net'ri as'iate,inlusiv eletr' neutru, nu vin 0n 'ntat u (ă"Gnt sau 'rie alteetuarea '#iete.1+. Eletr'-i u (r'teție ei#rilat'r ar tre#ui să ie utili-at 0n ti"( e ei#rilat'r. a

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  9/100

  evita ' ('lari-are sau DC 'set e tensiune, utili-ați eletr'-i n'n$('lari-are 3arenu va 'r"a ' ealare DC tensiune atuni Gn este su(us la un urent 'ntinuu4, u"ar iTi(uri e argint 8 argint$l'rură e a-ul 0n are e6istă ' situație 0n are e6istă

   (r'#a#ilitatea a un!r'eura e ei#rilare va i neesar.1. Nu e6istă nii un (eri'l (entru (aienti u sti"ulat'are ariae.Cu t'ate aestea,0n a-ul 0n are un sti"ulat'r aria estese'n$*an, re-ultatele ate e e*i(a"entul ('ate i invali, sau (iere liniese"niia

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  10/100

  la ('tențial #ara e aut'#u- egali-are a instalației eletrie.&()() A#ertismente de ngri;ire a acumulatoruluiA

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  11/100

  0"#ătrGnire si"(t'" are ('ate aeta siguranța sau e (er'r"anță.. Ur"ăt'arele veriiări e siguranță ar tre#ui să ie eetuată el (uțin ' ată 2? eluni (rintr$'

   (ers'ană aliiată are are ' 'r"are aevată, un'ștințe, și (ratiee6(eriență (entru a eetua aeste teste.a4 Veriiați e*i(a"ent si a(aratura (entru "eaniă și unți'nalăeteri'ra.

   #4 Veriiați siguranța eti*ete legate e li-i#ilitate.4 Veriiați siguranța e a veriia 'n'r"itatea u urentul n'"inal și ru(ereCarateristii.4 Veriiați unțiile is('-itivului 'res(un-ăt'r așa u" este esris 0ninstruțiunile eutili-are.e4 Testați re-istența e (r'teție (ă"Gnt 'n'r" IEC 8 EN ++1$1: i"ita:

  ,1 '*".Page 11

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ $4 Testați urentul e surgere la (ă"Gnt, 'n'r" IEC 8 EN ++1$1: i"ita: NC "A, S5C 1A.g4 Testați urentul e surgere a inintei 0n 'n'r"itate u IEC 8 EN ++1$1: i"ita:

   NC 1A, S5C A.*4 *4 Veriiați urentul e surgere (aientului 'n'r" IEC 8 EN ++1$1: i"ita:

   NC a 1A, 1A@ S5C a A, A.i4 Testați urentul au6iliar (aientului 'n'r" IEC 8 EN ++1$1: i"ita: NCa 1A, 1A@ S5C a A, A.

   /4 Testați urentul e surgere (aient 0n 'niții e (ri" eet u rețeatensiune (e (artea a(liată 0n 'n'r"itate u IEC 8 EN ++1$1: i"ita: A3C54Datele ar tre#ui să ie 0nregistrate 0ntr$un /urnal e*i(a"ent. Daă is('-itivul nu esteunți'nea-ă 'ret sau nu 'riare in testele e "ai sus, is('-itivul tre#uie să iere(arat.+. siguranță ru(t tre#uie să ie 0nl'uite nu"ai u e aelași ti( și e rating a

  'riginalul.. Dis('-itivul și aes'riile tre#uie să ie eli"inate 0n 'n'r"itate u regle"entărilel'aleu(ă viața l'r utile. Alternativ, ele ('t i returnate la istri#uit'rul sau

   (r'uăt'r (entru reilare sau eli"inare 'retă.=. 7ateriile sunt eșeuri (eriul'ase. Nu le arunați 0"(reună u asa$*'lgun'i. a sGr șitul "Gna l'r e viață a #ateriil'r (e la regle"entările

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  12/100

   (unte e 'letare (entru reilarea #ateriil'r u-ate. !entru "ai "ulte etaliiin'r"ații es(re reilarea aestui (r'us sau a #ateriil'r, vă rugă" să 'ntatațil'al e7ir'ul Civi, sau "aga-inul e une ați a*i-iți'nat (r'usul.9. 5eeral 3US4 re(t restriți'nea-ă aest a(arat la vGn-area e ătre sau la '"anaunui "ei.&()(. 0roduse de curatare si de$infectare 0recauțiiATENȚIE:1. (riți ali"entarea 0nainte e urățare și e-inetare. Daă se utili-ea-ă rețeaua eali"entare,a#lul e ali"entare tre#uie să ie tGrGt aară in (ri-ă. !reveni etergentul e laurgGn 0n e*i(a"entul 0n ti"(ul urățării.2. Nu suunați a(aratul sau a#lul e (aient 0n li*i su# nii 'iru"stanțe.

  %. Nu urățați a(aratul și aes'riile u țesături a#ra-iv și a evita -gGriereaPage 12

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ + $eletr'-ii.?. rie restul e etergent ar tre#ui să ie s's in a(arat și (aientula#lu u(ă urățare.. Nu utili-ați e-inetant l'r*iri, u" ar i l'rura e, *i('l'rit e s'iu et.&(+ Lista de simboluri

  Ieșire e6ternIntrare e6ternăE*i(a"ente sau (arte e ti(ul C5 u ei#rilat'r 'vaăAtenție $ avertis"ent general 3a se veea e 0ns'țire'u"ent4Egali-are ('tențialRețeaua e ali"entare!e 3rețeaua e ali"entare4 3rețeaua e ali"entare4

  Iniat'r e #aterieIniat'r re0nărare a #aterieiSensi#ilitate *eie '"utat'r 

  Page 13

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ $

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  13/100

  Tasta Me"'rie1"V *eie ali#rare J C'() *eieM' 8 RST *eie '"utat'r C*eie '"utat'r e (lu"#N 8 55 Tasta

  Tasta "eniuSăgeată sus 8 /'s tasta săgeatăSăgeata stGnga 8 rea(ta tasta săgeată!rint 8 St'( *eieRe)le!art Nu"#er 

   Nu"ăr e serie

  Page 14

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ = $Data a#riatiei!r'uăt'r Re(re-entant aut'ri-at 0n eur'(eanC'"unitateSi"#'lul iniă a(tul ă is('-itivul este 'n'r" uDiretiva C'nsiliului Eur'(ean 9%8?2 8 CEE

   (rivin is('-itivele "eiale.Si"#'lul iniă a(tul ă is('-itivul tre#uie tri"isăla agen

  țiile s(eiale 0n 'n'r"itate u regle"entările l'ale

   (entru 'letarea se(arată, u(ă urata e viață utilă și areaeastă unitate a 'st intr'us (e (iață u(ă 1% august 2.Se iniă a(tul ă is('-itivul ar tre#ui să ie tri"ise laagenții s(eiale 0n 'n'r"itate u regle"entările l'ale (entru'letarea se(arată u(ă viață utilăNumai R? 6/'85eeral 3SUA4 re(t restriți'nea-ă aest a(arat la vGn-area e ătre sau

   (e 'rinea e un "ei

  Page 15SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 9 $%apitolul ) IntroducereSE$% u % anale eletr'ari'gra aună se"nale EC e 12 'nuesi"ultan. Aeastaaișea-ă "eniul e '(erare, (ara"etrii EC (reu" eletr'ari'gra"e.

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  14/100

  %$anal valuri EC ('t i vi-uali-ate (e eranul CD și i"(ri"ate (rin utili-area unuie 0naltă alitate re'rer ter"iă.Aut', "anual, rit", i"(ri"are US7 și "'urile 0n aara ('t i alese 0n "' li#er.SE$% ('ate i ali"entat e la rețeaua e ali"entare sau un #uilt$in #ateriere0năra#ilă litiu. De #a-ăti( și e ti(ul Net sunt '(ți'nale (entru ieare "'el, nu"ai e ti(eletr'ari'graul net ('ate5unția e trans"isie rețea e s(ri/in. EC C'nsiliul DE12 este '(ți'nală (entrut'ate"'ele. Cu EC C'nsiliul DE12, SE$% ar avea 0nă 'uă '(țiuni e iltrare D5T3.%2H- și .+H-4, și SE$% ('ate su('rta untia e etetare a sti"ulat'rului (esară largă, uDE12 EC 7'ar.Cu un 0nregistrat'r ter"i e 0naltă re-'luție, un (r'es'r (e %2 e #iți și '

  Me"'ri-er e "are a(aitate,SE$% a avansat e (er'r"anță și ia#ilitate riiată. Di"ensiunea '"(ată ' ae ('trivita (entrulinia, s(itale și e u- a"#ulanță.%onfigurare: unitatea (rini(ală, a#lu e ali"entare, sGr"ă (ă"Gnt, a#lu (aient,eletr'-i, re'rer ter"iă*Grtie, siguranțele și #aterie e litiuA

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  15/100

  Eran CDEDAN SE$%Re'rer !an'u e 'ntr'l

  Page 17

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 11 $)() 0anoul de control și Taste0anou de control 'E,+-- și @es&8 Lampa indicatoareIniat'r ali"entare u energie eletriă a lă"(ii: atuni Gn is('-itivul esteali"entat e rețeaua e ali"entare,la"(a se va a(rinea"(ă iniat'are e #aterie: atuni Gn is('-itivul este ali"entat e un au"ulat'r 0n'r('rat

   #aterie e litiu, la"(a se va a(rine7aterie reinarare la"(ă iniat'are: atuni Gn #ateria se inara, aeasta la"(ava i a(rins)8 cheie 'ensibilitate %omutatorrinea '"utat'r sensi#ilitate: O 1 "" 8 "V P O 2 "" 8 "V P AC 3Aut' ainC'ntr'l4P O 2, "" 8 "V P O "" 8 "V.+8 Recall cheie

  Page 18

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 12 $A(ăsați tasta RE%ALL (entru a es*ie ereastra e re*e"are. !entru etalii, a seveea a(it'lul , Qesti'nareaEC Re'rs Q..8 &m< B %0C cheieFn "'ul manual9 a(ăsați aeastă tastă (entru a i"(ri"a ' "ară e ali#rare 1"V 0nti"(ul ti(ăririi EC

  ra('arte.Fn "'ul A/T9 'ată e a copia informaț ii iniiu a(are (e eranul CD,a(ăsarea tastei &m< B %op ('ate i"(ri"a ra('rtul EC, are a 'st ti(ărit ulti"aată.18 MDE B R'T cheieA(ăsați aeastă tastă (entru a seleta un "' e i"(ri"are (rintre A/T9MAN/AL9 rit",

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  16/100

  /'70RT și FF(rinea e '"utare a gru(uril'r e (lu"# 0n ieare "' este listată 0n Ta#elul 2$1.Fn modul "anual, a(ăsați aeastă tastă (entru a reseta 'r"a e ună ra(i 0n ti"(ulti(ăririi ECra('arte.

  A

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  17/100

  58 N B FF cheieA(ăsați aeastă tastă (entru a ativa sau e-ativa is('-itivul.*8 tasta de meniuA(ăsați aeastă tastă (entru a es*ie interața e 'nigurare a siste"ului.&-8 'ăgeată sus B ;os Arro @eA(ăsați săgeata 0n sus (entru a seleta un ele"ent e (e eranul CD e eas'rni, șia(ăsațiSăgeata 0n /'s (entru a seleta un ele"ent (e sensul ael'r e eas'rni eran CD.&&8 'ăgeată stnga B dreapta Arro @eA(ăsați săgeata stGnga sau rea(ta (entru a seta ele"entul seletat.

  Page 20

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 1? $)(+ pacient %ablu 'ocGet și semnal InterfaceDu(ă u" arată igura ur"ăt'are, (e (artea rea(tă a unității (rini(ale sunt "ua ea#lu (aient,

   (ri-a RS2%2, e intrare 8 ieșire e6ternă și "ua interața US7.!'rtul net 3'(ți'nal, nu"ai (entru ti(ul Net4 este (e (artea in s(ate a unității

   (rini(ale (re-entate 0nigura ur"ăt'are. Nu"ai eletr'ari'graul u ('rt net ('ate s(ri/ini rețeaua etrans('rtun

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  18/100

  4 NC&)C1 3intrare4 8 NC+C? 3e intrare45

   NC&+C1 3intrare4.C 3e intrare4*R 3e intrare4&.R5 3sau nu"it N4 3intrare4 8 NC1C+ 3e intrare4&- 3intrare4&1R5 3sau nu"it N4 3intrare4Ca#lu (aient S'etRS2%2 S'et

  Intrare e6ternă 8 ieșire S'etInterata US7 Net !'rt

  Page 21

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 1 $)8 R')+) 'ocGetDeinițiile (ini 'res(un-ăt'are:7olț

  'emnal7olț'emnal7olț'emnal&

   NC

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  19/100

  . NC4

   NC)R6D 3intrare41ND5

   NC+T6D 3'ut(ut42

   NC*

   NC+8 E?ternal Input B utput 'ocGetDeinițiile (ini 'res(un-ăt'are:7olț'emnal7olț'emnal&ND

  .ND)ND1EC se"nal 3e intrare4+ND2EC se"nal 3ieșire4

  .8 Interfata /'7A

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  20/100

  Deinițiile (ini 'res(un-ăt'are:7olț'emnal7olț'emnal&V7US+D )D$.NDA

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  21/100

  Ter"inalRețea S'et

  Page 23

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are

  $ 1 $)(1 0anoul de fund&8 %ompartimentul baterieiEti*eta #ateriei iniă tensiunea n'"inală și a(aitatea n'"inală a re0năra#ile

   #aterie litiu.Tensiune n'"inală: 1?.=V, Ca(aitate n'"inală: 22"A*.Atenție $ avertis"ent general 3a se veea 'u"entul e 0ns'țire4A

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  22/100

  A

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  23/100

  A/T&&:-&:.+2-RLF%& %) %+

  %. %1 %2&-mm B m<)1mm B sA% NEM3 FFInterata (rini(ala inlue:Rndul de sus 3e la stGnga la dreapta8:ID (aient 3generate aut'"at 0n unție e ata și 'ra e6a"inării4Se6 67ărbat 8 5e"eie4VGrstăM'ul e i"(ri"are 3AUT, MANUA, RHTHM, /'70RT sau 5543A(are Si"#'lul a(aitatea #ateriei 'ra urentă și si"#'lul a(aitatea #aterieinu"ai atuni Gn este utili-at au"ulat'rul 0n'r('rat.4

  Page 26

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 2 $Ro dreapta 3e sus 0n ;os8:!ulsIentiiat'ri e eletr'-i 3Ientiiat'rii eletr'-i eviențiate iniă starea e (lu"#, eea e 0nsea"nă eletr'-i aă e (e (aient sau a#lul e (aient ae e (eunitatea.4

  Sensi#ilitate 6)(1mm B "V, 1mm B "V, &-mm B "V, )-mm B "V, AC4Vite-a e i"(ri"are 61mm B s, 29)1 mm B s, &-mm B s, &)91 mm B s, )1mm B s, 1-mmB s45iltrul AC 6A% N, A% 554

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  24/100

  5iltrul EM 6EM3 55, EM3 2H-, EM3 %H-, EM3 ?H-4In'r"ații Sugestie 3*GrtieY, I"(ri"are, Sa"(ling, Bat Slab et.4A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta ele"entul e ientitate, se6ul, vGrsta,

  vite-a, iltru AC sau iltru EM, șia('i a(ăsați (e săgeată stGnga sau rea(ta (entru a seta ele"entul seletat.A(ăsați (e MDE B R'T (entru a seleta un "' e i"(ri"are

   (rintre AUT, MANUA, RHTHM,/'70RT și 55.A(ăsați 'EN' tasta (entru a '"uta sensi#ilitatea.Notă: Atunci cnd modificarea modului de imprimare sau sensibilitatea lainterfața principală9 a#ețiar tre#ui să a(ăsați MEN/ e 'uă 'ri (entru a salva aeste "'iiări la

  siste"ul. Du(ă aeea, vețiveea aeste "'iiări (e interata (rini(ala Gn ('rniți eletr'ari'graulata viit'are.+() Despre interfața principală 6'E,+--A85igura %$2 (rini(al Interae 3SE$%A4!rini(alul Interața:0rimul rnd 3e la stGnga la dreapta8:M'ul e i"(ri"are 3AUT, MANUA, RHTHM, /'70RT sau 554

  In'r"ații Sugestie 3*GrtieY, I"(ri"are, Sa"(ling, Bat Slab et.4Se6 67ărbat 8 5e"eie4A/THrtieM+1CI II III &-mm B m<J 2-

  Page 27SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 21 $VGrstăAl doilea rnd 3e la stGnga la dreapta8:

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  25/100

  ru( e (lu"# e eșanti'nare urentSensi#ilitate 6)(1mm B "V, 1mm B "V, &-mm B "V, )-mm B m V, AC4!uls

  Si"#'lul a(aitatea #ateriei 3Si"#'lul a(aitatea #ateriei a(are 'ar atuni Gn a'nstruit$in

   #ateria este 'l'sit.4Treilea rnd:Valuri ECA(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta ele"entul e se6 sau vGrstă, a('i a(ăsațisăgeată stGnga sau rea(ta

   (entru a seta ele"entul seletat.A(ăsați (e MDE B R'T (entru a seleta un "' e i"(ri"are

   (rintre AUT, MANUA, RHTHM,/'70RT și 55.A(ăsați 'EN' tasta (entru a '"uta sensi#ilitatea.Notă: Atunci cnd modificarea modului de imprimare sau sensibilitatea lainterfața principală9 a#ețiar tre#ui să a(ăsați MEN/ e 'uă 'ri (entru a salva aeste "'iiări lasiste"ul. Du(ă aeea, vețiveea aeste "'iiări (e interata (rini(ala Gn ('rniți eletr'ari'graul

  ata viit'are.+(+ despre interfața de configurare a sistemului5igura %$% Siste"ul Interae Setu( 3SE$%74E6istă (atru ile (e interata e 'nigurare a siste"ului e SE$%7: IN, RECRD,3ENERAL și SSTEM.3ENERALL3 INA INRE3I'TRA'I'TEM

  ID: &2&&-1,&4)+N"LȚIME Kcm: &4-N/ME :3RE/TATE KGg: 2-A3E: +-TA KmmHg: 5-B&)-

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  26/100

  'e?: Masculin'0ITAL :D%TR :A7%[email protected]'T/

  -&)+.1245*P,DEL7ine/rmătorul0re#

  Page 28

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 22 $A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta 0re# sau /rmătorul #ut'nul, a('i a(ăsațistGnga sau rea(tasăgeată (entru a '"uta 0ntre aeste ile.5igura %$? Siste"ul Interae Setu( 3SE$%A4A(ăsați tasta e '"utare e (lu"# (entru a '"uta la (rev sau (agina ur"ăt'are aintereței e 'nigurare a siste"ului.A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta un ele"ent, a('i a(ăsați săgeată stGngasau rea(ta (entru a setaele"ent seletat.A(ăsați MEN/ in n'u tasta (entru a ieși interata e 'nigurare a siste"ului.

  +(. Despre fereastra Recall5igura %$ Reall Bin'> 3a4 3SE$%74A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta TRAN' ALL #ut'nul, a('ia(ăsați MEN/ sau0RINT B 'T0 *eie (entru a trans"ite t'ate 0nregistrările (aientului la !C.A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta ALL /'7 #ut'n, iar a('i a(ăsați

   (e MEN/ sau0RINT B 'T0 *eie (entru a trans"ite t'ate 0nregistrările (aientului la is U.A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta /'7 la E%3 #ut'n, iar a('i a(ăsați

   (e MEN/ sau

  0RINT B 'T0 *eie (entru a trans"ite 0nregistrările e (aienți 0n is U laeletr'ari'graul.A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta DEL ALL #ut'nul, a('ia(ăsați MEN/ sau0RINT B 'T0 tastă (entru a șterge t'ate 0nregistrările (aientului.A(ăsați (e sus, /'s, stGnga sau săgeată rea(ta (entru a seleta ' 0nregistrare (entru un

   (aient, iar a('i a(ăsați (eMEN/ sau

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  27/100

  0RINT B 'T0 *eie (entru a es*ie ereastra e re*e"are 3#4.Filtru A%:0eEM3 Filtru: ff 

  DFT Filtru: -(&1H$Filtru lopass: &--H$-2&--1&4-)-2&--1&4&5-2&--1&4)1TRAN' ALLDELALL-4&--1&)+-ALL la /'7/'7 pentru a E%3

  Page 29

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 2% $5igura %$+ Reall Bin'> 3#4 3SE$%74A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta DELETE #ut'nul, a('ia(ăsați MEN/ sau0RINT B 'T0 *eie (entru a șterge 0nregistrarea (aientului.

  A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta TRAN'MIT #ut'nul, a('ia(ăsați MEN/ sau0RINT B 'T0 *eie (entru a trans"ite 0nregistrarea (aientului la !C.A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta T /'7 #ut'nul, a('i a(ăsați MEN/ sau0RINT B 'T0 *eie (entru a trans"ite 0nregistrarea (aientului la is U.A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta RE%RD #ut'nul, a('ia(ăsați MEN/ sau0RINT B 'T0 *eie (entru a i"(ri"a ișa "eială a (aientului.A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta 7A%@  #ut'nul, a('i a(ăsați MEN/ sau0RINT B 'T0 tastă (entru a reveni la ereastra re*e"are 3a4.

  A(ăsați RE%ALL in n'u tasta (entru a reveni la interața (rini(ală.!entru SE$%A, a(ăsați tasta e '"utare e (lu"# (entru a '"uta la (agina (revsau ur"ăt'are e 0nregistrări 0n retragereereastră. A(ăsați stGnga sau săgeată rea(ta (entru a '"uta0ntre TRAN' TT, TT la US7, /'7 laEC, DEA, DEETE, TRANSMIT, T US7, și RE%RD #ut'ane.

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  28/100

  !entru etalii u (rivire la gesti'narea inregistrari (aient, vă rugă" să 'nsultația(it'lul , Qesti'narea EC Re'rsQ.-2&--1&4-)-2&--1&4)1ȘTER3E-4&--1&)+-TRAN'MITEA INRE3I'TRA'0ATE0entru a /'7

  Page 30

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 2? $%apitolul . 0reparate de operareATEN ȚIE:Fnainte e utili-are, e*i(a"entul, a#lul (aient si eletr'-i tre#uie veriiate.Fnl'uiți$le aă e6istă 'rie eetele evientă sau 0"#ătrGnirea, are ('t aetasiguranță sau e (er'r"anță. Asigurați$vă ă e*i(a"entul este 0n luru (r'(riustare..(& 0utere și legare la pămntA

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  29/100

  Asigurați$vă ă rețeaua e ali"entare 0ne(linește erințele e "ai sus, 0nainte e ('rnire, și a('iA(ăsați #ut'nul rețea. A('i la"(a iniat'are e ali"entare e ali"entare 34 se vaa(rineFn a-ul 0n are #uilt$in #aterie re0năra#ilă este sla#ă atuni Gn se utili-ea-ăali"entarea e la rețea, aesta va ire0nărat aut'"at, 0n aelași ti"(. A('i atGt e ali"entare u la"(a iniat'are eali"entare34 Și iniat'rul lu"in's e re0nărare a #ateriei 34 Va i a(rins %$analeletr'ari'gra nu ('ate i re0nărat atuni Gn i"(ri"ă ra('arte, iar #ateriainiat'r e re0nărare este negru@ 0n a-ul 0n are eletr'ari'graul % anale este'(rit,

   #eul iniat'r e #aterie e re0nărare 34 Este negru aă #ateria este '"(let re0nărată.

  Page 31

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 2 $ 7uilt,in baterie rencărcabilăCGn se utili-ea-ă #ateria u litiu re0năra#ilă 0n'r('rată, ('rniți a(aratul a(ăsGnN B FF e (e (an'ul e 'ntr'l iret. A('i #eul iniat'r e #aterie 34 va iilu"inate și si"#'lul #aterieiva i aișat (e eranul CD. Din au-a

  C'nsu"ul e (e (arursul e('-itării și trans('rtului, a(aitatea #ateriei ('ate să nuiee(lin. Fn a-ul 0n are si"#'lulși in'r"ații Sugestie BAT SLABE  sunt aisate, are0nsea"nă ă #ateria este esărată a(aitate, vă rugă" să re0nărați "ai 0ntGi

   #ateria.Vă rugă" să 'nsultați sețiunea e 0ntreținere (entru "'ul e a reinara

   #ateria. Canau"ulat'rul se inara, SE$% ('ate i ali"entat e la rețeaua e ali"entare 0naelași ti"(

  ti"(.A

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  30/100

  iar elălalt este *Grtia ter"iă (liat u lăți"ea e ="".Notă: Atuni Gn se utili-ea-ă *Grtia ter"iă (liat, r'la e *Grtie este neesară șitre#uie săi s'ase.Fn a-ul 0n are *Grtia re'rer e6(irarea sau nu este 0nărată, e averti-are"esa/ hârtie? Va a(ărea (eeran. Atuni ar tre#ui să 0nare sau să 0nl'uiasă *Grtia re'rer i"eiat.R'ller *GrtieCanelurăFnvelișI"(ri"anta !latenTava e *GrtieTer"iă !rint Hea

  Page 32

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 2+ $ncărcare B 0rocesul nlocuirea de hartie termica laminate:14 Așe-ați egetele su# ele 'uă lanșe ale arasei re'rer, trageți$le 0n sus ireteli#era arasa.24 S'ateți r'la e *Grtie și s'ateți *Grtia restul in r'la, aă este neesar.%4 S'ateti a"#ala/ul n'ului r'lei e *Grtie ter"iă, și a('i a (us r'la e *Grtie (rinr'la.?4 !uneți *Grtia și r'la uș'r 0n re('rt''nul u !IN$ul r'le li 0n

  anelură.4 Trageți a(r'6i"ativ 2 " e *Grtie u (artea grilă a *Grtiei u are se 'nruntă ei"(ri"are ter"iăa(, și a 0n*is arasa re'rer.+4 A(ăsați arasa re'rer er".ncărcare B 0rocesul nlocuirea de hartie termica 0liat:14 Așe-ați egetele su# ele 'uă lanșe ale arasei re'rer, trageți$le 0n sus ireteli#era arasa.24 S'ateți *Grtia restul 0n tava (entru *Grtie, aă este neesar.%4 S'ateți 0nvelișul e *Grtie ter"iă n'u (liat, iar a('i a (us$' 0n tava e *Grtie.

  Page 33

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 2 $?4 Trageți a(r'6i"ativ 2 " e *Grtie u (artea grilă a *Grtiei u are se 'nruntă ei"(ri"are ter"iăa(, și a 0n*is arasa re'rer.

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  31/100

  4 A(ăsați arasa re'rer er"..(+ 0regătirea pacientului.(+(& Instruirea pacientuluiFnainte e a atașa eletr'-ii, salut (aientul și să e6(lie (r'eura. E6(liarea!r'eura sae an6ietatea (aientului. Reasigura (aientul a (r'eura esteneurer's.Inti"itatea este i"('rtant (entru rela6are. Atuni Gn este ('si#il, să (regăteasă

   (aientul 0ntr$' a"eră liniștită sau -'na0n a-ul 0n are alții nu ('t veea (aientului. Asigurați$vă ă (aientul este'n'rta#il. Mai rela6at

   (aientul este, u atGt "ai (uțin EC v'r i aetate e -g'"'t..(+() 0regătirea pielii!regătire te"einiă (ielea este 'arte i"('rtant. !ielea este un sla# 'nut'r eenergie eletriă șireea-ă revent arteat are ist'rsi'nea-ă se"nalul EC. !rin eetuarea e (iele"et'iă

   (regătire, (uteți reue 'arte "ult ('si#ilitatea e a -g'"'tului (r'us e tre"'r"usular șierivă e reerință, asigurGnu$valuri EC e 0naltă alitate. Nu este re-istentanaturala (e su(raața (ieliiin au-a usate, "'arte e(ier"ei elule, uleiuri și "urărie.0entru a pregăti pielea1 S*ave (arul e site$uri e eletr'-i, aă este neesar. !ăr e6esiv (revine ''ne6iune #ună.

  2 S(ălați -'na #ine u a(ă și să(un.% Usați (ielea u un ta"('n e ti'n (entru a reste lu6ul e sange a(ilar (entruțesuturile și e a eli"ina, elulele "'arte ale (ielii usate și uleiuri.

  Page 34

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 2= $.(. %onectarea pacientului cablul laElectrocardiograf și electro$i

  A

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  32/100

  C'netați a#lul (aient la (aient "ua e a#lu (e (artea rea(tă a unității (rini(ale, și a('ile asigura u 'uă șuru#uri.)( %onectarea cablului de pacient Electro$iAliniați t'ate irele e (lu"# ale a#lului (aient, (entru a evita răsuirea, și 'netațiirele u laeletr'-i 'res(un-ăt'are 0n unție e ul'rile și e ientiiare. 5er" le atașați..(1 Atașarea Electro$ii pentru pacientE6istă 'uă ti(uri e eletr' (entru tine e a alege, unul este eletr'-ii reutili-a#ile,iar elălalteste eletr'-ii e uniă 'l'sință. Utili-ările ai el'r 'uă ti(uri e eletr' sunt u(ău" ur"ea-ă:.(1(& Electro$i reutili$abileReutili-a#ile Eletr'-i este 0"(ăr țit 0n eletr' "e"#rel'r și C*est eletr', a

  ur"ăt'areleigura:Ca#lul (rini(alCa#luri e (lu"#C'netarea laEletr'ari'gra Zuru#C'netarea la Eletr'-i

  Page 35

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 29 $0iept electro$iLimb electrodIentiiat'ri și 'urile e ul'are e eletr'-i 'l'site res(etă erințele IEC 8EN. Fn 'rine

   (entru a evita 'ne6iunile in'rete, ientiiat'ri e eletr'-i și 'urile e ul'aresunt s(eiiate 0n ta#elul?$1. Mai "ult eGt atGt 'urile e*ivalente 0n 'n'r"itate u erințele a"erianisunt (re-entate 0n ta#elul ?$1

   (rea.Ta#elul ?$1 Eletr'-i și ientiiat'rii l'r și 'uri e ul'areeuropeanamericanElectro$iIdentifier%odul de culoare

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  33/100

  Identifier%odul de culoare7ratul re(tR r'șu

  RAal#7ratul stangal#enA

   Negru!ii'rul re(t

   N sau R5 NegruRVere!ii'rul stGng5Verer'șuC*est 1C1

  Al# 8 r'șuV1Mar' 8 r'șu!ie(t 2C2Al# 8 gal#enV2Mar' 8 gal#enC*est %C%

  Al# 8 vereV%Mar' 8 vereC*est ?C?Al# 8 "ar'V?

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  34/100

  Mar' 8 al#astruC*est CAl# negruV

  Mar' 8 ('rt'aliu!ie(t +C+Al# 8 vi'letV+Mar' 8 vi'letDu(ă u" arată igura ur"ăt'are, ('-ițiile e eletr'-i (ie(t e (e su(raața 'r(uluisuntC1: a (atra s(ațiu inter'stal la "arginea rea(tă a sternuluiStu Eletr'Cle"ăAs(irație 7eEletr'Cu(a e "etal

  Page 36

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ % $

  C2: a (atra s(ațiu inter'stal la r'ntiera stGngă a sternuluiC%: 'aste inea 0ntre C2 și C?C?: s(ațiu inter'stal inea (e linia "ei'$laviulare stGngaC: stGnga linie anteri'r a6ilară la nivelul 'ri-'ntal e C?C+: stGnga linie "ia6illar) la nivelul 'ri-'ntal e C?0iept electrod %one?iune:14 Asigurați$vă ă eletr'-ii sunt [email protected] Aliniați t'ate irele e (lu"# ale a#lului (aient, (entru a evita răsuirea, și'netați irele e (lu"# laeletr'-ii 'res(un-ăt'are 0n unție e ul'rile și e ientiiare@

  %4 Curățați -'na eletr'ului e (e su(raața (ie(t u [ al''l@?4 Dau# -'na rună e 2"" 0n ia"etru (e ieare site eletr' u gel uni'r"@4 Se (une ' antitate "ia e gel (e la reu- e u(ă e "etal eletr' (ie(t lui@+4 Așe-ați eletr'ul (e site$ul eletr' (ie(t și strGngeți #eul eas(irație. Desleșta aeastași eletr'ul este as'r#it (e (ie([email protected] Atașați t'ate eletr'-i (ie(t 0n aelași "'.

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  35/100

  Limb electrod %one?iune:14 Asigurați$vă ă eletr'-ii sunt [email protected] Aliniați t'ate irele e (lu"# ale a#lului (aient, (entru a evita răsuirea, și'netați irele e (lu"# laeletr'-ii 'res(un-ăt'are 0n unție e ul'rile și e ientiiare@%4 Curățați -'na eletr'ului, are este la ' istanță surtă easu(ra gle-nei sau0n*eietura "Ginii ual''l@?4 Dau# -'na eletr'ului (e "e"#rul u gel uni'r"@4 Se (une ' antitate "iă e gel (e (artea "etaliă a le"ei eletr' "e"#rel'[email protected]+C1C2CC?C%

  Page 37

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ %1 $+4 C'netați eletr'ul la nivelul "e"#rel'r, și asigurați$vă ă (artea e "etal este

   (lasat (e-'na eletr' easu(ra gle-nei sau in*eietura "a[email protected] Atașați t'ate eletr'-i la nivelul "e"#rel'r 0n aelași "'.

  .(1() Electro$i de unica folosintaElectrod de unica folosintaAlligator %lipEletr' e uniă 'l'sință tre#uie să ie utili-at 0"(reună u le"a r''il.Cele eletr'es\('siti'ns (e su(raață 'r('rală sunt ta#elul ur"ăt'r și irele:americanetichetaeuropeaneticheta0lasare electrod

  RAR Delt'i re(tADelt'i stGngaR

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  36/100

   N sau R5De "ai sus gle-na rea(tă 3(lasa"ent alternativ, 'a(să Gt "ai a(r'a(e e trun*i

   (e at ('si#il45

  De "ai sus gle-na stGngă 3(lasa"ent alternativ, 'a(să Gt "ai a(r'a(e e trun*iuluia

   ('si#il4V1C1Fn al (atrulea rGn s(ațiu inter'stal la "arginea rea(tă a sternuluiV2C2Fn al (atrulea rGn s(ațiu inter'stal la r'ntiera stGnga sternuluiV%C%C'aste inea 0ntre V2 și V?V?C?S(ațiu inter'stal inea (e linia "ei'$laviulare stGnga

  Pagina 38

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ %2 $

  VCStGnga linie a6ilară anteri'ară, la nivelul 'ri-'ntal al V?V+C+StGnga linie "ia6illar) la nivelul 'ri-'ntal al V?%one?iune electrod de unica folosinta14 Aliniați t'ate irele e (lu"# ale a#lului (aient, (entru a evita răsuirea, și'netați li(uri r''il lairele e (lu"#.

  24 Curățați su(raețele e eletr'-i e (e su(raața 'r(ului u [ al''l.%4 Atașați eletr'-ii e uniă 'l'sință (entru ('-ițiile e eletr'-i e (e su(raața'r(ului.?4 Cli( eletr'-ii e uniă 'l'sință u le"ele r''il.Calitatea EC 'r"e e ună v'r i aetate e re-istența 'ntatul intre (aientși eletr'ul. Fn s'(ul e a '#ține un EC e inalta alitate, re-istenta (ielii$eletr'tre#uie să ie

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  37/100

  "ini"i-at atuni Gn atașați eletr'-ii e (aienti.ATENȚIE: Electro$ii de unică folosință pot fi utili$ate numai pentru o singurădată(A

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  38/100

  Veriiați aă a#lul e (aient este 'netat la unitatea e er", și (ăstrați$l e(artee la a#lul e ali"entare.?4 Eletr'-i: Veriiați aă t'ate eletr'-ii sunt 'netate (entru a 'nue ire ale a#lului

   (aient'ret. Asigurați$vă ă eletr'-ii (ie(t nu 'ntatati.4 Recorder *Grtie: Asigurați$vă ă e6istă suiient e *Grtie re'rer 0nărată 'ret.+4 (aientului: !aientul nu ar tre#ui să vină 0n 'ntat u '#iete 'nut'are, u" ar i (ă"Gnt,"etal

   (iese et. Asigurați$vă ă (aientul este ală și rela6ată, și res(ira al".A

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  39/100

  in'r"ații e*i(a"ente, u" ar i nu"ele is('-itivului, nu"ărul e versiune va iaișat (eeranul CD u(ă aut'$test. A('i SE$% este gata e utili-are.

  Page 41

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ % $%apitolul 2 0rele#area de probe și de imprimare E%32(& Introducerea de informații pentru pacientDu(ă ('rnit, eletr'ari'graul 0ne(e EC e eșanti'nare.1. Intr'ueți in'r"ațiile e se6 și vGrstă (e interata (rini(ala.14 A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta ele"entul e se6 sau vGrstă.24 A(ăsați săgeată stGnga sau rea(ta (entru a intr'ue in'r"ațiile e se6 sau vGrstă

   (aient

  5igura +$1 interața (rini(ală 3SE$%74ID: )&-2-1,&5&)Femeie

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  40/100

  Page 42

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ %+ $24 sau a(ăsați MEN/ *eia (entru a es*ie interața e 'nigurare a

  siste"ului. A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru aseletați ele"entul e ientitate. A(ăsați săgeata stGnga sau rea(ta (entru a setaele"entul ID. 3Nu"ai (entru SE$%A4%. Sau (uteți intr'ue in'r"ații etaliate es(re (aient și "eiul e (e'nigurarea siste"uluiinterață. 3Nu"ai (entru SE$%74A(ăsați MEN/ *eia (entru a es*ie interața e 'nigurare a siste"ului. Eitațiin'r"are a (aientului u (rivire la 'netaresetarea interață.

  Notă: In'r"ația (aient nu ('ate i setat sau s*i"#at 0n ti"(ul ursului e

  i"(ri"are.0entru a introduce numele:14 A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta NAME ele"ent, și un te6t#'6 a(areu(ăNAME arti'l.24 A(ăsați săgeată stGnga sau rea(ta și aseta e te6t evine eviențiat. A('i a(ăsațiSus,^'s, stGnga sau săgeată rea(ta (entru a seleta ' literă sau un nu"ăr e (e tastatură"'ale. Du(a aeea,

  a(ăsați MEN/ tasta (entru a aăuga litera seletat sau nu"ărul e aseta e te6t.%4 !entru a șterge litere greșit, 0n (ri"ul rGn a(ăsați sus, 0n /'s, la stGnga sau săgeatărea(ta (entru a seletaDEL

   #ut'n e (e tastatura "'ale, a('i a(ăsați MEN/ tasta (entru a 'nir"a.?4 A(ăsați (e sus, /'s, stGnga sau săgeată rea(ta (entru a seleta @  #ut'nul e (etastatură "'ale, șia('i a(ăsați MEN/ tasta (entru a 'nir"a.!uteți intr'ue nu"ele e s(ital și nu"ele "eiului 0n aelași "'.0entru a introduce ID:14 A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta ID ele"entul.

  24 A(ăsați săgeată stGnga sau rea(ta (entru a seta ID,ul ele"entului.%4 A(ăsați MEN/ tasta (entru a 'nir"a.!uteți intr'ue vGrstă, 7!, se6, 0nălți"e și greutate 0n aelași "'.3ENERALL3 INA INRE3I'TRA'I'TEM

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  41/100

  ID: &2&&-1,&4)+N"LȚIME Kcm: &4-N/ME :3RE/TATE KGg: 2-A3E: +-TA KmmHg: 5-B&)-'e?: Masculin'0ITAL :D%TR :A7%[email protected]'T/-&)+.1245*P,DEL7ine/rmătorul0re#

  Page 43

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ % $2() Imprimarea E%3 RapoarteE6istă (atru "'uri e a i"(ri"a ra('arte EC.Fn A/T "'ul, gru(urile e (lu"# sunt '"utate (entru aut'"at 0n ti"(ul

  i"(ri"ăriiurs. E6istă ' -'nă g'ală e (e *Grtia e 0nregistrare 0nainte e a i"(ri"a se"naleleEC e altagru( e (lu"#. Mai "ult eGt atGt, ' "ară e ali#rare 1"V v'r i i"(ri"ate la0ne(utul ra('artel'r EC.C'"utat'rul 'rinele gru(uril'r e (lu"# sunt (re-entate 0n ta#elul 2$1.Fn MAN/AL "'ul, ar tre#ui să treeți "anual gru(ul e (lu"#. !uteți eter"inagru( e (lu"# să ie ti(ărite și setați setările e i"(ri"are sau alți (ara"etri (entruierite (lu"#gru(uri.

  Fn RHCTHM "'ul, (uteți i"(ri"a \+$rit" e (lu"# 'r"e e ună EC.Fn /'70RT "'ul, ra('arte EC ('t i i"(ri"ate (rin inter"eiul unei i"(ri"anteUS7.Notă: Modul de imprimare nu poate fi schimbat n timpul cursului deimprimare( I"(ri"are e '(rirera('arte 0nainte e a s*i"#a "'ul e i"(ri"are.2()(& Modul A/T

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  42/100

  14 A(ăsați (e MDE B R'T (entru a seleta A/T "'ul, are va i aișat 0nsus 'lțul in rea(ta al eranului CD.24 A(ăsați 'EN' (entru a seta sensi#ilitatea.%4 Setați Gștigul, iltru AC și iltrul EM (entru a '#ține ur"e #une EC. A(ăsațisus sau /'ssăgeți (entru a seleta Gștigul, iltru e urent alternativ și EM ele"ent eiltrare. A('i a(ăsați stGnga sau la rea(tasăgeată (entru a le seta. 3Nu"ai (entru SE$%74?4 sau a(ăsați MEN/ *eia (entru a es*ie interața e 'nigurare a siste"ului

   (entru a 'nigura setările etaliate.A(ăsați MEN/ in n'u tasta (entru a reveni la interața (rini(ală. !entru etaliies(re setările,vă rugă" să 'nsultați a(it'lul = QSettings 3SE$%74Q și Ca(it'lul 9 QSettings 3SE$%A4Q.

  4 A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta ele"entul e vite-ă. A('i a(ăsațistGnga sau la rea(tasăgeată (entru a seta vite-a.+4 A(ăsați 0RINT B 'T0 tasta (entru a 0ne(e i"(ri"area ra('artel'r EC. Se va'(ri 0n "' aut'"atu(ă i"(ri"area unui ra('rt '"(let EC e 12 'nue. Sau a(ăsați 0RINT B'T0 in n'u tasta

   (entru a '(ri i"(ri"area ra('artel'r.A(ăsați 0RINT B 'T0 0n ti"(ul i"(ri"ării (entru a '(ri i"(ri"area ra('artel'rEC. Atuni Gn

  0ne(e i"(ri"area in n'u ra('arte EC, siste"ul va i"(ri"a ra('arte EC in (ri"ul gru( e (lu"#,și nu"ărul e ientiiare se va s*i"#a 0n "' aut'"at 0n unție e ti"(ul ee6a"inare urentă. Tu

   ('ate regla "anual nu"ărul e ientiiare. !entru etalii (rivin setarea nu"ărului eientiiare, a se veea sețiunea +.1,QIntr'uerea In'r"ații (entru (aientQ.

  Page 44

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are

  $ %= $2()() Modul MAN/AL14 A(ăsați (e MDE B R'T (entru a seleta MAN/AL "'ul, are va i aișat 0n'lțul in rea(ta sus al eranului CD.24 A(ăsați 'EN' (entru a seta sensi#ilitatea.%4 Setați Gștigul, iltru AC și iltrul EM (entru a '#ține ur"e #une EC. A(ăsațisus sau /'s

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  43/100

  săgeți (entru a seleta Gștigul, iltru e urent alternativ și EM ele"ent eiltrare. A('i a(ăsați stGnga sau la rea(tasăgeată (entru a le seta. 3Nu"ai (entru SE$%74?4 sau a(ăsați MEN/ *eia (entru a es*ie interața e 'nigurare a siste"ului

   (entru a 'nigura setările etaliate.A(ăsați MEN/ in n'u tasta (entru a reveni la interața (rini(ală. !entru etaliies(re setările,vă rugă" să 'nsultați a(it'lul = QSettings 3SE$%74Q și Ca(it'lul 9 QSettings 3SE$%A4Q.4 A(ăsați tasta e (lu"# treerea la seletați gru(ul (rini(al e i"(ri"at.+4 A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta ele"entul e vite-ă. A('i a(ăsațistGnga sau la rea(tasăgeată (entru a seta vite-a.4 A(ăsați 0RINT B 'T0 tasta (entru a 0ne(e i"(ri"area ra('artel'r.

  =4 A(ăsați &m< B %op *eie (entru a i"(ri"a 1"V "ara 0n ra('rtul EC. A(ăsație (lu"#'"utat'r u *eie (entru a '"uta gru(ul e (lu"# 0n ti"(ul i"(ri"ării ra('arteEC.94 A(ăsați 0RINT B 'T0 tasta (entru a '(ri i"(ri"area ra('artel'r EC.A(ăsați 0RINT B 'T0 0n ti"(ul i"(ri"ării (entru a '(ri i"(ri"area ra('artel'rEC. Atuni Gn0ne(e i"(ri"area in n'u ra('arte EC, nu"ărul e ientiiare se va s*i"#aaut'"at 0n unție e'ra urentă e6a"inare. !uteți a/usta "anual nu"ărul e ientiiare. !entru etalii u

   (rivire la setarea ID$ulnu"ăr, ve-i sețiunea +.1, QIntr'uerea In'r"ații (entru (aientQ.2()(+ Modul RHCTHM14 A(ăsați (e MDE B R'T (entru a seleta RHCTHM "'ul@ are va i aișat 0n'lțul in rea(ta sus al eranului CD.24 A(ăsați 'EN' (entru a seta sensi#ilitatea.%4 Setați Gștigul, iltru AC și iltrul EM (entru a '#ține ur"e #une EC. A(ăsațisus sau /'ssăgeți (entru a seleta Gștigul, iltru e urent alternativ și EM ele"ent eiltrare. A('i a(ăsați (e săgeată stGnga sau rea(ta

   (entru a le seta. 3Nu"ai (entru SE$%74?4 sau a(ăsați MEN/ *eia (entru a es*ie interața e 'nigurare a siste"ului

   (entru a seta LEAD RHCTHMele"ent sau alte setări. A(ăsați MEN/ in n'u tasta (entru a reveni la interața

   (rini(ală. !entruetalii es(re setări, vă rugă" să 'nsultați a(it'lul = QSettings 3SE$%74Q șia(it'lul 9

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  44/100

  Page 45

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ %9 $QSetări 3SE$%A4Q.

  4 A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta ele"entul e vite-ă. A('i a(ăsați (esăgeată stGnga sau rea(ta

   (entru a seta vite-a.+4 A(ăsați 0RINT B 'T0 *eia, in'r"ații iniiu de prelevare v'r i aișate (einterața (rini(ală, iar ti"(ul e eșanti'nare v'r i nu"ărate. CGn ti"(ul e

   (relevare a (r'#el'r a/unge \+,0ne(e să i"(ri"e ra('arte EC.4 se va '(ri aut'"at u(ă i"(ri"area unui ra('rt '"(let e (lu"# rit" EC'r"e e ună. Sau a(ăsați 0RINT B 'T0 in n'u tasta (entru a '(ri i"(ri"areara('artel'r EC.A(ăsați 0RINT B 'T0 0n ti"(ul i"(ri"ării (entru a '(ri i"(ri"area ra('artel'rEC. Atuni Gn0ne(e i"(ri"area in n'u ra('arte EC, nu"ărul e ientiiare se va s*i"#aaut'"at 0n unție e'ra urentă e6a"inare. !uteți a/usta "anual nu"ărul e ientiiare. !entru etalii u

   (rivire la setarea ID$ulnu"ăr, ve-i sețiunea +.1, QIntr'uerea In'r"ații (entru (aientQ.2()(. Modul /'70RT14 C'netați SE$% la i"(ri"antă US7 re'"anat e (r'uăt'r. Te r'g reeră$te la

  setiunea =.2.? QUS7 !rinter SettingsQ (entru etalii.24 A(ăsați MDE B R'T (entru a seleta /'70RT "'ul, are va i aișat 0nsus 'lțul in rea(ta al eranului CD.%4 A(ăsați 'EN' (entru a seta sensi#ilitatea.?4 Se Gștigul, iltru AC și iltrul EM (entru a '#ține ur"e #une EC. A(ăsați sussau /'ssăgeți (entru a seleta Gștigul, iltru e urent alternativ și EM ele"ent eiltrare. A('i a(ăsați (e săgeată stGnga sau rea(ta

   (entru a le seta. 3Nu"ai (entru SE$%744 sau a(ăsați MEN/ *eia (entru a es*ie interața e 'nigurare a siste"ului

   (entru a 'nigura setările etaliate.A(ăsați MEN/ in n'u tasta (entru a reveni la interața (rini(ală. !entru etaliies(re setări, vă rugă" să'nsultați a(it'lul = QSettings 3SE$%74Q și Ca(it'lul 9 QSettings 3SE$%A4Q.+4 A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta ele"entul e vite-ă. A('i a(ăsați (esăgeată stGnga sau rea(ta

   (entru a seta vite-a.

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  45/100

  4 A(ăsați 0RINT B 'T0 tasta (entru a 0ne(e i"(ri"area ra('artel'r. !e (arursuli"(ri"ării,a(ăsarea 0RINT B 'T0 in n'u tasta nu se ('ate '(ri i"(ri"area ra('artel'rEC. Se va '(riaut'"at u(ă i"(ri"area unui ra('rt '"(let EC.

  Pagina 46

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ ? $2(+ Transmiterea de date E%3 la 0%Notă: !entru a trans"ite ate EC la !C, s't>are$ul inteligent EC Vie>er

   (r'uăt'ruluitre#uie să ie instalat (e !C. Ar tre#ui să vă 'netați 0n s't>are$ul inteligent ECVie>er 0naintetrans"isia.2(+(& Transmiterea E%3 date prin intermediul 'erial 0ort1. C'netați "ua RS2%2 a !C$ului la "ua RS2%2 a eletr'ari'graul u unCa#lu RS2%2.2. Sau, aă !C$ul nu are nii ' "uă RS2%2, 'netați "ua US7 a !C$ului la "uaRS2%2 eeletr'ari'graul 'l'sin ansa"#lul RS2%2$US7.5igura +$% RS2%2$US7 Aunării%. A(ăsați MEN/ *eia (entru a es*ie interața e 'nigurare a siste"ului.!entru SE$%7,

  14 A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta /rmătorul sau Anterior #ut'nul, a('ia(ăsați StGnga sauDrea(ta săgeată (entru a seleta 3ENERAL TA7 (entru a es*ie interața esetare generală.24 A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta A/T TRAN'FER  ele"ent, a('ia(ăsați StGngasau Săgeată rea(ta (entru a seta A/T TRAN'FER  ele"entul e UARTAUT.!entru SE$%A, a(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta A/TTRAN'FER  ele"ent, a('iA(ăsați săgeata stGnga sau rea(ta (entru a seta A/T TRAN'FER  ele"entul

  e /ART AUT.

  Page 47

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ ?1 $A(ăsați MEN/ in n'u tasta (entru a reveni la interața (rini(ală.

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  46/100

  ?. Fn A/T9 FF sau /'70RT "'ul, atele EC ('t i trans"ise (rin ('rtulUARTaut'"at u(ă un ra('rt e EC este i"(ri"at.2(+() Transmiterea de date E%3 prin portul net 6opțional9 numaipentru tipul Net81. C'netați !C$ul la eletr'ari'graul u un a#lu Et*ernet re'"anat e

   (r'uăt'r.2. A(ăsați MEN/ *eia (entru a es*ie interața e 'nigurare a siste"ului.!entru SE$%7,14 A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta /rmătorul sau Anterior #ut'nul, a('ia(ăsați StGnga sauDrea(ta săgeată (entru a seleta 3ENERAL TA7 (entru a es*ie interața esetare generală.24 A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta A/T TRAN'FER  ele"ent, a('ia(ăsa

  ți StGnga

  sau Săgeată rea(ta (entru a seta A/T TRAN'FER  ele"entule A/T Net. A(ăsați sus sau /'ssăgeți (entru a seleta I0 REMTE ele"ent, a('i a(ăsați săgeată stGnga sau rea(ta

   (entru a setaREMTE I0 ele"ent la I! l'ală S"art EC Vie>er. A(ăsați săgeată sus sau /'s

   (entru a seletaI0 L%AL ele"ent, a('i setați (ri"ele trei ire ale I0 L%AL ele"entul 0n (ri"ultrei nu"ere ale I! l'ală S"art EC Vie>er. Ulti"ul nu"ăr al I0 L%AL ele"entul!'ate i setat la 0ntG"(lare, ar nu ('ate i la el a ulti"ul nu"ăr al I! l'ală S"art

  ECVie>er.De e6e"(lu, ('ti veea I! l'ală (e 'stem 'etting interața S"art EC Vie>er s't>are$ul.Setați I0 REMTE ele"entul e I! l'ală S"art EC Vie>er. Setați (ri"ele treinu"ere e

  Page 48

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ ?2 $

  L%AL I0 ele"entul (entru (ri"ele trei ire ale I! l'ală S"art ECVie>er. Ulti"ul Nu"ărul e I0 L%AL ele"entul ('ate i setat la 0ntG"(lare, ar nu ('ate i la el aulti"ul

   Nu"ărul e I! l'ale S"art EC Vie>er.!entru SE$%A, a(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta A/TTRAN'FER  ele"ent, a('i

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  47/100

  A(ăsați săgeata stGnga sau rea(ta (entru a seta A/T TRAN'FER  ele"entule A/T Net. A(ăsați (esau /'s (entru a seleta I0 REMTE ele"ent, a('i a(ăsați săgeată stGnga sau rea(ta

   (entru a setaREMTE I0 ele"entul e I! l'ală S"art EC Vie>er. A(ăsați săgeată sus sau /'s

   (entru aseletați I0 L%AL ele"ent, a('i setați (ri"ele trei ire ale I0 L%AL ele"ent la!ri"ele trei nu"ere ale I! l'ală S"art EC Vie>er. Ulti"ul nu"ăr al L%ALanchetăele"ent ('ate i setat la 0ntG"(lare, ar nu ('ate i la el a ulti"ul nu"ăr al !A l'alee inteligentEC Vie>er.De e6e"(lu, ('ti veea I! l'ală (e 'stem 'etting interața S"art EC Vie>er s't>are$ul.3ENERALL3 INA INRE3I'TRA'I'TEMA% FILTER :0eDFT FILTER : -(&1H$EM3 FILTER : ff 

  Lopass FILTER : &1-H$IN0 E=TERN B /T0: ff 7EE0 @EC:0eR' 7EE0: ff REMTE I0: &*)(&25(4(44

  L%AL I0: &*)(&25(4()&A/T TRAN'FER : A/T Net'A

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  48/100

  0re#

  Page 49

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ ?% $

  Setați I0 REMTE ele"entul e I! l'ală S"art EC Vie>er. Setați (ri"ele treinu"ere eL%AL I0 ele"entul (entru (ri"ele trei ire ale I! l'ală S"art ECVie>er. Ulti"ul

   Nu"ărul e I0 L%AL ele"entul ('ate i setat la 0ntG"(lare, ar nu ('ate i la el aulti"ul

   Nu"ărul e I! l'ale S"art EC Vie>er.A(ăsați MEN/ in n'u tasta (entru a reveni la interața (rini(ală.%. Fn A/T9 FF sau /'70RT "'ul, atele EC ('t i trans"ise (rin inter"eiulnetaut'"at u(ă un ra('rt e EC este i"(ri"at.'A

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  49/100

  $12$2 1:+:2+ $$$$ Data și 'ra$$$$ 1"V ali#rare Mar I, II, III, AVR aV, aV5, V1, V2, V%, V?, V, V+ $$$$ Nu"e !lu"#Valuri EC e 12 'nue 0n 'r"atul e %CH 8 %CH2"" 8 s vite-a e *Grtie $$$$

  5igura 3#4 arată "'elul "eiu atuni Gn MEDIE șablon ele"entul este setat la) Q 2 &R  (e interata e 'nigurare a siste"ului.5igura 34 (re-intă in'r"ațiile e "ăsurare și inter(retare, atuni GnM"'/RARE și INTER0RETARE ele"ente sunt setate la N la 'nigurareasiste"uluiinterață. In'r"ațiile e "ăsurare inlue:ID, nu"e, vGrstă, se6, 7!, Inalti"e, reutate, HR 3Heart Rate4! Dur $$$$ ! urata val: urata "eie !$>ave e la "ai "ulte #atai '"inante seletate!R Int $$$$ intervalului !R: intervalul "eiu !R e la "ai "ulte #atai '"[email protected] Dur $$$$ urata '"(le6 KRS: "eie urata '"(le6 KRS e la "ai "ulteseletate #ătăi '"[email protected] 8 KTC int $$$$ intervalului KT8

   N'r"ali-at intervalului KT@! 8 KRS 8 a6ă T $$$$ ireția '"inantă a vet'ril'r "eii integrate [email protected] 8 a"( SV1 $$$$ a"(lituinea "a6i"ă e R sau val R Qe unul seletat #eat'"inantăin (lu"# V 8 A"(lituinea "a6i"ă a S sau S val Qe unul seletat

   #eat '"inant in (lu"# [email protected] SV1 a"( $$$$ Su"a e RV și [email protected]+ 8 a"( SV2 $$$$ a"(lituinea "a6i"ă e R sau val R Qe unul seletat #eat'"inantăe la (lu"# V+ 8 a"(lituinea "a6i"ă e S sau S val Qe unul seletat

   #eat '"inant in (lu"# [email protected]'r"ațiile e inter(retare inlue: Minnesota C', Diagnostic Informatii siRaportul a confirmat e.Notă: n A/T sau MAN/AL "'ul, 0n a-ul 0n are sensi#ilitatea este setatăla )-mm B "V, 'ar un singur 

  "ara/ul e ali#rare v'r i ti(ărite 0n ra('rtul EC.

  Page 52

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ ?+ $2(.() E%3 Rapoarte n modul RHCTHM

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  50/100

  3A43#4

  Pagina 53

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are

  $ ? $5igura 3a4 (re-intă ur"ăt'rul u(rins:1"" 8 "V 3Sensi#ilitate4.11H- 3In'r"ati'n 5ilter4AC 35ilter H- AC431"V ali#rare Maru4II 3nu"e !lu"#4+ rit" e ună e (lu"# II:, :2, :? 3Te"('ri-at'r42"" 8 s 3vite-a e *Grtie4= 3Heart Rate45igura 3#4 (re-inta re-ultatele anali-ei RR, inlusiv in'r"ații e "ăsurare intervalRR, RR *ist'gra"a și graiul tren RR.RR Interval in'r"ații e "ăsurare u(rine ur"ăt'rul u(rins:Curent Data J ra urentăIn'r"ații (aient 3ID, nu"e, vGrstă, se6, 7!, Inalti"e, reutate4Măsura ti"(ulT'tală R Nu" 3Nu"ărul t'tal R$val4

  HR 3Heart Rate4RR "eie Interval 3Interval Meia RR4RR Ma6 Interval 3Interval "a6i" RR4RR Min Interval 3Interval "ini" RR4Ma6 8 Min 3Ra('rtul "a6i" RR Interval e "ini" RR Interval4SDNN 3eviația stanar a N'r"al N'r"al Intervale4RMSSD 3"eie (ătrată răăina Dierența suesive4

  Page 54

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are

  $ ?= $2(.(+ E%3 Rapoarte n modul /'70RT

  Page 55

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ ?9 $

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  51/100

  Ca igura e "ai sus arată, ra('rtul "' US7!RT inlue:ID, Vite-a e *Grtie, sensi#ilitate, ata și 'ra@

   Nu"e, vGrstă, se6, 7!, Inalti"e, [email protected]"ului aria, ! Durata, !R Interval, KRS Durata, KT 8 KTC Interval, ! 8 KRS 8 TA6a,

  RV 8 SV1 a"(lituine, RV SV1 a"(lituine, RV+ 8 SV2 a"([email protected]'ul Minnes'[email protected]'r"ații iagn'sti@

   Ne'nir"ate Ra('rt, revi-uite [email protected]'r"e e ună EC e 12 'nue@

  Page 56

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ $%apitolul 4 3estionarea E%3 RecordsDaă 'riți să salvați 0nregistrările EC 0n eletr'ari'graul, tu ar tre#ui săsta#ileasă 'A

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  52/100

   (r'uăt'r tre#uie să ie instalat (e !C. Tu ar tre#ui să intrați 0n S"art EC Vie>er s't>are 0nainte e trans"isie.4(&(& transmitere E%3 Records 0rin 'erial 0ort1. C'netați "ua RS2%2 a !C$ului la "ua RS2%2 a eletr'ari'graul u unCa#lu RS2%2.2. Fn a-ul 0n are !C$ul nu are nii ' "uă RS2%2, 'netați "ua US7 a !C$ului la"ua RS2%2 aeletr'ari'gra (rin utili-area ansa"#lul RS2%2$US7. !entru etalii es(re RS2%2$US7asa"#lare, vă rugă" să 'nsultați sețiunea +.%.1, QTrans"iterea EC ate (rininter"eiul Serial !'rtQ.%. A(ăsați MEN/ *eia (entru a es*ie interața e 'nigurare a siste"ului.

  Page 57

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 1 $!entru SE$%7,14 A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta 0re# sau /rmătorul #ut'nul, a('ia(ăsați StGnga sauDrea(ta săgeată (entru a seleta 3ENERAL ila (entru a es*ie interața e setaregenerală.24 A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta A/T TRAN'FER  ele"ent, a('ia(ăsați StGngasau Săgeată rea(ta (entru a seta A/T TRAN'FER  ele"entul e UARTAUT.

  !entru SE$%A, a(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta A/TTRAN'FER  ele"ent, a('iA(ăsați săgeata stGnga sau rea(ta (entru a seta A/T TRAN'FER  ele"entule /ART AUT.A(ăsați MEN/ in n'u tasta (entru a reveni la interața (rini(ală.?. A(ăsați RE%ALL tasta (entru a es*ie ereastra e re*e"are 3a4.5igura $1 Reall Bin'> 3a4. A(ăsați (e săgeata 0n /'s și 3(entru SE$%74 sau săgeată stGnga și rea(ta 3(entruSE$%A4 (entru a seletaTRAN' ALL #ut'nul, iar a('i a(ăsați 0RINT B 'T0 sau MEN/ *eia trans"ite

  t'ate0nregistrări (e !CFn a-ul 0n are A/T TRAN'FER  ele"entul este setat la FF 0nainte etrans"iterea, AVERTI_ARE 3a4 se va es*iesus.ATEN ȚIE 3a4

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  53/100

  +. !entru SE$%7, aă 'riți să trans"ită ' 0nregistrare, a(ăsați Sus, /'s, stGnga sausăgeată rea(ta (entru aseletați 0nregistrarea 0n ereastra e re*e"are. A('i a(ăsați 0RINT B'T0 sau MEN/ tasta, șiA(are ereastra re*e"are 3#4. A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru aseleta TRAN'MIT #ut'nul, șia('i a(ăsați 0RINT B 'T0 sau MEN/ tasta (entru a trans"ite 0nregistrarea la!C. Du(ătrans"isie, a(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta 7A%@  #ut'nul, și a('i a(ăsați0RINT B 'T0 sau MEN/ tastă (entru a reveni la ereastra re*e"are 3a4.!entru SE$%A, aă 'riți să trans"ită ' 0nregistrare, a(ăsați săgeată sus sau /'s

   (entru a seleta 0nregistrarea,și a('i a(ăsați (e stGnga sau săgeată rea(ta (entru a seleta TRAN'MIT #ut'nul, șia('i a(ăsați

  -2&--1&4-)-2&--1&4&5-2&--1&4)1TRAN' ALLDELALL-4&--1&)+-ALL la /'7/'7 pentru a E%3Vă rugă" să seletați '(țiunea e transer Aut' (ri"ul`A(ăsați !RINT 8 ST! returnare

  ERAREDA

  Pagina 58

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 2 $0RINT B 'T0 sau MEN/ *eie (entru a trans"ite 0nregistrarea la !C.5igura $2 Reall Bin'> 3#4Notă: 0rocesul de transmitere este lung9 și ar trebui să aibă răbdare să aștepte(. A(ăsați RE%ALL tasta (entru a reveni la interața (rini(ală.

  4(&() transmitere E%3 Records prin portul Net 6opțional9numai pentru tipul Net81. C'netați !C$ul la eletr'ari'graul u un a#lu Et*ernet re'"anat e

   (r'uăt'r.2. A(ăsați MEN/ *eie (entru a es*ie interața e 'nigurare a siste"ului, și asta#ilit TRAN'FER AUT,

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  54/100

  I0 REMTE și I0 L%ALE arti'le. A('i a(ăsați MEN/ in n'u tasta (entru areveni la (rini(aleleinterață. !entru etalii u (rivire la setarea A/T TRANS5ER, I0 distanta si I0locală arti'le,vă rugă" să 'nsultați sețiunea +.%.2, QTrans"iterea atel'r EC (rin ('rtul net3'(ți'nal, nu"ai (entruTi( net4 Q.%. A(ăsați RE%ALL tasta (entru a es*ie ereastra e re*e"are 3a4 35igura $14.?. A(ăsați 0n sus și săgeata 0n /'s 3(entru SE$%74 sau săgeată stGnga și rea(ta3(entru SE$%A4 (entru a seletaTRAN' ALL #ut'nul, iar a('i a(ăsați 0RINT B 'T0 sau MEN/ *eia trans"itet'ate0nregistrările la !C.. !entru SE$%7, aă 'riți să trans"ită ' 0nregistrare, a(ăsați Sus, /'s, stGnga sau

  săgeată rea(ta (entru aseletați 0nregistrarea 0n ereastra e re*e"are. A('i a(ăsați 0RINT B'T0 sau MEN/ tasta, șiereastră a"intes 3#4 a(are 35igura $24. A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru aseleta transmite

   #ut'n, iar a('i a(ăsați 0RINT B 'T0 sau MEN/ tasta (entru a trans"ite0nregistrarea la !C. Du(ă-2&--1&4-)-2&--1&4)1ȘTER3E

  -4&--1&)+-TRAN'MITEA INRE3I'TRA'0ATE0entru a /'7

  Page 59

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ % $trans"isia, a(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta 7A%@  #ut'nul, și a('i a(ăsați

  0RINT B 'T0 sau MEN/ tastă (entru a reveni la ereastra re*e"are 3a4 35igura $24.!entru SE$%A, aă 'riți să trans"ită ' 0nregistrare, a(ăsați săgeată sus sau /'s

   (entru a seleta 0nregistrarea,și a('i a(ăsați (e stGnga sau săgeată rea(ta (entru a seleta TRAN'MIT #ut'nul, șia('i a(ăsați0RINT B 'T0 sau MEN/ *eie (entru a trans"ite 0nregistrarea la !C.

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  55/100

  Notă: 0rocesul de transmitere este lung9 și ar trebui să aibă răbdare să aștepte(+. A(ăsați RE%ALL tasta (entru a reveni la interața (rini(ală.4() %opierea E%3 Records dintre 'E,+-- și /Disc1. C'netați is U SE$%.2. A(ăsați RE%ALL tasta (entru a es*ie ereastra e re*e"are 3a4 35igura $14.%. A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta ALL /'7 #ut'n, și a('i a(ăsați0RINT B 'T0 sau MEN/ *eie, și a('i E%3DATA 'sarul a tutur'r 0nregistrăril'r v'r itrans"ise is U aut'"at.Fn ti"(ul trans"isiei, aă se 0ntG"(lă eva 0n neregulă, SE$% va 'eri in'r"ațiilee er'are.Atuni ar tre#ui să veriiați aă isul U este 'netat la eletr'ari'graul #ine.?. Daă 'riți să i"('rtați 0nregistrări e la E%3DATA 'lerul isului U la

  eletr'ari'gra, a(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta /'7 la E%3 #ut'n, a('ia(ăsați0RINT B 'T0 sau MEN/ tasta. E6tins nu"e$e 0nregistrări i"('rtate ar tre#ui săie Q.atQ.Notă: 0entru a importa nregistrările de pe disc / la electrocardiograful9 artrebui să e?iste o anumită0nregistrări 0n 'sarul nu"it ECDATA 0n is U. Nu"ele iret'rului tre#uie să ieECDATAlitere "ari. Nu tre#uie să s*i"#ați nu"ele e 0nregistrări 0n E%3DATA 'sarul.Fn ti"(ul trans"isiei e (e is U la eletr'ari'graul, aă se 0ntG"(lă eva 0n

  neregulă,eletr'ari'graul va 'eri in'r"ațiile e er'are. Atuni ar tre#ui să aețiur"ăt'arele'(erațiuni:14 Fn (ri"ul rGn, veriiați aă isul U este 'netat #ine.24 Fn a-ul 0n are in'r"ațiile e er'are este 0nă aișat, ar tre#ui să veriiați aăe6istă E%3DATA'ler inlusiv unele 0nregistrări u e6tins$nu"ele e Q.atQ 0n is U.%4 Fn a-ul 0n are in'r"ațiile e er'are este 0nă aișat, ar tre#ui să veriiați aănu"ărul t'tal e 0nregistrări

  0n E%3DATA 'sarul e is U și ereastra e re*e"are a eletr'ari'graule(ășeșteli"ita. i"ita e SE$%A este e 12, iar li"ita e SE$%7 este 1??. Fn a-ul 0n arenu"ărul t'tal

  Page 60

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  56/100

  $ ? $e(ășește li"ita, tre#uie să eli"inați unele 0nregistrări in E%3DATA 'lerulisului U,și a('i să 'ntinue să i"('rte 0nregistrările restul su"ei eletr'ari'graul.?4 Fn a-ul 0n are in'r"ațiile e er'are aceeași înregistrare gasit Ap!saț i "ET#"$ 

   %"&$T ' ST(%  este aișat, văar tre#ui să veriiați aă e6istă 0nregistrări 'gn'"inal 0n is U șieletr'ari'graul. Daaeste aevărat, tre#uie să eli"inați aeste 0nregistrări e (e is U, sau șterge aeste0nregistrări 0neletr'ari'gra, și a('i să 'ntinue să i"('rte 0nregistrări la eletr'ari'graul.Du(ă 0nregistrările sunt i"('rtate, eletr'ari'graul va a un iniiu.. !entru SE$%7, aă 'riți să trans"ită ' 0nregistrare, a(ăsați Sus, /'s, stGnga sausăgeată rea(ta (entru a

  seletați 0nregistrarea 0n ereastra e re*e"are. A('i a(ăsați 0RINT B'T0 sau MEN/ tasta, șiereastră a"intes 3#4 a(are 35igura $24. A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru aseleta T /'7 #ut'nul.A('i a(ăsați 0RINT B 'T0 sau MEN/ tasta. Du(ă trans"iterea, a(ăsați Sus sau^'ssăgeți (entru a seleta 7A%@  #ut'nul, și a('i a(ăsați 0RINT B'T0 sau MEN/ tasta (entru a reveni laereastra re*e"are 3a4 35igura $24.!entru SE$%A, aă 'riți să trans"ită ' 0nregistrare, a(ăsați săgeată sus sau /'s

   (entru a seleta 0nregistrarea,și a('i a(ăsați (e săgeată stGnga sau rea(ta (entru a seleta /'7 T #ut'nul, și a('ia(ăsați0RINT B 'T0 sau MEN/ *eie.+. A(ăsați RE%ALL tasta (entru a reveni la interața (rini(ală.Notă: 0rocesul de transmitere este lung9 și ar trebui să aibă răbdare săaștepte( In ti"(ultrans"isie, is U nu ar tre#ui să ie s's.Notă: Numai / disc cu format FAT poate fi utili$at(4(+ Ștergerea nregistrărilor pacientului

  1. A(ăsați RE%ALL tasta (entru a es*ie ereastra e re*e"are 3a4 35igura $14.2. Daă 'riți să ștergeți t'ate 0nregistrările, a(ăsați săgeata sus și 0n /'s 3(entru SE$%74 sau StGnga șiSăgeată rea(ta 3(entru SE$%A4 (entru a seleta DEL ALL #ut'nul, iar a('ia(ăsați 0RINT B 'T0 sauMEN/ (entru a aișa AVERTISMENT 3#4. A('i a(ăsați RE%ALL (entru a șterget'ate 0nregistrările sau a(ăsați

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  57/100

  0RINT B 'T0 (entru a anula '(erația.ATEN ȚIE 3#4%. SE$%7, aă 'riți să ștergeți ' 0nregistrare, a(ăsați sus, 0n /'s, la stGnga sausăgeată rea(ta (entru a seleta0nregistrarea 0n ereastra e re*e"are. A('i a(ăsați 0RINT B'T0 sau MEN/ tasta, și retragereaBARNNINVrei u aevărat să ștergeți t'ate 0nregistrărileY

     bRECAc $d ] b!RINT 8 ST!c $d CANCEATENTINARE

  Page 61

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ $ereastră 3#4 a(are 35igura $24. A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru aseleta DELETE #ut'nul, șia('i a(ăsați 0RINT B 'T0 sau MEN/ tasta (entru a aișa e averti-are 34. A('ia(ăsați RE%ALL

   (entru a șterge aeastă 0nregistrare sau a(ăsați 0RINT B 'T0 (entru a anula'(erația. Du(ă ștergerea 0nregistrării,a(ăsați (e săgeata 0n sus sau 0n /'s (entru a seleta 7A%@  #ut'nul, și a('ia(ăsați 0RINT B 'T0 sau

  MEN/ tastă (entru a reveni la ereastra re*e"are 3a4 35igura $24.!entru SE$%A, aă 'riți să ștergeți ' 0nregistrare, a(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta 0nregistrarea, șia('i a(ăsați (e săgeată stGnga sau rea(ta (entru a seleta DELETE #ut'nul, și a('ia(ăsați0RINT B 'T0 sau MEN/ (entru a aișa AVERTISMENT 34. A('ia(ăsați RE%ALL (entru a șterge aest0nregistrare sau a(ăsați 0RINT B 'T0 (entru a anula '(erația.ATEN ȚIE 34?. A(ăsați RE%ALL tasta (entru a reveni la interața (rini(ală.

  4(. Imprimarea unei nregistrare pentru un pacient n fereastra Recall1. A(ăsați MEN/ *eia (entru a es*ie interața e 'nigurare a siste"ului.!entru SE$%7, a(ăsați săgeată sus sau /'s (entru aseleta 0re# sau /rmătorul #ut'nul, a('i a(ăsațiStGnga sau săgeată rea(ta (entru a es*ie interața e re'r. A('i setați setărileetaliate u (rivire lainterață re'r.

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  58/100

  !entru SE$%A, 'nigura setările etaliate (rivin interata e 'nigurare asiste"ului.A(ăsați MEN/ in n'u tasta (entru a reveni la interața (rini(ală.Notă: nainte de imprimare9 #ă rugăm să setați setările detaliate detipărire( !entru etalii, 'nsultați sețiunea=.2, QSettingsQ re'r.2. A(ăsați MDE B R'T (entru a seleta "'ul e i"(ri"are. Nu"ai A/T "'ulși/'70RT "' ('ate s(ri/ini 0nregistrări e i"(ri"are E] 0n ereastra e re*e"are.%. A(ăsați RE%ALL tasta (entru a es*ie ereastra e re*e"are 3a4 35igura $14.?. !entru SE$%7, a(ăsați Sus, /'s, stGnga sau săgeată rea(ta (entru a seleta '0nregistrare 0n ereastra e re*e"are.A('i a(ăsați 0RINT B 'T0 sau MEN/ a(are tasta, și ereastra e re*e"are 3#435igura $24

  BARNNINC*iar vrei să ștergeți aeastă 0nregistrareY   bRECAc $d ] b!RINT 8 ST!c $d CANCEATENTINARE

  Pagina 62

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ + $

  A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta RE%RD #ut'nul, și a('ia(ăsați 0RINT B 'T0 sauMEN/ *eie (entru a i"(ri"a 0nregistrarea. A(ăsarea 0RINT B 'T0 in n'u ('ate'(ri i"(ri"area re'r 0nA/T "'ul.!entru SE$%A, a(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta 0nregistrarea, a('i a(ăsați

   (e stGnga sau rea(tasăgeți (entru a seleta RE%RD #ut'nul, și a('i a(ăsați 0RINT B'T0 sau MEN/ *eia e i"(ri"are0nregistrarea. A(ăsarea 0RINT B 'T0 in n'u ('ate '(ri i"(ri"area 0nregistrarea

  0n A/T "'ul.Notă: Dacă selectați /'70RT "'ul, 0n a-ul 0n are 0RINT B'T0 sau MEN/ este a(ăsat tasta,eletr'ari'graul 0ne(e a anali-a atele. A('i i"(ri"anta 0ne(e US7 (entru ai"(ri"aFnregistrare EC u(ă = seune.

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  59/100

  Notă: a MAN/AL sau RHCTHM "'ul nu ('ate susține 0nregistrări e i"(ri"areEC 0nereastră a"intes.Daă seletați MAN/AL sau RHCTHM "'ul, AVERTI_ARE 34 se va es*ie.ATEN ȚIE 34. !entru SE$%7, u(ă ti(ărire 0nregistrarea EC, a(ăsați săgeată sus sau /'s (entrua seleta 7A%@ 

   #ut'n, iar a('i a(ăsați 0RINT B 'T0 sau MEN/ tasta (entru a reveni la ereastrare*e"are 3a435igura $24.+. A(ăsați RE%ALL tasta (entru a reveni la interața (rini(ală.4(1 E%3 %opFn A/T "'ul, "'"entul 0n are in'r"ațiile iniiu )(%*  a(are (e eranul CD,a(ăsarea

  &m< B %op *eie ('ate i"(ri"a ra('rtul EC, are a 'st ti(ărit ulti"a

  ată. A(ăsarea0RINT B 'T0 *eie ('ate '(ri i"(ri"area ra('rtul EC.Notă: După ce un raport de E%3 este imprimat n modul A/T9 dacă schimbațiimprimareaM'ul sau 'r"atul e i"(ri"are, ra('rtul EC nu ('t i i"(ri"ate in n'u ea(ăsarea &m< B %op tasta.M'ul MANUA sau rit"ul nu ('ate a"inti e i"(ri"are,A(ăsați !RINT 8 ST! returnareERARE

  DAPage 63

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ $%apitolul 5 'etări 6'E,+--78A(ăsați MEN/ *eia (entru a es*ie interața e 'nigurare a siste"ului.1. A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta 0re# sau /rmătorul #ut'nul, a('ia(ăsați stGnga sau rea(tasăgeți (entru a seleta IN, RECRD, 3ENERALI9 sau 'C'TEM ila.

  2. A(ăsați săgeată sus sau /'s (entru a seleta un ele"ent. A('i a(ăsați (e săgeatăstGnga sau rea(ta (entru a setaarti'l. A(ăsați MEN/ tasta (entru a 'nir"a.%. !entru etalii es(re intr'uerea in'r"ațiil'r es(re (aient si "ei, vă rugă"să 'nsultați sețiunea +.1,QIntr'uerea In'r"ații (entru (aientQ.5(& Intra 'etări

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  60/100

  A(ăsați MEN/ *eia (entru a es*ie interața e 'nigurare a siste"ului. A(ăsațisăgeată sus sau /'s (entru a seleta0re# sau /rmătorul #ut'nul, a('i a(ăsați StGnga sau săgeată rea(ta (entru aseleta L3IN ila.!e interața e setare 'netare, (uteți eita in'r"ațiile (aientului.5igura =$1 Intra Interae SetareNotă: In'r"ația (aient nu ('ate i setat sau s*i"#at 0n ti"(ul ursului ei"(ri"are.ID: ID (aientFN ȚIME "d: !aient Fnălți"e 3Range: 24

   NUME: nu"ele (aientului 30n ter"en e 11 e aratere4 REUTATE gd: (aientului reutate 3Range: 24AE: !aient Varsta 3Range: 994TA ""Hgd: tensiunii arteriale sist'lie, (aient 8 (resiune iast'liă 3Range: %4SEf: !aientul Se6 3"asulin 8 e"inin4S!ITAU: S(italul Nu"eDCTR: Nu"e D't'r 3ENERALL3 INA INRE3I'TRA'I'TEMID: &2&&-1,&4)+

  N"LȚIME Kcm: &4-N/ME :3RE/TATE KGg: 2-A3E: +-TA KmmHg: 5-B&)-'e?: Masculin'0ITAL :D%TR :A7%[email protected]'T/

  -&)+.1245*P,DEL7ine/rmătorul0re#

  Page 64

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  61/100

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ = $!entru in'r"ații etaliate e intrare in'r"are a (aientului, vă rugă" să 'nsultațisețiunea +.1,QIntr'uerea In'r"ații (entru (aientQ.

  5() 'etări de nregistrareA(ăsați MEN/ *eia (entru a es*ie interața e 'nigurare a siste"ului. A(ăsațisăgeată sus sau /'s (entru a seleta0re# sau /rmătorul #ut'nul, a('i a(ăsați StGnga sau săgeată rea(ta (entru aseleta RE%RD ila.5igura =$2 0nregistrare Interața Setarea5()(& 'etări de plumb'E%

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  62/100

  : &)%H simultanăImprimantă /'7: H0)125RE%RD L/N3IME:Mic de statura

  RE%RD '0EED: )1mm B sRE%RD 3RID: ff RE%RD FRMAT: +%H B +%HANALI>A RR :0eTEM0LT MEDI/: )Q2 &R M"'/RARE:0eINTER0RETARE:0e/rmătorul0re#

  Page 65

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ 9 $5()() 0acemaGer Detection 'ensibilitate 'ettings 6opțional9 cuDE&) E%3 7oard8CGn 0acemaGer Detection 'ensibilitate Arti'lul este setat la ridicat9 semnalulpacemaGer este ușor dei etetate.CGn 0acemaGer Detection 'ensibilitate Arti'lul este setat la Lo9 semnalulpacemaGer este greu de

  i etetate.Notă: Vă rugă" să 'nsultați S(eiiații te*nie (entru "asa (ara"etrul eteta#ilvaria-ă.5()(+ 'etări Mod de prele#are de probe&%H sec#ențială:Se"nalele EC e (lu"# sunt eșanti'nate, unul Gte unul 0ntr$' anu"ită sevență.+%H sec#ențială:

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  63/100

  Se"nalel'r EC ale unui gru( e (lu"# sunt eșanti'nate unul Gte unul 0ntr$'anu"ită 'rine.&)%H simultană:Se"nale EC e t'ate a#lurile sunt eșanti'nate si"ultan.5()(. 'etări imprimantă /'7!uteți seta imprimantă /'7 la H!2?+=, H!2+=, H!?%+=, H!21 și. H!2+= esteSetarea inițială. Fn "'ul US7!RT, atuni Gn H!2?+=, H!2+=, H!?%+= H!21sau este seletat, văar tre#ui să 'netați i"(ri"anta US7 'res(un-ăt'r US7 S'et 2 ineletr'ari'graul u una#lu s(eial, iar a('i i"(ri"area ('ate i eetuată.Notă: Asigurați$vă ă *Grtia a 'st instalată 0n i"(ri"antă US7 0nainte ei"(ri"are. N' !a(er 

   ('ate ue la er'ri.Notă: Tre#uie să 'netați i"(ri"anta US7 a#lul u(ă$(utere (e, și s'ateți US7a#lul e i"(ri"antă 0nainte e (utere$' (entru a (r'te/a i"(ri"anta US7.A

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  64/100

  a(r'6i"ativ , seune.CGn RE%RD L/N3IME este setat la cel mai lung, valuri EC ieărui gru(

   (lu"# va i i"(ri"atăti"( e a(r'6i"ativ 1 seune.RE%RD '0EEDFn MAN/AL 8 RHCTHM "'ul, recordul de #ite$ă ('ate i setat la 1 mm B s, 29)1mm B s, &-mm B s, &)(1 mm B s, )1 mm B s sau 1- mm B s.Fn A/T 8 FF 8 /'70RT "'ul, recordul de #ite$ă ('ate i setat la )1 mm Bs sau 1- mm B s.RE%RD 3RIDCGn RE%RD 3RID este setată la n9 grilele punctate care sunt de 1 mm cu 1mm #a fii"(ri"ate (e *Grtie re'rer.CGn RE%RD 3RID este setat la ff9 punctată rețelele nu #or fi imprimate pehrtie recorder(RE%RD FRMATCGn RE%RD FRMAT este setat la +%H B %CH, valuri EC e t'ate 'nue v'r i ti(ărite 0n ?gru(uri e %.CGn RE%RD FRMAT este setat la +%H B 2C*, valuri EC e (lu"# I, II, III,AVR aV șiaV5 v'r i ti(ărite 0n 2 gru(e e %, și valuri EC e (lu"# V1, V2, V%, V?, V și V+va

  i ti(ărite 0n % gru(e e 2.Page 67

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ +1 $CGn RE%RD FRMAT este setat la &%h 1R, valuri EC e t'ate 'nue va ii"(ri"at un eunul u(ă altul, u valuri EC e unul e rit" (e unul ra('artel'r EC.CGn RE%RD FRMAT este setat la &%h9 #aluri E%3 de toate conduce #a fiimprimat unul cte unul

  0ntr$' sevență.CGn RE%RD FRMAT este setat la +%H 1R, valuri EC e t'ate 'nue v'ri ti(ărite 0n ?gru(uri e %, u unul e rit" (e unul ra('artel'r EC.ANALI>A RR CGn ANALI>A RR  este setată la n9 re$ultatele anali$elor RR9 inclusi# demăsurare inter#al RR 

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  65/100

  in'r"ații, *ist'gra"a RR și RR tenință iagra"ă, v'r i ti(ărite0n RHCTHM "'ul.CGn ANALI>A RR  este setat la ff9 nu #or e?ista re$ultate ale anali$elor RRtipărite nRHCTHM "'ul.TEM0LT MEDI/CGn TEM0LT MEDI/ este setat la ) Q 2 & R  sau . Q %, te"(late "eie va iti(ărite 0n'r"at in ) Q 2 & R  sau . Q %.5'r"atul e ) Q 2 & R  0nsea"nă ă unele EC tutur'r 'nue sunt ti(ărite 0n 2gru(uri e +, uunul e rit" 0n (artea e /'s (e t't (arursul 1$seune urs e i"(ri"are.5'r"atul e . Q + 0nsea"nă ă unele EC tutur'r 'nue sunt ti(ărite 0n ? gru(e e% 0n ti"(ul0ntregul 1$al 'ilea urs e i"(ri"are.CGn TEM0LT MEDI/ este setat la ff9 nu #a fi nici șablon mediu n E%3ra('rt.5()(2 Masurarea si Interpretare5unția e "ăsurare 'eră "ăsurarea aut'"ată a aest'r (ara"etri '"uni,u" ar i rata e ini"a, interval !R, urata '"(le6ului KRS, intervalul KT, a6a ! 8KRS 8 T, RV 8 SV1a"(lituine et. 5unția e inter(retare (revee iagn'stiul aut'"ată a sute ea-uri an'r"ale, u" ar i arit"ie, #l' AV, #l' e 'nuere ventriulară, "i'ariinart, *i(ertr'ie ventriulară și e6tinerea atrii, ST$T an'"alie și a6e eletrie

  a#atere.M"'/RARECGn M"'/RAREA este setat la n9 informațiile de măsurare #a fi tipărite nA/T "'ul.

  Page 68

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ +2 $CGn M"'/RAREA este setat la ff9 nu #a fi nici o informație de măsuraretipărite(

  INTER0RETARE 6opțional8CGn INTER0RETAREA este setat la n9 informațiile de interpretare #or fiimprimate(CGn INTER0RETAREA este setat la ff9 nu #a fi nici o informație deinterpretare imprimate(Notă: !entru etalii (rivin "ăsurarea ti(ărite și in'r"ații inter(retare, vă rugă" săa se veea sețiunea +.?, QEC Re('rtsQ.

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  66/100

  5()(4 pțiuni 0arametruFn ur"ăt'area 'l'ană '(țiune, val'rile u#lu$a su#liniat sunt setările i"(liite.Nu(Articolepțiuni1SECVEN ȚE EADStanar, Ca#rera2RHTHM EAD, II, , AVR aV, aV5, V1, V2, V%, V?, V,V+%!ae"aer e etetareSensi#ilitate 3'(ți'nal, uDE12 EC 7'ar4^'s sus%SAM!E MDE1CH sevențială, %CH sevențială, 12CHSi"ultan?I"(ri"antă US7H!2?+=, H!2+=, H!?%+=, H!21

  RECRD UNIMESurt, "eiu, lung, ea "ai lungă+RECRD S!EED2"" 8 s, "" 8 s, 8 "" s, +,2 "" 8 s, 1 "" 8 s,12, "" 8 sRECRD RID 'n

  =RECRD 5RMAT%CH 8 %CH, %CH 8 2C*, 1C* 1R, 1C*, %CH 1R 9ANAI_A RR  'n1 TEM!T MEDIU

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  67/100

  2 O + 1 R, , ? O %11MSURARE 'n12 INTER!RETARE 3'(ți'nal4 , n

  Page 69

  SE$% u % anale Eletr'ari'gra Manual e utili-are$ +% $5(+ 'etări generale5igura =$% eneral Interae Setarea5(+(& 'etări de filtrareA% FILTER 5iltrul AC su(ri"a intererențe AC ără atenuare sau enaturarea EC. A'l' sunt 'i'(țiuni: n și .DFT FILTER 5iltrul D5T reue se"niiativ lutuațiile e #a-ă, ără a aeta se"naleEC. S'(ule aest iltru este e a (ăstra se"nale EC (e #a-ă e i"(ri"at. Val'area e setareesteli"ita ineri'ară a intervalului e revență,inlusiv .H-, .1H-, -9)1H _, .%2H-, -(1H$ și-(24H$ 3.%2H- și .+H- sunt '(ți'nale, u DE12 EC 7'ar instalat4. FILTERDFT este

  sta#ilit 0n general la .1H-.EM3 FILTER 5iltrul EM su(ri"a tul#urări au-ate e tre"uraturi "usulare (uternie. 5revențaut' ('atei setat la 2H-, +1H$ sau ?H-. Seletați ff  (entru a e-ativa unția.Lopass FILTER 5iltrul l'>(ass li"itea-ă lăți"ea e #ană a se"nalel'r e intrare. 5revența ut'

   ('ate i setat la1H-, &--H$ sau H-. T'ate se"nalele e intrare a ăr'r revență este "ai "areeGt ut' setare

  5reventa va i atenuat.3ENERALL3 INA INRE3I'TRA'I'TEMA% FILTER :0e

 • 8/19/2019 ECG SE_300 Tradus

  68/100

  DFT FILTER : -(&1